A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

Szeretném, ha Esztergomban a Széchenyi téren minden vasárnap 17 órától 19 óráig az emberek találkoznának egy kötetlen beszélgetésre! Ebben az időszakban bárkit

megszólíthasson bárki - természetesen az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel - és ha ezt valaki zokon veszi, akkor a többiek figyelmeztessék - természetesen szintén tisztelettel -,

hogy ha nem kíván részt venni ebben a "társasjátékban", akkor legalább próbálja meg mosolyogva hárítani a beszélgetést.

 

Mai világunkban annyira megszűnőben van a kommunikáció, hogy valahogy elejét kell venni. Talán ez segít.

 

Baráti üdvözlettel

 

Eta

Érvénytelen volt a vasárnapi helyi népszavazás Esztergomban arról, hogy az önkormányzati holding részvényeit lakossági tulajdonba adják, a szavazáson ugyanis csak 43 százalékos részvételt regisztráltak - közölte a jegyzői osztály vezetője.

A népszavazás akkor lett volna érvényes, ha a 24 140 szavazásra jogosult részvételi aránya meghaladja az 50 százalékot - mondta Tóth Gábor.

A helyi népszavazáson azt kérdezték: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzat a városi holding részvényeinek meghatározott részét ingyenesen, vagy rendkívül kedvezményesen átadja az esztergomi polgárok részére?"

Polgármesterünk új nyelvet alkotott. Igyekezzünk összegyűjteni, hogy mely meggyes nyelven leírt szónak mi a pontos magyar jelentése.

Egy helybéli szolgáltatónál érdeklődtem, van-e lehetőségem az eddigi szolgáltatásukat kiegészíteni.

A profiljukba vágó, komfortnövelő informatikai lehetőséghez szerettem volna jutni, aminek itt a város peremén szűkében vagyunk.

A cég alkalmazottja nem tudta elfogadni igénylésemet az miatt, mert a város valamikor a témában fejlesztéseket tervez, párhuzamos beruházásokra nem ad ki engedélyt.

Szkeptikus vagyok a város szakértelmét illetően, az ez irányú érzéseimet a közelmúlt tényei megalapozzák.

Vajon van-e joga a városnak bár mire is hivatkozva a szolgáltatások terjesztésének korlátozására?

Teheti-e versenymentes klímájúvá a várost csupán a saját (városvezetés) szempontjai érvényesülése érdekében?

Adalék:

net.jogtar.hu

10 ÉV  120 HÓNAP kb 2568 "munkanap"


A mi jóságos polihisztor egykori polgink 10 évig dolgozott főállásban értünk. Nézzük meg mit hozott össze óráról-órára!

Úgy 18 milliárd forint ADÓSSÁG nagybiztonsággal az Ő és frakciója eredménye.


10 év 18 milliárd azaz ÉVI: 1.800.000.000,- Ft (EGYMILLIÁRDNYOLCSZÁZMILLIÓ)
HAVI:    150.000.000,- Ft (EGYSZÁZÖTVENMILLIÓ)
naptári (1/365) NAPONTA:         4.931.506,- Ft

Azért nem dolgozik senki minden nap, talán még Meggyes Tamás sem.
Ezért nézzük mindezt munkanapra bontva. (Szabadságon távirányítás)

Az átlagos munkában töltött napok száma havonta 21,4 nap/hónap.
Tehát, 150.000.000 / 21,4 = 7.009.345,- Ft
Minden munkával töltött nap 7.009.345,- Ft
(HÉTMILLIÓ KILENCEZER HÁROMSZÁZNEGYVENÖT FORINT PLUSZ ADÓSSÁG!)

 

AZAZ ÓRÁNKÉNT 876.168,- Ft

(NYOLCSZÁZHETVENHATEZER EGYSZÁZHATVANNYOLC FORINT ADÓSSÁGNÖVEKMÉNY!)

MONDOM ÓRÁNKÉNT !!!

SZERINTEM EZT A MUNKÁT BE KELLENE MÁR FEJEZNI!


Ps: Ha az első számom a 18 Mrd esetleg nem pontos, úgy a helyes szám behelyettesítésével kérem pontosítani :-)
Kellemes időtöltést, már ha ez valakinek örömet okoz.

