A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

Tisztelt szeretgomosok!

Azért indítottam ezt a fórumot, mert az én mondandóm egyszeri lesz és végleges, de talán másokat párbeszédre késztet majd. Figyelemmel kisérve a szeretgom elmúlt pár évét, mivel jómagam is a kezdetektől itt vagyok még ha sokat nem is írtam ide, a következőt tapasztaltam. Az egész oldal azért indult, hogy olyan önszerveződési kör jöjjön létre, mely tevőlegesen akar valamit kezdeni Esztergom jövőjéért polgári és lakossági szinten. Kezdetben voltak kezdeményezések melyek lassan szépen elhalványultak és a meglévő kezdeményezések is egyes személyek önérdekű szócsővévé alakult át. Én úgy látom, hogy a portál és egy régen meghírdetett közösség (egyesület) már nem valamiért, valami mellett, hanem valahogy mindig valami ellen akar fellépni. Azzal, hogy Esztergom jövőjének, környezetének jobbá tétele nem e meghírdetett kezdeti elképzelés útján, hanem más kezdeményezések ellen tudja csak kifejteni célját az azt sugallja, hogy ez a közösség nem akar erőt és időt fektetni a nemesebb kezdeti célokba. Mert könnyebb mindig valami ellen fellépni, mint létrehozni valami újjat a meglévők mellé. Sokan azt róják itt mások szemére, hogy névtelenül írnak ide, mintha azok, akik nevüket vállalva szólalnak fel azt gondolják, hogy ezzel ők megtették azt amit megkövetelt tőlük a cél. Sok névtelen magánszemély van ebben a városban akik csángó magyarokat táboroztatnak, néptánc tábort hoznak létre, egész nyári programokban foglalkoztatnak gyerekeket, kulturális közcélú eseményeket szerveznek meg a semmiből vagy évről évre visszatérő programsorozatokat tesznek egyre szinvonalassabbá. Mégis ezek a láthatatlanak emberek nem kérnek annyi dícshímnuszt maguknak mint ezen a portálon egyesek. Már nem ezek a célok vagy saját meghírdetett célok összefogása és kivítelezése köti össze az ide regisztráltakat, hanem a politika vagy közszereplők személyes megnyilvánulása, sértődőttségei, konfliktussai kötik le azt a szabad energiát ami sokkal fontosabb polgári feladatokat szolgálhatna. Nincs olyan pozitív kezdeményezés ami mellé ezeket az energiákat fel lehetne sorakoztatni. Nem szeretnék megbántani senkit, de véleményem szerint a portál maga is öncélúvá vált azzal, hogy egyesek önös céljainak enged teret. Az ilyen portálokból újságokból van már elég. Öncélú egyben azért is mert az ilyen személyes érdekek által a portál is azzá válik amivé ezek a személyek "önös dícshimnusszá". Lehet örülni statisztikai adatoknak, látogatottságnak, be lehet kerülni országos médiákba, hozhat akár anyagi, elismertségi profitot is, de attól még nem lesz az aminek indulni akart és joggal vetődik fel a kérdés mi van az eredeti kezdeményezéssel. Kinek az érdekét szolgálja már a portál? Egyes személyekét vagy a portál önmagáét? Vajon megengedhetők -e olyan cikkek, melyek már odáig merészkednek, hogy statisztikai adatokból merítve egyes felhasználokat pellengére állít mert olyan a portált uraló önös személyekhez köthető véleményeket takar ami valamilyen oknál fogva már magának a portálnak is fontossá vált. Hol van az adatvédelem és hol van az adatokkal való ilyen mérvű visszaélés? Kinek érdeke az ilyen írások megjelenése? Én anno azt hittem hogy ezen a portálon valami olyasmi fog kialakulni hogy civilek hoznak létre olyan dolgokat, amiket aztán a portál összefogva, a város érdekét és saját környezetünk jobbá tételét fogja szolgálni. De mindinkább azt látom hogy az a környezet ami társadalmi szintem ma az országban van az itt is megjelent erőteljesen és amiről tudható hogy zsákutca, mert ma a politika már nem tudja megoldani csak zsarnoki módon uralni tudja ezt a válságot. Nem pozítiv események, mint mikor a Kárpát medence ősi határait megkerülő lovas csapat esztergomi fogadtatását megszervező pár helyi lakos, országos médiumokban megjelenő eseményt tudott létrehozni városunk pozítiv hírét víve, hanem semmilyen előre mutató kezdeményezést nem tudott felmutatni a portál. Ami volt én úgy érzem önös érdekeket szolgált bármilyen oldalról is legyen szó. Egyáltalán miért lettek itt oldalak? Először tevőlegesen majd csak a portált olvasva és most már úgy sem kívánok részt venni a szeretgom életében többet.

