A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

Alapjaiban cáfolja meg az ultraliberális dogmákat egy nemrég készített tanulmány. A Solt Ágnes szociológus által írt munka szerint a cigánytelepeken élő emberek nagy része nem is akar kitörni onnan, mert pontosan tudja, hogy a társadalom "élősködőjeként" stabilabb és jobb jövedelemre számíthat, mint az őt eltartó tisztességesen dolgozó állampolgárok - adja hírül a HVG.

A cigánytelepek lakói - mintegy 100 ezren lehetnek Magyarországon - szinte elképzelhetetlen szegénységben, egzisztenciális bizonytalanságban élnek, s helyzetüket maguk is úgy ítélik meg, hogy lehetetlen a kitörés - derül ki Solt Ágnes szociológus decemberben elkészült tanulmányából.

Az Országos Kriminológiai Intézet kutatója által végzett felmérés szerint a telepeken élő cigányok életstratégiája is ennek a felismerésnek megfelelően alakul, el is utasítják a kitörés lehetőségét. Az ok egyszerű. Egyetlen biztos jövedelmük, a segély szerintük ugyanis csak akkor fut be, ha azt látják róluk, hogy képtelenek önerőből megélni.

hvg.hu

 

 

Esztergomiak!

Aki teheti nézze a M2 adását. Délelőtt 9-órátol Esztergom a téma. Örökös kérdés 10 percenként .:HOL VAN MEGGYES TÁMÁS?????? Igen, hol van amikor a saját városárol van szó????????????????? Nem ezért országgyűlési képviselő ???Szégyen és  gyalázat amit a Fidesz most is játszik a parlamentben.

Írd le, ha történt veled valami bosszantó, idegesítő, de utólag visszagondolva kifejezetten vicces dolog.

Hívom a családokat – 2009. augusztus - Bíró László püspök levele

 Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

Az ember-lét kezdete

A tudomány egyértelműen bizonyítja, hogy a megfogant magzat ember; a nemét, tulajdonságait meghatározó tényezők a fogantatás pillanatában adottak, semmi nem változtathatja meg ezeket, sem a magzati lét alatt, sem pedig később. Egyes köztestületek mégis megengedik maguknak, hogy hozzá nem értők többségi szavazata alapján kimondják: a magzatot még nem illetik meg az emberi jogok, vagy legalábbis csak bizonyos korlátokkal.  A jog e téren is elszakad az erkölcstől, a jogi szabályozás olyasmit is megenged, amit erkölcsi alapon nem szabad megtenni.

Egy XX. századi gondolkodó felvetette: 6000 éves az emberevés első írásbeli említetése; az emberiségnek azóta sikerült ugyan felszámolnia az emberevést, de vajon mennyi időre lesz még szüksége ahhoz, hogy világméretekben megszüntesse az emberölést is? A halálbüntetést már egyre több ország alkotmánya tiltja, a parlamentek azonban törvényekkel védik az emberölés különböző egyéb formáit, szentesítik az eutanáziát, engedélyezik a még meg nem született ember megölését. Ez utóbbi igazolására tudományosnak látszó érveket sorakoztatnak fel, hogy ugyanis a megfogant magzat még nem ember. A parlamenti képviselők azonban sok esetben nem tudományos ismeretek, hanem politikai indítékok alapján döntenek, gyakran az igazi tudomány megállapításait, a józan ész következtetéseit, sőt az általuk képviselt emberek érdekét is figyelmen kívül hagyva.

Korunk tudománya feltárta, hogy a foganáskor már biológiailag adott minden, ami az embert meghatározza. „Egy új élet kezdődik, amely se nem az apa, se nem az anya élete, hanem egy új emberi lényé, mely egyedülállóan fejlődik. Soha nem válna emberré, ha már az első pillanattól kezdve nem az lenne. … Időre van szükség, hogy jellemző képességei kibontakozzanak, és cselekvőképessé váljék." (Donum Vitae 1). A fejlődés nem esetlegesen, hanem szigorú törvényszerűségek alapján, koordináltan megy végbe, és eredménye egy minden másiktól eltérő egyed lesz. Ez a fejlődés folyamatos, szakaszai egymásra épülnek, egyik sem ugorható át. Valamennyi fejlődési szakasz egyedi, és jellemző az emberre. Régen azt mondták a születendő gyermekre: minden meg van már írva róla a „sors könyvében”; ma már tudjuk, hogy a sors könyve azonos a megfogant magzat sejtjeivel, ezek már hordoznak minden információt a leendő emberről, sőt, önállóan vezénylik fejlődését. Nem egy sejtképződményből fejlődik ember, hanem a megfogant ember növekedik, fejlődik, majd megszületik. Gondoljuk meg: ha egy valami létezése első pillanatától kezdve csak egyféleképpen fejlődhet, és e fejlődés végeredménye csak egy megszületett ember lehet, akkor az a valami létezése első pillanatától kezdve valaki, azaz ember. Márpedig az emberi élet szent és sérthetetlen.

