Körmöczi Miklós

Körmöczi Miklós

2011. 05. 17. 19:00

Az Esztergomi Lokálpatrióták Egyesületének elnökétől lehet kérdezni 2011. május 17-én 19 és 21 óra között a Szeretgom online interjú rovatában.

2011. 05. 17. 21:12

Köszönjük szépen Körmöczi Miklósnak, hogy a Szeretgom olvasóinak rendelkezésére állt ma este!

 

2011. 05. 17. 21:14

Köszönöm az interjú résztvevőinek a kérdéseket, ha valami megválaszolatlan maradt volna, kérem keressenek a következő e-mail címen: egomlokpat.e@gmail.com

Olvasóink közül ha valaki úgy gondolja, hogy lehetőségei megengedik egyesületünk anyagi támogatását, akkor kérjük a céljaink megvalósításának támogatására szánt összeget az alábbi számlaszámra szíveskedjen átutalni: 58600575 – 11199427 Köszönjük!

 

Köszönöm a Szeretgom portálnak, hogy lehetővé tette az egyesületünk és tevékenységének, céljainak a bemutatását. 

 

Jó éjszakát kívánok!

 

Körmöczi Miklós

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

elnök

2011. 05. 17. 20:03

Kedves Miklós!

Bár nem lokális a kérdés, de meg kell kérdezzem: mi a véleménye Tétényi Éva miniszterelnök-jelöltségi ambícióiról? Ön is úgy érzi, hogy polgármester asszony eddigi valós politikai sikerei elegendő referenciául szolgálnának egy ilyen mértékű feladathoz és pozitív irányba fordulna az ország helyzete, ha egy esztergomi mintára berendezkedett országgyűlés állna fel 2014-ben?

2011. 05. 17. 21:12

A kérdés nyilván azért fogalmazódott meg, mert az országos médiákban néhány héttel ezelőtt felröppentették ezt a hírt. Hogy ki kezdeményezte ezt és miért, nem teljesen világos, mindenesetre polgármesterünk igazából nem tilatakozott, inkább időszerűtlennek nevezte a felvetést. Az országos politikában el tudnám képzelni, hiszen rendkívül jó szónoki, és kommunikációs képességekkel rendelkezik, elképzeléseihez a végletekig kitartó, megyőző. Hogy mindez elég lenne-e egy miniszterelnöki székhez? Önmagában biztosan nem, de önmagától még senki nem is lett miniszterelnök. Ha megfelelő támogató erő, vagy valamilyen párt állna mögé, akkor már sokminden lehetséges lenne. De ki tud ma olyan pártot, szevezetet mondani, amelyről most elképzelhető lenne, hogy bejut a parlamentbe, mint kormányalakításra képes erő? És ennek a pártnak, amit most még nem is ismerünk kellene Tétényi Évát a miniszterelnöki székbe repíteni! 

Esztergomi mintára berendezkedett országgyűlést? Ne kívánjuk az egész országnak rosszat! Vagy úgy gondolja, hogy legyen az a bizonyos szomszéd tehenének az esete?

 

Visszatérve az első kérdésre: Én azt gondolom, hogy túl sok a feltételes mód és a ha.....

2011. 05. 17. 19:56

Kedves Miklós!

Őszintén érdekelne, hogy miközben Tétényi polgármester asszony működését egészen közelről szemléli, nem fogja el néha az az érzés, hogy egy új, női Meggyes Tamás van születőben? Nem akarom túlmagyarázni a kérdésemet, úgy érzem, Ön pontosan tudja, hogy mire gondolok.

2011. 05. 17. 20:55

Tétényi Éva magabiztos, határozott egyéniség, markáns véleménnyel a dolgokról. Ha nem ilyen lenne, valószínűleg nem vállalta volna a polgármesterséget, főleg ilyen gazdasági és politikai helyzetben. Meggyes Tamás típusú vezető viszont sohasem lesz belőle. Ő, mint már sokszor saját maga megfogalmazta, teljesen más módon próbálja magát megértetni, akaratát keresztülvinni. A női módszer, a "szelíd erő" híve, még akkor is, ha ez nem tűnik férfi szemmel mindig a legcélravezetőbb módnak. Az esztergomiak megszerették, érzésem szerint egy esetleges (előrehozott) következő választáson is támogathatónak tartják. Esztergom jövője szempontjából most ez a fontos. 

2011. 05. 17. 19:35

Milyen az együttműködés a különböző friss és kevésbe friss városi civil egyesületekkel? Kell-e félni attól a helyzettől, hogy lesz egy "Júdeai Népfront", meg "Júdea Népe Front" és majd mindenki finoman köpköd egymásra, meg könyököl magának? (Mert egyébként olyan tipikusan esztergomi lenne az az állapot.)

