A Fidesz egyetlen célja: a független polgármester menesztése

A Fidesz egyetlen célja: a független polgármester menesztése

2011. 06. 30. 9:57

A Fidesz-frakció két hete visszautasította Tétényi Éva kiegyezési javaslatát, amelynek megbeszélésére nyílt fórumon lett volna lehetőségük. Majd frakcióvezetőjük írásban jelezte, hogy zárt ajtók mögött sem kívánnak tárgyalni Esztergom jövőjéről. A fideszesek a most szerda esti kabinetülésen sem jelentek meg, ahol az általuk állandóan hangoztatott együttműködésről esett volna szó. Ebből egyértelműen az következik, hogy ahogy eddig sem, úgy ezután sem hajlandók együtt dolgozni a város 2/3-os többséggel megválasztott független polgármesterével.

 

Esztergom lakosságát az elmúlt kilenc hónapban sorozatosan érték a helyi Fidesz-frakció büntető döntései, alkotmányellenesen hozott rendeleteik és határozataik pedig az adósságrendezési eljárás törvényes lefolytatását kérőjelezik meg. A minden hatás- és jogkörétől megfosztott, ám városáért felelősséget érző polgármester ebben a helyzetben csupán egyet tehet, hogy megállítsa ezt az öncélú ámokfutást: nem ad további lehetőséget e gyakorlat folytatására.

Az esztergomi polgárok tavaly október óta többször kifejezték szándékukat, hogy új választást szeretnének, azonban az Orbán Viktornak eljuttatott 7519 aláírás a mai napig válasz nélkül maradt. Az erkölcs és az igazságosság érvényre juttatására az összes jogi lehetőség kimerítése után már csak az erőszakmentes polgári engedetlenség marad. A polgármester a város gazdasági helyzetének megoldása érdekében egy napirendi pont tárgyalásával tart testületi ülést mindaddig, amíg a választópolgárok demokratikus jogai érvényre nem juthatnak.

A Fidesz-frakció együttműködésének hiányában immár 9 hónapja húzódó fontos döntések elmaradása mellett nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a „tízek” február óta a polgármester eltávolítását készítik elő. Ezt a döntést azonban csak képviselő-testületi ülésen lehet meghozni. A kétharmados erőpolitizálás minden akaratot véghezvisz, így könnyen előfordulhat, hogy az alpolgármester megválasztásával a polgármester leváltása is megtörténik.

Nem jobb a helyzet más területen sem, a pénzügyi bizottságban csak fideszesek ülnek, és egyetlen más bizottságban sem működik a civil kontroll. Az előterjesztésekben ezért nem érvényesülhet a választópolgárok akarata. A jegyzőt sem lehet felelősségre vonni, mivel éppen az a testület választotta meg őt aggályos körülmények között, amely szó nélkül tűri a hivatal teljes szétbomlasztását, és asszisztál a polgármester mindennapi munkájának ellehetetlenítéséhez. A további testületi üléseknek a fidesz részéről egy fő célja van: Meggyes Tamás diktatórikus hatalmának biztosítása.

 

Esztergom, 2011. június 30.

Tétényi Éva

Esztergom, Esztergom-Kertváros

és Pilisszentlélek polgármestere

2011. 07. 01. 23:53

Az én olvasatomban az írás pont arról szól, hogy az Egyház ne a világi hatalmasságokat szolgálja, vagyis ne politizáljon. Az „őrállók felelőssége” mindazok felelőssége, akik tudják, milyen bűnös dolgok történnek, mégis hallgatnak. Ilyen a magyar értelmiség jó része, a politikai elit, megbízhatatlan és bűnös. Az idézet szerint kötelességük felemelni szavukat, mert az ő felelősségük és számonkérésük sokkal súlyosabb, mint a megtévesztett, manipulált, elvakított többieké, akik persze szintén elszenvedői vakságuk következményeinek. Az Egyház őrállói felelőssége valahogy úgy kellene, működjön, ahogy a Szent István Gimnáziumért mondott Szentmisén az atya Heródesről beszélt, aki megölette vélt vagy valódi ellenfeleit, és Meggyes kérdőre vonására azt válaszolta, érte is imádkozik. Vagy amikor a Szent Adalbert Központ előtt Boldogasszony Anyánkat éneklő, segítséget kérő tiltakozókat a Püspök Úr végighallgatta, miközben a KÉSZ (Keresztény Értelmiségi Szövetség) tagok úgy húztak el mintha leprások lennénk, némelyikük még le is kommunistázott minket, ahogy tudjuk. A segítségért kinyújtott kezet visszautasítókat az Úr nem ismeri és kitaszítja, a biblia szerint. Vagy az esztergomi KDNP szervezet írásos elhatárolódásai Meggyes bandájától, szintén az „őrállók” felelős viselkedésének példája. De a „Széchenyi téri csőcselék” is, lelkiismeretükre hallgató őrállók, szemben a Meggyes bandájának értelmiségi tagjaival, akik tisztában vannak gonosz tetteikkel, ezért súlyosan megbűnhődnek a bibliai idézet szerint.

