2010 márciusa: miként lehetne elodázni a kifizetéseket?

2010 márciusa: miként lehetne elodázni a kifizetéseket?

2011. 10. 20. 18:19

A Szeretgom birtokába került két, még Meggyes Tamás polgármestersége idején megtartott értekezletről készült jegyzőkönyv, melyet az alábbiakban teljes terjedelemben közlünk. A 2010 márciusából és júniusából származó dokumentumok alapján rekonstruálható a Polgármesteri Hivatal vezetésének elvetélt próbálkozása a csődhelyzet elkerülésére. Az "elodázott kifizetésekkel" összegyűlt 1,4 milliárdnyi kintlevőség miatt kellett novemberben adósságrendezési eljárást indítani?

EMLÉKEZTETŐ
a 2010. március 31-ei vezetői értekezletről
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Gadányi terme
Emlékeztetőt készítette: É. I.

Dr. Marosi György köszöntötte a megjelenteket, majd az értekezletet 10,30-kor megnyitotta.

Az értekezleten elsősorban a „pénzköltő” ágazatok képviselőinek részvételére számított, mely elsősorban a Városszépítési Osztály. Továbbra is elvárása, hogy napi szinten látható legyen, mi a kifizethető költség és mi nem, továbbá a költségvetési forrás hiányát is kérte jelezni abban az esetben, amikor kétséges a beruházás teljesülése. Az a tény, hogy beállításra került a költségvetésben a bevétel, vagy a kiadási oldalon, önmagában nem jelenti a bevétel teljesülését.

Ebben a költségvetési évben – a korábbi évekhez viszonyítva – lényegesen kevesebb ingatlanfejlesztési célú vásárlás, -kisajátítás történik, mely hatással van a város fejlődésére is.  Reményét fejezte ki a közeljövőben megnyíló források megjelenésére, melynek következtében eredményesebben fejleszthető a város a közösségi célok tekintetében.  A Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó, sajátságos költségvetési szerv, ezen belül számottevő megtakarítás már nem érhető el, tekintettel a közelmúltban véghezvitt létszámleépítésre, melynek következtében már a feladatellátás optimumának határán mozog a Hivatal. A további létszámleépítés gondolatát ezzel el kell vetni.

Az elmúlt év elvárása szerint, minden szervezeti egység költségvetési értekezletet tartott, melynek eredményéről készült emlékezető a Polgármesteri Titkárságra került. Az elvárásoknak megfelelően a szerződéseket az elmúlt időszakban oly módon kötötték, hogy a kifizetések mind távolabbi időpontra essenek. Ötleteket várt arra vonatkozóan még ebben a választási évben, hogy milyen módon lehetséges további kifizetéseket elodázni. Erre a következő alkalomra kért írásos javaslatokat, akár más szervezeti egységekre vonatkozóan is.

Bognár Krisztián irodavezetőtől bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat várt, mint pl. szabályozási tervvel történő belterületbe vonás – természetesen a vezetés jóváhagyásával. Annak ellenére, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet nem kedvez az eseteges lakópark építésnek, ennek ellenére fel kell vetni, hogy miképpen lehetséges a legkisebb költséggel további bevételt teremteni.

Bognár Krisztián: munkatársaival számba vették az Önkormányzat tulajdonában álló értékesíthető ingatlanvagyont, ennek megfelelően folyamatosan eladásra kerülnek kisebb-nagyobb bevételt jelentő ingatlanok.

Dr. Marosi György: a bevételt vagy megtakarítást eredményező – akár közös - elképzeléseket Hivatal honorálná.
Elgondolása szerint szóba jöhet
- cégösszevonás,
- média
- TV közvetítések gyakorisága, műsorpolitika
- Hídlap számainak és oldalszámainak csökkentése, nyári időszakban még ritkább kiadása,
- rendezvény-szervezés, Várszínház és Kultúrmozgó ügyében döntés szükséges. Fizetős rendezvények legyenek-e, vagy sem, saját szervezés legyen-e, vagy sem. Véleménye szerint a jelenlegi emberállománnyal nem megoldhatóak a saját szervezésű rendezvények. A város adottságait – ha nem is kizárólagosan – jobban ki lehetne használni.