Sok sikert, együttműködést és eredményt kívánok!

Bocsánat, tulajdonképpen volt már ilyen kérdés, most látom. De a második aktuális továbbra is.

+1:

Ha nincsenek anyagi lehetőségek (és nem cél) a jogi lépésekre, akkor van-e szándék a tagok kapcsolati hálója alapján mecénások keresésére, akik esetleg finanszírozhatnák a jogi lépéseit pl. egy pertársaságnak? Biztosan elég sok eléggé jómódú polgár él a városban, mindenkinek közös érdeke pl., hogy a jelenleg hatályban lévő (?) Fidesz-féle reorganizációs terv ne valósulhasson meg. Mert az esetben a vállalkozók, tehetősek ingatlanjainak, cégeinek értéke véleményem szerint erősen lecsökken majd egy 34 évre adósrabszolga kifosztott városban. Ez tehát az én szememben jelenleg közérdek, csak kérdés, hogy erről sikerül-e meggyőzni erről azokat, akik a maguk módján hathatósan tehetnének ellene. Tehát: van-e ilyen jellegű szándéka az egyesületnek a figyelemfelkeltésen kívül?

2011. 05. 17. 20:32

Természetesen keresünk támogatókat, hiszen a saját anyagi lehetőségeink végesek. Már eddig is sokan támogatták a tevékenységünket, vannak akik folyamatosan. Ebből tudjuk fedezni kiadványink, dologi kiadásaink egy részét. A jogi eljárásokban jelenleg csak annyit tudunk vállalni, hogy a visszáságokra felhíjuk a figyelmet, szakmai előkészítést végzünk. A jövőben szándékozunk önállóan is továbblépni, ha az ön által is említett hátteret sikerül megteremtenünk.

2011. 05. 17. 18:00

Kedves Miklós!

Továbbá szeretném megtudni kik is valójában a Lokálpatrióták? Milyen alapon szerveződtek és milyen szakmai területeket tudnak lefedni?

2011. 05. 17. 20:12

Az Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete olyan esztergomi polgárokból alakult, akik a választáson győzelemre segítették Tétényi Évát, elkötelezett hívei Esztergomnak, a demokráciának, a városban új képviselőtestületet és békességet, nyugalmat szertnének.  Olyan várost szertnének ahol jó élni, hogy a kampányszlogent idézzem.

A tagság a szakmaiasságot tekintve szinte mindent lefed, van köztünk orvos, tanár, mérnök, építész, jogász, közgazdász, könyvelő nyomdai szakember, és még sorolhatnám a szakterületeket. A várossal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben úgy érzem meg tudjuk fogalmazni szakmai véleményünket, tudásunkkal szívesen rendelkezésére állunk társadalmi munkában a városvezetésnek, természetesen ha ezt igénylik. Álláspontom szerint egyesületünk nem csak beszélni tud a feladatokról hanem azokat szakmai alapon meg is oldja, az alább felsorolt példák szerint.

2011. 05. 17. 17:44

Kedves Miklós!

Mit szól ahhoz, hogy tegnap megalakult az esztergomi „árnyéktestület/alsóház”? Még eddig az önök véleményét sehol nem hallottam erről az eseményről.

A Haladó Esztergomért Egyesület által feltett hírnél többször rákérdeztem, hogy ez most alsóház, vagy árnyéktestület, sajnos ez idáig még nem kaptam választ. Így szeretném megkérdezni öntől ezt is, hátha van információja, hogy a két megnevezés közül most melyik a valós? Vagy így, egyszerre kell mindkettőt alkalmazni?

Annak ellenére, hogy sehol nem láttam erről megnyilatkozni a Lokálpatriótákat, mégis megtámadták már önöket. Idézem Árvay Pétert: „Az Alsóház május 5-i ötlet, minket a SEJT-et meg sem keresett a LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE, csak a HALADÓ ESZTERGOMOT. Amennyire tudom a LOKÁLPATRIÓTÁK a kezdetek kezdetétől elutasították a kezdeményezést, a közös ötletet. Ennek okán az ötölés, az egyeztetés és a koordináció a HALADÓ ESZTERGOMMAL indult meg. Sajnos a LOKÁLPATRIÓTÁK kissé eltaktikázták a dolgot. Ugyanakkor, amennyire tudom az Alsóházban ennek ellenére képviseltetve lesz a LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜKLETE is.”

Itt a kérdésem az lenne, hogy önök tudják, hogy a háttérbe mi zajlik?

