Ma lenne száz éves Benedek Endre
Helytörténet
2012. máj. 13.

<p>Centenárium centenáriumot követ. Ma száz éve született Benedek Endre aranyokleveles bányamérnök, barlangkutató, akinek a Sátorkőpusztai-barlang és a Strázsa-barlang feltárását köszönhetjük.</p>

Fotó: BEBTE

Benedek Endre 1912. május 13-án született Egercsehiben. Tanulmányait a Soproni Bánya-, Erdő és Kohómérnöki Főiskolán végezte. Itt szerezte meg 1934-ben bányamérnöki oklevelét. Ez után jogi tanulmányokat folytatott a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán, ahol 1939-ben szerzett diplomát. A harmincas években részt vett zalai olajmezők felkutatásában, robbantómesterként dolgozott, majd a katonai szolgálat után a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nél helyezkedett el, mint geológus-mérnök. 1944-ben utasítást kapott a német megszállóktól a bányaüzem leszerelésére. Ezt ő megtagadta, és csak fegyveres fenyegetésre kezdett hozzá. Még ebben a helyzetben is lassította a leszerelést, és amit csak tudtak elrejtettek. Volt eset, hogy a nappal berakodott vagonokat éjjel kipakolták. Így mentettek meg pl. öt dízelmozdonyt.

1946-ban a nyirádi bányaüzem élére került, amiből igazgatósága ideje alatt élüzem lett. 1951-ben a Tatabányai Szénbányászati Tröszt főmérnöke lett. 1955-ben Budapestre került az Országos Bányaműszaki Felügyelőségre, majd két év múlva a Dorogi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségre, ahonnan nyugdíjba vonult 1970-ben. 1957-58-ban bányaművelést tanított a Hell József Károly Bányagépészeti Technikumban.

Részt vett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958-as megalakulásában, melyben az évek alatt több tisztséget is betöltött. A következő évben Dorogon megalakította a Kadić Ottokár Barlangkutató Csoportot. Barlangásztáborokat szervezett, és egész életét a Sátorkőpusztai-barlang és a környező barlangok feltárására, megóvására és népszerűsítésére áldozta.

Munkásságáért számos díjat, elismerést kapott. Arany diplomáját 1984-ben vette át a Miskolci Műszaki Egyetemen.

1987. december 3-án hunyt el az esztergomi kórházban. 1989-ben alakult meg az ő nevét viselő Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület, ami a mai napig gondozza a Sátorkőpusztai-barlangot. Az egyesület 1992-ben emléktáblát avatott névadójának a Sátorkőpusztai-barlang mélyén, annak Benedek Endre-termében. A napokban Dorogon a művelődési ház homlokzatán is kapott egy táblát a mérnök-kutató.

(forrás)