Ellentmond a frakció a kormányhivatalnak: továbbra is finanszíroztatják a várossal többek között Bayer Zsolt pereit
2011. aug. 5.

<p>Nem sokkal éjfél előtt szavazott a képviselőtestület arról, hogy nem fogadják el a kormányhivatal törvényességi felhívását, amiben a többek között Bayer Zsolt magánvádas (vádlotti) büntetőeljárásainak ügyvédi költségének önkormányzati kifizetését kifogásolta a törvényességi ellenőrző szerv.</p>

Az el nem fogadást Steindl Balázs azzal indokolta, hogy ezen eljárásokban a város volt polgármestere és más közhatalmat betöltő szereplők ügyvédi, védekezési költségeit vállalta át a város. Sajnálatos módon ez azonban nem igaz: a határozat mellékleteként több olyan peres eljárás is felsorolásra került, melyben az önkormányzattal jogviszonyban soha nem állt és jelenleg sem álló személyek szerepelnek.

A kormányhivatal kifogásolta azt is, hogy a határozatot eredetileg zárt ülésen hozták: Steindl ügyvédi titokra hivatkozva javasolta a törvényességi felhívás ezen részének elutasítását is, holott a peres eljárások  puszta léte, közpénzből való finanszírozásuk okán semmilyen módon nem tartozik az ügyvédi titok fogalomkörébe.

Steindl indítványát a frakció 11:3 arányban megszavazta.

(forrás)