További jó dagonyázást a sárban, talán egyszer kiemelkedik a szeretgom abból ami és újra szerethető lesz (részemről).

Amint lehet kérem az adminisztrátort törölje felhasználói fiókomat, mert lehet ha én teszem még én is egy konspirációs cikkben találom magam viszont.

Csak így névtelenül

Dudok Dávid, esztergom-kertvárosi lakos vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem harmadéves társadalmi tanulmányok szakos hallgatója. Diplomamunkám témája egy kutatás, melyet a Művelődési Házzal kapcsolatban végzek. Nagy segítséget jelentene nekem, ha minél több esztergomi kitölténé kérdőívemet, mely az alábbi linken található:

 

https://docs.google.com/forms/d/1i5rGTeKchGMzbsFNylTwBi0-j9QfPLyuw3DgyaHAGgc/viewform

 

Mindenki segítségét köszönve,

Dudok Dávid

Ma, 2009. március 15-én, a város hivatalos ünnepségén Knapp János alpolgármester mondott ünnepi beszédet.

Azzal most nem foglalkoznék, hogy saját gondolatok híján újra csak idegen szöveget olvashatott fel, hiszen komoly erőfeszítésébe került a szöveg felolvasása./ De sokan drukkoltunk neki, és csak a végére ért. /

Amiért egyáltalán szót érdemel ez az egyébként méltán feledhető, kényszerű kis intermezzója életünknek, az Knappnak „gondolatai” az elszámolásról. Ahogyan azt felolvasta, a „… Belső, hatalomtól tébolyult vezetők akadályoznak, tesznek tönkre bennünket . / Gondolom itt a magyar népre utal / DE. Szerencsére, ahogyan azt sikerült kisilabizálnia a papírról, „.. Ők és országos és helybéli csatlósaik, ha előáll az idő-e felől nem lehetnek kétségek-, késznek kell lenni az elszámolásra.

Valamivel később e nemzetrontóknak címezve olvassa: „ … Ne legyenek illuzióik. Bekövetkezik az elszámolás. Minden fondorlatos ármánykodásért, gaztettért fizetni kell. Országosan is, helyben is…”

Bevallom kicsit elbizonytalanodtam. Ez akkor történt, amikor sikerült némi magyarítás után érthetővé tenni a magam számára a szöveget.

A kérdés, amely azóta nem hagy nyugodni az, hogy akkor most ki számoltat el majd kiket itt, Esztergomban?

Mert:


- A képviselő-testület ellenzéki tagjai / szocialisa, szabad demokrata, demokrata fórumos , a Vállalkozók pártjából delegált, valamint a civiliek által a testületbe juttatott képviselők / és a szeretgomos internetes közösség döntő része jó ideje emleget elszámolást az esztergomi fideszes többség gyanúsnak tűnő döntései kapcsán. Az eltékozolt milliárdok kapcsán. Bizonyos, jól körülhatárolható döntések motivációja kapcsán.

- A helyi Fidesz fentebb említett, kimagasló képességű szónoka a helyi fidesz nevében ígért elszámoltatást a fényes jövő/ ahogyan azt héthatárban ismerik, a Gyarapodás Programja/ építését gátlók setét helyi hordáinak.


- Ugyanakkor a nemzeti radikálisok, a nemzet virágai, a bokréták a kalapon, helyi legesleg magyarjainak is tetszik ez az „elszámoltatósdis” játék. Ők mind a magukat szerintük tévesen „ararnyembernek” vallókat, mind az első csoportba tartozó, magukat szerintük igen tévesen magyarnak és esztergominak valló ellenzéki képviselőket is elszámoltatnák.

Szerintetek ki fog és kiket itt, Esztergomban elszámoltatni?

Összeállítás készült az új parlament rekordereiről.

 

Meggyes Tamás (Fidesz) - Esztergom ismét negatív rekorder...

 

Egy másodperces felszólalás

Több politikus is csak pár másodpercre szólalt fel.

