A december 2-ai testületi ülés napirendi pontjai

A december 2-ai testületi ülés napirendi pontjai

2011. 12. 01. 11:41

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2011. december 2-án (pénteken) 10 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1.    A Képviselő-testület működésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

2.    Javaslat a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésről és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

3.    Az adósságrendezés végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4.    Képviselői tiszteletdíjak pénzügyi fedezete

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5.    Forrás biztosítása a kötelezően ellátandó feladatokra

Előterjesztő: Nyíri Attila képviselő

 

6.    Esztergom Város Önkormányzata 2012. évre szóló költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7.    A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8.    A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítása

Előterjesztő: Steindl Balázs képviselő

 

9.    Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának 2011. évi általánostól eltérő munka- és ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10.  A képviselő-testület ajánlása a jövő évi hivatali leállásokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Zoltai Dániel, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

11.  Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására (javaslat Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának szerkezetére, belső felépítésére)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12.  Az „Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak megalakításával kapcsolatos döntések” tárgyú – a 817/2010.(XI.18.) határozattal módosított – 491/2010.(XI.4.) esztergomi öh. módosítása

Előterjesztő: Zoltai Dániel, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

13.  Esztergom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának vezető tisztségviselőiről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

14.  A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

15.  Előzetes döntés Esztergom város közművelődési és művészeti intézményeinek átalakításáról

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

16.  Döntés a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom intézmény gyermek-, tanuló- és tanulócsoportok számáról a 2011/2012-es tanévben

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

17.  A Kőrösy László Középiskolai Kollégiummal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

18.  Döntés a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom intézményben magyar-angol két tanítási nyelvű képzés bevezetéséről

Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

19.  Javaslat az Esztergom város közigazgatási területén kialakított  orvosi  körzetekről szóló 30/2009. (VII. 29.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

 

20.  A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolója a 2011. III. negyedévben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnök

 

21.  Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

22.  Esztergom Város forgalmi rendjével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

23.  Forgalmi rend szabályozásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Juhász István, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

24.  A Vértes Volán Zrt. 2011. évi beszámolójával és tevékenységével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25.  Javaslat a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26.  Javaslat a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Ivanov Mihály, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke

 

27.  Javaslat az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 75/2006. (XII. 22.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

28.  Esztergom Város Önkormányzata és a Zöld-Út Kft. között létrejött bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

29.  Ingatlanok forgalomképessé nyilvánításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

30.  Széchenyi tér hasznosításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

31.  A 19627 hrsz-ú ingatlanon létesített rádiótelefon bázisállomás bérbeadásáról szóló döntés módosítása

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

32.  Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

33.  A Szent István Strandfürdő területén lévő büfével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

34.  Jogsértésekkel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

35.  Két független jogász felkérése az egyezség be nem tartásának kivizsgálására

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

36.  Interpellációk, kérdések

 

37   Polgármesteri beszámoló dr. Csomor Sándor bérének visszafizetéséről szóló perrel kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

38.  Fegyelmi eljárás indítása a jegyző ellen

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

Tájékoztató:

 

*     Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

Esztergom, 2011. november 25.

 

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester

2011. 12. 02. 15:19

Nem "tisztelte meg".

2011. 12. 02. 13:03

A mai testületi űlésen sem oszlatta fel magát a testület, a jelenlévő  7 fideszes nemet mondott, 3 igen mellett.

2011. 12. 02. 8:42

Pál Györgynek mint az oktatási bizottság vezetőjének lesz e munkája az iskolák állami kézbe történő vétele után?

Egyáltalán szükség lesz e az oktatási és ifusági bizottságra? Vagy csak a bizottsági munka után a pénzt fogják felvenni?

2011. 12. 01. 23:30

A napirendi pontokat olvasva kérdésem: a mai Országgyülési határozat alapján van-e aktualitása a 16., 17., 18. számú előterjesztésnek? 

2011. 12. 01. 23:26

Czunyiné állítólag holnap. dec. 2-án a Városi Pedagógiai napon "megtiszteli" Esztergomot egy előadással, kb. 11 óra körül. Helyszín: VJKF díszterme. 

2011. 12. 01. 20:41

Egész délelőtt a parlamenti közvetítést néztem és rettegve lestem a plafont amikor a fideszesek hazudoztak összevissza, nehogy leszakadjon és tönkre menjen az ország háza.Sunyiné megyei kormányiroda vezetőt viszont szívesen látnám Esztergomban egy lakossági fórumon, hogy ne beszéljen helyettünk, ráadásul oltári csúsztatással akarjon meghatni.Az ellenzéknek valóban példamutató volt a viselkedése az esztergomi ügyben.

2011. 12. 01. 15:03

"DE  HOL  VAN  MEGGYES  TAMÁS???"

2011. 12. 01. 14:58

Érdekes lenne az előterjesztés. A jogszabály a meghívóhoz rendeli az előterjesztéseket is. Létezi egyáltalán előterjesztés?

2011. 12. 01. 13:47

Én is néztem a közvetítést. Az ellenzék / mind a 3 párt / végre megmutatta, hogy milyennek kell lennie egy igazi ellenzéknek és foggal-körömmel védték Esztergomot!

2011. 12. 01. 12:27

A mai napon adja az M2 televízió a parlamenti közvetítésben Esztergom ügyét. Ugyan az a cirkusz ott is ,mint az esztergomi testületi ülésen. De persze Meggyesw Tamás sehol sincs. A saját városa  a téma. Joggal kérdezi mindenki a parlamentben,hogy hol van Meggyes Tamás? Ez a kérdés kb 10 percenként elhangzik.Csak nem készül a holnapi testületi ülésre ,hogy magán számot adjon élő?????