Lemond Csomor
2011. 01. 05. 21:58

Elege lett az évek óta tartó jogi csűrés-csavarásból, a politikai lejáratásból, ezért ma benyújtja lemondását Csomor Sándor. Esztergom korábbi jegyzőjét még Meggyes Tamás az előző fideszes polgármester távolíttatta el, ám a köztisztviselőt 2007-ben a bíróság jogerősen visszahelyezte. Dolgozni azonban nem tudott, mert nem hagyták.

2011. 01. 14. 14:37

Köszönöm a válaszodat,remélem Csomor még nem csömörlött meg a sok éve tartó herce-hurcától és perújítást kér bár a mai helyzetet nézve elég pesszimista vagyok az ügy lefolyását illetően.

A magam részéről drukkolok neki!

2011. 01. 14. 13:02

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

 

12. § (1) A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie.

(2) Az eskü szövege a következő:

„Én .............................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített adatot megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem (és ............................ önkormányzat) érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.”

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen!”

(3) Az eskütételt a közigazgatási szerv köteles a köztisztviselői kinevezés előtt megszervezni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak előtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni.

 

 

Önkormányzati törvény:

 

35. (2) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester

 

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

 

 

Mit állít Meggyes? Azt, hogy kinevezéskor nem tett esküt Csomor a képviselőtestület előtt. Mit állít Csomor? Van egy érvényes, Meggyes által aláírt, nem hamisított esküokmánya arról, hogy tett esküt Meggyes előtt. Mit mond a törvény? Azt, hogy az eskü megszervezése a Meggyes által vezetett önkormányzat dolga, és az eskütétel akkor érvényes, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója előtt kerül sor rá. A munkáltatói jogkör gyakorlója előtt tett esküt Csomor? Nos, két bíróság szerint igen, a harmadik szerint meg - egy precedens BH-ra hivatkozva - nem. A magyar jog nem precedens jog, más bírói döntések nem kötik a bíróságok kezét, ezért is elég érdekes az az ítélet ami erre hivatkozik.

 

Csomor perújítást kér ezek alapján, meglátjuk mi lesz belőle.

2011. 01. 14. 12:49

 Csomor Sándor jogász létére nem tudott arról,hogy az esküt a képviselőtestület előtt kell letennie?

Mit mondanak erről azok a képviselők akik anno ott ültek?

2011. 01. 07. 13:38

Behemót!

„Az ám, de mit mond egy perccel később (Volt) Polgármesterünk. Azt, hogy Őt csúnyán félrevezette a jegyző úr (bűncselekményt elkövetve) amikor aláíratta vele azt a papírt, ami szerint a jegyzői eskü mégis megtörtént valahol. Van ilyen. A (Volt) Polgármester Úr azt mondja, nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat.”

 

No igen, ezzel az egyik baj, mindenki által tudott, hogy a jogszabály nem ismerése senkit nem mentesít a felelősség alól egyrészt.

Másrészt viszont Csomor úr M.T.-nek már a harmadik, vagy a negyedik jegyzője volt? És ők tettek esküt?

Vagy csak ilyen feledékeny az úr?

Harmadrészt viszont miféle polgármester az, akit már ilyen egyszerű dologban is félre lehet vezetni. Negyedszerre a törvénytelen munkaszerződés (ha volt ilyen) M.T. kötötte meg Csomor úrral az önkormányzat nevében. Úgyhogy szerintem, ha bárki törvényteleníti ezt a szerződést, M.T. elsődleges jogi, társadalmi, politikai, és büntetőjogi felelősségét nem igen tudja kimagyarázni még a legfelsőbb bíróság sem.

Az, pedig jogállamban több mint vicc lenne, hogy ezek után jogerős bírósági végzések birtokában, jóváhagyott inkasszóval beszedett bért bárki visszakérné, mert ha ez megtörténne már csak a törvény által megfogalmazott méltánytalansági alapelvre hivatkozva is, a jogállamiság végét jelentené.

2011. 01. 07. 13:18

Kivagyok!

 

„A visszafizetéshez nem kell a rosszhiszeműséget bizonyítani, jóhiszeműen is vissza kell fizetni. A rosszhiszeműség már büntetőjogi kategória független az anyagi felelősségtől.”

 

Na látod, ez vagy te!

Ez az állítás sem emberileg, sem erkölcsileg, sem pedig jogilag nem felel meg az igazságnak. Akkora tévedés, hogy nincs hozzáfűznivalóm, az azonban lehet, hogy te ezt szeretnéd, de az álmaidat ne keverd össze a valósággal.

2011. 01. 06. 14:15

 

Azért ez nem ilyen egyszerű, hogy veszített Csomor, mert abból még nem következik, hogy az eddig felvett bért vissza kellene fizetni. Egyrészt bizonyítani kellene a rosszhiszeműséget, akkor viszont felmerül, hogy az eddig ez ügyben eljáró összes bíróság is rosszhiszemű volt? És egyáltalán mikortól jár vissza a bér, a munkába állás napjától, vagy csak amikor nem engedték dolgozni onnantól?

 

De ha nem tett esküt, akkor nem is lehetett törvényes munkaviszonya, akkor viszont ezen idő alatt hozott összes önkormányzati rendeletet meg kell semmisíteni, mert ha a munkaviszonynak nem voltak meg a törvényes feltételei, akkor az általa ellenjegyzett rendeletek sem törvényesek.

 

De nem féltem én e tekintetben Csomor urat, inkább biztatnám, csak úgy, mint Tétényi Évát, minthogy az Önkormányzati testület nevében a Polgármester törvénytelen szerződést kötött, s mint ilyen az okozott kárért felelősséggel tartozik. Tőle viszont kérnénk vissza az okozott kár összegét. Csak úgy, mint a maratoni tanulmányaira felvett összeget, amit nem fejezett be önhibájából, és lassan vissza kellene fizetni a kamatmentes munkáltatói kölcsönt is, amit nem használt fel, hanem a bankban kamatoztatta saját hasznára. De beszélhetnénk a gyermekei részére kiutalt szociális segélyről is, amire egyéb iránt nem volt jogosult, minthogy a gyerekeknek van törvényes apja, akinek nem csak módjában állt volna, de kötelessége is gondoskodni a családról, no nem a mi pénzünkből, a magáéból.

 

Úgyhogy sok lesz itt még a kérdés, soká lesz még ennek vége.

 

2011. 01. 06. 6:10

Polt most végződött így a dolog.

2011. 01. 05. 22:24

Szerintem ha a város nekiáll visszaperelni azt a sokmillió forintot, könnyen Meggyes lesz az, aki vissza kénytelen ezt fizetni a kasszába. Elvégre kinek a neve is díszeleg aláírásként egy minden bíróság által hitelesnek elfogadott esküokmányon? Szerintem az Önkormányzatnak be kellene perelnie Meggyest.

2011. 01. 05. 22:17

És akkor most hány millió forintot kell visszafizetine Csomor Sándornak? Azért ez nem semmi. 5 éve húzódik ez az ügy