 

Itt a csúcstartó Meggyes Tamás fideszes politikus, aki egy "igen" szóval nyert, az ideje 1 másodperc volt.

 

Második, két másodpercces felszólalással, a szintén fideszes Bohács Zsolt volt (ő lassabban monta ki az "igent"), harmadik, Kapus Krisztián (Fidesz) lett három másodperccel.

Hozzátartozik a történethez, hogy november elején szavaztak az Alkotmánybíróság jogkörének szűkítéséről. A javaslat az első adatok szerint nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. A házbizottság szerint azonban négy fideszes képviselő (köztük: Meggyes Tamás, Bohács Zsolt, Kapus Krisztián) időben jelezte, hogy probléma volt szavazógépével...

 

Mint látjuk Meggyes Tamás az országgyűlésben lapít, az esztergomi önkormányzati testületi üléseken be nem áll a szája...

20 éve történt a rendszerváltás, két évtizede élünk többpárti rendszerben.

Hogyan lehet az, hogy a pártok, jelen esetben az esztergomi Fidesz ilyen alkalmatlan, selejt "politikusokat" termel ki magából? Ha Steindl Balázs a No. 1 a helyi Fideszben, akkor milyen lehet a többi fideszes városunkban? Egyáltalán hol vannak, kik a fideszes tagok Esztergomban?

 

És nézzük meg alaposabban a selejtet!

Mit csinált S. B. az elmúlt években? Hogyan készült a politikai pályára? Képezte magát, vagy csak vezette Meggyes T. szolgálati autóját szótlanul Esztergom és Budapest között?

Kik és milyen képességek alapján választották meg S.B.-t esztergomi Fidesz elnöknek?

Az elmúlt években figyelte a testületi üléseket, ragadt rá valami ott? Semmi. Ezt ülésről ülésre láthatja városunk lakossága.

 

Az önkormányzati választás óta S.B. az esztergomi Fidesz kirakat embere. Beszél, nyilatkozik, szünetet kér, állásfoglalást ad ki - azaz kóvályog a politikai mezőben, mint gólyafos a levegőben. Ha beütjük a nevét a Google-ban, neve - csakúgy mint mentoráé, Meggyes Tamásé - csak negatív hírekben jelenik meg.

 

MENTOR: "Munkahelyi környezetben olyan személyt jelent, aki egy munkatársa számára tanácsadóként áll rendelkezésre, például szakkérdésekben. A mentor elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése során, és példát mutat neki."

 

S.B. a selejt. Fogalmazni, írni nem tud - ez kiderült eddig közleményeiből. Nyilatkozni nem tud - lásd tévé szerepléseit. Beszéni, megszólalni nem tud - elég, ha a testületi üléseket követjük. Gondolkodni, összegezni, folyamatokat átlátni, előterjesztéseket megérteni nem tud - lásd az állandó szünet kéréseit a testületi üléseken.

 

Mit tud ez a selejt figura?

Várom válaszukat!

 

Mi lesz a Csalamádé temetővel?

A legfrisebb Hídlapban olvastam az "Exhumált történelem" című cikket ebből idézek: " A temető a rendszerváltást követően most került ismét az események középpontjába, mivel egy önkormányzati döntés értelmében az értékes területen lévő emlékművet és a sírhelyeket új helyre költöztetik, a helyén pedig egy buszöblöt alakítanak ki."

Igazán nem tudom mi szükség van pont ott egy buszöbölre, mivel úgyis ott lesz a buszpályudvar, arról nem beszélve, hogy remélem nem vágnak ki megint gesztenye fákat a cél érdekében!!

Kedves Fórumtársak!

Növelendő a politikamentes topicok számát, és persze azon önös érdekből, hogy érintett vagyok, szeretnék az iskolaválasztás témájáról beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, ajánlásokat hallani. (Bár a politika ide is benyomul, ha megszavazzák a kötelező körzetes iskolábajárást, bár ezt én irreálisnak érzem....) A Ti gyerkőceitek melyik suliba járnak? Milyen alapon döntöttétek el? Jónak bizonyult -e a döntés? Melyik suliban kik a legrátermettebb, legjobb pedagógusok? Szerintetek valóban nagy dilemma az iskolaválasztás, vagy ezt is, mint oly sok mindent, túlreagálja a mai kor embere? (Szerintem igen....) Mennyire fontos az iskola, és mennyire fontos a pedagógus személye? Milyen szempontokat ajánlatos még figyelembe venni? Előre is köszönöm, ha írtok!