Üdv: Bádi

- Annak a premizálási rendszernek, amelyben többen jutalékot kaptak ingatlan eladások, bérbeadások és vásárlások után, azonnal kezdeményeztem a megszüntetését. 

Lehet, hogy erre jogilag, egy polgármesteri-jegyzői közös utasítással volt lehetőség, de nem hiszem, hogy akkor, amikor támogatásokra nem futotta, közüzemi számlákat nem tudtak fizetni, amikor az érintésvédelem ellenőrzésére az óvodákban nem volt pénz, akkor erkölcsileg elfogadható lenne, hogy vezetők plusz pénzeket kapjanak - véli Tétényi Éva, aki kérdésünkre, hogy

 

Meggyes Tamás kedvese is kapott-e ilyen jutalékokat, így válaszolt: Igen. 

 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/esztergom-ujabb-ugyekre-derult-feny-342732

A választás estélyén, többéves szokástól eltérően az Esztergom Városi TV nem közölte a választás eredményeit, és nem mutatták be az új polgármestert Tétényi Évát, aki közel kétszer annyi szavazatot kapott, mint Meggyes Tamás.
Csak reklamáció hatására közölték végül is a választás esztergomi eredményét október 4-én az esti híradóban!
A Tétényi-interjú viszont mindidáig elmaradt. Viszont az MTV1-en Meggyes azt nyilatkozta, hogy kihasználva nyomasztó fölényét az önkormányzatban (FIDESZ-KDNP: 8, Független: 2, JOBBIK: 1, VP: 1, LMP: 1, MSZP: 1) mindent megtesznek, hogy „megőrizzék a Meggyes-korszak vívmányait"

Dezső László
Esztergom

A 2010-es októberi önkormányzati választások eredménye ismert!

Az a sokáig fenntarthatatlan helyzet állt elő, hogy a város, a Fidesz frakció saját maga által megszavazott határozati javaslatai segítségével, gyakorlatilag a törvényi előírások

-fogalmazzak szépen-

szellemiségének megkerülésével, a frakció irányító hatáskörébe került.

Az az igazság, hogy a választások eredménye demokratikus módon született, de az a sokáig fenn nem tartható helyzet állt elő, nem igazán lehet tudni, ki is kapta meg a felhatalmazást a város vezetésére:

-Tétényi Éva polgármester asszony

-a névleg Steindl Balázs, de a valóságban Meggyes Tamás által vezetett Fidesz frakció!

Szerintem ezen a patt helyzeten túl kell lendülni.

Ezért javaslom, hogy a testület vesse alá magát a népakaratnak, és a megfelelő számú aláírás bemutatása után, önként ajánlja fel a testület önfeloszlatását, és a mihamarabbi időközi önkormányzati választások kiírását tegye lehetővé!

Ha valaki még gondolkodik hasonló megoldásban, javaslom, hogy a megfelelő tartalmú irat megfogalmazása után, szisztematikusan  gyűjtsük az aláírásokat!

Ez nem Kubatov lista lenne, a pártok, szervezetek nem kapnák kézhez, csupán a polgármesteri hivatal arra feljogosított alkalmazottjai!

Állandó rendszerességgel találkozhatunk portálunkon kamikáze (miattunk túlélik a bevetést) regisztráltakkal, akiknek tevékenysége kimeríti a fórum címében foglaltakat.

Vajon mi motiválja őket, hogy az számukra láthatóan kellemetlen környezetben, folyamatos gáncsoskodásukkal, jelen legyenek?

Mazochisták?

Bérencek?

Elkötelezettek?

Lekötelezettek?

Rengeteg momentum indokolhatja "áldásos tevékenységüket".

Elemezzük őket személyeskedés nélkül!

Egy nagyon pozitív tartalmú fórumot szeretnék elindítani. Beszéljük meg, hogy mit kezdenénk Esztergommal mi esztergomiak (nem sándorfalvaiak, nem baranyából származó ürömiek és ezek kiszolgálói), ha eljön az a nem is túl távoli, de nagyon szép nap, amikor Meggyes Tamás és társainak rémuralma végetér Esztergom felett.

