Macska topik

Macska topik

2010.10.24. 15:28

Közkívánatra:)

2019.08.16. 20:51

Hát ezt a részét nem ismerem, hogy mi volt a városokban. Nekünk falun azt mondták, el kell a paraszttól venni, mert önszántából nem ad a városi munkásságnak enni, pedig azok gyártják nekik pl. az ekéket, traktorokat, amivel termelni tudnak.
Tehát szó szerint egymásra van utalva a munkásság és a parasztság. 
Ezt kellett tudatosítani az emberekben az esti szemmináriumokon, amin kötelező volt részt venni.
Az ötvenes években a politikai cél az volt, hogy Magyarországból agrár-ipari országból ipari-agrár ország váljon.
Na, ez nehezen ment. Akár csak a TSZ-ek sikerre vitele is. 
Sehogyan sem akarta megérteni a parasztság, mi az a "munkaegység", és hogyan lehet azok után pénzt kapni, amiből sót, cukrot, netán ruhaanyagot vehet a boltban.
Mindig mondom, az emberi ideológia fejlődik a legnehézkesebben.


2019.08.15. 16:46

Hát szó se róla, nehéz is elhinni annak, akinek nem volt erről valamilyen tapasztalata, esetleg a rokonainak, szüleinek... A célja homályosan az volt (de ez csak indok), hogy a burzsujok helyett a proletárok tanuljanak tovább, a burzsuj tapasztalja meg, milyen is prolinak lenni... Nagyjából... 

De hát valóban, ez már egy elmebeteg elhajlás... Akárcsak a beszolgáltatás és az engedélyhez kötött vágások. Tisztára elmebaj, és az az érdekes, hogy amíg ez a beszolgáltatási intézmény nem működött, addig volt ennivaló is meg minden, persze a jó forintért. De hát az ötvenes évek eleje a fokozott iparosításról szólt és ugye a munkás honnan jöhet? Hát a földekről.. Azaz a paraszttot el kell valahogy űzni az iparba, ha magától nem akar menni...

2019.08.15. 0:19

Sajnos, ezt nekünk, gyerekeknek se magyarázták el, mi CSAK megtapasztaltuk!
Ráadásul a párom, aki sokkalta fiatalabb nálam, és ez a "megbélyegzés" őt már nem érintette, el se hiszi nekünk, hogy volt ilyen, akiket még igen.
Én csak gondolom, hogy azért, hogy ne tanulhassanak a régi nemes és burzsuj származékok ivadékai.
Nehogy már tanárok, ügyvédek, netán orvosok lehessenek!!!:(((

Tudod, nemcsak ilyen "letiltások" voltak, hanem pl. olyan is, hogy ha valaki pl. csendőrtiszt volt, az sem kapott munkát, a feleségének kellett állást vállalnia, és ő tartotta el a férjét.
Konkrétan tudok ilyen valakiről, a nevét is, és a város nevét is, ahol csendőrkapitány volt. Nem csukták bötrönbe, CSAK szabadon éhen halhatott volna, ha a felesége nem tartotta volna el.
Megveszekedett egy világ lehetett az a II. világháború 50-es évek utáni tíz év!
Nem véletlenül elégedetlenkedett  nép!

Nagy szegéység volt, hisz az ország romokban hevert, élelem kevés volt, be kellett szolgáltatni a falunak a városi emberek számára. Emlékszem, édesapám hivatalnok volt, mégis minden évben be kellett vinnünk tyúkot, tojást, lisztet. A disznókat se lehetett csak úgy ukk-mukk-fukk bármikor leölni! Engedélyt kellett rá kérni. Ún. sertés és marhapasszus volt az engedély neve.

Kapcsolódó kép
Diszóölés Göcsejben az 50-es években

2019.08.13. 17:38

Valószínűleg soha nem fogom megérteni, hogy erre a származásosdira miért volt szükség. Igaz, most is van, csak most a pénz az, ami ha nincs, akkor a diák igencsak nézheti magát...

2019.08.13. 15:06

Nem tudom, az ország melyik vidékén éltél diák korodban, de én az Alföldön többeket is tudnék felhozni példának.
Legmegbízhatóbb az alapfokú zongoratanárom három fiának az esete, akiknek Kecskemétre kellett mennie egyházi gimnáziumba "osztályidegenség" miatt. Bár az édespjukat lelőtték 45-ben a nyilasok (miért azt nem tudom!), de mivel malomtulajdonos volt, a fiai NEM tanulhattak az általános iskola 8 osztálya után állami gimnáziumban.
Az édesanyjuk, mint fiait egyedül nevelő, jövedelem nélküli özvegy, külön miniszteri engedéllyel taníthatott maszekban zongorát nekünk azzal a feltétellel, hogy levelezőn elvégzi Debrecenben a tanárképzőt. Így kerültem én a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskolába, ahol 1966.ban szereztem zongora-szolfézs szakos zeneiskolai tanári diplomát.
Képtalálat a következőre: „debreceni kodály zoltán zeneművészeti szakiskola”