10 ÉV  120 HÓNAP kb 2568 "munkanap"


A mi jóságos polihisztor egykori polgink 10 évig dolgozott főállásban értünk. Nézzük meg mit hozott össze óráról-órára!

Úgy 18 milliárd forint ADÓSSÁG nagybiztonsággal az Ő és frakciója eredménye.


10 év 18 milliárd azaz ÉVI: 1.800.000.000,- Ft (EGYMILLIÁRDNYOLCSZÁZMILLIÓ)
HAVI:    150.000.000,- Ft (EGYSZÁZÖTVENMILLIÓ)
naptári (1/365) NAPONTA:         4.931.506,- Ft

Azért nem dolgozik senki minden nap, talán még Meggyes Tamás sem.
Ezért nézzük mindezt munkanapra bontva. (Szabadságon távirányítás)

Az átlagos munkában töltött napok száma havonta 21,4 nap/hónap.
Tehát, 150.000.000 / 21,4 = 7.009.345,- Ft
Minden munkával töltött nap 7.009.345,- Ft
(HÉTMILLIÓ KILENCEZER HÁROMSZÁZNEGYVENÖT FORINT PLUSZ ADÓSSÁG!)

 

AZAZ ÓRÁNKÉNT 876.168,- Ft

(NYOLCSZÁZHETVENHATEZER EGYSZÁZHATVANNYOLC FORINT ADÓSSÁGNÖVEKMÉNY!)

MONDOM ÓRÁNKÉNT !!!

SZERINTEM EZT A MUNKÁT BE KELLENE MÁR FEJEZNI!


Ps: Ha az első számom a 18 Mrd esetleg nem pontos, úgy a helyes szám behelyettesítésével kérem pontosítani :-)
Kellemes időtöltést, már ha ez valakinek örömet okoz.

Üdv: Bádi

 

Múlt vasárnap megmutatták a magyar választópolgárok, hogy elegük van a hazug, népnyúzó, korrupciós botrányairól elhíresült MSZP kormány 8 éves országbitorlásából. Szavazataikkal megbüntették őket, és kis híján a dobogó harmadik fokára száműzték jelöltjeiket. Az MDF és az SZDSZ pedig ki tudja hányadik pálfordulása után „eltűnt" a politika szemétdombján. Mindezek mellett, az új magyar országgyűlésben ott lesz a Jobbik, egy megkerülhetetlen frakcióval, és ott lesz az új köntösbe bújtatott SZDSZ is, aki egy frappáns névválasztással, és néhány vigyorgó sárga gömbbel megtévesztette a politikában kevésbé jártas választóikat.

 

Először is szeretném megköszönni azon választóknak a belénk vetett bizalmát, akik mind egyéniben mind listán a Jobbikot támogatták. És persze azoknak a Jobbikosoknak, és szimpatizánsainknak is, akik ekkora médiaellenszélben is segítették munkánkat, és hozzásegítettek minket az egész világ figyelmét felkeltő, szép eredményhez. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi Jobbikosok nem számítottunk jobb eredményre, de a kapott szavazatok száma így is figyelemre méltó. A tavalyi EP választáson 427.773 szavazatot kaptunk, míg a magyar országgyűlési választás első fordulójában már 855.436-ot. Azt hiszem ezt nem kell különösebben magyarázni, nem egészen egy év alatt megdupláztuk támogatóink számát. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy Magyarország legdinamikusabban fejlődő pártja továbbra is a Jobbik!!!

