Aki neveken gúnyolódik...

Aki neveken gúnyolódik...

2011. 04. 10. 19:16

A Hídlap 2011. március 5-i számának "Tükör, reflex" c. rovatában kigúnyolták a nevemet. Ezt én nagyon otromba tréfának tartom, de egyben fel is háborít, mert én és mindazok, akik e város lakóiként e nevet viselik, vagy viselték, nem érdemeljük meg, hogy mosoly tárgyává tegyen a lap.

A nevet viselő családtagok jelentős része már nem él, nem tud védekezni a gúnyiromány ellen. Én szeretném ezt megtenni, az élők és holtak nevében. Tudomására akarom hozni mindazoknak, akik olvasták és megmosolyogták a rovat "jópofi" gúnyolódását, hogy a név viselőit ez megbántotta. A véleményük megváltoztatására közzé  szeretném tenni, hogy e nevet viselő felmenőim a városért sokat tevő emberek voltak, csak dicséretet érdemelnének, nem kigúnyolást. Ezt megírtam a lap szerkesztőségének és kérte, hogy nevem tisztázása érdekében írt levelemet közöljék. Erre vonatkozólag a hallgatáson kívül semmi nem történt, félő nem is fog.

 

Oroszlán Ádámné

 

A Hídlapnak az alábbiakat írtam:

 

Tisztelt Szerkesztőség!

2011. március 5-én megjelent Hídlap "Tükör, reflex" rovatában lévő képek "vidámító" párbeszédében nevek eredetéről humorizálnak, és azt sugallják, hogy a németes hangzású Steindl és Hübschl nevek nem egy helyről erednek, mert a nevek politikai szemben állók nevei, így a név eredetazonosságát sem lenne jó vállalni. Részülről ennek tisztázása olyan fontos lenne, hogy ezért érdemes lenne felhívni az MTA-t is.

Mivel én a Hübschl neve viselem, rövidebb úton is tudok családunkról információt szolgáltatni.

Steindl úrnak nem kellene szégyenkeznie, ha neveink egy  helyről származnának.

Bár e lap kigúnyoló sirau a két név antagonizmusáról tanúskodnak, én mégis tudok a két név között szoros kapcsolatot. Édesapám, néhai Váczy-Hübschl Antal, Esztergom város megbecsült építészmérnöke volt. Az ötvenes években megbízták a Győri Tervező Iroda esztergomi részlegének megszervezésével és irányításával. Ekkor alkalmazta Filip Editet, majd később Steindl Oszkárt, akik irodai kapcsolatából szerelem, majd házasság lett. Sokáig dolgoztak apámmal, jó munkatársi viszonyban. Abban az időben az általam említett két család nem volt politikai ellenlábas. Így tehát neveik jó értelemben kapcsolódnak egymáshoz. Lehet, hogy Steindl Balázs úrnak ők a felmenői?

És hogy ne kelljen az MTA-nal érdeklődni, elmondom, hogy családunk régi patinás esztergomi család. Sohasem politizált, bár a család neve sokakat szenvedett, hol a nyilasoktól,  hol a kommunistáktól, s most úgy tűnik a Fidesz-frakciótól is.

Őseim, 1764-től folyamatosan esztergomi lakosokként a városukért sokat tevő emberek voltak. Az esztergomi sírkertekben temetkeztek, s a képviselő testület nyughelyeiket védett sírokká nyilvánította 2005 májusában.

Édesapá, mint már írtam építészmérnök, régész volt. Sokat dolgozott szeretett városáért. Annak idején a lebombázott vízművet saját élete kockáztatásával hozta működőképes állapotba, csakhogy a városnak legyen vize.

Az ugyancsak lebombázott kórház újjáépítése, a Vár és a Bazilika háborús sebeinek állagmegőrző restaurálása az ő nevéhez fűződik. A város múltját közösen kutatta, jó kapcsolatot tartva fenn a kor neves részégével, Zolnai Lászlóval.

Számtalan épület tervezőjeként emlékezhetnek rá az esztergomiak, többek közt a "Háromszerecsen ház" is az ő nevéhez fűződik,ami ma is megállja a helyét a történelmi város központjához méltóan, holott tervezésekor erősen meg volt kötve a keze a kötelező "szocreál" stílus miatt.

Nagyapám, Váczy-Hübschl Kálmán esztergomi születésű, szintén építészmérnök, akinek számtalan megbecsült munkáját az érdekődől megtekinthetik az interneten. Esztergomban ma is funkcionálnak a strand fürdő és uszoda épületei, amelyek az ő tervei alapján épültek. Felmenőim, dédapám, Hübsch Alajos, ükapán Hübschl antal, telekkönyv vezetőként és vármegyei sebészként dolgoztak. Szeretném megemlíteni, hogy apai nagyanyám Simor János hercegprímás unokahúga volt. Közeli családtag, unokatestvér volt Bajor Ágost festőművész is.