Az iskolám régen, és most, a felújítás után

Ez a megnevezés azért fontos, mert az általános iskolákban ének-zene tanítására nem adott jogosítványt, bár magasabb szintű képzésben volt részünk, mint pl. az Egri Ho-Si-Minh tanárképző főiskola ének szakán végző tanárok képzettsége.
Nem lenézésből, hanem tényközlésből ők pl. összhangzattanból nullák voltak hozzánk képest!:(((
 
1959-ben kerültem Debrecenbe, és a Makarenko kollégiumban töltöttem el tanévet, utána költöztünk Debrecenbe. A Makarenko leánykollégium falszomszédja volt a Svetits katolikus gimnázium, ahová még "született kis grófnők" is jártak.
Apácák tanították őket, és vasárnap kézenfogva, sorban állva mentek a szemben lévő Szent Anna templomba misére. 
1965-ben szülői kívánságra itt volt az egyházi esküvőnk.

Képtalálat a következőre: „debreceni szent anna székesegyház”

Képtalálat a következőre: „debreceni szent anna székesegyház”

A párom mérges is volt, mert azt tartotta, miért kell házasságkötés előtt OKTATÁSRA járnunk a paphoz, hogy milyen életet KELL élni a házasságban?! Oktatta ezt olyan pap, aki nem élt soha házasságban, de a családról se volt halvány fogalma sem, mert kicsi korában bedugták a papneveldébe...
És MILYEN igaza volt a páromnak!
Nem is mertem pappal temettetni, mert még tán most is kísértene, ha lennének kísértetek!:((( :DDD


2019.08.12. 17:10

Valóban, a hatvanas években én bizony nem tudok olyan esetről, hogy valakit a származása miatt nem vettek fel valahova. Habár egyenlő felvételi pontszámnál, lehet, hogy nyomott a súlyon... Én "értelmiségi" voltam, ami azzal járt, hogy tandíjat kellett fizetnem, és ha jól tanultam akkor az ösztöndíj kiegyenlítette a tandíjat. 

2019.08.10. 14:49

Nos, egyet értek én is, bár átéltem ezt a korszakot, és hidd el nekem, nem volt kellemes az a "származás" szerinti kategorizálás!
Ez volt a felvételiknél a származás szerinti sorrend:
I. Munkás származás
II. Paraszt származás - kivéve a zsíros (kulák) származású parasztok gyerekeit!)
III. Értelmiségi származás (ide nem tartoztak a hivatalnokok!
IV: EGYÉB származás
Ez volt a leghátrányosabb kategória a felvehetők közül, ide tartoztak a hivatalnokok, kisiparosok (cipész, varrónő, stb.), kiskereskedők.
Milyen lealázó volt ez a kategória! EGYÉB... Mintha egy SENKIFIA lennél! 
IDE tartoztunk mi is a testvéreimmel, mert édesapán közhivatalnok (tanácsi dolgozó) volt, édesanyánk meg nőiszabó kisiparos.
Bizony, nekünk mindig sokszorosan jobban kellett tanulnunk, bizonyítandó, MEGÉRDEMELJÜK, hogy származásunk ellenére felvételt nyertünk. 
Nekem az külön szerencsém volt, hogy Gulyás György, a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola igazgatója nem sokat adott erre a kategóriára, hanem úgy gondolkozott, egy olyan kis vidékről jövő gyereknek, mint amilyen én is voltam a Körös-Tisza zugból, azaz a Nagykunsági - tulajdonképpen - paraszti világból, ESÉLYT kell adni a bizonyításra, arra, hogy tényleg tehetséges. Ez az első évben kiderült, utána jött csak a szórás.
Félévkor még 3-as átlagom volt zenéből, évvégére 4-es, következő évben meg már jeles, és ettől kezdve osztályelső végig.
Pedig frissen végzett, igen szigorú tanárokat kaptam!
DE! Megharcoltam a magam harcát, mert ESÉLYT kaptam rá egy emberséges embertől! :)))

A bátyánk az egyetemen hasonló helyzetbe került, s VÖRÖS DIPLOMÁVAL tette le az atomfizikus szakot. 
Ez azt jelentette, hogy minden szemesztere kitűnő volt.

De van még egy kategória, mely még az EGYÉB-nél is rosszabb volt:
V. OSZTÁLYIDEGENEK
Mint már említettem, a nemesi, főnemesi és zsíros paraszti (kulák) származású gyerekek, akik eleve szóba sem jöhettek állami középiskolákba való felvételnél.
Így maradt nekik a különféle egyházi iskolákban való tanulás és érettségi szerzés lehetősége. Felsőfokú tanulmányok folytatása pedig - tudtommal! - kizárólag valahol külföldön...