Most pedig nézzük konkrétan a mi választókerületünket. 4 évvel ezelőtt innen is az MSZP jelöltjét küldték a választópolgárok a magyar országgyűlésbe. Az MSZP rossz kormányzását azonban az itteni választók is átlátták, és elmúlt vasárnap „honorálták" is. Ki úgy, hogy el se ment szavazni ki pedig úgy, hogy más pártra, más párt jelöltjére tette le a voksát. Sokan a médiában aránytalanul felnagyított két „nagy" közül válogattak, de a Jobbik megjelenésével már nem csak a rossz, és a kisebbik rossz közül nyílt lehetőség választani, hanem végre a jót is választhatták. És sokan meg is tették. A választókerületünkben elért 17,46% a megyénkben kimagasló eredmény, és országosan is megállja helyét. Ehhez az eredményhez azonban kellett az a réteg is, akikről eddig még nem beszéltem. Ők azok a nemzeti oldalhoz tartozó szavazók, akik listán a Fideszre szavaztak, de egyéniben nem a Fidesz jelöltjét választották! Ők azok, akiknek segítségével az 5.043 Jobbik listára leadott szavazatot megfejelve 5.534 szavazathoz juttattak egyéniben. Köszönöm nekik e bátor, felelősségteljes döntést! Ezek az emberek azok, akik bár a Fidesszel szimpatizálnak, de a családi és politikai botrányairól elhíresült jelöltjével, az esztergomi Fideszes városvezetés győzelem érdekében elkövetett választási törvénysértéseivel nem tudnak azonosulni. Ezek azok az emberek, akik nem mertek a Jobbikra szavazni, mert féltették egzisztenciájukat, vagy mert nem hittek még a Jobbik sikerében. És ezek azok az emberek, akikre a második forduló előtt nagy szükségem van. Nekik kell eljuttatni az első fordulóban mind egyéniben, mind listán a Fideszre szavazó emberekhez azt az üzenetet, hogy választókerületünkből akár ketten is részt vehetnek a következő országgyűlésben. Meggyes Tamás már biztosan bent van, hiszen területi listáról bekerül, és most itt a lehetőség hogy egyéniben a Jobbik jelöltjét is bejuttassák. Ezzel négyes sikert lehetne elkönyvelni. Még nagyobb, megsemmisítő csapást mérhetnénk az MSZP-re, a nemzeti oldalról két képviselőt küldhetnénk az országgyűlésbe választókerületünkből, a demokrácia védelmében megakadályozhatnánk a veszélyeket magában rejtő 2/3-ot, és a Fidesz vezetés részére is jelzés értékű lenne, ha látnák hogy jelöltjük nem tudott egyéniben bejutni a Parlamentbe. Ezzel esélyt teremthetnénk az elégedetlen esztergomi lakosok számára, hogy az önkormányzati választásokon a Fidesz mást indítson „narancsos" színekben. És természetesen értékelhetnénk Meggyes Tamás parlamenti „munkáját" is, aki az elmúlt 4 év alatt 4-szer bírt felszólalni a Parlamentben, 15 önálló indítványa, és 22 nem önálló indítványa volt (forrás: www.parlament.hu). Magyarul, átlag évi egy (!) felszólalással, négy önálló, és 5 nem önálló indítvánnyal köszönte meg, hogy a választók megtisztelték bizalmukkal. Bár ezt talán sokan keveslik, de ne felejtsük el, hogy Meggyes Tamás e mellett Esztergom polgármestere, és az Ister-Granum Eurorégió elnöke is. Ennyi szerepvállalás mellett nem is csoda, ha nem tudja ellátni rendesen a rá bízott feladatokat, és nem tudja megfelelően képviselni választókerületét!

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelöltjeként kijelenthetem, hogy amennyiben a választópolgárok bizalmat szavaznak nekem, a Jobbik alapszabályában foglaltaknak megfelelően - egyedül a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltjei nem fognak politikai álláshalmozásba kezdeni, hiszen e felelősségteljes, teljes embert kívánó pozíció betöltése mellett nem vállalhatnak polgármesteri, települési vagy megyei/fővárosi önkormányzati képviselői, önkormányzat külsős bizottsági tagsági pozíciót - teljes emberként a nemzet sorsának jobbra fordulásáért fogok dolgozni.

Kérem önöket, támogassanak a második fordulóban is szavazataikkal, és győzzék meg ismerőseiket is ennek fontosságáról.

 

Köszönettel:

Balog János

 JOBBIK Magyarországért Mozgalom

Komárom-Esztergom megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselő-jelöltje

Valami érdekeset olvastál/ hallottál a világból?

Kedves Szeretgom olvasók !

Czermann Adolfnak hívnak, a " TK " - ba járok, idén végzek. Abban kérem a segítséget, hogy  a mellékelt linken található 10 kérdésből álló  kérdőívet töltsék ki. A szakdolgozatom címe : Az Esztergomi Klubszínpad Története.

Segítségüket előre is köszönöm .

Tisztelettel : Czermann Adolf

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/386731570

-

" Vállalkozó vagyok,   nem megy a bolt,    fel kéne lendíteni valahogy,

Lássuk csak..

MEG VAN !   , EZ AZ! hirdetés. Hogy ez eddig nem jutott az eszembe.

