Közel 1 milliárd 600 millió a kifizetetlen folyószámlahitelünk - Steindl Balázs csak ködösít (válasz a fidesz-frakció vádaskodásaira a közleményben tett kijelentések tételes cáfolatával)
Közélet
2011. szept. 22.

<p><em><em>Közel 1 milliárd 400 millió forint van a város folyószámláján</em><em> – </em></em>állítja Steindl Balázs közleményében, de emellett az az igazság, hogy jelenleg közel 1 <strong>milliárd 600 millió forint folyószámla-hitele</strong> is van a városnak, a többi egyszerű matematika.</p>

Tétényi Éva mégis azzal riogatja az önkormányzati intézmények dolgozóit, hogy októberben már nem kapnak fizetést. - Steindl Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnökeként úgy tesz, mintha nem tudná, hogy ha nincs a költségvetésben elkülönítve keret az intézményeknek, akkor nem utalhatóak a bérek, ha van rá fedezet, ha nincs. Tehát a bérek kifizetéséhez mindenképpen szükséges a testület döntése, amit eddig két alkalommal nem volt hajlandó megtenni a Meggyes-csoport.

A polgármester- asszony továbbá augusztus 1-e óta nem nyújtotta be azt a kamattámogatási igénylést sem a Belügyminisztériumhoz, amelynek köszönhetően az Önkormányzat több 100 millió forint támogatáshoz juthatna – állítja Steindl Balázs. Azt azonban elfelejti a frakcióvezető, hogy a kamattámogatás is HITEL, amelyhez ugyancsak testületi döntés szükséges, hiszen jelenleg a polgármester egyetlen forintról sem dönthet egy személyben. Kérdés, hogy ha ez ennyire fontos, vajon miért nem kezdeményezte a pénzügyi bizottság elnöke ennek tárgyalását a legutóbbi testületi üléseken? Mindezek ellenére hogyan lehetséges az, hogy a pénzügyi biztos 2011. augusztus 16-án kezdeményezte ezt az igénylést az Önkormányzat nevében, holott az adósságrendezés jogerősen 2011. július 29-én lezárult, tehát az önkormányzattal semmiféle jogviszonyban nem állt és felhatalmazást nem kapott? Kik működtek közre ebben az akcióban, ha a polgármester erről csak most szerzett tudomást? Vajon milyen politikai céljai lehetnek a frakciónak, hogy a polgármester háta mögött tárgyalva próbálnak „ügyeket” kreálni ellene?


Az 1,324 milliárdból 1 milliárd 64 millió forintot kell kifizetnie a városnak az adósságok törlesztésére a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján, így még mindig marad 260 millió a számlán, amelyből ki lehet fizetni az önkormányzati dolgozók bérét is. A dolgozók ennek tükrében csak akkor nem kapnak fizetést, ha Tétényi újabb törvénysértéssel nem írja alá az utalást – állítja Steindl Balázs közleményében, ugyanakkor a biztonságos működéshez márciusig havonta 120 millió forintot (azaz 600 millió forintot) kell elkülöníteni a bérekre, és akkor még nem számoltunk semmilyen dologi kiadással, kötelező feladatellátással. Nem csak az adósságrendezés alatt, hanem azután is első a bérek kifizetése és a kötelező feladatellátás, minden más kifizetés csak ezután következhet.


A költségvetést valóban módosítani kell, azonban erre is azért van szükség, mert a polgármester-asszony fegyelmi vétséget elkövetve, törvénytelenül nem tartotta be a válságköltségvetést – írja a Fidesz-frakció vezetője. A válságköltségvetés elfogadásakor a képviselő-testület több törvényt és jogszabályt sértett meg azzal, hogy a kötelező feladatokon kívül például forrást biztosított az Élményfürdőnek, vagy a magánvádas perekre. Ezzel szemben egyetlen forintot sem szavazott meg a frakció például a biztonságos közúti közlekedésre, azaz az útkátyúzásra, vagy játszótereink rendben tartására. A reorganizációs tervet pedig közjogilag érvénytelenül alkotta meg a Meggyes-csoport, amelyről csak idő kérdése, hogy az Alkotmánybíróság kimondja annak törvénytelenségét. Ennek felelőssége kizárólag a testületet, azon belül a 2/3-os erőfölényben lévő frakciót terheli.


