Szent István Egyesület Esztergomért

Szent István Egyesület Esztergomért

2010. 10. 23. 20:42

A Szent István Egyesület Esztergomért várja tagjai sorába mindazokat az esztergomi és Esztergomból elszármazott polgárokat, akiknek fontos a városban a demokratikus értékrend védelme.

Tisztelt Városlakók!

 

A Szent István Egyesület Esztergomért (a korábbi Regionális Szakmai Társaság jogutódja. A név és az alapvető célkitűzések megváltoztatásáról szeptember 29-én döntött az egyesület) várja tagjai sorába mindazokat az esztergomi és Esztergomból elszármazott polgárokat,

 

- akiknek fontos a városban a demokratikus értékrend védelme

- akik hajlandóak a város múltjához méltó jövő építésében tevékenyen részt venni

- akik szeretnének egy barátságos, félelem nélküli városban élni

- akik úgy gondolják, hogy a pártokon kívül derűsebb az élet

- akik szerint a civilek szakmai érveinek képviselete a közösség érdekeit szolgálja

- akiknek fontos volt a Szent István Gimnázium, és ma is az

- akik azt keresik a többiekben, ami összeköt

- akik különböző életútjuk, tapasztalataik, felfogásuk ellenére képesek az együttműködésre.

 

 

Várjuk egyesületünkben az egykori istvános diákokat, szülőket, tanárokat - de nem csak őket.

A Szent István-i gondolatot magunkénak vallva - „...az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő" - befogadó szervezet leszünk.

 

Az egyesület 2010. szeptember 29-én megválasztott elnöke Sitku Pál.

 

Jelentkezni, érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: sitku.pal@gmail.com

 

 

2010. október 23.

 

 

Szent István Egyesület Esztergomért

 

 

 

Pikó János

2010. 10. 31. 18:25

Tisztelt Zentai Plajner Zsolt

 

A jobbiknak az a legnagyobb bűne, hogy hátatforditot a gárdának, aki bejutatta őket a parlamentbe, ezen nem kellene csodálkozni, hogy a jobbik nem népszerű Esztergomba! A jobbik csillaga léhulóba sajnos ez tény és nem kívánok jóslatokba bocsátkozni de, a szavazok többsége a jobbikot már leírta

2010. 10. 27. 9:20

Tisztelt Zentai Plajner Úr!

Gödöllőt éppen Tétényi Éva hozta fel példaként a közmeghallgatáson, nem véletlenül. Mint említette, együtt voltak Gémesi Györggyel egy műsorban meghívottak, mert a szerkesztők is sok hasonlóságot láttak a két város esete között. Gémesi György ebben a beszélgetésben különösen hangsúlyosan felhívta a figyelmet arra, hogy a települések döntő többségét független polgármesterek irányítják, és ez persze a képviselőtestületekre is sok helyütt igaz. Gödöllő és Esztergom esete csak abban mutat újdonságot, hogy ezek már tízezer főnél nagyobb települések. Egyetértek Szpáhival annak vonatkozásában, hogy Esztergom esete még ezen belül is abszolút új, hogy ne mondjam szinte forradalmi újdonság. De Tétényi Éva számos alkalommal  beszélt arról, hogy a mi esetünk nemcsak Magyarországon, de Európában is iránymutató lehet, pontosan a civil szerveződések még inkább megerősődése felé. Nyugaton a civil mozgalmak sokkal erősebbek, mint nálunk, és nagy nyomásgyakorlási képességgel rendelkeznek, viszont a tízezer főnél nagyobb városok polgármestereit többnyire pártok adják. Ahogy Ön is említette, egy civil mozgalomnak is kell természetesen vezető, mint ahogy Gémesi György is az lett. Megvívták a maguk nagyon kemény helyi harcát a Fidesszel, és Gémesi György polgármester maradt. Abban is egyetértünk, hogy minden szervezetben megjelenhetnek a haszonlesők, a maguk érdekét nézők. Ez azonban fokozottan igaz a pártok esetében - az esztergomi "tíz csapás" példáján jól láthatjuk ezt. Azt kell, hogy mondjam, a tisztesség bárhol az életben egyedi felelősség dolga, ez bármiféle szervezetben is így van. Viszont a civil mozgalom egyértelműen nagy előnye, hogy alapvetően alulról jövő kezdeményesre épül, és addig van létjogosultsága, addig életképes, amíg valóban a közösség érdekeit szolgálja. Ezekre a civilekre a helyi közösség összehasonlíthatatlanul nagyobb nyomást tud gyakorolni, mint egy országos pártra. Ezt nagyon jól példázza a mostani országos és esztergomi helyzet.