A turisztikai desztinációs szervezeteket célszerű volna összekapcsolni. Nem tartotta jó ötletnek az esztergomi vendéglátósok rendelkezésére bocsátani a teret, mert láthatóan nem vállalnak kockázatközösséget.

Néhány veszteséges vagy nem kellő profittal működő önkormányzati cég profitábilissá tehető.

Az illetékes munkatársak véleményét figyelembe véve körvonalazta azokat a felvetődött elképzeléseket, amelyeknek van realitása, ezekről a későbbiekben a városvezetést tájékoztatni kell.

A pályázatfigyelés továbbra is hangsúlyos szerepet kap, a jó pályázathoz megfelelő előkészítettség szükséges.

Véleménye szerint, azok a fejlesztések, amelyekre pénzt áldozott az Önkormányzat, folytatni kell, mert egyébként az egész évi ráfordítás eredménytelen volt. A bírságolás, (építésigazgatási, közterület-felügyelői, iparűzési adó beszedése) mint jogi természetű fogalom, arra alkalmas, hogy bizonyos szinten elősegítse az önkéntes jogkövetést, de a bírság önmagában nem cél, ezért ez életszerűtlen elgondolás.

Bodnár Mihály: lehetőséget látott a Szent Miklós Alap vagyonkezelése kapcsán a tőke és pénzpiacai lehetőségek és befektetések kihasználásában, bevétel fokozásában.

Nyári Julianna: felhívta a figyelmet a 2010-2011. évi gazdasági vezetői és költségvetési szervi vezetői képzési kötelezettségre. Az ÁHT-t átírták: kiadás kizárólag befolyt, vagy a jogosan várhatóan befolyó bevételekből teljesíthető.

dr. Marosi György megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést 11:40-kor bezárta.

 


EMLÉKEZTETŐ
a 2010. június 18-ai vezetői értekezletről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Emlékeztetőt készítette: É. I.

Dr. Marosi György köszöntötte a megjelenteket, majd az értekezletet 10 órakor megnyitotta.

Emlékezetett a korábbi, március 31-ei értekezleten elhangzottra, melyből nem valósult meg semmi.

A gazdasági szerkezet változásai terén arról beszélt, hogy a kedvezőtlen gazdasági feltételeknek köszönhetően fennálló csőd, fizetésképtelenség, alkudozás fenyegeti az Önkormányzatot.

Tudván azt, hogy a gazdasági világválság Magyarországot is érinti a kelleténél súlyosabban is, ennek ellenére valamiképpen fel kell készülni.  Képet kíván kapni arról, hogy nyár közepére a várható kifizetésekről, illetve ezeket a kifizetéseket, miképpen lehetne elodázni, mert hamarosan elérkezik a leállás ideje, így várhatóan felhalmozódnak a számlák a Pénzügyi Osztályon. Ehhez szükséges a Városüzemeltetési Iroda, a Vagyongazdálkodási Iroda és a Pénzügyi Osztály közreműködése.

Másik témakör, a cégek pénzellátása és finanszírozása.

A bevételek növeléséről már nem igazán lehet beszélni, hiszen a jelenlegi helyzetben senki sem kíván értéken vásárolni, esetleg áron alul.  Megkérdezte a Pénzügyi Osztály és a Kincstár munkatársait, hogyan látják a jelenlegi helyzetet.

Hundzsa Anna: a tavaly nyárhoz hasonló a helyzet. Az iparűzési adó bevételeket már elköltötte az Önkormányzat.

Ha a munkatársak tudnák, hogy az adott hónapban, milyen kifizetések várhatóak, illetve azt, hogy a kifizetést ne közvetlenül előtte jelezzék számukra, hanem már korábban, megkönnyítené az ütemezést.

Bognár Krisztián: aktualizált táblázatot fog leadni a Pénzügyi Osztályra, arra vonatkozóan, hogy ebben az évben, mekkora összegeket kell kifizetni a szerződésekre. Ezt tavaly is megtette a Vagyongazdálkodás.

Hundzsa Anna: a pénzügyi program nem képes kimutatni az eddigi kifizetéseket, de minden nap végén az aznapiról tudnak készíteni kimutatást.