Emlékeztetnénk, hogy nem véletlenül tiltakozott és könyörgött a frakció a csődeljárás elindítása ellen. Miután polgármester asszony törvénytelen módon mégis elindította a csődeljárást - úgy hogy a városnak meg volt a számláján a pénz a külsős hitelezők kifizetésére - számolnia kellett volna annak következményeivel, de ő tisztán politikai célból indította el az eljárást. – Gyenge és az esztergomiak számára unalomig ismert téveszme Steindl Balázs érve. Az adósságrendezési eljárást (és nem csődeljárást) ugyanis a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság indította el, mivel az 1996. évi XXV. törvény ezt kötelezővé tette a polgármestereknek akkor is, ha a testület ezt nem szavazza meg. Az eljárás a törvény betartása miatt indulhatott el és le is zárult. A folyamat során kiderült, hogy a lejárt tartozások meghaladják a 4 milliárd forintot, a hosszú lejáratú hitelek pedig a 20 milliárdot. Egy adósságrendezési eljárástól nem lesz több, vagy kevesebb pénze egy önkormányzatnak, maximum mindenki tisztába kerülhetett a tényleges adatokkal, melyet az előző vezetés nagy előszeretettel kozmetikázott a nyilvánosság előtt.

 

Majd azok után, hogy Esztergom városát teljesen tönkretette a csődeljárásával, a Fidesz frakciótól várja a megoldást, pedig az hetek óta ott van a kezében. A polgármester asszony ugyanis nem nyújtotta be azt a kamattámogatási kérelmet sem – pedig ez kizárólag az ő joga - a Belügyminisztériumhoz, amelynek köszönhetően az Önkormányzat több 100 millió forint támogatáshoz juthatna. Nyilván könnyebb és politikai szempontból nagyobb érdek fűzi ahhoz, hogy a fidesz-frakcióra tolja a felelősséget - állítja a közlemény. Az adósságrendezési eljárás segít a bajba jutott településeknek a hitelek, adósságok visszafizetésében, hogy jobb feltételekkel, és a teljesítőképességüknek megfelelően történjenek a kifizetések. Az egyezségek teljesítéséhez a képviselők név szerinti szavazással úgy döntöttek, hogy nem kérnek pénzügyi tervet. A kamattámogatás ugyancsak hitel, ami nem oldja meg a helyzetet, hiszen a hiányzó összeg 1 milliárd körüli. A Fidesz frakció hozta eddig is a döntéseket, tehát a teljes felelősség is őket terheli. A vagyonfelosztás előtt biztos, ami biztos a Fidesz frakció a Strigonium-hoz 680 millióért ingatlant tesz át, melynek „valószínűleg jó gazdája” lesz, hiszen ott ül a felügyelő bizottságban Meggyes Tamás és Steindl Balázs is.

 

A képviselők továbbá azt is kérték a múlt heti testületi ülésen, hogy két fordulóban tárgyalja a képviselő testület a válságköltségvetést, de polgármester asszony törvénytelen módon nem engedte ezt az ügyrendi javaslatot megszavaztatni, nyílván azért, mert tudta, hogy e hét csütörtökre törvénytelen módon nem hívja össze a képviselő testület munkaterv szerinti ülését, a heti programját nézve fontosabb neki egy tévés szereplés, mint a város, és lakosságának problémája.2011. szeptember 27. keddre rendkívüli testületi ülést hívott össze a polgármester egyetlen napirendi ponttal, a válságköltségvetés tárgyalásával. A tv-s szereplés pedig nem más, mint Esztergom-kertvárosban egy élő adás, amelyben az aktuális városi problémákról és az illegális hulladéklerakók kérdéséről lesz szó.


A pénzügyi biztos munkájával kapcsolatban kifogással élt a város polgármestere a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál. Ennek ellenére a frakció és a bankok egy éves szerződést kívánnak kötni a biztossal saját munkájának ellenőrzésére, valamint a közjogilag érvénytelen reorganizáció végrehajtásának figyelemmel kísérésére 500 ezer forint + ÁFA/hó megbízási díjért.


Esztergom, 2011. szeptember 22.                                                    Tétényi Éva

(forrás)