Beteszek az újság címlapra egy hirdetést, és ez napi tíz vásárlót fog hozni nekem.

NEM IS !!  Beteszek egymás mellé két ugyanolyan hirdetést, az már húsz ember,sőt  a hátsó oldalra is egyet, meg középre..

Napi negyven ember ez már komoly .

NEM!!  az egész újságot akarom ,az összes oldal engem hirdessen!!!!

Dübörögni fogok!

Tréfát félre téve, Két kérdésem lenne kíváló reklám szakemberünkhöz Sillye úrhoz.

Mennyivel nagyobb a ( adatokat kérek) két reklámhordozónak( egymás mellett) a pozitív hozadéka , mint egynek?

Van e, a több mit egy hónapja zajló mély garázs promóciónak mérhető hozadéka? és ha nincs, miért nem adják bérbe inkább  a felületeket?

Ezekkel a szellemi "zoknikkal" nehéz lesz új évezredet kezdeni Viktornak! Lehet téveszteni egy szót, de aki most nem tudja, - ha álmából keltik is fel -, hogy hol volt a kataszrófa első számú színhelye, az minősíthetetlen ember, ha meg politizál is az illető, akkor ez megbocsáthatatlan!

 

http://meggyesahibas.blog.hu/2010/10/23/az_esztergomi_fideszes_azt_sem_tudja_hogy_kolompar_vagy_kolontar

 

Az iwiw-en jelent meg egy kérdésre ("Igaz is megszabad kérdezni, mennyi volt az élményfürdő bekerülési összege, ami a pályázatban szerepelt, és mennyi az az összeg amennyit kifizet érte a város a kamatokkal együtt! Ön biztosan ismeri a pontos összeget!") városunk jeles képviselőjének, déerrkágyé-nek a klaviatúrájából az alábbi válasz, mely több évtizedre előre felvázolja városunk és környéke fejlődését. Egy kicsit széttördeltem, így talán áttekinthetőbb.


- Az élményfürdő a városi turizmus fejlődésének szükséges szakasza. Utána jönnek a
- szállodák, utána a
- Sziget fejlesztés, utána a
- Várhegy-Szechenyi tér turistaut fejlesztése, utána az
- M 0 nemzetközi autópálya esztergomot is kiszoláló szakasza,a
- Helsinki- Adria autósztrádával és az
- uj stráda-híddal utána a
- teljes Egyetemi Kar beindulása és az
- uj Sportcsarnok megépítése,, utána az
- Alkotmánybírósági elnöki lakosztály és a
- 10 alkotmánybírósági lakás megépítése,, utána a
- nemzetközi hajókikötő, utána a
- reptérfejlesztés, utána a
- további 3 Kis-Dunai híd és
- zsilipkapuk, utána a
- megyei jogu városi cím, utána a
- szovjet katonai csapatok által szétdózerolt OROSZ I. VILHÁB. hadifogoly temető rekonstrukció,

- utána a kérdés, hogy mennyibe került a fürdő és megérte-e.

Beszélgessünk itt arról, hogy mi is lehet az Önkormányzat azon törekvése mögött, hogy az esztergomi domboldal, hegyvidék ad-hoc beépülését meggátolják...

A HuMuSz nagyon régóta dolgozik már azért, hogy kevesebb legyen a szemét: oktatunk, tanácsadást tartunk, különböző adatbázisokat tartunk fent, újságot írunk, próbáljuk a döntéshozók felé a környezeti érdekeket érvényesíteni. Most például azzal, hogy vezessék be a betétdíjat.

Csakhogy úgy érezzük, hogy megint el fogjuk bukni ezt a meccset, de ha nagyon sok véleményt tudunk felmutatni, akkor talán még labdába tudunk rúgni. A Csomagoló Lobbi megint összezárt, a fogyasztókkal és a környezettel megint nem hajlandók törődni.

Annyit tehetünk, hogy erőt mutatunk fel. Hogy lássák, hogy nem csak 12 ember kiabál az ellen, hogy az ipari lobbi érdekei megint a környezeti érdekek fölé kerekedhessenek.

Sok és gyors segítségre van szükségünk!

Kérjük, töltsék ki az alábbi rövid kérdőívet*!

Kérjük, hogy juttassák el a linkjét minden létező levelezőlistára, fórumra, hogy minél többen mondhassanak véleményt.

