Mégsem kaptunk meg minden közérdekű adatot

Mégsem kaptunk meg minden közérdekű adatot

2010. 10. 17. 12:31

A Szeretgom még 2009 januárjában próbált közérdekű adatokhoz hozzájutni az esztergomi önkormányzattól, mely igénylést Meggyes Tamás személyes levélben utasított el. Bár a bíróság nekünk adott igazat, és 2010 márciusában kaptunk is egy 27 oldalas anyagot válaszul a bíróság jogerős ítéletére, a Közbeszerzési Bizottság 2008-as határozatait átnézve most úgy tűnik a városháza több kifizetést is eltitkolhatott előlünk.

A következő határozatok alapján eszközölt kifizetésekről ugyanis egyáltalán nem tartalmaz információt az átadott adathalmaz:

96/2008.(IV. 2.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja az Esztergomi Hirdető Kft. (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., képviseli: Ámon Adrienn ügyvezető igazgató) www.esztergom.hu honlap üzemeltetésére vonatkozó árajánlatát.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további két árajánlat bekérésétől, és egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata az Esztergomi Hirdető Kft-t (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., képviseli: Ámon Adrienn ügyvezető igazgató) bízza meg a www.esztergom.hu honlap üzemeltetésével nettó 190.000+Áfa/hó díj ellenében, 2008. április 15-től 2009. április 30-ig terjedő időszakra.
A fenti összegből nettó 1.615.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.938.000,-Ft fedezete a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 22/2008. (III.13.) ör. rendelet 6. sz. mellékletének 1. sora. A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fennmaradó nettó 760.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 912.000,-Ft fedezetének a 2009. évi önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről.

3. A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: a döntést követő 8 napon belül

Érdekes módon nem nettó 190 ezer forintokat, hanem havi 1 millió forintot számlázott ebben az évben a nekünk átadott jegyzék szerint a város az EHIR-nek az esztergom.hu honlap üzemeltetéséért. A havi 1 millió forintról is volt döntés, de csak október 22-én, amikor ezt a 96/2008. számú határozatot visszavonták. Egy kissé érthetetlen, de a nyomozóknak bizonyára meg tudná magyarázni a bizottság tagsága ezt a döntést.

300/2008.(IX. 11.) KÜB határozat

1.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja az Esztergomi Hirdető Kft-nek az esztergom.hu portálhoz szükséges fotóállomány elkészítésére vonatkozó árajánlatát.

2.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további árajánlatok bekérésétől.

3.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az Esztergomi Hirdető Kft-t bízza meg 1.626.000 Ft bruttó összegért az esztergom.hu portálhoz szükséges fotóállomány elkészítésével, mely összeg fedezete a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 22/2008. (III. 13.) esztergomi ör. rendelet Általános tartalék sora.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a - határozat mellékletét képező - szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: a döntést követő 8 napon belül

A határozat mellékletét képező szerződés a jegyzőkönyv melléklete.

Mint látható a megrendelést a 2008-as költségvetésből lehetett kifizetni, mégsem szerepelt ez a kifizetés az átadott listában.

219/2008.(VII. 7.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) elfogadja az Avalon Sziget 69. Bt. (a továbbiakban: a Cég) által az Ön­kormányzatunk tevékenységével kapcsolatos, a Hídlap című hetilapban, internetes felületeken (www.hidlap.net, www.esztergom.hu) megjelenő írások elkészítésével és Önkormányzatunk kiad­ványainak (előszók megírása, kiadvány-szövegek lektorálása) előkészítésével kapcsolatban tett bruttó 780.000,- Ft azaz bruttó hétszáznyolcvanezer forintos árajánlatát.

2. A Bizottság az 1. pontban szereplő munka vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003/CXXIX. törvény 296. § b) pontja alapján eltekint a további árajánlatok beszerzésétől.

3. A Bizottság az 1. pontban szereplő munka vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Be­szerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további árajánlatok beszerzésétől.


4. A Bizottság egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata rendelje meg a Cégtől az 1. pontban szereplő munkát bruttó 780.000,- Ft azaz bruttó hétszáznyolcvanezer forint erejéig. Az összeg fedezete a 22/2008. (III. 13.) esztergomi ör. 6. mellékletének Egyéb önkormányzati felada­tok (Hirdetés) sora.

5. A Bizottság felkéri Esztergom Város Polgármesterét, hogy a 1. pontban szereplő munka elvégzé­sére vonatkozó mellékelt megbízási szerződést a Céggel megkösse.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Apró adalék: a betéti társaságban kültag Gulya István - a változatosság kedvéért ez a cég is APEH végrehajtás alatt áll, az adószáma is fel van jelenlg függesztve. Gulya ebben az időszakban a Hídlap alkalmazott újságírója volt - ami felveti az adócsalás, vállalkozásinak álcázott bujtatott munkaviszony gyanúját is.