Meggyesről egy szót ne tessenek írni ezen a fórumon, mert azt kimoderálom, mint nem témába vágót.

MUK - Meggyes után ÚjraKezdjük

Középiskolai tanulmányait az esztergomi ferences gimnáziumban végezte.

1981-ben szerzett színészdiplomát, majd friss diplomásként a Nemzeti Színházhoz szerződött. A rendszerváltás hajnalán szűk egy évre Londonba utazott, mondván gondolkodni akar addigi életéről, munkájáról, életben betöltött szerepéről. Ezalatt a színészmesterséget szándékosan mellőzve rakodómunkásként dolgozott.
Hazatérve a Művész Színház társulatához csatlakozott, és itt is maradt egészen annak megszűnéséig. Ezt követően rövid ideig a Thália Színháznál, a Thália Társaságnál, majd a Kelemen László Színkörnél dolgozott, míg végül 2000-ben az Új Színházhoz szerződött, melyet színésztársaival, Eperjes Károllyal és Gáspár Sándorral hozott létre.


Emlékezetes alakításai közé tartozik a Szinetár Miklós rendezte Tartuffe címszerepe a Várszínházban, a Kis Csaba által rendezett Othelló Jágója az Új Színházban, későbbi szerepei közül pedig a Szentivánéji álom takácsa, Tompor (Zuboly neve a Nádasdy Ádám-féle fordításban). Emellett többek között a Forrest Gump című filmben ő adta Tom Hanks hangját. A tévénézők a Nyolc évszak című televíziós sorozatból ismerhették meg a nyolcvanas években.

Bubik István 2004-ben lelkesen kampányolt a kettős állampolgárság mellet, ám a népszavazás csúfos eredményét már nem élhette meg.

2004 novemberében, Szolnokról hazafelé jövet autóbalesetben vesztette életét.

Halála után Esztergomban utcát neveztek el róla.

 

"Azt mondja, nem akart hazánkban kikötni, de elaludt a vonaton, és csak Budapesten ébredt fel. A tízéves fiúcska azóta rablásokkal tölti idejét"- kezdődött a Zsaru Magazin tavalyi számában egy cikk a Romániából hozzánk került cigánybűnözőről. A cikkben képet is közöltek róla az alábbi felirattal: "Állandó szökésben van. Aki tartózkodási helyéről tud, vagy akit kirabolt, értesítse a rendőrséget."

www.youtube.com

Október 9-én, szombaton este 6 órakor megtelt a Szent Anna Plébánia templom (Kerektemplom), a szentmisét Dr. Székely János püspök úr tartotta, aki itt volt plébános 2006-tól 2008-ig.

 

Püspök úr a szentmise bevezetőjében külön köszöntötte Esztergom új polgármesterét, Tétényi Évát és családját.

 

Szombaton este Lukács evangéliumát hallhattuk a 10 leprásról:

  Jézus  egyszer  útban  Jeruzsálem   felé  áthaladt  Szamaria  és   Galilea
  határvidékén. Amikor betért az  egyik faluba, tíz  leprás férfi jött  vele
  szembe.  Még  messze  voltak,  amikor  már  megálltak,  és  hangosan   így
  kiáltottak: Jézus, Mester!  Könyörülj rajtunk! Ő  rájuk tekintett, és  így
  szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben
  megtisztultak.
  Az egyik, amikor észrevette,  hogy meggyógyult, visszament, hangos  szóval
  dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
  ez az ember szamaritánus volt.  Jézus megkérdezte: Nemde tízen  tisztultak
  meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna,  hogy
  hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzá fordult: Kelj fel  és
  menj! Hited meggyógyított téged.

 

Székely püspök úr szentbeszédében említést tett a közjóért tevékenykedő politikusok magatartásáról, a közösségek, az emberek szolgálatáról. Esztergom polgárainak megbékélést, nyugalmat, a város újjászületését kívánta.

 

A szentmise végén a hívek sokasága a templom főbejárata előtt ünnepelte Tétényi Éva polgármester asszonyt, úgy tűnt a szombat esti szentmise hálaadás volt az új polgármester megválasztásáért.


