Testületi ülés április 13-án

Testületi ülés április 13-án

2012. 04. 05. 17:34

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2012. április 13-án (pénteken) 10 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Beszámoló az Esztergom Városi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

2. Beszámoló az Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

3. A Képviselő-testület feloszlásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

4. Alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

5. Javaslat a Képviselő testület szervei Szervezeti Szabályzatáról szóló 18/2001.(IV.29.)
esztergomi önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

6. Javaslat a Képviselő testület szervei Szervezeti Szabályzatáról szóló 18/2001.(IV.29.)
esztergomi önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Pál György képviselő

7. Az Önkormányzat szakfeladatainak megállapítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

8. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

9. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásainak szabályairól szóló - a 2012. március 9-én elfogadott - rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

10. Javaslat az önkormányzati ingatlanok értékesítését, hasznosítását, valamint a városfejlesztési
célt szolgáló feladatok végrehajtását ösztönző érdekeltségi rendszerről szóló 4/2012.(I.9.)
önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11. Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

12. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 45/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet
módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával
kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

13. Javaslat a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004.(IV.1.)
önkormányzati rendelt módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

14. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról
szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

15. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának
feltételeiről szóló 74/2006. (XII.22.) esztergomi ör. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

16. Az Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007.(VI.28.) esztergomi ör. rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

17. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek
megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

18. Javaslat a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

19. Javaslat Esztergom Város önkormányzati rendeleteinek előkészítésében
társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

20. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára 2012. év május 1-
jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint az Hungast Kft-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

21. Pályázatok kiírása egyes közoktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyeire
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

22. Döntés az Önkormányzat, valamint a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel
megkötésre kerülő megállapodásról
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

23. Komplex program a Töltés utcában élők megsegítésére
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

24. Déli kanonoksorral kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

25. Vagyonátadással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

26. Az Aquasziget Élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

27. Az aranyhegyi lakóparkkal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

28. A piac működtetésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

29. Az Esztergomi Kegyeleti Kft-vel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

30. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések (Egom-Garázs Kft.)
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

31. Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

32. A „Strigonium Zrt. vezérigazgatójának hatáskör-bővítéséről” tárgyú 859/2010.(XII.9.)
esztergomi önkormányzati határozattal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

33. Interpellációk, kérdések

34. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

35. Az Aranyhegyi Óvoda, Esztergom, a Bánomi Óvoda, Esztergom, a Belvárosi Óvoda,
Esztergom, és az Erzsébet Királyné Óvoda, Esztergom intézmények intézményvezetői állásaira
kiírt pályázat elbírálása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

36. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

37. A jegyző fegyelmi ügyével kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

Tájékoztatók:

*Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

*Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzatának pénzügyi likviditási helyzetéről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

*Tájékoztató a „Két független jogász felkérése az egyezség be nem tartása miatt” tárgyú 559/
2001.(XI.25.) esztergomi öh. határozatalapján készült vizsgálatról
Előterjesztő: Dr. Balla Sándor aljegyző

Esztergom, 2012. április 4.

Tétényi Éva s.k.
polgármester

2012. 04. 08. 11:34

Tudja valaki, hogy hogyan áll a helyi buszközlekedés ügye? Mert vagy én vagyok lemaradva (ti. ha már döntöttek pályázat kiírásáról, és nem a tavaly áprilisi ülésre gondolok...), vagy pedig a testület, mert ha így folytatják, idén már nem lesz helyi járat. Nos?