Mit tudtok szüleitektől életetek kezdetéről? Hogyan fogadtátok érkező gyermekeiteket? Idézzétek fel, hogyan kerestetek nevet gyermekeiteknek születésük előtt!

A még meg nem született gyermeket már a római jog (ius civile) szerint is megilletik az önállóan létező személyek jogaival azonos jogok, pl. örökölhetnek. Az ENSZ 1959-ben kihirdetett, a gyermekek jogairól szóló nyilatkozatában kimondja: „a gyermek különös védelemre jogosult születése előtt és után.” Az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye (1969) hozzáteszi, hogy az élethez való jog minden embert megillet a fogantatás pillanatától. A XX. században azonban gyakorlattá vált, hogy csak a tételes jogot tekintik követendőnek, az erkölcsi elvek nem képezik a törvénykezés alapját. Ha nem rendelkezik a törvény arról, hogy a fogantatás pillanatától kezdve a magzat teljes értékű ember, akkor már vitatják: megilleti-e a még meg nem született gyermeket a legalapvetőbb emberi jog, az élethez való jog. Korunk embere magának tulajdonítja az élet és a halál, különösen a nálánál gyengébbek, a védtelenek élete feletti döntés jogát. A magzat-ember pedig valamennyi ember közül a leggyöngébb, legvédtelenebb, főként, ha szülei sem állnak ki mellette.

Az emberi élet keletkezésének titkát szemlélve csodálat tölt el minket. Ezt a titkot sem a természettudomány, sem a filozófia nem tudja teljességgel megmagyarázni. Bármennyire igyekeznek is a szülők gyermekük számára a legkedvezőbb anyagi, pszichikai, érzelmi feltételeket megteremteni, létének értelmet adni nem tudnak, személyiségét meghatározni nem képesek. Csak munkatársai a Teremtőnek, csak az Ő akaratával megegyezően tevékenykedve szolgálhatják gyermekük javát, hiszen Ő az élet egyedüli Ura.

Beszéljetek meg eseteket a rokoni, baráti, ismerősi körből, amikor a gyermek személyisége a szülők elgondolásától eltérő módon alakult! Mi segíti a szülőket gyermeküket olyannak elfogadni, amilyen?

A magzatnak azonban nem csupán emberi teste van, hanem lelke is; már hordozza szellemi tulajdonságainak csíráját is, mindazt, ami magasan a többi élőlény fölé emeli. Az ember ugyanis nem „gondolkodó anyag” (Lenin) vagy „meghatározatlan állat” (Nietzsche), hanem személy: test, szellem és lélek egysége. A fogantatás pillanatában a Teremtő saját képmásával ajándékozta meg, egy új, teljes emberi méltósággal bíró emberi személy élete kezdődik. Az istenképmásság emeli ki a gyermeket a létezők sokaságából, noha érte maga semmit sem tett. A gyermek maga ajándék és megajándékozott is. Az ajándékok nem cél nélküliek; mindenkinek hivatása, rendeltetése van. Istennek mindenkivel terve van, de Ő gondoskodik is mindenkiről. A házassággal és a családdal megalkotta a magzat és a gyermek fejlődésének legmegfelelőbb intézményét. Édesanyát és édesapát állított mellé, akiktől megtanulhat szeretni és magát bizalommal másokra rábízni, és akik olyan harmonikus családi légkört teremtenek, amelyben a gyermek megérti, milyen boldogságra van meghívva. A szülőkön keresztül tágul ki a gyermek horizontja a természetes gyermekségen túl az istengyermekség felé, érti meg az Atya iránta érzett, kikezdhetetlen szeretetét.