 

 

Véleményetek???

Ezen a fórumon meg mindenki elmondhatná a véleményét anélkül, hogy lefanyalgóznák! Ha kellő odafigyeléssel megváltoztatható lenne a DE, akkor érdemes lenne megpróbálni! Hogy példával magyarázzam az elképzelést:

Nap mint nap, zenekarok vendégszerepelnek a Mindszenty téren. Ez nagyon jó dolog, és szerintem nagyon sokan örülünk neki. DE!

Ha valahogy oda lehetne hatni, hogy a hangerőt élvezhetőre állítsák, nagyobb lehetne az öröm. Visszaemlékezve az évekkel ezelőtti rendezvények hangosítására, ma nagyságrendekkel jobb mint volt, DE! Nem tudom ki vagy kik a hangosítók. Volt olyan műsor, ahol a basszust nagyon kiemelték, szinte az élvezhetetlenség határáig. Ma amikor a Korál vendégszerepelt, a hangerő volt elviselhetetlen. Nejem percekkel ezelőtt jött haza, és azt kérdezte: voltál lent a Korálon? Mondtam igen, de az első szám után eljöttem. Neked is hangos volt? Percekkel ezelőtt a barátommal beszéltem telefonon, és ő is erről panaszkodott. Azt mondta, szólni kellene valakinek. Mondtam neki semmi akadálya, felteszem a Szeretgomra, legfeljebb megint fanyalgónak fognak titulálni. Vagy lehet hogy csoda történik, és az illetékes végez egy mérést, és módosítanak a hangerőn. Majd meglátjuk!

A szeretteinkről való megemlékezés napjait követően emlékezzünk meg azon intézményekről is, melyek sokunk életében jelentős fejlődést, sőt fordulatot jelentettek, de ma már csak emlékeinkben élnek. Ahhoz, hogy a fiatalabb generáció se feledkezzen meg róluk, időnként fel kell eleveníteni létezésüket. Ez egyben jó alkalmat ad arra is, hogy tudatosítsuk minden Esztergomért aggódó polgárban, hogy mi mindent „köszönhetünk” a testület azon épületes tagjainak, akik gombnyomogatásukkal és hozzá nem értésükkel néhány év alatt elérték azt, hogy jelenleg egy iskolaváros a végnapjait éli. Jó példát jelent annak szemléltetésére is, hogy milyen következményekkel jár egy város életében a koncepciótlanság, a párbeszéd hiánya, az autokratikus vezetés, a szociális érzéketlenség.

Csak néhány példát szeretnék említeni az elévülhetetlen iskolafenntartási „érdemek” sorából:


- A Balassa Bálint Általános Iskola bezárása arra való hivatkozással, hogy rossz állapotú az épület, vagyis főként balesetvédelmi okokból nem szabad, hogy gyerekek járjanak az intézménybe. A rendkívül rossz állapot teljes mértékben igaz, de pár év kivételével - amikor is üresen állt az épület - a mai napig folyamatosan használják középiskolás diákok. Érdekes, hogy alattuk (felettük) nem dől össze, csak az általános iskolásokra jelentett veszélyt. A város jelenlegi vezetése valamilyen érthetetlen okból szükségesnek látta ezt a jól működő, szakmailag elismert iskolát bezárni.


