Székely János püspök atya a Mária Rádió védnöke
Egyház
2010. okt. 30.

<p>Székely János segédpüspök atya örömmel vállalta el a Mária Rádió védnökségét a Mária Rádió Egyesület Elnökségének felkérésére 2010. október 28-án.</p>

A rádió megbízott műsorigazgatójának, Horváth István atyának adott nyilatkozatában Székely János püspök atya kifejtette: a Magyar Katolikus Egyház Magyarországon is megbecsüléssel fordul a rádió felé. A Mária Rádió léte ajándék, áldás és kincs az Egyházban. A védnökségre való felkérés elfogadásában az motiválta, hogy ezt a kincset őrizni, építeni kell és vigyázni rá.

Utalt továbbá arra is, hogy a Mária Rádió csak akkor hatékony, ha tisztán és hitelesen adja tovább az Egyház szavát. E médium küldetése, hogy elérje és megszólítsa a hittől távol levő embereket is: műsoraival meg kell próbálnia átlépni a mélyen hívő emberek szűk körén.

Székely János püspök atya jelezte, hogy a Mária Rádió gondolata II. János Pál pápától való, s a rádió a Gondviselés műveként jelent meg a huszadik század végén. II. János Pál pápát idézve utalt arra, hogy a Mária Rádió élete is - a Szűzanyáéhoz hasonlóan - állandó „igen" legyen a krisztusi élet befogadására: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt!" (II. János Pál pápa)

A püspök atya kifejezte köszönetét a rádió hallgatóinak, támogatóinak, utalva arra, hogy a Szűzanya-tisztelet a magyarság ősi gyökereihez nyúlik vissza. A Mária Rádió munkatársainak, önkénteseinek, hallgatóinak és támogatóinak írt levelében a püspök atya kifejtette: a Magyar Katolikus Egyház hálás a rádióért Istennek, a Szűzanyának valamint őszinte köszönetet mond a rádió segítőinek és munkatársainak. A püspök atya szerint a Mária Rádió az Egyházzal teljes egységben akar működni, ezt fejezi ki a védnökségre való felkérés is.

Bővebb információ a http://mariaradio.hu/hirek/3611 linken érhető el.

(forrás)