A gyermeknek felnőtt emberré kell válnia, hogy betölthesse hivatását, hogy elérhesse azt a célt, amelyet teremtésekor Isten eléje tűzött. Jézus azonban figyelmeztet minket: „Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában” (Mt 18,3-4). A gyermek egyszerű és őszinte, alázatos és engedékeny, mindent befogad és elhisz, nem aggódik önmagáért, mert feltétlen bizalommal van szülei iránt. Őrizzük meg ezt a gyermeki lelkületet, bízzunk a Teremtő szavában: „Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem borítanak el; ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód; odaadtam érted váltságul Egyiptomot, Etiópiát és Sábát helyetted. Mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged." (Iz 43,1–4)

Hogyan tapasztaltátok meg Isten szeretetét életetek egy-egy nehéz percében? Szüleitek, nagyszüleitek családi otthonának milyen vonásait szeretnétek átörökíteni gyermekeiteknek?

Levelem kiegészítéseként figyelmetekbe ajánlom a MKPK Boldogabb családokért c. körlevele 74-76. pontjait.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Egy kedves fórumozó pajtásunk épp a Szent Miklós Alapról szóló topicot offolja szanaszét, ezen témában.

Ki is fejti:


- Ártatlan(nak látszó) kérdések feltevése.
- Gyanú felkeltése.
- Látszatvalóság kreálasa.
- Szakértői és álszakértői érvelés a látszatvalóság mellett.
- Másként gondolkodók leminősítése és/vagy kimoderálása.
- Ítélet hirdetés.
- Táboron belül egymás dícsérgetése.

Akkor beszélgessünk a szeretgomos és a városházi módszertanról!

Megfigyelve az Esztergomi Önkormányzat, Képviselő-testület törekvéseit, miszerint :

Hogyan kell a közpénzt bármilyen célokra felhasználni, összeállítottam a vezér illetve állandó kérdésfeltevő és szavaztatónak alkalmas ember alkalmassági tesztjét.

A teszthez erős kerekítéssel alkalmaztam a főbb ismérveit az esztergomi beruházási hajlandóság ismeretében

 

A következő feladatra kérném a helyes megoldásokat:

Ha a Széchenyi téren egy nyári szezon (3faház, 8kisfaház, 2színpad, 1nagyszínpad stb.) 100Mft-ba kerül.,

a Széchenyi tér felújítása pedig 13 szezonban fogy el,

akkor a cca: 39 szezonba bekerülő élményfürdő melletti hétkőtorony szálloda meseparkkal hány  nagyszínpadból jönne ki, ha 2 szezononként 1/3 Széchenyi tér a kamat?

 

 

 

A személyeskedéseket ha lehet, itt próbáljuk mérsékelni.

Mostanában, a csarnok vezetője kapcsán többször kerül szóba ez az intézmény. Én szeretnék erről egy pár gondolattal meg emlékezni. Annó mikor ez a létesítmény épült, a 80 as években, én a Spartcus judo szakosztály eggyik edzője voltam. Az idő halad, azokból az emberekből sajnos egyre kevesebben lesznek életben, akik ismerik az építkezés körülményeit. Én csak arról tudok beszámolni ami minket érintett. A Spartacus SE. támogatói a dorogi járás K.T.SZ ei voltak. Köztük az Esztergomi Építőipari szövetkezet. Ez a cég, vállalta az építkezést, szinte társadalmi munkában majdnem anyag árban. Ez azért lényeges mert ennek fejében egy megállapodás alapján, a judo szakosztály örökös ingyenes használati lehetőséget kapott. Ehhez még hozzá jött az a felajánlás, hogy az egyesület, a saját teremre megspórolt pénzt, ami pár száz ezer ft volt, oda adta az építkezésre. Ez az összeg akkor nem volt kevés. Erröl írásbeli megállapodás is készült, ami valahol a lavéltárban biztos megvan. Hát azért az ingyenesség elég hamar megszünt. Majd mivel nem tudták biztosítani a fizetési feltételeket, kénytelenek voltak elhagyni a csarnokot. Ezt lejegyzte Fizel József, aki 22 évig volt a szakosztály versenyzője, majd edzője.