- A Hell Szakközépiskola bezárása. Igaz, ezt a megye intézte, mivel ő volt az iskola fenntartója. Tudható, hogy a város nem volt hajlandó a Hell finanszírozásba beszállni, inkább hagyta, hogy a megye összevonja az intézményt a Bottyán Szakközépiskolával, ami szintén megyei fenntartású. A város vezetése a fenntartási segítségnyújtás elmulasztása miatt közvetett módon hozzájárult az intézmény bezárásához. Úgy okoskodott MT, hogy az épület értékesítése (hiszen az épület a városé) sokkal jobb üzlet lesz, mint egy iskolát tovább működtetni benne. Vagyis MT krokodilkönnyeket hullatott az iskola bezárásakor a tantestület, a szülők előtt, mikor kijelentette, hogy sajnálja, hogy nem tudta megakadályozni az intézmény bezárását. A megszüntetést követően megpróbálta értékesíteni az épületet, de ez sehogyan sem jött össze. Végül is más megoldás nem maradt, mint a kertvárosi általános iskola (elvi, határozati szintű) odaköltöztetése. Hogy ez miért nem következett be ezidáig, annak hosszú a története. Valószínűleg az általános iskola jelenlegi épületét majd könnyebb lesz értékesíteni, mint a volt Hell épületet. Tény, hogy a kényszerből odaköltöztetett Szent István Gimnázium miatt a város kénytelen volt előrehozni az épületegyüttes részleges felújítását. Az élet fintora, hogy aki valamikor harcosan kiállt a Hell bezárása ellen (tegyük hozzá, teljes joggal és szakmai elkötelezettséggel), most azoknak az érdekében nyomogatja a gombot helyi képviselőként, akik asszisztáltak az iskolája bezárásánál. Sőt, most ő működik közre más iskolák, intézmények átszervezésében, bezárásában. Erre szokták mondani, hogy a „szék határozza meg a tudatot”. Milyen igaz ez egyesekre!


- A Berzeviczy Közgazdasági Szakközépiskola bezárása. Egy jó hírű, szakmai körökben neves közgazdasági szakközépiskola volt, mely országos eredményeit illetően az erős közepes szintet érte el. Tehát elviekben méltán lehetett volna büszke rá a város. De nem, inkább megszüntette, ill. összeolvasztotta az akkori kereskedelmi szakképző iskolával. Az önállóság elvesztésével a „közgáz” sosem lesz képes olyanná lenni, mint volt. Igaz, Balassa Gazdasági Szakközépiskolaként „újjászületett” az összevont intézmény, de a mai napig nem heverték ki sem a tanárok, sem pedig a diákok az összevonás okozta sebeket. Az összevonás felér egy bezárással, hiszen az önállóság megszűnésével az intézmény nemcsak a nevét, hanem identitását, eddigi eredményeit, céljait is elveszíti. (Lásd a Balassa Iskola és a József Attila Iskola összevonását, ill. a Hellnek, a Bottyán Iskolába történő beolvasztását.) De az új gazdasági iskolának most kivételezett helyzete van, hiszen új épületbe került. Nem véletlenül, hiszen idegenforgalmi képzési profilja összecseng a városvezetők nagy álmaival, az idegenforgalmi központ létrehozásával. Lassan már nem lesz olyan idegenforgalmi, kereskedelmi szakma, amit ne képeznének az intézményben. Arra persze senki sem figyel oda, hogy „futószalagon gyártja” a munkanélküli fiatalokat az állam, és tegyük hozzá: az önkormányzat pénzén. Az új épületben szinte el sem fognak férni, annyi már most a tanulólétszám. Ellenben ide most minden pénzt beleölnek, semmi nem számít. A végszámla – a régebben átadott épületrésszel együtt - már a két milliárdot is meghaladja. Azonban ebben a városban „veszélyes” dolog az iskolafelújítás. Mert ugye jó tudni, hogy jogilag nem az iskola épülete kerül felújításra, hanem a város valamely épülete, amiben jelenleg iskola működik. Jelenleg. Hogy meddig? Az a politika döntésétől, pontosabban MT akaratától függ. Annyira, hogy bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is. Még az is elképzelhető – és ez irányban már voltak egy időben kezdeményezések -, hogy a régi Hell épületébe a gazdasági szakközépiskolát költöztetik. Az épület elég nagy, van konyhája is, ami tankonyhává alakítható. A régi kollégiumi épületrész osztálytermekké építhető át. Egy kis szakképzési „profiltisztítással”, egy jól megfizetett szakértő véleménye alapján szinte pillanatok alatt megoldható. A most elkészült épület pedig a hőn óhajtott egyetemnek tokkal, vonóval átadható.