Előre is köszönöm, nagyon bízom benne, hogy ezúttal nagy tömegeket meg tudunk mozgatni. Azt is nagyon nagy eredménynek tartanám, ha hetekig a felszínen tudnánk tartani a problémát!

és akkor a link: spreadsheets.google.com

Köszönettel

A Humusz csapata


--

Kedves Szeretgom Olvasók, Kedves Regisztráltak!

Sok az ismert, sok az ismeretlen közöttünk. Mit szólnátok ahhoz, ha rendeznénk egy I. SZERETGOM Farsangi Bált?

Ne valami hűde extra sznob valamire gondoljatok, hanem egy olyanra, ahol jól érezzük magunkat, esetleg van egy kis élőzene, ha valaki szeret, lehetne táncolni, van büfé, megbeszélés szerint melegétel, vagy fantáziátokra bizom.

Vélemények???? Ötletek????? Akár magánban is. Köszönöm. Üdv.edi

Update 1:

2009. február 28. szombat 19 óra

Zene: Cécó zenekar
Büfé van!

Belépő 700Ftt/ fő, pároknak 1000 Ft/ pár.

Update 2:

I. SZERETGOM FARSANG helyett I. SZERETGOMOS TÉLTEMETŐ BESZÉLGETÉS

 

Tisztelt(?) FIDESZ Képviselő urak!

 

Bízom benne, hogy „levették" mennyire nagy a szimpátia a lakosság részéről az Önök irányába a felháborító és pimasz viselkedésük miatt!

Hihetetlen számomra, hogy ennyire semmibe veszik az emberek akaratát! Nem csak magukat járatják le ezzel a viselkedéssel - mert ugye annak már nincs jelentősége, hiszen ezt megtették  az előző ciklusokban, mikor olyan halált megvető bátorsággal kiálltak a városért, a polgárokért-, hanem a pártot is! Nagy szerencsére én nem vagyok ennek a kókler pártnak tagja! Azért kóklerezem le, mert bizony nem lehet komoly „társaság", ahol maguk a legkitűnőbb emberek, akik megérdemelték, hogy egyáltalán a nevük szóba kerülhetett a választások kapcsán! El tudom képzelni, hogy akkor milyen lehet a többi! Ha pedig jobbak és biztos vagyok benne,hogy vannak jobbak, hiszen én magam is ismerek ilyenket, akkor bizony bízom benne, hogy hamarosan visszahívják önöket és nem hagyják, hogy ilyen szégyenletes módom viselkedjenek!

Nézzük, mire is gondolok:

Ott van az az „öreg bácsi", a Szentgyörgymező képviselőjeként! Aki persze független, de bizony először mosolyogtam, mivel azt hittem, hogy hamarosan előugrik valahonnan a Jáksó László és átad egy pezsgőt, mivel ilyen csak az átverés showban lehetséges! De nem, kiderült, hogy ez az „úr" ennyire képes! Szégyen magára és az őt megválasztókra is! Nem is tudom, ezek után, hogy mer egyáltalán az utcán megjelenni, mert azért néha kell, hiszen ő képviselő, ismernie kell a problémákat, amihez találkoznia kell az ott lakókkalJJJJJJ

Aztán ott van a „kis zömök" úr! Részeg tán vagy miért kell a fejét támasztania folyamatosan??? Ha már a tiszteletet nem adja meg a polgármester asszonynak, mint előljárónak, akkor legalább, mint nőnek adja meg! Ha nem járt volna társaságba és iskolába, ha nem nevelték volna meg, akkor elárulom, hogy nem illik így beszélni, főleg, mikor tudom,hogy még sok százan, ezren nézik! Hihetetlen pimasz és pofátlan viselkedés! Le vele is!

Ott van a hozzászólások hőse, a rettenthetetlen felolvasó, a frakcióvezető úr! Nos, itt tényleg restelkednie kell az összes FIDESZ tagságnak, mert ha valóban ez az ember a legalkalmasabb, akkor bizony az már gond!! Hogy valaki nem tud felolvasni, hogy valakinek ennyire nincs egy saját gondolata, hihetetlen! Az első pillanatokban, a szereplése során azt gondolhattam, hogy a háta mögött ül Kemény Henrik, akinek nevét ön már biztos nem ismeri! Tudni kell róla, hogy a vásári komédiások és bábjátékosok utolsó nagy képviselője! Nos, kedves frakcióvezető úr - hát ezen még most is röhögni kell - pontosan úgy viselkedett, mint egy másodosztályú bábú egy gyenge előadáson!

