Újra csütörtökönként lesznek a testületik - önfeloszlatás és alpolgármester választása a napirenden

Újra csütörtökönként lesznek a testületik - önfeloszlatás és alpolgármester választása a napirenden

2012. 05. 06. 18:54

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. május 10-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1.    A Képviselő-testület feloszlásával kapcsolatos döntés       
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

2.    Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

3.    Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

4.    Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjáról, valamint költségtérítéséről szóló 4/2003.(II.1.) KT. számú rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

5.    Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

6.    Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

7.    Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására (a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

8.    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

9.    Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

10.    Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló 36/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

11.    Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006. (XII.22.) esztergomi ör. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

12.    Javaslat a helyi adókról szóló 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

13.    Javaslat Esztergom Város önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

14.    Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 45/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

15.    Az Ipari Park szabályozási tervének módosításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

16.    Javaslat a vásár és piactartásról szóló 4/2007.(I.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

17.    Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

18.    Parkolással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

19.    Déli kanonoksorral kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

20.    Felterjesztési jog gyakorlása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

21.    Kettős kereszt renoválás
Előterjesztő: Stámusz Andrea képviselő

22.    A Szent István Strandfürdő, Esztergom belépőjegy árainak módosítása
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

23.    Az Esztergomi Kegyeleti Kft-vel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

24.    Az Esztergomi Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

25.    Közvécékkel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

26.    Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

27.    Döntés a közterület-felügyelet létszámának növeléséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

28.    Interpellációk, kérdések

29.    Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának, könyvvizsgálójának megválasztása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

30.    Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

31.    A jegyző fegyelmi ügyével kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester


Tájékoztatók:

*    Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

*    Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzatának pénzügyi likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

*    Szóbeli tájékoztató az Állami Számvevőszék által - a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól - készült Összegzéséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Esztergom, 2012. május 4.

2012. 05. 07. 14:34

Ezúttal kit jelöl alpolgármesternek a P.M. asszony, lehet tudni?