Palovits Józsefné: a kifizetésekről tudnak információt adni, azonban azt, hogy a kiadás mire lett könyvelve, nem látható, csak a főkönyvben lehet megnézni.

Hundzsa Anna: az általános számlatükörrel mindig késésben van a Pénzügyi Osztály.

Amennyiben összeadnák mostanáig a kiadásokat, akkor válna láthatóvá, hogy mennyit költött az Önkormányzat.

Dr. Marosi György: meglepte a pénzügyi kiadások kimutatásának technikai rendezetlensége, annál is inkább, mert két alkalommal is megtörtént a pénzügyi rendszer fejlesztése.

Hundzsa Anna: magyarázattal szolgált a fenti állapotokra vonatkozóan.

Az államháztartási számlatükröt márciusban adják ki, amikor már három hónapot le kellett volna könyvelni, így mindig késésben van a Hivatal. Az általános számlatükröt minden Hivatal saját magára igazítja, majd ezek után újra kell könyvelni az egészet.

Palovits Józsefné: kiegészítette Hundzsa Anna magyarázatát.

Kormányrendeletben megjelennek a változtatások, de ezt el kell készítenünk a saját rendszerünkre. Ha egységes számlatükör formátumban kívánnak dolgozni, amit be kell illesztenünk a saját rendszerünkbe, azt át kell dolgozniuk. Korábban a Pénzügyi Osztályon dolgozott egy munkatársuk, aki elkészítette a szabályzatokat, jelenleg azonban a lecsökkent létszámnak köszönhetően M. Jánosné könyvel, miután lekönyvelte az előző évet, elkészült a zárszámadás, ekkor készíti el a Hivatal számlatükrét, mellyel kb. május végére készül el.

A rendszer nem jó, mert ha volna olyan munkatársuk, aki csak ezzel foglalkozna, gyorsabban elkészülne a számlatükör, de aki naponta készíti az utalványt, annak duplán kell az első négy-öt hónapot újra kontíroznia.

Korábban havonta egyeztettek az Irodákkal, de sajnos mára elsikkadt. A Közjóléti Irodával jól működik a rendszer, ellenőrzik, hogy valóban jó helyre van-e könyvelve.
Szükség esetén egyeztetőt tudnak készíteni, melyet a partner szervezeti egységeknek is ellenőrizniük kell és az aláírásukkal igazolni.

Dr. Marosi György: vissza kell térni erre a rendszerre, mert csak így követhetők a kiadások, reális képet csak ezzel a módszerrel kaphat a Hivatal. Amennyiben új kiadás keletkezik, az előterjesztés döntés-előkészítő anyagként, a Pénzügyi Osztályra is eljut, ez alapján látható, hogy miképpen alakul az adott előirányzat.

A továbbiakban az önkormányzati cégek pénzellátásának szükségleteiről érdeklődött.

Tudni szerette volna, hogy az elmaradások, mennyire érintették az üzleti tervet. Rossz következtetések adódnak abból, hogy bizonyos üzleti tervi elgondolások nem teljesülnek.

Jamriska Tímea: a szakiroda rendelkezik arra vonatkozó információval, hogy kitől, mit rendelnek. A mérleggel kapcsolatos befizetési kötelezettségeket összeállította az előző értekezletet követően, ezt felül fogja vizsgálni.

Akik fix szerződéssel rendelkeznek, a szerződés szerint állítják össze az üzleti tervet.

A cégek ellenőrzése a feladata, több esetben csak utólag értesül különböző tervekről, kiadásokról.

Fontos szempontja, hogy az üzleti terv a költségvetéssel összhangban van-e? Az Eszköz Kft. volt az egyetlen, akinek nem volt az üzleti terve összhangban a költségvetéssel, azonban a hatályos rendeletekkel összhangban van. Ebben az esetben vagy rendeletet, vagy költségvetést szükséges módosítani. Folyamatosan talál hibákat, eltéréseket, de ezek a hibák 100.000,-Ft nagyságrendűek.