Végezetül csak annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon sokan példaértékűnek látták, és rendkívüli megbecsülést szerzett magának Ön is és minden esztergomi pártpolitikus, amikor a legközvetlenebb pártérdekeken felülemelkedve tudtak együtt dönteni ellenfelekként is a város érdekében. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon sok esztergomi polgár bízik Önökben, hogy ebben a rendkívül súlyos helyzetben továbbra is, ahogy eddig mindig, a város érdekében cselekszenek.

Minden jót kívánok Önnek!

2010. 10. 26. 21:25

Ismerem az épületet tetőtől talpig (Balassa). Ezek az épületek - ha nem tudnátok öngyógyulnak. Hozzájuk sem kell nyúlni, és a rothadó gerenda megújul, a vakolat kinő, a tető visza nő.

2010. 10. 25. 4:34

Anno ugyanez történt a "régi" Dobóval, arra is azt mondták, hogy életveszélyes...

Eredeti méret

2010. 10. 24. 21:49

A Balassa általánost, ha jól emlékszem, azért szüntették meg, merthogy statikailag veszélyes az épülete. Aztán anélkül, hogy bármit is csináltak volna vele, beköltöztették a közgázt, most meg az ETV van az épületben. Érdekes, ő alattuk nem szakad le.

Eredeti méret

2010. 10. 24. 21:46

És egy Petőfink is...

2010. 10. 24. 20:28

Volt egy Balassa meg egy Kossuth Általános Iskolánk is volt.

2010. 10. 24. 14:47

Az egyesület gondolata tetszetős. Több ezer diák tradiciójának ápolása és újraélesztése nemes feladat. És itt nem csak az Istvánra, hanem a Bottyánra és a Hellre is gondolok. Három nagy hagyományú iskola, melyről már csak múlt időben beszélünk. Sajnos. A többi részével is részben vagy egészben egyet lehet érteni, bár vannak benne naiv, vagy inkább idealista gondolatok is.

2010. 10. 24. 10:48

  

Olvasva a hasonló témájú fórumbeli  beírásokat látom, hogy nagyon sokan csalódottak. Keresik az okokat, és talán a megoldásokat is, hogyan tovább. A legegyszerűbbnek tűnő megoldás sokak szerint, egy pártok felett álló szervezet létrehozása lenne. A cél nemes, a szándék is az, de én mégsem hiszek benne. De ahogy mondani szokás egy próbát megér a dolog.

Az összefogásban feltétlen hiszek, és még azt is el tudom képzelni, hogy teljesen más (világ és vallási) nézetű emberek a közös jól működő Esztergomért összefognak. Hiszen most is volt erre példa.

 

Ha hangosan gondolkodnék, akkor a következők jutnának hirtelen az eszembe.

  • - Egy pártok feletti szervezetnek is lesz „alapszabálya", lesznek deklarált céljai, hiszen valamiféle cél érdekében fognak együtt működni.
  • - Ezt a szerveződést is kell irányítani valakinek, és ha ez a szervezet tárgyalni akar és fog más szervezetekkel, akkor valakinek képviselnie kell a szervezetet.
  • - A szervezet tagságába gondolom bárki jelentkezhet. Viszont ha nincsenek felvételi kritériumok akkor előbb utóbb felhígul a „csapat"

Ha ezeket nézem, akkor máris egy helyi párt megalakulását látom. Nincs is baj ezzel. Legalább a helyi érdekeltségű lokálpatrióták megismerik egymást és közösen talán tovább jutnak mintha ezt egyedül tennék.

De elárulom én szkeptikus vagyok abban, hogy egy ilyen teljesen „vegyes" identitású csapat meddig és mekkora összhangban tud együtt dolgozni. Illetve a korábbi „civil" mozgalmak eredményeit sem tartom túl meggyőzőnek. (Egyéni „harcosokat", küzdőket ellenben láttam és most is látok)

Szerintem városi szinten sohasem a pártokkal van a baj, hanem azokkal akik a pártokat vezetik. Mert helyi szinten a pártpolitikának (ritka kivételektől eltekintve) nem szabadna a lokálpatriotizmus fölébe kerekednie.

Én a „civil" szerveződéseket is kicsi pártocskáknak tekintem. Hiszen mint azt korábban leírtam, a működési elvük miatt pártokra hasonlítanak. Igaz kicsik és lokális jellegűek.