Minden sütés-főzés körül serénykedőnek volt már bizonyára szomorú tapasztalata és olyan élménye is, hogy a tudományát az egekbe dicsérték.

Nos! Ha valami nagyon jól sikerült, főleg ha gyors is, számolj be róla, közölj hozzá receptet, esetleg fotót is mellékelve, hogy nagyobb kedvet kapjunk a kipróbáláshoz. Színesítsük kicsit a lapot! Akár pontozhatnánk is havonta.

Vannak, akik nem törődnek senkivel és semmivel... akik a KRESZ-t afféle felesleges szabályok gyűjteményének tekintik, amely rájuk nem vonatkozik...

Kéretik a rendszámokat részben vagy egészben kitakarni, mert ezeknek a szabálysértőknek velünk, áldozatokkal ellentétben vannak személyiségi jogaik!

Először is tessék végignézni ezt a videót:

www.etvonline.hu

32. perc környékén olyat mond a polgármester, hogy:

Hogyan működik a Szeretgom nevű, igazából csak rosszat mondással, gyűlölködéssel foglalkozó portál. Ott jó szót - én nagyon keveset láttam, nyomtatott változatát inkább - ott jó szót én még nem nagyon láttam, ott még nem kapott senki dicséretet. Viszont azt gondolom gyűlöletből extrém adag van az úgynevezett szeretgomos hírportálon. Miből és hogyan tudják ezeket fenntartani? Honnan van ennyi pénzük, és miből van ennyi indulatuk? Miből táplálkozik ez? Én azt gondolom, hogy ez egészen elfogadhatatlan. Építkezésről szó nincsen.

Mit tetszenek minderről gondolni?

Vegyük kezünkbe a sorsunkat, és próbáljunk pályázni a Delikát-játszótérre.

Kivonat a játékszabályzatból:

A Játék 2009. január 15-től 2009. augusztus 15-ig tart. A Pályázatok beérkezésének végső határideje 2009. augusztus 15., a közbenső határidőkről a további részleteket a 7.3-as pont tartalmazza.

Részletek itt: www.delikat.hu

Adatainkat közszemlére teszi az ESZKÖZ Kft.

Új cimkét kell ragasztani a kukákra,melyen adataink szerepelnek,nem elég a kódszám!???

Holnaptól mindenki láthatja, hogy egy nyolc lakásos társasházban csak három hölgy lakik,köszönhető ez az Eszköz kft.-nek! Közszemlére teszik az adatainkat.Legközelebb a telefonszámunkat is rányomtatják a cimkére?? Ez felháborító!!Felhívtam ügyfélszolgálatukat és udvariatlanul kioktattak:"amennyiben nem ragasztom fel a cimkét,nem viszik el a szemetet!"Miért?Rendesen fizetek!

Paskai László bíboros úr celebrál ünnepi szentmisét december 24-én éjfélkor az esztergom-kertvárosi Szent István király-plébániatemplomban.

 

Hétfői napon a Helyi Választási Bizottsághoz fordulok beadványommal. Több összefüggő bizonyítható tényt nyújtok be, amelyekben sérült az esélyegyenlőség az október 3-i választhatóság kapcsán. Kérem a következők azonnali kivizsgálását és határozott lépéseket:

 

1.) Az ajánlószelvények gyűjtése során megtapasztalhatták a Kovácsi lakótelepen és Csalamádéban lakók, milyen eszközökkel szedette a Fidesz jelöltje a kopogtatókat.

Sztojka család fiatal tagjai- ösztöndíjas táblatartói- több helyen elmondták a betanított szöveget, hogy „Kovács Géza nem független jelölt, hanem rosszabb a Jobbiknál”.

 

2.) A lépcsőházakban a nem Meggyes Tamás érdekkörébe tartozó indulóknak-szervezett csapatok- eltüntetik a szórólapját, összegyűjtik. Nem csak nekem, legutóbb Tétényi Éva polgármesterjelölt szórólapját szedték szervezetten vissza a 7. választókörzetben!

 

3.) A Meggyes rendezvénnyé silányult Kovácsi napok alkalmából a 300 Ft-os menü mellé ingyen osztogatták a sört a Magvető szobornál!