Dr. Marosi György: ha a nyereségességhez elégtelen javak köréből még többet vesznek el, az egyébként azt a közgazdasági problémát nem fogja önmagában megoldani, hogy a rendszerben kevés a pénz egy gazdasági társaság rendes működéséhez.

Bognár Krisztián: egy cég, vagy közfeladatot lát el, vagy profit orientált, a kettő együtt ritkán működik.

Jamriska Tímea: a Strigonium Zrt.-nek a parkolási tevékenységén kívül, más megrendelése nincs, a törvénymódosítás értelmében már ez sem lesz.

Dr. Marosi György: át kell tekinteni, hogy a testületi döntések alapján, milyen kötelezettségei vannak az Önkormányzatnak, amelyek jelentős mértékben fogják érinteni a büdzsét a cégek felé. Példaként említette a Védvár ezévi támogatását.

Jamriska Tímea: korábban kérték, hogy a szerződés szerint számoljon el a Védvár a teljes összeggel, azonban nem kapták meg a teljes összeget, ezért nem adták le az elszámolást.

Dr. Marosi György: a kulturális szolgáltató cégekről kívánt a továbbiakban beszélni, mint Várszínház, Gran Tours, Ister-Granum. A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsági előterjesztések tartalma és a költségvetés összhangja felöl érdeklődött.

Jamriska Tímea: a Gran Tours költségvetése teljesen rendben van, tüzetesen átnézték az érintettekkel, mekkora összeg áll rendelkezésre az adott évre, külön kitérve a „felcimkézett” kiadásokra és az áthúzódó kiadásokra is.

Palovits Józsefné: igyekeznek a költségvetés keretein belül maradni.

Dr. Marosi György: megkérdőjelezte a Széchenyi térre beszerzésre kerülő székek célját és fontosságát, és a beszerzéshez készült Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság előterjesztését.

Mezei Rita: azért volt szükséges a székek beszerzése, mert a Széchenyi téren meglévő székeket kellett vele kipótolni, illetve a háttámlán lévő reklámfelület eladásra került, így összetett megrendelés volt, mert marketing felületet adott el az Önkormányzat.

Dr. Marosi György: előbb a bevételt kellett volna megvárni, majd ezután vállalni a kiadást.

Tóth Gábor: véleménye szerint a Hivatalt és a cégeket fontos volna külön választani, hiszen a Széchenyi téri rendezvényekre létrehozott cég szerezzen szponzort, vásárolja meg a székeket. A megkapott feladatokat a cégek oldják meg, ne a Hivatal szervezeti egységei.

Emlékeztetett, hogy július 12-től leállás lesz a Hivatalban. Július 15-ig érkeznek be a levelek a választópolgároktól, akik a kisebbségi névjegyzékbe szeretnék magukat vetetni. Ez azt jelenti, hogy a Hivatalnak a postáról mindent át kell hozni a leállás első hetében, egyébként, ennek hiányában, nem kerülnek fel a névjegyzékbe. Megoldást kell találni arra, hogy minden szervezeti egység vezetője, vagy 1-1 dolgozó bejön a Hivatalba és áttekinti a saját szervezeti egysége postáját. A leállás 2. hetében már megoldható, hogy nem veszi át a postát a Hivatal, de 15-ig minden küldeményt ki kell bontani.

Bognár Krisztián: a Vagyongazdálkodási Iroda lecsökkentette az ingatlanok őrzése óraszámát.

Racionalizálást történt a Labor MIM ingatlan vásárlások területén is, miszerint az előzetes tervezett 500 MFt-ról 250 MFt-ra redukálódott az összeg.

dr. Marosi György megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést 11:15-kor bezárta.

EMLÉKEZTETŐ

a 2010. március 31-ei vezetői értekezletről

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Gadányi terme

Emlékeztetőt készítette: Éder Imréné

(A jelenléti ív a Jegyzői titkárságon megtekinthető)

 

Dr. Marosi György köszöntötte a megjelenteket, majd az értekezletet 10,30-kor megnyitotta.

 

Az értekezleten elsősorban a „pénzköltő” ágazatok képviselőinek részvételére számított, mely elsősorban a Városszépítési Osztály.