A 60-as évekre ez a kategorizálás tudtommal megszűnt, és engedtek a szorításon.

Ami az egyházakat és a JELENT illeti, átesett az államvezetés a ló másik oldalára, és most meg már túlzott befolyással bírnak az egyházak az államügyekre!:(((
Ez is helytelen szerintem!


2019.08.08. 20:09

Egyetértek, noha abban a korban nem éltem és nem igazán tudom az akkori mozgatórugókat. De származási alapon történő szelektálást alapból elvetem... 

A "szocializmus" egyik nagy hibája volt, hogy az egyházakat is ellenőrzés alatt akarta tartani és ezért nem választotta el teljesen az államtól. Ma is ezt nyögjük...

2019.08.08. 15:19

Teljesen igazad van!

Mert azok az egyházi iskolák, amelyek a szocik alatt is azok voltak, azok megharcolták a maguk harcát a fennmaradásért. Nem nyavalyogtak, hanem TANÍTOTTAK továbbra is, ahogy tudtak, a lehetőségek szerint. Pl. a Váci Piaristák, a Debreceni Református Főgimnázium, és a szintén Debreceni Katolikus Svetits Leánygimnázium, no meg a pesti, szintén lányokat nevelő Patrona Hungarie gimnázium (ahonann elmenekült a lányom osztálytársa a rossz osztályzatai miatt...).
Tudod, az nagy baj volt a szocik idejében, hogy sok középiskolába ún. "osztályidegen"-ség miatt nem vették fel a régi, itthon maradt nemesi származékok, meg volt nagygazdák (kulákok) gyerekeit, de ezek a megmaradt, és működő középiskolák legalább lehetőséget adtak nekik a leérettségizésre.
Elvégre asszem, szocialista elv is volt a GYEREKEK ALANYI JOGA A TANULÁSHOZ VALÓ JOG!!!
Hiba volt ez, bizony, de nagy!
Egyfajta negatív TÁMADÁSI FELÜLETET adtak vele az ellentábornak.
Szerintem sokkal jobb lett volna az állami középiskolákba felvenni őket, és megismertetni velük azokat a tanokat, amelyeket a szüleik rosszul ismertek. Megtudhatták volna pl., hogy a "patás ördög" nem a szocialistákkal fertőz!
Én így látom ezt ennyi év távlatából visszatekintve.


2019.08.07. 17:21

A guta üt ezektől az egyházaknak "visszaadott" iskoláktól. De tényleg, hát nem hiszem, hogy bármi pluszt tudnának adni az elhülyítésen kívül... Visszadni? Negyven év után? Amikor gyakorlatilag mindent ujjá kellett építeni, az iskolákat is, és az egyház egy árva ganyit nem adott értük? Elmebaj. 

2019.08.07. 0:19

Ebben teljesen igazad van!
Én is ettem gimnázium konyháján, és elég kielégítő volt a koszt, és bőséges is.
És képzeld, mikor visszaadták az egyháznak a gimnáziumot, AZONNAL modernizálták a konyhát is, azóta a hatalmas épületet is, viszont megszüntették a vegyipari szakközépiskolai részét!:(((
Pedig itt üzemel még most is a volt Viscosa gyár, ahová el is tudtak helyezkedni a vegyész technikusok. 
Mostanra az is maszek, és más a neve is. Viszont állandó a munkaerőhiányuk, olyan kellemetlen a műszakbeosztás náluk, és kemény a regula is, a fizetés meg... olyan, amilyen!:(((


2019.08.06. 17:26

Konyhája válogatja. A gimnáziumban, mikor oda jártam, kiváló konyha volt és a fél világ ott szeretett volna enni, de persze nem lehetett, mert négy kilométerre volt a város közepétől. Mostanság meg úgy hallom, vacak, sőt, nagyon vacak... Pedig azóta be is költöztek a város közepébe. Konyhafőnöke, vagy élelmezés vezetője válogatja. Ha jó, akkor az étel is jó, ha meg lop és lusta, akkor az étel is rossz...

2019.08.03. 10:55

Jó Neked, ha olyan jól eszik a cicád, bezzeg ez a kis haszontalan nagyon válogat!
Nekem a másfél éve elpusztult kandúrkám volt olyan minden evő. Bezzeg most mindent kidobhatok, ami húsféle hulladék nyersen, vagy akár főzve, a Makica júízűen befalatozta. Ez meg nem. 
Viszont nőstény lévén, és hiába lett ivartalanítva, a "bújkáló szokását" megtartotta, tegnap is, mikor hideghullám, meg eső volt, eltűnt valahová a lakásban, mert jóidőben inkább kint szeret lenni. Hát képzeld, a párom összehajtogatott ruhái közé vette be magát, alig tudtam rájönni, honnét jön a szöszmötölő hangja?!:(((
Meg se merem a páromnak mondani, hová bújt! Ugyanis éppen dolgozni volt. Ma is megy, meg holnap is.
Ezek a dánok folyamatos munkarendet tartanak, 3 nap nappal 6-tól 6-ig, 3 nap szabad, 3 nap éjjel 6-tól 6-ig, majd ismét 3 nap szabad, azaz 12 óráznak!
Sajnálom szegényt, de most EZ VAN sok munkahelyen, amint hallom...
 
