Kartelleztek az építőipari cégek Esztergomban?
Közélet
2010. okt. 25.

<p>3 év alatt összesen legalább 1 milliárd 255 millió forint értékben nyert el munkákat és építőipari megrendeléseket az Esztergom Város Önkormányzata által meghirdetett közbeszerzéseken a város tulajdonában lévő ÉP Kft. A cég ügyvezetőjével kapcsolatban igen sok szóbeszéd hallható vállalkozói körökből. Az alábbi táblázat a Közbeszerzési Bizottság határozatai alapján készült.</p>

 

Határozat száma TárgyÖsszeg
5/2008. (I. 17.) Dobogókői u. 39. szám alatti, 18200/28 helyrajzi számú telken lévő, Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 db ingatlan bontási munkálatainak elvégzése, valamint a bontási anyag és törmelék elszállítása bruttó 2.400.000,-Ft
15/2008. (I. 24.) Esztergom, Hősök tere 1. számú ingatlanon kialakított mentőállomás - OMSZ előírásainak megfelelő - kiegészítő munkái bruttó 2.999.160 Ft
82/2008. (III. 19.) Petőfi Sándor u. 18. és a Kölcsey Ferenc u. 20. sz. ingatlanok bontási munkái bruttó 16.657.200.- Ft
83/2008. (III. 27.) Széchenyi tér 21. sz alatti társasház kazánházának vízszigetelési munkái bruttó 12.027.120.- Ft
99/2008.(IV. 9.) Aprófalva Bölcsőde beépített bútorainak gyártása és helyszíni szerelése bruttó 14.380.800.- Ft
100/2008.(IV. 9.) Bottyán J. u. 9. sz. alatti társasház egy lakásának és udvarának felújítási munkái bruttó 14.917.686.- Ft
103/2008.(IV. 9.) Esztergom Város Önkormányzatának fenntartásában működő 12 intézmény érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatának elvégzése bruttó 5.873.052.- Ft
134/2008. (V. 8.) Esztergom Város Önkormányzata részére bontási munkák elvégzése bruttó 52.620.000 Ft
138/2008. (V. 8.) 16335 hrsz-ú ingatlanon álló gázmotor épületének bontási munkái bruttó  9.019.812.- Ft
154/2008.(V. 23.) Esztergom-Pilisszentléleken épülő szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep műszaki ellenőrzése bruttó 2.352.000 Ft
163/2008.(VI. 11.)

Aquasziget mellett elhelyezett gázmotor áthelyezése
másik ajánlattevő: Molnár & Molnár Kft. 54,5 millió Ft + ÁFA
harmadik meghívott ajánlattevő: FerP Kft. nem tett ajánlatot

bruttó 53 400 000 Ft
216/2008.(VII. 7.) Északi kanonoksor első két lépcsőházának tető héjazat cseréje bruttó 17.394.600.- Ft
227/2008.(VII. 10.)

Esztergom Város Önkormányzata intézményeinek felújítására vonatkozó építési munkák végzése
2. ajánlattevő: FerP Kft., 50 548 900 Ft + ÁFA
3. Ambrus-Bagó Kkt., 55  895 831 Ft + ÁFA

bruttó 52.458.000 Ft
254/2008.(VIII. 6.) Esztergom-Babits emlékház felújítása
2. és 3. meghívott ajánlattevők nem tettek ajánlatot: Molnár & Molnár Kft., FerP Kft.
bruttó 52.431.600 Ft
327/2008.(X. 1.) 7 darab ivókút leszállítása és telepítése, továbbá 1 darab díszkút telepítése bruttó 6.336.000 Ft
328/2008.(X. 1.) Mátyás király út 0+000 - 0+730 szelvényei közötti, és a 2. számú út (Mátyás király út és a Schweidel út között) szakaszának teljes körű útépítési és vízépítési műszaki ellenőrzése bruttó 3.540.000.- Ft
333/2008.(X. 8.) Mária Valéria Hotel mélygarázs műszaki ellenőrzése
2. ajánlat: INVERSION Kft. (1194 Budapest, Viola u. 32.) ajánlattevő 14.000.000,- Ft + ÁFA
3. meghívott Ell-Terv Kft. nem tett ajánlatot
bruttó 13.560.000 Ft
334/2008.(X. 8.)