- A szakmunkásképző iskola kollégiumának bezárása. Ezt is a megye tartotta fenn, de megyei információk szerint a bezárásban a városnak is jelentős szerepe volt. Az épület természetesen a város tulajdona. Aki kívülről megnézi az épületet, láthatja, hogy rendkívül rossz állapotú. Minden bizonnyal belülről sem jobbak a feltételek. De az épületre valamilyen sejtelmes okból nagyon szüksége van a városnak. Feltételezhetően azért, mert ha néhány év múlva a Bottyán Iskola átszervezésére kerül sor, akkor a volt kollégiumi épület egy felújítást követően jól jöhet az iskola részleges elhelyezésére, hiszen oktatási célra könnyen átalakítható.


- A Szent István Gimnázium esetét már sokan, sokféleképpen taglalták. Tény, hogy „jó úton” halad afelé, hogy tönkretegyék, és miután ez megtörtént, a Dobó Gimnáziummal összevonják. Valószínűleg lesznek itt is krokodilkönnyek, meg szánom-bánom, de tény, hogy a népszerűsége nagyot zuhant. Az eddig elért szakmai sikerek mit sem számítanak. Egy csapásra két legyet is üt majd a város, hiszen megint egyel kevesebb intézménye lesz. Az embernek sajnos „déja vu” (már látott, átélt) érzése támad az esetleges összevonással kapcsolatban. Még az előző városvezetés idejében, amikor az egyházi ingatlanok visszaadása került szóba, a két gimnázium esetleges összevonása mint lehetőség felmerült. Néhány józan gondolkodású akkori városatya határozottan ellenezte az elképzelést, hiszen mindkét intézmény szakmai kárvallottja lenne az esetleges összevonásnak. Így aztán hamarosan feledésbe merült a dolog. De lám-lám! Nincs új a nap alatt! Újra itt tartunk. Úgy tűnik, MT és csapata nem képes új ötlettel előállni, sőt, az általa keményen bírált polgármester elődje elképzelésének nyomdokain halad.


- A legújabb „érdeme” a testületnek: a város egyetlen megmaradt kollégiumának, a Kőrösy (volt Martos) Kollégiumnak fokozatos elsorvasztása, majd bezárása. MT úgy gondolja, hogy nem kellenek ide kollégisták, hiszen a vidéki gyerek maradjon ott, ahol van. Járjon be az iskolába, aki tud. Aki nem, maradjon ott, ahol van, vagy menjen máshová. Éppenséggel örülni kellene annak, ha regionális (sőt, akár országos) szinten is keresett középiskolákkal rendelkezik a város! De hát valljuk be őszintén! Nincs olyan, magát iskolavárosnak tartó település hazánkban, ahol legalább egy önkormányzati fenntartású kollégiumot ne tartanának fenn. Aki már régóta figyelemmel kíséri a város testületi munkáját, annak megint csak „déja vu” érzése támad a kollégium bezárásával kapcsolatban. MT ismételten – az általa sokat és erősen bírált – polgármester elődje nyomdokain halad. Ha emlékeim nem csalnak, akkor egy időben az elődje is be akarta zárni ezt a kollégiumot, de néhány előrelátó városatya megakadályozta ebben, mondván, hogy egy iskolavárosnak – sajátos jellegéből adódóan - legalább egy önálló kollégiumot fenn kell tudni tartani. Ez nem finanszírozási, hanem oktatáspolitikai kérdés éppen úgy, mint bármely más középfokú intézmény fenntartása. Az új hangzatos érv most az, hogy az egyetem idecsalogatása mindenek felett álló érdek. Az épület ránézésre is közel egy milliárdot megér. De az egyetemnek úgy grátisz odaadjuk használatba. És még mondja itt valaki, hogy nem gáláns ember a mi szeretve tisztelt vezetőnk!

Epilógus:

Ha valaki ellátogat a város megújult honlapjára, egy „fülön” az szerepel, hogy „Diákváros”. Ha rákattintunk, „Esztergom, az iskolaváros” címszó alatt ennyi szerepel: „Esztergom igazi iskolaváros. Ezt a hangulatot a város leginkább a középiskoláinak köszöntheti, de igen szép számban akad általános iskola is itt, valamint rengeteg főiskolás otthona is Esztergom.” Ennyi. No, ezt valóban arcpirítónak lehet nevezni! Ehhez már kommentárt sem lehet fűzni. Lehet, hogy tényleg nem volt mit a „Diákváros” oldalon megjeleníteni, vagy a bizonytalanság miatt ki tudja, melyik intézmény, milyen néven marad meg? Sajnos ez a város már csak üres szólamként hangsúlyozza ezt a titulust önmagáról. Összegzés: (megszűnt, ill. megszűnésre ítéltetett a rendszerváltás óta önkormányzati fenntartású intézmény Esztergomban) 1 általános iskola, 2 középiskola, 4 kollégium. (folytatás következik?)