Továbbra is elvárása, hogy napi szinten látható legyen, mi a kifizethető költség és mi nem, továbbá a költségvetési forrás hiányát is kérte jelezni abban az esetben, amikor kétséges a beruházás teljesülése. Az a tény, hogy beállításra került a költségvetésben a bevétel, vagy a kiadási oldalon, önmagában nem jelenti a bevétel teljesülését.

Ebben a költségvetési évben – a korábbi évekhez viszonyítva – lényegesen kevesebb ingatlanfejlesztési célú vásárlás, -kisajátítás történik, mely hatással van a város fejlődésére is.

Reményét fejezte ki a közeljövőben megnyíló források megjelenésére, melynek következtében eredményesebben fejleszthető a város a közösségi célok tekintetében.

A Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó, sajátságos költségvetési szerv, ezen belül számottevő megtakarítás már nem érhető el, tekintettel a közelmúltban véghezvitt létszámleépítésre, melynek következtében már a feladatellátás optimumának határán mozog a Hivatal. A további létszámleépítés gondolatát ezzel el kell vetni.

Az elmúlt év elvárása szerint, minden szervezeti egység költségvetési értekezletet tartott, melynek eredményéről készült emlékezető a Polgármesteri Titkárságra került.

Az elvárásoknak megfelelően a szerződéseket az elmúlt időszakban oly módon kötötték, hogy a kifizetések mind távolabbi időpontra essenek.

Ötleteket várt arra vonatkozóan még ebben a választási évben, hogy milyen módon lehetséges további kifizetéseket elodázni. Erre a következő alkalomra kért írásos javaslatokat, akár más szervezeti egységekre vonatkozóan is.

Bognár Krisztián irodavezetőtől bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat várt, mint pl. szabályozási tervvel történő belterületbe vonás – természetesen a vezetés jóváhagyásával. Annak ellenére, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet nem kedvez az eseteges lakópark építésnek, ennek ellenére fel kell vetni, hogy miképpen lehetséges a legkisebb költséggel további bevételt teremteni.

 

Bognár Krisztián: munkatársaival számba vették az Önkormányzat tulajdonában álló értékesíthető ingatlanvagyont, ennek megfelelően folyamatosan eladásra kerülnek kisebb-nagyobb bevételt jelentő ingatlanok.

 

Dr. Marosi György: a bevételt vagy megtakarítást eredményező – akár közös - elképzeléseket Hivatal honorálná.

Elgondolása szerint szóba jöhet

- cégösszevonás,

- média

- TV közvetítések gyakorisága, műsorpolitika

- Hídlap számainak és oldalszámainak csökkentése, nyári időszakban még ritkább kiadása,

- rendezvény-szervezés, Várszínház és Kultúrmozgó ügyében döntés szükséges. Fizetős rendezvények legyenek-e, vagy sem, saját szervezés legyen-e, vagy sem. Véleménye szerint a jelenlegi emberállománnyal nem megoldhatóak a saját szervezésű rendezvények. A város adottságait – ha nem is kizárólagosan – jobban ki lehetne használni.

A turisztikai desztinációs szervezeteket célszerű volna összekapcsolni. Nem tartotta jó ötletnek az esztergomi vendéglátósok rendelkezésére bocsátani a teret, mert láthatóan nem vállalnak kockázatközösséget.

 

Néhány veszteséges vagy nem kellő profittal működő önkormányzati cég profitábilissá tehető.

Az illetékes munkatársak véleményét figyelembe véve körvonalazta azokat a felvetődött elképzeléseket, amelyeknek van realitása, ezekről a későbbiekben a városvezetést tájékoztatni kell.

A pályázatfigyelés továbbra is hangsúlyos szerepet kap, a jó pályázathoz megfelelő előkészítettség szükséges.

 

Véleménye szerint, azok a fejlesztések, amelyekre pénzt áldozott az Önkormányzat, folytatni kell, mert egyébként az egész évi ráfordítás eredménytelen volt.

A bírságolás, (építésigazgatási, közterület-felügyelői, iparűzési adó beszedése) mint jogi természetű fogalom, arra alkalmas, hogy bizonyos szinten elősegítse az önkéntes jogkövetést, de a bírság önmagában nem cél, ezért ez életszerűtlen elgondolás.