Hell József szakközépiskola felújítása
2. ajánlat: FerP Kft. 61 617 000 Ft
3. ajánlat: Ambrus-Bagó Kkt. 65 232 000 Ft

bruttó 53.580.000,- Ft
335/2008.(X. 8.) Mikkamakka játszóház épületfelújítása
2. ajánlat: FerP Kft. 26 772 480 Ft
3. ajánlat: Molnár & Molnár Kft 29 232 000 Ft
bruttó 23.904.000,- Ft
336/2008.(X. 8.) Esztergom - Honvéd utcai Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászáróinak cseréje
2. ajánlat: FerP Kft: bruttó 60.076.800,- Ft.
3. ajánlat: Molnár & Molnár Kft. bruttó 61.512.000,- Ft
bruttó 53.640.000,- Ft
338/2008.(X. 8.) Babits Iskola Tetőszigetelése és a Glatz Gyula Intézet védőnői szakszolgálat kialakítása
2. ajánlat: FerP Kft.  22.770.000,- Ft + ÁFA.
3. ajánlat: Ambrus-Bagó Kkt. 22.837.000,- Ft + ÁFA
bruttó 23.760.000 Ft
340/2008.(X. 8.) Északi Kanonoksor átépítése
A másik két meghívott FerP Kft. és Molnár & Molnár Kft. nem tett ajánlatot
bruttó 39.840.000,- Ft
341/2008.(X. 8.) Kerítésépítési és bontási munkák
A másik két meghívott FerP Kft. és Molnár & Molnár Kft. nem tett ajánlatot
bruttó 22 320 000 Ft
342/2008.(X. 8.) Belvárosi temető szolgáltató épületének bővítése
A másik két meghívott Ambrus-Bagó Kkt. és FerP Kft. nem tett ajánlatot
bruttó 33.960.000,- Ft
343/2008.(X. 8.) Széchenyi téri ingatlanok bontása
2. ajánlat: FerP Kft. bruttó 27.048.800,- Ft.
bruttó 23.520.000,- Ft
365/2008.(X. 22.) „Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom felújítása"
2. ajánlat: Ambrus-Bagó Kkt. bruttó 9.090.382,- Ft
3. ajánlat: FerP Kft. bruttó 11.418.397,- Ft.
bruttó 7.983.198,- Ft
368/2008.(X. 22.) Dobó István utca, Regiomontánus utca, Irányi D. utca, Népkert utca, Kaán utca, Monteverdi utca, Aranyhegyi út, Irinyi J. utca, Semmelweis utca, Arany J. utca, IV. Béla király utca, Malonyai utca, Angyal utca, Magyar utca, Tompa M. utca, Julianus Barát utca, Károlyi M. utca, Kálvária utca, Oltóssy Pál utca, Honvédtemető utca, Rozetti utca, Lakatos J. utca, Rimay utca Horváth G. sor, Balassa Bálint u. (Gatyaszár köz), Semmelweis utca zúzottköves szakasza, Einczinger köz, Visegrádi út melletti szervizút felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése bruttó 5.400.000.- Ft
369/2008.(X. 22.) Kölcsey F. u. Petőfi S. u. - Vörösmarty M. u. közötti szakasz átépítése megnevezésű beruházás és a Petőfi S. u. átépítése megnevezésű beruházás teljes körű műszaki ellenőrzése bruttó 9.120.000.- Ft
383/2008.(X. 30.) Városi Zeneiskola épületfelújítás
2. ajánlat: Molnár & Molnár Kft. 58.464.000,- Ft
3. ajánlat: VEFAÉP Kft. bruttó 69.966.000,- Ft.
bruttó 53.820.000,- Ft
396/2008.(XI. 6.) Kültérre kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák pontos tartalommal való megtöltése, a táblák legyártása, kihelyezése, helyszínre szállítása és a meglévő tartószerkezetre való rögzítése, valamint szükség szerint egyedi, önálló tartószerkezet telepítése bruttó 3 000 000 Ft
49/2009. (III. 13.) Volt Balassa Iskola részleges felújítása (ETV ideiglenes elhelyezése) bruttó 1.797.752.- Ft
111/2009. (IV. 2.) Esztergom, Széchenyi tér 21. szigetelése
Ambrus-Bagó Kkt. és FerP Kft. ajánlata érvénytelen
bruttó 52.647.432,- Ft
112/2009. (IV. 2.)

Dózsa György téri „Gamesz" épületek bontása

Ambrus-Bagó Kkt. és FerP Kft. ajánlata érvénytelen

bruttó 52.421.509,- Ft
113/2009. (IV. 2.) József Attila tér 2., Mattyasovszky bástya megelőző régészeti feltárás földmunkáira irányuló építési beruházás megvalósítása
Ambrus-Bagó Kkt. és FerP Kft. ajánlata érvénytelen
bruttó 53.735.400,- Ft
121/2009. (IV. 17.)

