Korlátozott jogok a „Jegyzői Hivatalban”

Korlátozott jogok a „Jegyzői Hivatalban”

2011. 05. 02. 16:56

Esztergomban a Polgármesteri Hivatal helyett mától „Jegyzői Hivatal” működik. A polgármester megkérdezése és előzetes egyeztetés nélkül 2011. április 29-én a jegyző új ügyfélbelépési rendet hirdetett ki, miszerint csak a hivatal főkapuján keresztül lehet bejutni a Hivatalba, az Esztergomi Körzeti Földhivatalba, a Strigonium Zrt.-hez, valamint a Hídlap szerkesztőségébe.

Az új rend szerint az épületbe való belépéskor be és kilépési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyen a belépő neve mellett a személyi igazolványszámot is fel kell tüntetni, ami különleges adatkezelést igényel. A személyes adatok védelmére vonatkozó törvények értelmében szigorú szabályok vonatkoznak erre, amelynek biztosításáról a jegyző - a polgármester tudomása szerint - nem gondoskodott. Ez súlyosan sérti a személyes adatok védelmét, amiről Tétényi Éva még a mai nap értesíti az adatvédelmi biztost. A hivatalba napi ügyeiket intéző mozgáskorlátozottakat és a babakocsival érkezőket is hátrányosan érinti ez az intézkedés, miután számukra egy oldalkapu megnyitására van szükség, melyre várniuk kell. A feleslegesen okozott kellemetlenségekért a polgármester elnézést kér az esztergomiaktól. A közvetlen és személyes ügyintézés érdekében a polgármester május 4-én, 16 órától rendkívüli fogadóórát tart a Széchenyi téren.

 

2011. 05. 05. 14:26

Viszont amit Tetenyi Eva-ra kennek Sz..t ,az mi lemossuk rola, es abban fog furdeni tompika,es a slepp!!!!!

2011. 05. 05. 12:36

De ezt is ezerrel igyekeznek rá kenni...

2011. 05. 05. 12:32

Méghogy működik?

Hiszen a gépjármű osztályra 10 órakor már nem lehetett bemenni és a délutánira max 4 sorszámot osztanak!!Legalábbis az ottani "jegyosztó" ezt mondta.

A "bűnös" városban viszont (ugye ott az útálatos Tittman a Polgmest.)még az esztergomi ügyfeleket is készséggel és udvariasan pillanatok alatt kiszolgálják!!

Erről aztán végképp nem T.Éva tehet!!

2011. 05. 04. 20:19

Az okmanyirodaba is csak igy lehet bemenni?

2011. 05. 04. 20:07

Most kezdődő Egyenes beszédben (ATV) lesz Tétényi Éva, az új beléptető rendszerrel kapcsolatban.

2011. 05. 04. 19:14

Igen, már én is idéztem. Többen ismerik errefelé is, de a jegyző nem tartozik közéjük, sajnos.

 

2011. 05. 04. 13:09

Üdv!

Egy ideje már olvasom a szeretgomot, de nem vagyok helybéli, így - bár szimpátiám erős - nem éreztem jogosultnak magam beleszólni az itteni diskurzusba. Viszont egy ideje már szinte habzik a szám azokon az aljasságokon amiket megendegnek maguknak a............... (censored :) )

Tudom, sokaknak nem újdonság, de mivel különösen érzékeny vagyok bizonyos jogok sárba tiprására, így ne haragudjatok, hogy kéretlenül de egy mégis idéznék/írnék pár dolgot e témában. Mivel nem vagyok jogban járatos, így nem tudom milyen kiskapuk léteznek még, de mint "átlagember" meglehetősen fel vagyok háborodva. Kérem valaki nyugtasson meg, hogy ma itt magyarországon nem létezik hogy tartósan törvényt sértsenek bizonyos érdekcsoportok...

 

Elsőként tisztázzuk talán, hogy pontosan miről is beszélünk a vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény alapján.