De mielőtt nagyon síránkoznék ezen, eszembe jutott, mikor a gyerekek váltva jártak iskolába, a tanítványaim hozzánk a zeneiskolába akkor jöttek, mikor nem voltak iskolában, ami azt jelentette nekünk, hogy bizony mi meg EGÉSZ NAPOSAK voltunk. Ugyanis ha az alsósok délelőttösek voltak, hozzánk délután jöttek, a felsősök meg ekkor délelőtt, mert délutánra mentek suliba. Gyakran kitett ez is 12 órát egy nap, bár a déli órákban volt lyukas időnk, de vidéki lévén, haza nem tudtam menni, ott ebédeltem a zeneiáltalános isi napközijében, ami sajnos nem volt a legfinomabb menü!:(((
Más választásom nem volt, mert étterembe menni egy kis fizetésű tanárnak?... Hová gondolsz?!
Kapcsolódó kép
Egy nemrég felújított iskolai napközis konyha


Kapcsolódó kép
Kiporciózott uzsonnák


2019.08.02. 16:37

Meglehet... Biztos vannak bennük speciális ízfokozók, vagy illatanyagok. Ki tudja... Ámbár a mi cicánk eszi a húst ezerrel, a tápot meg nem annyira preferálja...

2019.08.01. 0:17

Na igen, valóban ilyenek!
Ők válogathatnak, mi nem...
Az én macsekom pl. még a nyers húst se eszi meg, biztos vagyok benne, hogy a macskatápokban van valami, ami függőséget okoz nekik. Erről a meggyőződésről engem megint nehéz lebeszélni...
Kapcsolódó kép

Hogy mit nem képzelnek ezek az emberek a macskákról, mit esznek meg, és hogyan?!:(((2019.07.31. 16:37

Ilyenek a macskák... :0)

2019.07.31. 15:48

Fogalmam sincs, mit szeret rajta, és hogy került a CIBET-mikkamakka hazájába a kávé, de biztos egyszer csak megkóstolta, és azóta eszi... Az én macsekom se akar enni, csak kis kocka alakú pépes konzervet, meg a szárazat, de abból is csak bizonyos fajtát... Inkább éhezik, ha nincs kedvence itthon!:(((
Kapcsolódó kép


2019.07.30. 15:54

Hát nem sok, de hát nem is nagyon hinném, hogy az átlag magyar nyugdíjas meginná... :0) Amúgy nem mondtam, hogy nincs kávé Indonéziában. Azt írtam, nézd meg, hogy miért szereti ez a jószág a kávét, hiszen eredetileg ott nem volt, úgy vitték oda, mint amúgy a világ minden tájára (eredeti hazája az arab félsziget)

2019.07.27. 13:09

Én is azon csodálkoztam, mi a fenének evett ez a döggencs kávét?
Ahogy látom, még tenyésztették is ezeket az állatokat:
Kapcsolódó kép
A cibetmacska eszi a nyerskávét.
Ha ezt a sok bogyót megeszi, jó nagy hasznot fog hajtani a gazdinak! :DDD
A cibetmacska ürülékéből készül a Kopi Luwak, a világ legdrágább kávéja. Ugyanis az indonéz szigeteken őslakos cibetmacskaféle a maláji pálmasodró kávéfák tetején éldegél, s kávébabbal táplálkozik, amely emésztés után átalakul luxusitallá... 
/Tehát mégis csak van kávé Indonéziában!.../
Az egyedülálló ízvilággal rendelkező és különleges fermentológiával készülő luxuskávé a Kopi Luwak, melyből kevesebb mint 200 kg-ot "állítanak elő" évente. Ára ennek megfelelően kiugróan magas, 10 dkg megközelítőleg 14000 Ft-ba kerül.

Mennyi is nálunk a minimálnyugdíj?! És hány deka Kopi Luwak kapható érte?! :DDD

2019.07.26. 16:32

Bizony hallottam róla és bizony rettentő drága kávé. Még filmet is láttam róla, táns Spektrumon...hogy azután kinek az agyából pattant ez ki, azt nem tudom, már csak azért se, mert a távol keleten nem őshonos a kávé. Az arábiában az, onnan származott el a világ minden tájára. A cibetmacska hogy szokott rá, na ez az igazi kérdés...