Sördal önkormányzati pénzből?

Sördal önkormányzati pénzből?

2010. 10. 31. 13:46

Folytatjuk sorozatunkat, melyben az elmúlt évek furábbnál furább esztergomi közpénzköltéseit mutatjuk be. 2009 februárjában döntött arról a Közbeszerzési Bizottság, hogy megbízza a budapesti székhelyű Berecz Bt.-t a Sördal című könyv és dupla cd elkészítésével, kiadásával. Egyelőre nincs információnk arról, hogy a kiadványt milyen célokra használta fel az Önkormányzat.

45/2009. (II.25.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja a Berecz Bt. (székhely: 1141 Budapest, Zsigárd utca 12.) ajánlatát a Sördal című könyv kiadására és dupla cd hanganyagának elkészítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a 1.500.000 Ft bruttó összegre megállapodást kössön a Berecz Bt.-vel, a Sördal című könyv kiadására és dupla cd hanganyagának elkészítésére. A fenti összeg fedezete a 2009. évi költségvetés.

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 296.§ d) pontja, valamint az 513/2006. (XII.14.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. fejezet 2. a) pontja alapján eltekint a további árajánlatok bekérésétől.

4. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban szereplő összegre vonatkozó megállapodás aláírására.

5. A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az 2. pontban szereplő összeg fedezetének biztosításáról gondoskodjon a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására: a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje.

A Hír TV 2009 novemberében számolt be arról, hogy a kiadvány elkészült: http://www.hirtv.hu/kultura/?article_hid=297781

Megjelent Berecz András Sördal című ének- és mesemondó lemeze. A hat esztendőn át készülődő kettős korongon éppen egy tucatnyi énekessel csuvas rokondicsérő népdalokat énekel Berecz András, a legkiválóbb magyar népzenészek kíséretében.

A hat leány és a hat fiú énekes a Kárpát-medence valamennyi magyar vidékét és magyar közösségét képviseli, amikor a sztyeppi türk nép példájában önnön összetartozás-érzésünket, megtartó erőnket ébresztgeti.

A dupla album kísérő könyvecskéjében megtalálható valamennyi dalszöveg Berecz András fordításában, Bicskei Zoltán illusztrációival, Hír Mihály könyvészeti összeállításában.

A Hír TV egyetlen szóval sem említi, hogy a kiadványt Esztergom városa jelentette meg - a tudósításból úgy tűnik ki, mintha a kiadvánnyal kapcsolatos kiadói jogok nem is Esztergomé, hanem Berecz Andrásé lennének.

Ki érti ezt?

A kiadvány mindenesetre még kapható és megrendelhető 4 800 Ft-os bolti áron.

Ugyanebben az évben, 2009 októberében az esztergomi önkormányzat pénzhiányra hivatkozva tagadta meg a Bursa Hungarica ösztöndíjat az egyetemistákat, főiskolásokat nevelő esztergomi családoktól.

2010. 10. 31. 15:38

Napirendre kéne tenni hogy az egyháztól vissza kell igényelni a Széchenyi tér 22-ben található ingatlant. Lesz annyi ügy igy nem kell bajlodni a sok szállitással egy helyen lesz a galeri.

2010. 10. 31. 14:32

Ne feledjük, kik is voltak ők?

Közbeszerzési és ügyrendi Bizottság
Elnöke: Dr. Kolumbán György
Tagjai:
● Petrovics János
Pócsföldi József
● Pál György
● Zoltai Dániel

2010. 10. 31. 14:16

Fantasztikus, hiánypótló kiadvány lehet(ett)...