2011. 07. 01. 22:01

Remélem, ezt nem gondolod komolyan? A papok hirdessék az igét, prédikáljanak! Ne politizáljanak!

gömbicica

2011. 07. 01. 19:59

Zavarban van. Bocsánat. Rosszul fogalmaztam. Tudom, hogy sokan,  sokat tesznek a közért önkéntes alapon is. De több ember látványosabb változást tudna elérni.

2011. 07. 01. 19:33

Lehetséges, hogy Isten szolgái, a papság ezt nem akarja elősegíteni ?

 

khm... ... Az a papság, aki megáldotta a háborúba menő tankot, repülőgépet ?

Jól szervezett gazdasági társaság az és mint szinte mindenhol, ott is vannak érdekek amik felülírják a magasztos eszméket.

2011. 07. 01. 16:41

A fentieket egy hívő értelmiségi írta, aki készen áll a fentiek részletes megvitatásáraa a legszélesebb nyilvánosság előtt is.

2011. 07. 01. 16:35

Az "őrállók" felelőssége

Esztergomra a nép úgy tekint, mint a magyar kereszténység ősi városára.   Ez önmagában is indokolja, hogy a mai napig a közéleti gengszterizmus folyamatos működéséért felelősöket Isten szava - a Biblia -  alapján nevezzük meg.

A Biblia a vezetők, az "őrállók" feladatait Ezékiel könyvének 3, 13 és 33. fejezetében írja elő.  Ebből egy kiragadott idézet a következő:

"Embernek fia!  Őrállóul adtalak én téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben . . .  ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai . . . de vérét a te kezedből kívánom meg"

Ami Esztergomban történik a mai napig, az a város vezetőinek, - elsősorban  hivatalos prófétáinak, a történelmi egyházak vezetőinek súlyos felelősségére vezethető vissza.

Esztergomon ugyanis az állami és a közélet hivatalos vezetői nem hajlandók segíteni, sőt az igazi keresztények tevékenységét törvényesített diktatúrával tervezik megakadályozni.

A szószékekről naponta hallani kellene, egyházi lapokban látni kellene Isten hivatalos őrállóinak intéseit a polgármester asszony elleni modern gengszterekhez, akik nem keresztények, hanem képmutató sátánisták. Krisztus Urunk szerint - (Jelenések könyve, laodíceai levél 3. fejezet 15-16 verse) - még az ateisták, az istentagadók is különbek, mint a langyos képmutatók:

"Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév: vajha hideg volnál, vagy hév.  Így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból."

Ideje lenne, ha az egyházak vezetői, papjai hangosan, a közvéleményhez szólóan, a szószékekről, - ahogyan  Pál apostol mondta - alkalmas éa alkalmatlan időben -végre elítélnék a sátánista esztergomi képviselők tetteit mindaddig, amíg ez a hazudozó, pofátlan rabló társaság el nem takarodik az esztergomi közéletből.

Heidegger ateista filozófus halála előtt merte leírni: Nur noch ein Gott, kann uns retten ! (Már csak egy Isten menthet meg bennünket!)

Lehetséges, hogy Isten szolgái, a papság ezt nem akarja elősegíteni ?

2011. 07. 01. 13:04

Az a gond, hogy ez a 8117 szavazattal birió népfelség azóta sincs sehol. Sem összefogásban, sem közösségi feladatok végzésében.