Remélem ezen soraim elég bizonyítékul szolgálnak Steindl Balázs és Bánhidy Vajk képviselő uraknak azon kételyeik eloszlatására, mely szerint családnevem méltó-e arra, hogy Steindl Balázs nevével azonos helyről származzon, de ha mégis ezek ellenére is kételkednének, úgy tényleg forduljanak az MTA-hoz.

Ezúton kérem a tisztelt szerkesztőséget, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét figyelembe véve levelemet legközelebbi számukban leközölni szíveskedjenek.

Esztergom, 2011. március 6.

 

Oroszlán Ádámné

Váczy-Hübschl Ildikó

ny. okl. mérnök-tanár

2011. 04. 11. 11:45

Ekkor alkalmazta Filip Editet, majd később Steindl Oszkárt, akik irodai kapcsolatából szerelem, majd házasság lett.

Tisztelt Asszonyom!

Mostanság nem szeretik, sőt tiltják a munkahelyi kapcsolatot. Ha az Ön édesapja is így tett volna az "őgető" őseivel, jobban járt volna a város. Fel se vegye az ilyen emberek

véleményét!

2011. 04. 11. 9:49

Nehéz azt tanácsolni, hogy nem kell reagálni ezeknek az alulképzett embereknek az írásaira, mert még azt is élvezik, mennyire felháborodnak a normális emberek.De meg kell próbálni nem figyelni rájuk,talán az hatásos ha látják, hogy a kutyát sem érdekli, hogy mit írnak.Egyébként tényleg a szerkesztőségükbe kéne visszavinni nagy számban,de olyan jól ég a kazánban és most esténként elég egy kis tűz a melegedéshez.

2011. 04. 10. 23:15

Elnézést, nem jól tudok németül! Természetesen Hübschl a név.

Elnézést!

2011. 04. 10. 23:12

 Javaslom megszervezni, hogy a jelenlegi Hídlapot  adjuk vissza a feladónak, az emberek dobják le  a szerkesztőség elé az utcán, meg kellene nevezni hol vannak , én nem tudom.

Elég volt a közpénzből fizetett Meggyes lapból, igény volna rá, egyet is értenék vele, hogy legyen ez a hetilap, de nem egyoldalúan elfogult lapot szeretnék látni, hanem olyat ahol bárki véleményének helyt adnak, tárgyilagos, kiegyensúlyozott,  minden politikai oldal kap lehetőséget.

2011. 04. 10. 23:11

Azt gondolom, hogy írnom kell. Mert nekem is fáj a történet.

Családom is jó kapcsolatban volt a Váczy Hübsl családdal. Édesanyám tanította a mai ifj. István édesapjá,aki bár nem itt él, de közkedvelt és rendes ember. Iifj. István csak a jót láthatta tőle, jelen tudását viszont saját erejéből érte el Édesanyja támogatásával. Tisztelem érte.

Dolgoztam és barátságban vagyok ifj. István édesanyjával is. Inteligens és szerény asszony.  Bizonyára erősen hatott nevelése  a fiára is.

Dolgoztam Steindl Oszkárral is, nagytudású mérnök ember, kiváló szakember, tisztelet övezi. Ő Balázs nagyapja. Tőle csak jót tanulhatott.

Dolgoztam Tétényi Évával is, csodáltam kiegyensúlyozottságát,emberségét, bizalmát. Találkoztam építészi lényével is. Megbecsülendőek.

Igazán jól ismertem Váczy H. Kálmánt aki a fél várost  tanította autót vezetni.

Ismerem Ildikót is. Sajnálom, hogy megbántották és ilyen "ócska" viccet űztek vele.

Nem ismerem viszont azokat, akik mindezt tették. Esztergomiak ők egyáltalán? Hogy akarnak egy városban hírnévre szert tenni? Mocskolódással, ellenségeskedéssel, vagy a politika már erre sem tanít? Ismerik a várost, a köveit, a lelkületét?

Emberek, nincs elég baj, minek még kisded játékokat űzni?

2011. 04. 10. 21:30

A csődgondnok miért engedi a Hídlapra elszórni a 10 milliókat?

pj

2011. 04. 10. 21:18

Tükör, reflex.

2011. 04. 10. 20:00

Gyüttmentek szokásos (és teljesen jogos) kisebbrendűségi komplexusáról lehet szó ebben a történetben:).

2011. 04. 10. 19:41

" Aki a neveken gúnyolódik...." , az simán egy bunkó! Nem Önnek,hanem Steindlnek és Bánhidynak kellene magyarázkodni! Mind kettőnek lenne miért!