2011. 05. 17. 19:56

 

A hallgatásunknak az az oka, hogy – mint ahogy az előzőekben írtam – nincs biztos információnk az ügyről. A hallottak alapján én nem tudom megítélni, mint ahogy más sem, ez a csoportosulás árnyéktestület, vagy alsóház. Talán a szervezők sincsenek ezzel teljesen tisztában, mert a két megnevezést felváltva használják. A két fogalom természetesen nem összekeverendő, hiszen az alsóház egy népképviseleti jellegű szakmai kör, az árnyéktestület pedig az ellenzékre jellemző formáció, ahol az igazi testületi témákat tárgyalják meg, kialakítva minden területen az ellenzék véleményét. Mindenek előtt érdemes leszögezni, hogy egyik sem legitim, tulajdonképpen csak egy fórumszerű összejövetel lehet, ahol megbeszélik a város ügyeit.

Ha a tegnapi összejövetel alsóházként működött, akkor szeretném megkérdezni, hogy az egyes szakterületeket kik képviselték, milyen szakmai felkészültséggel? A tegnapi csapatban én csak két szakembert láttam, (persze lehet, hogy tévedek) akik az oktatási területen működnek, ők egyébként a mi egyesületünk tagjai. Nem az Esztergomi Lokálpatrióták Egyesületének képviseletében, voltak jelen, mint választási második helyezettek, magánemberként lettek meghívva. A többiek milyen szakterületet képviseltek, számomra nem derült ki.

Ha a gyűlés árnyéktestület, akkor viszont miről tudnak tárgyalni, mikor még a Polgármester Asszony sem kap információt a hivataltól? Majd az előterjesztéseket nézegetik és határozatokat hoznak? Talán bizottságok, jegyző, stb. is lesz? Rendeleteket is alkotnak majd? Számomra egyenlőre az egész érthetetlen, olyan mintha a Várszínház nyári előadásának a próbája lenne.

Én tehát úgy gondolom a Lokálpatrióták nem utasítottak el semmit és nem is taktikáztak el semmit, egyszerűen arról van szó, hogy mi végezzük az egyesület céljaihoz igazodó feladatainkat, szakmai állásfoglalásokat teszünk, megmozdulásokat szervezünk, felelőtlen, megalapozatlan kalandoktól meg szeretném óvni az egyesületünket. Mint már említettem, közös cél megvalósításáért örömmel működünk együtt másokkal.

2011. 05. 11. 20:16

Érdekelne, hogy miért nem akar a város többi civil szervezetével együttműködni ? Hatékonyabbak lehetnénk.

2011. 05. 17. 19:25

A hatékonyságnövelésnek az egyik lehetséges eszköze valóban az összefogás. Azt viszont nem értem, hogy miből gondolja, hogy a város többi civil szervezetével nem akarunk együttműködni! Tagjaink közösen dolgoztak (a legtöbb esetben a mi dominanciánkkal) számtalan olyan ügyön, ami a „Nagy Célt” szolgálta. Csak hogy néhányat említsek: a január 24-i Népgyűlés szervezése, aláírások gyűjtése a petícióhoz, az össznépi aláírásgyűjtés a testület feloszlatására, a Zarándoklat előkészítése, lebonyolítása, ellátás (étel, ital, szükség szerint) technikai eszközök (hangosítás, furgonok, buszok, láthatósági mellény feliratozva, ... stb.) ingyenes biztosítása a résztvevők számára, a tavaszi takarítási akcióban egyesületünkből kb. 15 fő vett részt. A most folyó, civil kezdeményezésű fűnyírási akcióhoz, felkérésükre információs plakátot (molinót) csináltattunk.

Rendszeres feladatunk a szóróanyagok nyomtatása terjesztése, lelkes segítőinken keresztül, ezek között szintén vannak más szervezetbeliek. Az együttműködés tehát „működik” csak talán Ön nem tud róla!

Egyébként az összefogásnak „csak úgy” általánosságban, öncélúan nincs értelme, ha az összefogás abban merül ki, hogy csak beszélünk valamiről és abban egyetértünk, de semmit nem csinálunk, akkor azt tényleg nem tudom támogatni. Az összefogást én úgy értelmezem, hogy ha két, vagy több szervezet azonos célokat akar elérni, akkor megfogalmazzák az arra irányuló konkrét tevékenységüket, és azt megosztva, együtt végezik el. Mi a céljaink eléréséhez a feladatainkat az aktuális helyzetnek megfelelően, folyamatosan határozzuk meg, ezek mindenki számára nyilvánosak, elérhetőek, várjuk az együttműködni szándékozó szervezetek, egyének csatlakozását, tanácsát, javaslatát. Más szervezettől eddig nem kaptunk felkérést, hogy van valami adott elképzelésük és azt segítsük megvalósítani. Bárkivel akinek a céljai hasonlóak, szívesen dolgozunk együtt, adott feladatok megoldásában.