Tudod, gömbicica, nem biztos, hogy aki csendben teszi a dolgát, az "nincs sehol". A napokban olyat tapasztaltaltam, ami nagyon elgondolkoztatott. Szerencsém (?) volt végighallgatni egy, a városért önkéntesen munkálkodó ember szóáradatát. Nem győzte hangoztatni, hogy ő mennyit tesz, erőszakosan aggitált másokat, rámenősen győzködött, meg sem hallgatva a válaszokat. Október 3-óta, ha módunkban állt, (igaz, többször kellett volna), hidegben-melegben a téren, Bp-en, fórumon volt valiaki a  családból. Segítettem, hozzá járultam,... DE:  az ilyen rámenősség, nyomulás kurvára nem tetszik!

gömbicica

2011. 07. 01. 11:19

...Efelett meg a népfelség van, egyenlőre 8117 szavazattal az ő elenyésző választói legitimitásukkal szemben, addíg amíg egy új választással nem bizonyítják ennek ellenkezőjét..

Az a gond, hogy ez a 8117 szavazattal birió népfelség azóta sincs sehol. Sem összefogásban, sem közösségi feladatok végzésében. :-((( És ennek meg is van az eredménye.Más a szavazófülke magányában betenni a legjobb tudásod szerinti ikszet, mint ki is állni mellé teljes mellszélességben. Ha ez a 8117 ember csak részben, de mindig mutatná magát, nem lenne ennyire "magányos farkas harc" ami jelenleg zajlik :_(((

Ebben az országban ugy látszik,jobb, ha hozzászokunk, hogy sem alkotmány, sem semmi sem szent. Egy tollvonás, és minden másképp müködik. :-(

Pedig OV. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán,diplomázott. :-( A hatalom ugy látszik vakká, és gátlástalanná tesz kivétel nélkül minden embert.

A muzeumok éjszakáján a könyvestől vettem egy könyvet, amiben budhista tanmesék vannak. Hát szivesen felolvasnám némely országos, és helyi politikusnak egyiket-másikat.

2011. 06. 30. 23:22

- A Kormányhivatal és az önkormányzati képviselők Tétényi Éva "felettesei"

- A Kormányhivatal Tétényi Évát levélben felszólította a testületi ülés levezetésére.

Bármit is képzelnek magukról, az ő feletessük meg az alkotmány amelyre felesküdtek: egyetlen csoportosulás sem törekedhet a hatalom kizárólagos birtoklására, ez ellen mindenkinek kötelessége fellépni. Efelett meg a népfelség van, egyenlőre 8117 szavazattal az ő elenyésző választói legitimitásukkal szemben, addíg amíg egy új választással nem bizonyítják ennek ellenkezőjét.

 

 

2011. 06. 30. 22:44

@Havasi Gábor:
Nagyon igazad van, nehéz a "kívülállóknak" elmondani, elmagyarázni azt, amit az esztergomiak átéltek - átélnek. Az általad említett mélygarázs csak egy /1.7 milliárdos/ apróság az országos hírveréssel reklámozott egyedülálló támogatásként kezdeményezett Szent Miklós alap sorsához képest.
Hová folyott el az alap pénze?
Működési kiadásokat fedeztek belőle.
A város "működtetési kiadásaiból" mire mentek el milliók és tízmilliók?
Természetesen a legfontosabbakat, közvéleménykutatásokat a Strategopolisnak több tízmillióért, betlehemre 18 millióért, ETV-műsorokat /főzőműsor, Életek és Sorsok Maronka Csillával, Ober-űbersenki 18+ műsora/ a HíGlap Bayer Zsolt nagyműveltségű és nagytudású elismert publicista szponzorálását és a heti 32 bérelt kézivezérelt oldaláról már ne is beszéljünk.
Gondolom ezekkel tisztában vagy, de ezeket másoknak elmagyarázni tényleg nehéz.

2011. 06. 30. 21:06

Én még mindig nem értem, hogy az ellenzék (országos szinten ) miért nem lovagol nap mint nap Esztergomoban történteken.

Miért nem szánnak rá energiát, hogy megfogják vele a fideszt?