221/2008.(VII. 10.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) elfogadja a Holest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Ho­lest Kft.) által a www.esztergom.hu honlap arculatának áttervezésével és elkészítésével kapcsolat­ban tett bruttó 8.280.000,- Ft azaz bruttó nyolcmillió-kétszáznyolcvanezer forintos árajánlatát.

2. A Bizottság az 1. pontban szereplő munka vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003/CXXIX. törvény 296. § b) pontja alapján eltekint a további árajánlatok beszerzésétől.

3. A Bizottság az 1. pontban szereplő munka vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Be­szerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további árajánlatok beszerzésétől.

4. A Bizottság egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata rendelje meg a Holest Kft-től az 1. pontban szereplő munkát bruttó 8.280.000,- Ft azaz bruttó nyolcmillió-kétszáz­nyolcvanezer forint erejéig. Az összeg fedezete a 22/2008. (III. 13.) esztergomi ör. 6/A mellék­letének általános tartalék sora.

5. A Bizottság felkéri Esztergom Város Polgármesterét, hogy a 1. pontban szereplő munka elvégzé­sére vonatkozó mellékelt vállalkozási szerződést a Céggel megkösse.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Érdekes módon az esztergom.hu 8 milliós áttervezését is "elfelejtette" feltüntetni az önkormányzat az adatszolgáltatáson, pedig egyértelműen ez is olyan beszerzés, mely az esztergom.hu fejlesztésével kapcsolatos.

348/2008.(X. 8.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) elfogadja a Holest Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Ho­lest Kft.) által a www.esztergom.hu honlap arculatának áttervezésével és elkészítésével kapcsolatos szerződés módosítása kapcsán benyújtott bruttó 960.000,- Ft azaz bruttó kilencszázhatvanezer forintos árajánlatát.

2. A Bizottság az 1. pontban szereplő szerződés-módosítás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 296. § b) pontja és Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további árajánlatok beszerzésétől.

3. A Bizottság egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata kösse meg a Holest Kft-vel az 1. pontban szereplő szerződés módosítására vonatkozó szerződést - határozat mellékletét képező tartalommal - 960.000,- Ft azaz bruttó kilencszázhatvanezer forint erejéig. Az összeg fedezete a 22/2008. (III. 13.) esztergomi ör. 6/A mellékletének általános tartalék sora.

4. A Bizottság felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

A 8 millió ráadásul nem is volt elég a munkára, még egy 960 ezres change request születhetett a projekt során.

A dolog pikantériája, hogy a közérdekű adattal visszaélés miatt indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség azzal a határozattal zárta le, hogy szerintük akkor valósult volna meg bűncselekmény az Esztergomi Városházán, ha a márciusban részemre átadott lista hiányos lett volna.

Nos, kedves Ügyész úr, ezennel jelzem, hogy hiányos volt.

 

2010. 10. 18. 21:29

Keményebb vagy, mint TÉ... Kacsintás

2010. 10. 17. 23:09

János!

A biztonság kedvéért, még a kéményseprőt se engedd a közeledbe!

2010. 10. 17. 22:51

Teljes mellszélességgel! Hadd szóljon!

2010. 10. 17. 22:30

"A héten lesz még 3 nagyobb kiteregetett csontváz. Emeljük a téteket."

 

Büntetési tétel? Nevetés

2010. 10. 17. 22:26

A hétvégén volt egy kis időm, egy csomó borítékkal megyek majd a postára... van címzett mindenfelé. Két feljelentés megy még a megyei rendőrségre közokirathamisítás és hivatali visszaélés miatt (az egyik az úgynevezett "telekügyem", alkalomadtán elmesélem mit műveltek ott az urak, a másik a 18+ egy januári adásában elhangzott polgármesteri szintre emelt rágalmazás, ami a hivatalos személy általi elkövetés módja miatt közvádra üldözendő hivatali visszaélésnek minősül).

A héten lesz még 3 nagyobb kiteregetett csontváz. Emeljük a téteket.

És lesz egy meglepetésinterjú, ha az érintett is úgy gondolja, akkor felfedjük az elmúlt évek "városházi informátorunktól tudjuk" jellegű kijelentései mögött álló személyt. Lesz nagy meglepetés.

2010. 10. 17. 22:20

Elnézést, most látom, hogy már történtek lépések.

2010. 10. 17. 22:19

Kedves Cserép János!