Volt az ülésen egy másik éltes korú bácsi, aki a jól ismert „sportkomplexum" vezetője mellett ült, aki meg csak háborgott, mikor a 3,5 órás ülés után nem kapott szót! Drága mélázó uram!! Önnek nem elég a 3,5 óra, hogy egy hozzászólást megtegyen? Ön felől még most is ülésezhetnének, akkor sem tudna kinyögni egy szót sem! Legyen kicsit bátrabb és tudja végre, hogy mikor és hol kell szólni! És főleg kinek az érdekében! (És itt ne saját magára gondoljon!)

Az említett sportkomplexum vezető kiváló hozzászólásokat tudott tenni, a leosztásoknak megfelelően. A már viccessé váló szünetek, melyeket a nagyon felkészült frakcióvezető úr kezdeményezett minden egyes mondat után, hibátlanul, elő tudta adni az őt is mozgató bábjátékos akaratának megfelelően! Drága uram! Ha ennyi telik öntől, az már nagy baj! Egy életerős fiatalembernek tűnik, aki talán végig tudja csinálni a heti 10 testnevelésórát, amit a többi „kissé" pocakos, fizikailag sem fitt képviselő olyan nagyon megszavazott! Kérem, hogy működjön ezen a területen és biztos, hogy nagyobb sikereket érhet el, mint politikus.

És persze meg kell, hogy említsem a  fő jogi és mindentudó képviselőt, aki miatt a kertvárosi emberek járnak szemlesütve! Ki hinné, hogy egy tanárral állunk szembe? Fenyegetőzik, magyarázkodik és mikor felhívják a figyelmet, hogy mi a törvényes, akkor értetlenül ingatja a fejét és továbbra is folytatja ezt a hihetetlen színdarabot! Bízom benne, hogy hamarosan észhez tér és megpróbál együttműködni.

És akkor nem beszéltünk M.T. szerepléséről, aki egy elképesztő szemtornát mutatott be, de jólnevelt kollégái minden rezdülését fogták és azonnal szüneteket kértek.

Szóval szánalmas volt a fellépés! Ezt egy nagystílű lelépés igazán jól kiegyenlíthetné! Biztos vagyok benne, hogy sokuk iránt megenyhülne a nép.

Tudok olyanról, aki imádja M.T-t, de mint kiderült, nem a városban és környékén dolgozik, a gyerekei sem itt tanulnak. Így könnyű valakit szeretni, ha csak aludni jár az ember haza és nem találkozik a problémákkal!

 

Én azt tudom elképzelni, hogy a képviselők átlátják a népakaratot, mert bizony az országban népfelség uralkodik és azért választunk képviselőket, mert mind a 30000 ember nem fér be a tanácsterembe! A képviselőknek a választóik érdekeit kell képviselni, olykor a párttal szemben vagy közel ahhoz! De ez már csak ilyen! Ha el tudják fogadni, akkor az remek, ha nem, akkor vonják le a következtetést és önként lépjenek le, mert a néppel játszani nem lehet!

Volt egy költőnk, kiről a képviselő urak közül biztos többen hallottak: Petőfi Sándor.

Befejezésül itt egy költeménye, ami akár intelem is lehetne! Kérem, figyelmesen olvassák el és akár válaszolhatnak is, hogy mit szűrtek le belőle! Nagyon figyelmükbe ajánlom az utolsó versszakot!

 

Tisztelettel:

Bevándorló (azt jelenti, nem itt született, de már régóta itt élő - mielőtt frakcióvezető úr időt kérne)

 

FÖLTÁMADOTT A TENGER...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Olvasom a friss, ropogós Hídlapot.

Ambrus Regina az Esztergom Nyári Játékok igazgatója nyilatkozik arról, hogy miért marad el a Hídünnep

Ambrus Regina írta:az idei nyár intenzív műsorkínálata után szükség van egyfajta szünetre, hogy a helyiekben kialakuljon a programok iránti hiányérzet.

Kedves Regina! EZ MOST KOMOLY???

Csak erre az egyetlen kérdésre várom a válaszotokat! Adnátok-e az arcotokat a saját hozzászólásaitokhoz?
Ha igen akkor rajta, tegyétek meg! Ha nem akkor miért nem?

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.