Elkezdődött az aláírásgyűjtés a népszavazás kiírásáért
Közélet
2011. nov. 5.

<p>A mai napon, a helyi népszavazás szervezésében résztvevő szervezetek aktivistái aláírásgyűjtésbe kezdenek.</p>

Az aláírásgyűjtők a három kérdés mindegyikét külön-külön gyűjtik, tehát akik midhárom kérdésben szeretnék a népszavazás kiírását, azok három gyűjtőívet töltsenek ki.

A gyűjtőíveken (másolatban) látható a hitelesítést igazoló pecsét,és  a jegyző aláírása. Amennyiben bármilyen gyanú, kifogás merülne fel az aláírást gyűjtő emberrel kapcsolatban, kérjék, hogy személyigazolványával igazolja magát.

A Jövő hét folyamán már sorszámozott igazolványuk is lesz az aláírást gyűjtőknek, mely szintén a személyi igazolvánnyal együtt lesz érvényes.

A népszavazás kiírása mindannyiunk érdeke, hiszen az abban résztvevők függetlenül attól, hogy a feltett kérdésekre  IGENNEL vagy NEMMEL szavaznak, közvetlenül, a saját kezükbe vehetik az adott kérdéssel kapcsolatban a döntést.

Fontos, hogy mindenki akarjon és szóljon is bele a város és saját maga életébe, hiszen ha ezt most elmulasztja, mondván „majd mások elmennek helyettem is”, abban az esetben a népszavazás nem lesz eredményes. Ekkor pedig ismét csak a testület lesz jogosult az adott kérdésekben a döntéshozatalra.

A három elfogadott, hitelesített és kihirdetett kérdés a következő:

1. Alkotmányos szemétrendeletet!

Egyetért-e Ön azzal, hogy  Esztergom Város Önkormányzatának képviselő testülete a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004 (IV.1.) esztergomi önkormányzati rendeletét úgy módosítsa, hogy az megfeleljen a 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról, valamint a 64/2008 (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló jogszabályoknak?

2. Rendezett, tiszta piacot!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata a városi piac működtetésével azt a pályázót bízza meg, aki Esztergom Város Önkormányzata által e célból kiírt nyílt közbeszerzési pályázaton a város számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot adta?

3. Öko-várost, ahol élni!

Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata a megvalósíthatatlan Gyarapodás Programját váltsa fel az új, korszerű városfejlesztési stratégiát megvalósító Öko-Város programmal, amelynek mottója: „A város ahol jó élni”.


Felhívjuk az Esztergomiak figyelmét arra is, hogy időközben további népszavazásra javasolt kérdések kerültek beadásra, melyek elfogadásáról természetesen azonnal tájékoztatjuk a lakosságot.

 

A népszavazás kiíráshoz szükséges aláírások száma kérdésenként 2416 darab.


AZ ÉRVÉNYES ÉS SIKERES NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE A TESTÜLETRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, AZT MÉRLEGELÉS NÉLKÜL KÖTELES VÉGREHAJTANI.


Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

Haladó Esztergomért Egyesület
Jobbik Magyarországért Mozgalom Esztergomi Szervezete
Lehet Más a Politika Esztergomi Szervezete
Magyar Szocialista Párt Esztergomi Szervezete

(forrás)