Ez pedig néha előny, néha hátrány.
Előny, hogy „felülről" nem szólnak bele a működésükbe.
Hátrány, hogy sok döntést „felülről" hoznak, és ha nincs képviseletük pld. a Parlamentben, akkor szinte semmi esélyük nincs arra, hogy ezekbe a döntésekbe beleszóljanak.
Előny a látszólag pártoktól független, ún. pártok felettiségük, viszont hátrány lehet a nagyon laza belső kötöttség.

Nem köntörfalazok: szerintem nagyon hamar megjelennek bennük  azok akiknek a személyes előmenetel lesz a legfőbb céljuk. És most, hogy látják itt a lehetőség hát nagyon hamar lépni is fognak.

 

Bizonyára sokan voltak és  vannak olyanok, akik tenni akartak azért, hogy Meggyes végleg  elbukjon. Viszont én csupán egy tucat embert ismerek akik civilként fel merték és fel is tudták vállalni a konfrontációt. A többiek féltek az egzisztenciájuk, a családjuk, a munkahelyük miatt. A választás során én hiányoltam a civilek, a mozgalmak nyílt szembeszegülését a Meggyes vezette helyi Fidesszel. És a jövőben is tartok tőle, ha a nagypolitika nem fog látványosan elpártolni Meggyes mellől, akkor ezek a szervezetek ismét inkább a háttérből fogják nézni a többiek harcát.

Egy civil szervezet szerintem sokkal sérülékenyebb egy olyan csatában ahol egy országos párt az ellenfél. A civil szervezet sajnos országos szinten soha nem lesz képes olyan biztonsággal megvédeni a tagjait mint azt egy másik párt tehetné.

Akik tenni akarják a dolgukat, azoknak eddig is itt volt a lehetőség, hogy tegyék azt amit tenni kell.

Ha nem akarnak pártokhoz kötődni akkor tegyék ezt egy „civil" szerveződésben, de más pártokkal együttműködve. 
Volt aki Gödöllővel  példálózott  a független jelölteket illetően.  De azért nézzük meg kik és mennyire függetlenek ezek közül az emberek közül.  Illetve nézzük meg, hogy ott ki és mióta polgármester, és itt Esztergomban mi a helyzet. Jelenleg én nem sok hasonlóságot látok.

 

Ha majd itt is eltelik 2-3 ciklus amikor is független polgármester irányítja a várost, utána én is el tudom képzelni azt, hogy a képviselőtestület tagjai is csupán függetlenekből álljanak.

Addig viszont egy picit szkeptikus vagyok. És továbbra is fenntartom: városi szinten sohasem a pártokkal van a baj, hanem azokkal akik a pártokat vezetik. Mert helyi szinten nem tud de nem is szabadna a pártpolitikának a lokálpatriotizmus fölébe kerekednie. Legalábbis szerintem.

Sok sikert kívánunk és továbbra is nyitottak vagyunk a közös célok érdekében történő együttműködésre

2010. 10. 24. 9:59

Gratulálok a szervezetnek,a céljaikkal egyetértek és ha szerveznek, rendeznek valamit feltétlenül résztveszek és támogatom,de belépni nem tudok pártorientáció miatt.Jó és eredményes munkát kívánok és Sitku úrnak jó egészséget kitartást.

2010. 10. 24. 8:25

 

Az elmúlt évek eseményei átgondolásra késztették az egyesület régi vezetését, tagságát. Megkerestük Sitku Pált, hogy vállalja el az egyesület elnöki pozícióját, nagy örömünkre ő igent mondott. Az elmúlt évben több taggal bővültünk és igény támadt a névváltoztatásra.

A Szent István Gimnáziummal történt események miatt, úgy gondoltuk, hogy ez a név lenne a legalkalmasabb.

 

A jogelőd:

http://www.szeretgom.hu/content/52567-civilmustra-1-regionalis-szakmai-tarsasag

 

 

2010. 10. 23. 22:13

A helyzet az, hogy úgy másfél éve én is tag vagyok, szóval egyet ismersz:)

2010. 10. 23. 21:39

Nem ismerem a jogelőd egyesületet, sem tagjait. Szimpatikus, mint húsz éve Ugrin Emese. Hol van már?? nos a vágyam, hogy politikai lekötöttség nélkül legyen ISTVÁNOS egyesület, ezt hordozó szellemiséggel! Hurrá!