Miért nem használnak fel egy ilyen lehetőséget?

2011. 06. 30. 19:04

Miért nem lehet keményen oda ütni a fidess majmoknak?

2011. 06. 30. 18:55

Borzasztóan rosszul érzem magam attól ami Esztergomban (és az országban) zajlik.

Ahelyett, hogy országszinten azon és azért dolgoznánk, hogy ledolgozzuk az ötvenéves (?) hátrányunkat és

életszinvonalban, életérzésben felemelkedjünk, ahelyett egyre mélyebbre süllyedünk a saját sza... !

 

Én egy ideje Pesten dolgozom és tájékozott, értelmes - nem esztergomi -  kollégáim gyakran kérdezik,

hogy "Te, mi van Esztergomban - olvasom hogy az előző meg a mostani polgármester között megy a balhé. Mi a gond nálatok?"

Ennyi    jön    át    egy    nem    esztergominak    az    itteni    helyzetből ?

Ilyenkor nyelek egyet, veszek egy nagy levegőt - majd még egyet és elgondolkodom, hogy hol kezdjem el?

Hogy mondjam el nekik a propaganda hidlapot, az nyugdijasoknak várospénzen de Medgyes Tamás aláirással küldött képeslapokat, ajándékokat, A bicikliút mellett

a kocsiban alvó városőröket, a vargyasi kastélyt, a minősithetetlen hangnemet a testületi üléseken, a parkolóház vásárlást ahová egy esztergomi sem akarná cipelni a cekkereket

a városból - ha éppen nem áll benne plafonig a Duna vize. Hogy mondjam el az itt élők jobbitó javaslatainak-véleményének a  semmibevevését,

a milliós prémiumokat a vásárlások-eladások után, az életbiztositásokat,  emberek és velük családok tönkretevését.

Nem kezdem el mondani nekik. Igazság szerint én sem hiszem el, hogy ebben élünk és az a pulóveres fiú aki olyan szépen

beszélt a Nagy Imre újratemetésén most igy szarban hagyott bennünket. Mocskos dolog a politika :(

2011. 06. 30. 15:56

Fidesz egyetlen célja: a független polgármester menesztése.

Hol lakik az a rettenetes FIDESZ?????

ÉS MIT AKAR A VÁROS LAKOSSÁGA AZ NEM SZÁMÍT ???  CSAK  MINDEN 4. ÉVBEN.

A POLGÁRMESTERT PEDIG CSAK AZÉRT AKARJÁK MENESZTENI,HOGY SZABADON LEHESSEN " HŰTLEN KEZELNI"A KÖZÖS

VAGYONT, KONTROL NÉLKÜL. LEGYEN  ELÉG  A  POFÁTLANSÁGBÓL!!!   A SOKAT EMLEGETETT HOGY MI DOLGOZNI SZERETNÉNK,HÁT VOLNA MIT TAKARÍTANI A TÖKHÁZ ÉS HASONLÓ SZEMETES HELYEN SENKI NEM AKADÁLYOZZA A MUNKÁJUKAT. A 10 KICSI  FIDESZES INDIÁN DOLGOZHATNA HA  AKARNA.  BIZTOS  NEM  LESZNEK  FÖLJELENTVE.

2011. 06. 30. 13:21

Visszajön Meggyes Tamás, és akkor mi lesz? Lesz pénz? A gaz nem nő tovább? A kátyúk önként betömődnek?

Újraindul a helyijárat? Visszavaszik az elbocsájtott pedagógusokat? Megint lesz 10 tesi? A Hídlap megit régi terjedelmében jelenik meg?

Kényszermunkára küldi a csőcseléket? Kitelepít 8 ezer embert? Betiltja a szeretgomot?

Jöjjön vissza, ha van mersze! Nem fogja sokáig élvezni!

2011. 06. 30. 12:02
"Kár mindig a 8117 szavazóra hívatkozni, mert azok jelentős része elpártolt a polgármester asszony mellől.  A Fidesz frakciónál az erő"

Akkor mi az akadálya annak, hogy egy demokratikus választáson mindenki megméresse magát, vagy a hatalom megszerzése után olyan már nincs?