 

Bodnár Mihály: lehetőséget látott a Szent Miklós Alap vagyonkezelése kapcsán a tőke és pénzpiacai lehetőségek és befektetések kihasználásában, bevétel fokozásában.

 

 

 

Nyári Julianna: felhívta a figyelmet a 2010-2011. évi gazdasági vezetői és költségvetési szervi vezetői képzési kötelezettségre.

Az ÁHT-t átírták: kiadás kizárólag befolyt, vagy a jogosan várhatóan befolyó bevételekből teljesíthető.

 

 

dr. Marosi György megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést 11:40-kor bezárta.

EMLÉKEZTETŐ
a 2010. március 31-ei vezetői értekezletről

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Gadányi terme
Emlékeztetőt készítette: Éder Imréné
(A jelenléti ív a Jegyzői titkárságon megtekinthető)

Dr. Marosi György köszöntötte a megjelenteket, majd az értekezletet 10,30-kor megnyitotta.

Az értekezleten elsősorban a „pénzköltő” ágazatok képviselőinek részvételére számított, mely elsősorban a Városszépítési Osztály.
Továbbra is elvárása, hogy napi szinten látható legyen, mi a kifizethető költség és mi nem, továbbá a költségvetési forrás hiányát is kérte jelezni abban az esetben, amikor kétséges a beruházás teljesülése. Az a tény, hogy beállításra került a költségvetésben a bevétel, vagy a kiadási oldalon, önmagában nem jelenti a bevétel teljesülését.
Ebben a költségvetési évben – a korábbi évekhez viszonyítva – lényegesen kevesebb ingatlanfejlesztési célú vásárlás, -kisajátítás történik, mely hatással van a város fejlődésére is.
Reményét fejezte ki a közeljövőben megnyíló források megjelenésére, melynek következtében eredményesebben fejleszthető a város a közösségi célok tekintetében.
A Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó, sajátságos költségvetési szerv, ezen belül számottevő megtakarítás már nem érhető el, tekintettel a közelmúltban véghezvitt létszámleépítésre, melynek következtében már a feladatellátás optimumának határán mozog a Hivatal. A további létszámleépítés gondolatát ezzel el kell vetni.
Az elmúlt év elvárása szerint, minden szervezeti egység költségvetési értekezletet tartott, melynek eredményéről készült emlékezető a Polgármesteri Titkárságra került.
Az elvárásoknak megfelelően a szerződéseket az elmúlt időszakban oly módon kötötték, hogy a kifizetések mind távolabbi időpontra essenek.
Ötleteket várt arra vonatkozóan még ebben a választási évben, hogy milyen módon lehetséges további kifizetéseket elodázni. Erre a következő alkalomra kért írásos javaslatokat, akár más szervezeti egységekre vonatkozóan is.
Bognár Krisztián irodavezetőtől bevételi forrásokra vonatkozó javaslatokat várt, mint pl. szabályozási tervvel történő belterületbe vonás – természetesen a vezetés jóváhagyásával. Annak ellenére, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet nem kedvez az eseteges lakópark építésnek, ennek ellenére fel kell vetni, hogy miképpen lehetséges a legkisebb költséggel további bevételt teremteni.

Bognár Krisztián: munkatársaival számba vették az Önkormányzat tulajdonában álló értékesíthető ingatlanvagyont, ennek megfelelően folyamatosan eladásra kerülnek kisebb-nagyobb bevételt jelentő ingatlanok.

Dr. Marosi György: a bevételt vagy megtakarítást eredményező – akár közös - elképzeléseket Hivatal honorálná.
Elgondolása szerint szóba jöhet
- cégösszevonás,
- média
- TV közvetítések gyakorisága, műsorpolitika
- Hídlap számainak és oldalszámainak csökkentése, nyári időszakban még ritkább kiadása,
- rendezvény-szervezés, Várszínház és Kultúrmozgó ügyében döntés szükséges. Fizetős rendezvények legyenek-e, vagy sem, saját szervezés legyen-e, vagy sem. Véleménye szerint a jelenlegi emberállománnyal nem megoldhatóak a saját szervezésű rendezvények. A város adottságait – ha nem is kizárólagosan – jobban ki lehetne használni.  
A turisztikai desztinációs szervezeteket célszerű volna összekapcsolni. Nem tartotta jó ötletnek az esztergomi vendéglátósok rendelkezésére bocsátani a teret, mert láthatóan nem vállalnak kockázatközösséget.  