Esztergom, Dózsa Gy. tér hrsz. 15932, 15933, 15934, 15935 ingatlanok vonatozásában régészeti feltárás földmunkáinak elvégzése
Ferp Kft: bruttó 53.420.700 Ft
Ambrus-Bagó Kkt.  bruttó 53.937.720,- Ft

bruttó 53.158.800 Ft
122/2009. (IV. 17.) Poór Antal tér 1. „egykori tűzoltóság" földszinti ingatlanrészének teljes belső felújítása
Paint 2000 Kft. érvénytelen ajánlatot tett
bruttó 32.476.242,- Ft
123/2009. (IV. 17.) Óvodák és általános iskolák tisztasági festési és karbantartási munkái
Ambrus-Bagó Kkt. bruttó 53.664.710,- Ft
FerP Kft. bruttó 53.952.000 Ft
bruttó 53.312.252,- Ft
149/2009. (IV. 30.) 5 db játszótér vonatkozásában előkészítő földmunkák, építési munkák elvégzése kiviteli tervek alapján
Ferp Kft:  bruttó 19.551.901,- Ft
Ambrus-Bagó Kkt: bruttó 19.931.549,- Ft
bruttó 18.982.428.-Ft
156/2009. (V. 7.) Esztergom Város Önkormányzata beruházásában megvalósuló közmű- és útépítési munkák előkészítése és bonyolítása bruttó 9.000.000.- Ft
251/2009. (VII. 9.) Katona István u. 8., 16309. hrsz. udvari épület és Bajcsy- Zsilinszky u. 24. szám alatti 19781 hrsz- ú ingatlan belső udvari épület bontásá bruttó 16.063.937,- Ft
313/2009. (X. 8.) Búbánatvölgyben található Halas-tó rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőrzése bruttó 3.687.500.- Ft
353/2009. (XI. 19.) Prímáspince Éttermet függőlegesen határoló vegyeskő falszerkezet külső felületi fugázása lélegző mészhabarccsal bruttó 16.867.500,- Ft
354/2009. (XI. 19.) 16.238/1/C hrsz-ú, az esztergomi Szent István teret és a Majer István utcát összekötő Sötétkapu boltozat ázás, fagyáskár, miatt tartószerkezeti megerősítési munkálatok bruttó 17.713.750,- Ft
362/2009. (XI. 26.) Esztergom Búbánatvölgyi Szamárhegy vízellátás és csatornázás I.ütem kivitelezése munkáinak műszaki ellenőrzése bruttó 9.725.000.- Ft
124/2010. (VI. 24.) Esztergom Város Önkormányzata részére intézményi felújítás, épület korszerűsítés magasépítési munkák bruttó 149 943 243 Ft
141/2010. (VIII. 12.) Városi üdvözlő és üzenetközvetítő táblák legyártása és kihelyezése bruttó 1.843.750 Ft
164/2010. (IX. 24.) Esztergom, Balassa Bálint Múzeum épületében új, interaktív szoba, előtér és földszinti mozgássérült WC kialakítási munkái bruttó 15 600 287 Ft
168/2010. (IX. 20.) Esztergom - Kertváros, volt Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola épületében kialakításra kerülő tálalókonyha építési munkái bruttó 10 135 500 Ft

 

A Bizottság legtöbb határozatából sajnos nem derül ki a beszerzés összes körülménye. Az viszont feltünő, hogy főleg 2008 és 2009 környékén rendre ugyanazok az építőipari cégek tesznek érvénytelen, vagy az ÉP Kft. ajánlatánál csupán kevéssel nagyobb összegű ajánlatot. A Szeretgomnak nyilatkozó építőipari vállalkozó szerint az ÉP Kft. ebben az időszakban saját, munkára fogható szakembergárdával egyáltalán nem rendelkezett, és minden munkáját környékbeli alvállalkozók bevonásával végezte. Informátorunk szerint ezen alvállalkozók között megtalálható volt több olyan cég is, mely rendre alulmaradt az ÉP Kft.-vel szemben a lefolytatott közbeszerzéseken.

A Bizottság által lefolytatott közbeszerzések leggyakrabban meghívásos eljárások voltak, amiről a meghívott 3 cégen kívül más nem is szerzett tudomást.

(forrás)