2011. 05. 11. 10:25

Kedves Miklós!

Mit szól ahhoz, hogy a biztos kicserélte a már elfogadott reorganizációs program kettesszámú mellékletét? Majd azt utólag visszacserélte az eredetire?

2011. 05. 17. 19:11

A reorganizációs program mellékletét, hogy a biztos oda-vissza kicserélte volna arról nincsenek bizonyítékaim, de még biztos információim sem, így ehhez az idézett konkrét esethez nem tudok hozzászólni. Arról viszont határozott véleményem van, hogy a biztos, Szathmáry Tibor úr az esztergomi adósságrendezési eljárás lefolytatása során, az ARB üléseken több alkalommal támogató szavazatát adta olyan előterjesztésekhez, melyekről ordított, hogy jogszabályokba ütköznek, ellentétesek az adósságrendezési eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel. (A válságköltségvetés elfogadása során magánvádas perekre 30 millió, Strigonium és a fürdő támogatására 90 – 90 millió, stb. megszavazása.) A 11-ek által május 12-én, egy bohóckodás keretében elfogadott (azóta már a Kormányhivatal által is visszavonásra ítélt) reorganizációs program és (eredeti) mellékletének elfogadása viszont önmagában is törvénysértő, hiszen a biztosnak tudnia kellet, hogy a mellékelt vagyonleltár minden sebből vérzik, az teljességgel alkalmatlan arra, hogy azt az ARB ülésén elfogadják és a testület elé terjessze. Ha a melléklettel valóban megtörtént volna a csere-bere akkor valószínű ez lehetett az oka. A biztos ezen a manőverei azonban nem maradtak szó nélkül, minden esetben feljelentés született a biztost felügyelő bíróságon, kérve a jogszabályokba ütköző határozatok megsemmisítését. Várjuk a döntést!

2011. 05. 11. 9:58

Kedves Miklós,

 

Azt szeretném kérdezni Öntől, hogy a Tétényi Éva, az esztergomi civilszervezetek és civilek, illetve parlamenti pártok (MSZP, Jobbik és LMP) képviselői által támogatott Árnyéktestület felállítását miért nem támogatja?

Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

 

Kovács Géza

Harvay Péter

2011. 05. 17. 19:06

Jó estét kívánok!

Köszöntöm a résztvevőket, a kérdezőket és azokat, akik csak figyelemmel kísérik az interjút!

 

Erről az árnyéktestületről a Polgármester Asszony május 12-i fórumán hallottam először, Kovács Géza felszólalásában, amit a következő hozzászóló, Manga Gyula a Haladó Esztergomért Egyesület elnöke rögtön támogatott, mivel szerinte ők már régóta gondolkodtak ezen.

Erről a témáról én senkivel nem beszéltem, nem egyeztettem, gyakorlatilag semmit nem tudok róla, így azt sem tudom, hogy a feltett konkrét kérdésük – miszerint miért nem támogatom – hogyan fogalmazódott meg.

Nem tudom, hogy az árnyéktestületnek van e célja, ha van akkor mi az, kikből áll, milyen felhatalmazással bírnak, mikor, milyen gyakorisággal akarnak „ülésezni”, miről akarnak tárgyalni, erről akarnak-e valakit tájékoztatni, milyen formában, stb. Én jelenleg csak ezeket a kérdéseket látom, válaszokat nem. Így nyilatkozni sem tudok, hogy támogatom-e, vagy sem. Azt is meglepetéssel látom, hogy az Önök felsorolása szerint, szinte kivétel nélkül minden párt és szervezet támogatja a kezdeményezésüket! Ők valóban így foglaltak volna állást? Vajon mi alapján döntöttek? Tétényi Éva a múlt heti online válaszában csak úgy nyilatkozott, hogy ő igazi testületet szeretne, várja a javaslatokat. Információim szerint, a Jobbik is magyarázatra vár, a többiekről nincs hírem. A tegnapi ÁT ülésen úgy tudom a Polgármester Asszony is részt vett, így valószínű Ő már többet tud erről a formációról.

Én tehát várom a kérdéseimre a válaszukat. Azok tudatában lehetek csak abban a helyzetben, hogy felelősséggel meg tudjam ítélni, az egyesületünk vállalhatja a részvételét az árnyéktestületben vagy sem.