Két dolgot kellene tenni:

1. /Megküldeni az ügyésznek /újabb feljelentéssel/ a témát azzal, hogy a tényállást kimerítették, (megvalósult) s indítsa meg a nyomozást haladéktalanul, hiszen ezkenek az adatoknak az elhallgatása, hozzáférhetetlenné tétele okkal - netán sokkal súlyosabb cselekmények bűnös eltussolásának céljából - történt.

2./ A feljelentés mellé minden lehetséges anyagot csatolni kell oly módon, hogy utólag bizonyítani lehessen azoknak a nyomozóhatósághoz vagy ügyészséghez kerülését. Tehát senki ne tagadhassa le, hogy mit, mikor, milyen témában, milyen bizonyítékokkal alátámasztva kapott kézhez.

Nem kell abban ringatózni, hogy a képviselőtestület (stb.) tagjai "ismeretlen tettesek", - tehát legalább fel kell sorolni azon személyeket, akik az adott döntésekben láthatóan, bizonyíthatóan tudtak, aláírtak, utasítást hajtottak végre, utasítást adtak, tehát TUDNIUK KELLETT A DOLOGRÓL stb. - tehát meg kell nevezni az iratban mindenkit, aki a bizonyítékokon szerepel, nehogy hajlamos legyen valaki kihagyni valakit a tanúk, majd később gyanúsítottak közül.

A képviselők többsége hajlamos akár a "földönkívüliekre" is hivatkozni, ha felelősségre vonásról van szó, de amikor lopni kell, akkor sorba állnak nyomban.

 

Nem baj, ha a rendőrség is kap belőle, illetve ha több szintre jut el egy-egy azonos tartalmú anyag, mert a nyilvánosság - tehát, hogy többen tudnak róla - megnehezíti a dolgok magyar módszerű: "benyelését". Mindenki nem bűnöző az országban, de sosem leet tudni, hol akad el egy köztörvényes bűnöző (vagy köre) ügye, pusztán azért, mert politikus.  

Ha valóban bűncselekményről van szó, és azt valaki benyeli, akkor úgy nyelje be, hogy megakadjon a torkán, és tudja meg a nyilvánosság is, hiszen közérdek.

Csak lesz valahol valaki, aki a köz érdekében jár el, és tisztességes ember.

 

Üdv!

 

 

2010. 10. 17. 21:58

Aki másnak vermet ás... Meggyes esik bele! Nevetés

2010. 10. 17. 21:50

Ma páran megállítottak a Dobó környékén, úgyhogy kihangsúlyozom: természetesen a cikk tartalma levélben úton van a Központi Nyomozó Főügyészségre, és kértem őket, hogy indítsák újra a nyomozást ezen bizottsági döntések, és a saját korábbi indoklásuk alapján.

2010. 10. 17. 21:46

Bocs', az elmaradt 'o'-ért, természetesen "városatyák"! (De még mennyire azok! Ma déután is megtudhattuk.)

2010. 10. 17. 21:42

Javítsatok ki, ha rosszul emlékeznék - elvégre tévedni emberi dolog, így nekem van erre esélyem -, de mintha az elmúlt napokban a portálra felkerült KÜB határozatok szinte mindegyike úgy kezdődne, hogy a bizottság (önkormányzat? polgármester?) eltekint további árajánlatok bekérésétől. Ezután bennem erős kételyek támadnak abban a vonatkozásban, hogy ezek a megbízások nem a kapcsolati tőke eredményeként jöttek-e létre, hogy valóban a város számára (nem a vársatyákéra!) a legelőnyösebbek voltak, valamint, hogy az ár és a teljesített érték legalább nagyjából arányban állt-e? Gondolom, nem én vagyok az egyetlen szkeptikus...

Más. Magánügy, de elmondom: azt álmodtam, hogy bukott polgármester vagyok...egy nagy reccsenésre ébredtem...nem az ágy volt...hasadt a tudatom...

2010. 10. 17. 13:22

Tompika, HIBÁZTÁL!!! Nyelvöltés

2010. 10. 17. 13:16

. akkor ugrik a mentelm jog. Így már az Országgyűlés kiadja !

De ez felveti a Jegyző kérdését is ... mert ugye, és most ne beszéljünk "szóvirágokban" hazudhattak az Ügyészségnek.

Magától tette, vagy Meggyes utasította ??

És ez a Jegyző még most is a helyén van !!!!!

2010. 10. 17. 13:05

Ebből közvádas dolog néz ki!

2010. 10. 17. 12:54

Cserép úr, ezzel megkönnyítetted Ügyész úr dolgát, most már itt vannak az újabb bizonyítékok!!! Nevetés