2. § 1. pontja szerint személyes adat: "bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet" 3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Azt már tudjuk, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy törvény elrendelte. [Avtv. 3. § (1) bek.] Különleges adat kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

Arról viszont nem beszéltünk, hogy a hozzájárulás csak akkor érvényes, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul! Ennek konkrét feltételei vannak:

- Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező.

- Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

-A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Lényeges, hogy az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kérheti adatai helyesbítését és törlését.

 

A törvény a célhoz kötöttségről is rendelkezik.

Az adatkezelés konjuktív feltétele az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének való megfelelés is, amely így szól: Avtv. 5. §
(1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2011. 05. 04. 10:23

HAN SOLÓ !!

Csatlakozom,hívj,ha kellek.

2011. 05. 03. 20:35

Sajnos nem így van: a fegyelmezési jogkör is a testületé.

2011. 05. 03. 19:43

Akkor viszont adhat neki, szóbeli, írásbeli figyelmeztetést, illetve fegyelmit, utasításai be nem tartása esetén. Ezek szükségesek egy munkajogilag megalapozott elbocsátáshoz. Miért nem teszi meg?

2011. 05. 03. 17:45

Szeretnem megtudni, hogy mikor es hol lehet valtani berletet ? Napi, heti, havi (nem baj) es evi is valthato. Tamaska lesz a kontroll es keri a jegyeket, berleteket.

Szomoru ez mar nem is vicces, hanem katasztrofa. Szolni kellene a Viktorunknak, hogy valamelyik ejszaka allmodjon Diszpolgari varosarol es irja mar ra arra cetlire, hogy intezkedem.

2011. 05. 03. 17:39

Nevetséges!Azt azért megnézném, hogy ha nem töltöm ki a papírt rámhívják a rendőrséget??Ekkora surmókat!!!Akár kinek is volt ez az agyament ötlete.

2011. 05. 03. 16:42

Én úgy emlékszem, hogy pont a fideSS módosította és a polgármester bármikor felmondhat, utána kell nézzek.

2011. 05. 03. 16:33

Nem mondhat fel. A képviselőtestület gyakorolja a kinevezés és felmondás jogkörét. Tétényié viszont minden egyéb munkáltatói jogkör.

2011. 05. 03. 16:28

Ha jól emlékszem a jegyző felett a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, bármikor felmondhat neki azonnali hatállyal a testület engedélye és tudomása nélkül is.

Mire várunk?

2011. 05. 03. 16:08

A nyilatkozat jó ötlet. Ha a portás vagy akárki más nem írja alá a nyilatkozatot, két tanúval kell aláíratni, így az már jogilag érvényes dokumentum, jegyzőkönyv. Vérmesebbek közjegyzőt hívhatnak, aki hitelesíti az irományt. Szélsőséges esetben még kártérítési eljárás is indítható, ha az illetőt emiatt bizonyítható anyagi kár éri, pl. foglaló elvesztése, okmányok hiánya miatt megbírságolják, nem tud külföldre utazni, és a többi.

2011. 05. 03. 15:26

Amit lehet,megtesznek,nem tűrnek el semmit. Erősödik a civil társadalom Magyarországon. Ennél több aligha történik. A többi az internet, a civil kurázsi,az "okosság" és az idő dolga. A magyar emberről sok rosszat lehet mondani, de azt nem, hogy jól tűrné a zsarnokságot. 

2011. 05. 03. 14:18

TE mit tennél? Kifejtenéd pár mondatban?

2011. 05. 03. 14:11

       Egy buta tapasztalatlan nő. Úgy rángatják mint bábut a kötélen. Sajnos az esztergomiak

       csak beszélnek, beszélnek, de nem tesznek ellenük semmit. Mindent eltűrnek? 

2011. 05. 03. 13:52

Egy biztos: ha tevékenysége kárt okoz,azért felelősséggel tartozik, az alól nem bújhat ki.