 

4.) Ismét romák, akik az egyik városi Kft. alkalmazottjai, fényes nappal a választási plakátjaimat, szervezetten semmisítik meg. Csak az enyémet, semmi mást nem távolítanak el! Azokról a helyekről is leszedik, ahol szabályosan van elhelyezve.

 

5.) Az egyik közösségi hírportálon az egyik esztergomi Fideszes részönkormányzati képviselő adatlapot hozott létre a nevemben és különböző megtévesztő üzeneteket, véleményeket fogalmaz meg, mintha azt én írnám. ( Ez ügyben rendőrségi feljelentést is teszek, csak remélhetem, hogy gyanúsítottként hallgatják meg az elkövetőt!)

Bővebben a jövő héten:

 

Kovács Géza

7. választókörzet

Független képviselőjelöltje

 

Nagy szükség lenne a kerékpárútra, hogy Tátról és akár Esztergom-Kertvárosból is biztonságosan és olcsón bejuthassunk Esztergomba. Hol állt meg a projekt?

Köz-tér?

A testületi ülést már régóta nem nézem meg, mert kímélem az idegeimet, és a vérnyomásomat. Tudatosan igazából a „Köztér” című TV adást sem nézem, csak hát éppen kapcsolgattam a készüléket.

Valahogy a sors úgy hozta, az utolsó kettőt láttam. Steindl úr és Sipos úr hatalmas vehemenciával marasztalta el a Szeretgomot, és még két kiadványt. Velük szemben Nyíri úr, mint „vitapartner”. Kimentem, megnézni a naptárt! Biztos ami biztos, a feleségemet is megkérdeztem, hányat írunk mostanság? Kérdezte, valami baj van é velem, de elárulta, 2008-at írunk. Megnyugodtam, nem én szakadtam a múltban! Sipos úr tisztelője voltam, és ez nem változott most sem, csak sajnálkozok miatta. Én még emlékszem, amikor a pártbuzerátorok azt sulykolták a munkások agyába, hogy csak akkor lehet kritikát mondani valamiről, ha odateszi melléje az ember a megoldást is arra a problémára. Most ugyan ezt hallgatom Sipos úr részéről. Az a galád Szeretgomos társaság, nem győzi kétségbe vonni a szegény polgármester munkásságát, pedig …..

Erre jön Stendl úr a tiszta egyenes kérdésével, vajon miből adják ki ezt az ilyen-olyan kiadványt? Mer most hogy a galád kormány milliárdokat költ a reklámra, hát el kellene gondolkodni, hová is kerülnek azok a forintok! „én nem állítok semmit, DE észre kellene venni ezeket az összefüggéseket” Így egyenesen nyíltan, bele a kamerába, vagy a Nyíri úr arcába, vagy a műsorvezető arcába?- nem is tudom, csak kapkodom a fejem! Erre Sipos úr ráerősít, hogy ami ebben az undorító kiadványban le vagyon írva, hát az förtelem! Itt van rögtön ez, hogy telekspekulációval vádolja a hivatalt, (bocs) HIVATALT! Meg hát gunyoros hangot használ! FÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚJJJJJ! Mer ha….. körüljárnák ezt a témát, oknyomoznának, és addig nem írnának le semmit, (amíg a HIVATAL áldását nem adná rá) amíg mindenről nincs tudomásuk! Mer ő ott volt a megyei közgyűlésen, és ő tudja az igazat! Lehet hogy megint én vagyok az ügyeletes hülye, de én nem értem! Kedves Sipos úr! És Ön ezt leírta a város honlapján, hogy bárki olvashassa? Vagy valakik leírták?

