Elhunyt Cséfalvay Pál atya

Elhunyt Cséfalvay Pál atya

2010.12.06. 12:32

Ma hajnalban elhunyt Cséfalvay Pál atya a Keresztény Múzeum nyugalmazott igazgatója és az Esztergom Vízivárosi Plébánia nyugalmazott plébánosa.

Cséfalvay Pál  Dunakilitiben született, 1934. január 14-én, középiskoláit a mosonmagyaróvári piarista, az esztergomi és pannonhalmi bencés gimnáziumban végezte. A Budapesti Hittudományi Akadémia növendéke volt 1953 és 1959 közt. 1958-ban szentelték pappá.

Káplán volt megyénk több településén, majd mint az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár gyűjteménykezelője, az ELTE Bölcsészettudományi Karán művészettörténész diplomát szerzett 1972-ben. 1974-76 közt a párizsi Institut Catholique-on francia nyelvi és művészettörténeti tanulmányokat végzett. 1976-tól a Keresztény Múzeum igazgatója és a Főszékesegyházi Kincstár művészettörténésze. Oktató az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskolán és a Hittudományi Főiskolán. Vezetőségi tagja az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanácsnak, továbbá az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Művészeti Bizottságának. Tagja az Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Museen und Schatzkammern-nek. Munkájának következtében elnyerte a Móra Ferenc-díjat és más kitüntetést.

Több könyve jelent meg, főleg Esztergom és annak egyházi gyűjteményeivel kapcsolatban. Cséfalvay Pál megyénk és benne Esztergom városa hírnevét öregbítette, amikor 2001-ben megrendezte a Magyar Kereszténység Ezer Éve kiállítást a Vatikánban és a Budapesti Nemzeti Múzeumban. Nevéhez fűződik a 2006-ban a Bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából az esztergomi egyházi gyűjteményekből (Főszékesegyházi Kincstár, a Prímási és Káptalani Levéltár, a Bibliothéka, a Keresztény Múzeum, kiegészülve a városi Balassa Bálint Múzeummal) megrendezett kiállítás, mely a Székesegyház építésének történetét mutatta be.

Élete és türelemmel viselt szenvédese példaként álljon nekünk.

Az elhunytért este hétkor szentmise lesz a Belvárosi Templomban.

2010.12.11. 2:17

Csak a pontosság kedvéért!

Nem Szent Imre,hanem SZENT ISTVÁN kápolnában is misézett!Az van az Imaház utca sarkán!

Nála bérmálkoztam,valamikor réges-régen!

2010.12.10. 0:28

Cséfalvay atya rendszeresen misézett az Imaház utcai Szt. Imre kápolnában.

Prédikációi  mélyen szántó gondolatai, sokat segítettek keresztény hitem megerősítésében.

2010.12.06. 22:48

Ha valaki,akkor Ő biztosan a JÓISTEN mellett tevékenykedik tovább......

2010.12.06. 20:12

Bocsánat az elírásért! Természetesen: Cséfalvay Pál a neve helyesen!

2010.12.06. 20:11

Mikor a Berényi utcában laktunk albérletben,sok vallásos fiatal,jött az egyik kedves szomszédunk lakásába énekelni. Szerettem őket hallgatni,mert szépen énekeltek! Sokszor jött egy félig civilben félig papi ruházatot idéző öltözetben egy már nem fiatal,de még nem igazán középkorú  ember,aki szintén a fiatalokkal énekelt. Később tudtam meg hogy Ő Cs. Falvai Pál tisztelendő Úr volt! Nyugodjék békében! Sokan szerették Őt!

2010.12.06. 17:21

Nyugodjék békében!

2010.12.06. 14:57

Nyugodj békében, Pál atya! Sokunknak jelentett rengeteget mind a papi, mind a múzeumigazgatói munkád.

2010.12.06. 13:24

"A sors szegénnyé, beteggé, elkínzottá tehet, de züllötté, félőssé; levertté nem; nem veheti el tőlünk megbízhatóságunkat, merszünket erényünket."

Olyan ember számára aki ilyen szellemi életet élt, nincs halál. Megőrizzük emlékezetünkben.

2010.12.06. 12:37

Nyugodjék békében!