Újra közérdekű adatkikéréssel fordultunk az Önkormányzathoz
Közélet
2011. nov. 9.

<p>Nem csak a Strigoniumot faggatjuk - az Önkormányzattól is újabb adag közérdekű adatot kértünk ki a napokban.</p>

Esztergom Város Önkormányzata
Esztergom Város Polgármesteri Hivatal
Esztergom Város Jegyzője

Tárgy: közérdekű adatok kikérése

Tisztelt Cím!

A következő kérdésekre szeretnék választ kapni:

1. Kérem a 426/2008.(XI. 26.) KÜB határozat alapján Meggyes Tamás részére a JZS-865 forgalmi rendszámú autóval kapcsolatosan megfizetett üzemanyagköltségekről a következő adatokat:
a kifizetett összegek listáját, dátumokkal, összegekkel, a kifizetés alapjául szolgáló igazolások (számlák, nyugták) másolatával, és másolatot minden az autóval kapcsolatban készült önkormányzati nyilvántartásról (kilométer nyilvántartás, használók névsora, időpontja)

2. Kérem adják át az 58/2006.(IX. 28.) ör. rendelettel létrehozott Gyarapodás Program Vagyongazdálkodási Alap 2006 és 2011 közötti összes vagyonkimutatását, és az alapba bekerült, illetve onnan kikerült ingatlanok teljes listáját, mely tartalmazza legalább az egyes ingatlanok címét, helyrajzi számát, bekerülési értékét, kivezetési értékét, a kivezetés jogcímét, ingatlan elidegenítés esetén a szerződő fél személyét és a szerződés értékét, illetve azt a tényt, hogy az elidegenítésnél volt-e versenytárgyalás, vagy egyéb közbeszerzési cselekmény.

3. Kérem adják át az összes olyan peres eljárásról készült listát, melyre Esztergom Város Polgármestere a 152/2003. öh. határozat értelmében ügyvédi irodáknak megbízást adott 2003 és 2011 között, különös tekintettel az egyes perek típusára, a felperes és az alperesek személyére nézve, mely peres eljárásokat Esztergom Város költségvetéséből finanszírozták a polgármester egyszemélyi döntése alapján.

A kérdésekre a választ e-mailben is várom, valamint a kért dokumentumok szkennelt másolatát is elektronikus formában emailben kérem a *** e-mail címen.

Kéréseim a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19-20. §-ain alapulnak, kérjük, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyenek eleget, ellenkező esetben kénytelen leszek büntetőeljárást kezdeményezni közérdekű adatokkal való visszaélés bűncselekménye miatt.

A másolatokkal kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek.

(forrás)