Ráadásul Nyíri úr ezeket az adatokat azonnal cáfolta! Most mit is higgyek? Jó, tudom, persze hogy azt higgyem, amit Sipos úr állít! Hogy miért? CSAK! Ennél súlyosabb érvet még sajnos nem hallottam. Ja persze a „KÖZTÉR” nézője vagyok! S mint látszik, ez egy teljesen kiegyensúlyozott műsor! Hetek óta szidják ezeket a „kiadványokat” de erről a két úr Nyiri képviselőt akarja meggyőzni, vagy talán a műsorvezetőt, vagy netalántán engem? Nekem az ügyeletes hülyének meg közben azon jár az eszem, miért nem hívják meg ezeknek a kiadványoknak a kiadóit? Lehet hogy azoktól kellene megkérdezni, miért is adják ki ezeket? Honnan is van rá pénzük? Ja hogy akkor nem lehetne bizonyos dolgokat állítani? Nem lehetne azt sugallni, hogy a kormány pénzel bizonyos kiadványokat? Vagy ez a „KÖZTÉR” csak arra van, hogy meggyőzze a nézőt, mily csúf dolgot is művel, amikor elolvassa ezeket a kiadványokat? Mer egy a kiadvány, a Hídlap!!! Abba csak autentikus forrásokból nyerik a híreket! Ott csak felelősségteljes írások jelennek meg, meg szép is, meg színes is, és különben is, hányingerünk támad a más kiadványok látványától is! Gratulálok az uraknak! Én tiszteletbe tartom az urak véleményét! Nem gondolnám azt hogy el kellene őket hallgattatni. Nekik is meg van a véleményük? A hivatalnak meg van a véleménye! Rendbe van! Hogy teret is adhatnak neki, RENDBEN van! Meg az is rendben van, persze csak nálam az ügyeletes hülyénél, hogy másnak erről más véleménye lehet, és izgalmas lenne megismerni, akár a „KÖZTÉR” közterén! Hogy ők a véleményüket, a mi adóforintjainkból fenntartott médiákban sulykolják belénk, az Rendben van???! A mást gondolók, és mást mondók a saját pénzükön kiadott kiadványban mondják el a véleményüket, azokat meg kellene szüntetni, fel kellene jelenteni, meg kellene semmisíteni? Az internetről le kellene törölni? Igaza van az alpolgármester úrnak! Nincs helyük a másként gondolkodóknak! Le velük, el velük, nem folytatom a képzettársításomat!

Mint mondottam, megnéztem a naptárt, és látom 2008-at írunk, de valahogy a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején érzem magam nap mint nap! Stendl úr megmondja, minden rendbe van a városba. Mintha ez már hallottam volna! Akkor sem volt minden rendben, mint ahogy ma sem! Ja, és akkor ezért a rendszer ellenségének tekintették azokat aki szerint nincs minden rendben! Ja az a „mintha már ez megtörtént volna egyszer” érzés persze hogy elfog, amikor most a város ellenségének van kikiáltva az, aki szerint nincs minden rendben. És hát ugye az a párbeszéd, ugyan olyan párbeszéd, mint az átkosban volt! Az „ELVTÁRSAK” megmondják, mi a helyes, és ami ezzel nem cseng egybe, az ELLESÉG, azzal nincs párbeszéd, az júdeóbolsevikposztkommunista, etnikai kisebbséggel megtűzdelve. És ennek sajnos a „KÖZTÉR” helyet ad, úgymond a demokrácia jegyébe! Mint a hatvanas-hetvenes évekbe! Ja, már megint itt tartok? Nem tehetek róla, szedem a Cavintont, és emiatt működik az emlékezetem! „mintha ezt már átéltem volna”!

Azért ha elkeseredve is ezeken a „régmúlt” dolgokon, maradok tisztelettel: percjelzo

Uí: ja hogy gunyoros a hangvételem? Jobb mintha káromkodnék!

Készülőben van Esztergom botránykrónikája. Ehhez szeretném segítségeteket kérni, kinek milyen botrány jut eszébe?

Csak nehogy valami fontos kimaradjon!

 

Jöjjenek az elmúlt 10 év slágerei!

Azt írja a HVG:

"a budapestiek többsége szívesen utazna akár 40 kilométert is, ha így jobban felszerelt kórházba kerül. Legalábbis erre hivatkozott egy közelmúltbeli konferencián Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Mint mondta, a kistérségek lakói is hasonlóképpen gondolkodnak, nekik is fontosabb az ellátás minősége, mint a közelség. Így nem lesz nehéz a kedvükre tenni: a kistérségi kórházak átalakulnak járóbeteg-ellátó intézményekké, a fővárosi kórházak egy része pedig az állami „ingatlanportfólióba kerül"

 

http://hvg.hu/hvgfriss/2011.20/201120_a_legeslegujabb_egeszsegugyi_reformterv_mes

apróhirdetések

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.