Néhány veszteséges vagy nem kellő profittal működő önkormányzati cég profitábilissá tehető.
Az illetékes munkatársak véleményét figyelembe véve körvonalazta azokat a felvetődött elképzeléseket, amelyeknek van realitása, ezekről a későbbiekben a városvezetést tájékoztatni kell.
A pályázatfigyelés továbbra is hangsúlyos szerepet kap, a jó pályázathoz megfelelő előkészítettség szükséges.

Véleménye szerint, azok a fejlesztések, amelyekre pénzt áldozott az Önkormányzat, folytatni kell, mert egyébként az egész évi ráfordítás eredménytelen volt.
A bírságolás, (építésigazgatási, közterület-felügyelői, iparűzési adó beszedése) mint jogi természetű fogalom, arra alkalmas, hogy bizonyos szinten elősegítse az önkéntes jogkövetést, de a bírság önmagában nem cél, ezért ez életszerűtlen elgondolás.  

Bodnár Mihály: lehetőséget látott a Szent Miklós Alap vagyonkezelése kapcsán a tőke és pénzpiacai lehetőségek és befektetések kihasználásában, bevétel fokozásában.Nyári Julianna: felhívta a figyelmet a 2010-2011. évi gazdasági vezetői és költségvetési szervi vezetői képzési kötelezettségre.
Az ÁHT-t átírták: kiadás kizárólag befolyt, vagy a jogosan várhatóan befolyó bevételekből teljesíthető.


dr. Marosi György megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd az ülést 11:40-kor bezárta.

2011. 10. 21. 12:08

Szóljon  valaki Tétényinek, hogy olvassa már fel az okostojásoknak a testületin  ezt az irományt ! Ne a habosítás menjen már megint !!!

2011. 10. 21. 11:15

Kissé furcsa, hogy közel egy évvel azután kerülnek elő ezek a jegyzőkönyvek, hogy megindult az adósságrendező eljárás. Érdekes tanácsokat adhatnak a tanácsadók, ha ez eddig homályban maradt. Véleményem szerint az utóbbi év igen sok vitája, gyomorforgató cirkusza sőt talán a mára kialakult patthelyzet is elkerülhető lett volna, ha ez időben nyilvánosságra kerül. De nem került, csak most, hogy ez kinek volt jó, azt mindenki döntse el maga.

2011. 10. 21. 6:59

Van valami perverz bája, amikor olyan örvendezik e felett , aki a jutalékrendszeren keresztül,  anyagilag is érdekelt a vásárlásban-eladásban.

2011. 10. 20. 22:19

Teccik:

 

"Tóth Gábor: véleménye szerint a Hivatalt és a cégeket fontos volna külön választani, hiszen a Széchenyi téri rendezvényekre létrehozott cég szerezzen szponzort, vásárolja meg a székeket. A megkapott feladatokat a cégek oldják meg, ne a Hivatal szervezeti egységei."

 

Ök voltak a temperások??? Üvöltés

2011. 10. 20. 20:58

Nekem az tetszett, hogy Marosi "elgondolása szerint szóba jöhet a Hídlap számainak és oldalszámainak csökkentése, nyári időszakban még ritkább kiadása,". Ugye, Ámon Adrienntől úgy hallottuk, hogy az önkormányzat csak bérelt 38 oldalt a Hídlapból. Hát, ez nem úgy néz ki, mintha Adrienn állítását igazolná...

2011. 10. 20. 20:47

Ez a kedvencem:

Racionalizálást történt a Labor MIM ingatlan vásárlások területén is, miszerint az előzetes tervezett 500 MFt-ról 250 MFt-ra redukálódott az összeg.

Letolt gatyával várjuk a csődöt, ezért csak negyedmilliárdért veszünk értéktelen ipartelepet, nem félmilliárdért...