Ki és mikor mondja, hogy ennyi és nem tovább! Hol vannak a józan, előrelátó és megfontolt városatyáink?

Bevezetésképpen néhány részlet Hamvas Béla: Anthologia humana című könyvének bevezetőjéből :

"Sem az egyes ember, sem az egész emberiség az idők folyamán nem lett sem okosabb, sem jobb, sem boldogabb, sem értelmesebb. Érettebb lett."

"Az ember életében sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket egy hét alatt elfelejti. Az ember életében sok ezer festményt, zeneművet, szobrot és tájat lát és hall, és van tíz-húsz-harminc, amely hosszabb ideig kíséri, mint a barát vagy a kedves. Az ember életében csak egészen kevés olyan gondolatot talál, amelytől sohasem válik meg. ...... Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs objektum."

"Az első lépés felismerni a felszín átkozott történetének örök értelmetlen zűrzavara mögött és alatt az áldott történet végső célját: emberré lenni."

Mindenkinek van ilyen gondolata ...

Tervben van Esztergom és Kertváros közé kerékpárút?

Nagyon kellene,de nem hallok róla semmit!

Jó lenne valami info!

Mivel már van egy olyan topic, hogy tisztességes Fideszest keresnek, talán érdemes megnézni, hogy Esztergomban, a Bíboros úr székhelyén, a katolikus egyház fellegvárában van-e 1, azaz egy fő tisztességes kereszténydemokrata.

 

A kérdés aktualitását adja a tegnapi testületi alalkuló ülés.

 

Lesz-e aki megszólal és vállalja a nyilvánosságot?

 

KDNP-sek ébresztő!

Nem tudom sírjak vagy nevessek!

Nevetek mert hát az ország népét nézik hülyének, ezt etetik velünk, amit leírtak arra a 18 oldalas kérdésekre. A mi KIRÁLYUNKNAK nincs autója ugyan kérem és mivel jár a parlamentbe ?? Talán a zötyögös 6 órási busszal? HA meg az önkormányzat által használatba kapott gk-val jár!!

AKKOR NEM ARRA KAPTA GONDOLOM HOGY A PARLAMENTBE JÁRJON VELE.!!

A város pénzén a mi pénzünkön ne kocsikázzon.// ha van gk-ja akkor minden bizonnyal elfelejtette van ilyen/// JA PARDON!! A KÉPVISELÖ TÁRSAI TALÁN RÁ IS BÓLINTOTTAK/// HÁT PERSZE MERT TELE A GATYÁJUK VALAMIÉRT.

MERT HA Ő KÉRI AKKOR MÉG AZ ÖRDÖGÖT IS LÁTTÁK AZ BIZTÓS. BESZ*RI ALAKOK.

Mert az a szegény ótvaros mercije már akkor is öreg volt amikor ö a vasiba járt de oda sem azzal, sőt még a Sörgödörbe sem mert már akkor is múzeális érték volt //roncs//.

Na akkor hogy is van ez a vagyon nyilatkozat?? Vagy minden kölcsönbe van mindenkinek,vagy mindenki más nevére irat mindent??

Még mindig nevetek magánszemélytöl kölcsön 60 millió na ez szép pénz // ez nem a mi királyunk// de ilyen is van. Kértem én is a szomszédtól, de ő is csak nevetett - most éppen nem volt nála annyi.

És itt kezdek el sírni a sajnálattól, mert majd össze adunk nekik sok szegény képviselő úrnak.

Adunk majd egy kicsit a 70-80 ezer haviból, ez úgy is sok a pórnépnek!

apróhirdetések

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.