HVB döntés: választási törvényt sértett az ETV a Fidelitas sajtótájékoztató kapcsán
Közélet
2010. szept. 27.

<p>Tétényi Éva feljelentést tett és panaszt nyújtott be a választási bizottsághoz. A HVB neki adott igazat.</p>

Az esztergomi székhelyű Helyi Választási Bizottság Tétényi Éva független polgármesterjelölt (2500 Esztergom, Irinyi u. 11/A) által 2010. szeptember 24-én benyújtott kifogása tárgyában 4 igen 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság Tétényi Éva független polgármesterjelölt által benyújtott kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft.

Szerkesztősége megsértette a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket. A Helyi Választási Bizottság az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. Szerkesztőségét eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

Indokolás

Tétényi Éva független polgármesterjelölt 2010. szeptember 24-én kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság), melyben a következőket adta elő.

Az ETV online oldalán 2010. szeptember 23-án „Tárgy: Tétényi Éva (bizalmas infók)" címmel személyét lejárató, őt bűncselekmények, többek között adócsalás és okirat-hamisítás elkövetésének felbujtójaként beállító tudósítás jelent meg, az írás szerzőjének feltüntetése nélkül. Az írásban szó szerint szerepel, hogy „adócsalásra és okirat hamisításra biztatja Tétényi Éva szimpatizánsait egy, a napokban nyilvánosságra került e-mailben, melyben leírja ... „ míg a továbbiakban a Fidelitas esztergomi szervezetének sajtótájékoztatóján elhangzottakról tudósít, azt állítva, hogy „az ifjúsági szervezet csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján mutatta be a vádakat alátámasztó e-mailt, melyben Tétényi Éva független polgármesterjelölt a szimpatizánsainak nyújt segítséget a jelek szerint nem éppen a legtörvényesebb formában." Ugyanezen az oldalon szerepel az ETV Híradójának részlete is, amely lényegében az írásban szereplő megfogalmazásokat ismétli meg azzal, hogy az ott felolvasott e-mail szövegének szerzőjeként egyértelműen Tétényi Évát állítja be, amit azzal is igyekszik nyomatékosabbá tenni, hogy - szemben a tudósítás többi részével - a hivatkozott szövegrészt egy női hang tolmácsolja a hallgatók felé. Megjegyzi ugyanakkor azt is, hogy a Híradó említett részletében megszólaló Fidelitas tagok csupán egy e-mailról, és az abban foglaltakról  beszélnek, s bár azt az ő választási kampányomhoz kapcsolják ugyan, de kifejezetten nem állítják, hogy az tőle is származna, így okkal feltételezhető, hogy annak személyéhez kötése a tudósítás szerzőjének saját tényállítása. A fentiek alapján a Btk. 179.§-ban foglalt rágalmazás vétségének alapos gyanúja miatt ismeretlen elkövető ellen büntető feljelentést tett az Esztergomi Városi Bíróság előtt (a feljelentés szövegét a kifogás 1. sz. mellékleteként csatolta.) Bár a tudósítás szerzőjének kiléte ismeretlen, a választási jogszabályok megsértése terén az ETV - mint helyi műsorszolgáltató - felelőssége több okból megkérdőjelezhetetlen. A Fidelitas helyi szervezetének sajtótájékoztatóján elhangzottakat a helyi televízió online oldalán és Híradójában anélkül tárta a széles nyilvánosság elé, hogy számára az abban foglaltakra vonatkozóan megfelelő reagálási lehetőséget biztosított volna. A sajtótájékoztatóan elhangzottakról ugyan formálisan - telefon útján - kikérték a véleményét, azonban azt megelőzően, hogy annak pontos részleteiről, illetve az ott elhangzottakról megfelelően tájékozódhatott volna. Már akkor jelezte számukra, hogy csak a történtek pontos ismeretében tudja kialakítani és közölni velük az álláspontját, kérve, hogy ezt követően térjenek vissza a kérdésre. Az ETV a kérése ellenére, véleményének bevárása nélkül jelentette meg a tudósítást, illetve rövid időn belül a televízió Híradójában is hasonló tartalmú híradást sugárzott. A tudósítás szerzője túlterjeszkedett a Fidelitas sajtótájékoztatóján elhangzottakon, s a tudósítás és híradás szövegében saját maga is tett személyét minősítő, a választópolgárok előtt negatív színben feltüntető megállapításokat. Az ETV azzal, hogy ennek teret adott és azt leközölte, a Vjt-nek a választási eljárással kapcsolatos alapelveibe ütközött (nem beszélve az alkalmazottjának magatartása iránt viselt felelősségéről). A fentiek alapján kéri a Helyi Választási Bizottságot, állapítsa meg, hogy az ETV - mint helyi műsorszolgáltató - súlyosan megsértette a Vjt-nek a választás tisztaságának megóvásával, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséggel (a FIDESZ színeiben a Fidelitas jelöltjei is indulnak, amint ez el is hangzott a szervezet hivatkozott sajtótájékoztatóján) és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlással kapcsolatos alapelvi rendelkezéseit. Kéri a Választási Bizottságot arra is, hogy - az elkövetett jogszabálysértés megállapítása mellett - a jogsértő ETV-t tiltsa el a további jogszabálysértéstől, valamit kötelezze arra, hogy a Helyi Választási Bizottságnak a kifogásomnak helyet adó, és a jogszabálysértést megállapító határozatát három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és azonos számú alkalommal tegye közzé. A jogszabálysértés elsődleges bizonyítékaként csatolta az ETV online oldalán megjelent tudósítás másolatát (2. sz. melléklet), míg az ETV Híradójában megjelent híradás az ETV archívumában tölthető fel.

A Bizottság megállapította, hogy a Fidelitas Helyi Szervezete „sajtótájékoztatót" szervezett, melyben - többek között - arról adtak tájékoztatást, hogy egy elektronikus levél adócsalásra és okirat hamisításra biztatja Tétényi Éva szimpatizánsait. Az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. Szerkesztősége összefoglaló tudósítást adott Híradójában, valamint az ETV online oldalán is írott összefoglaló anyagot készített a „sajtótájékoztatóról".

A Bizottság megállapította, hogy az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. Szerkesztősége úgy állította össze híradását, melyből arra lehet következtetni, hogy Tétényi Éva független polgármesterjelölt biztatja adócsalásra és okirat hamisításra szimpatizánsait, annak ellenére, hogy a „sajtótájékoztatón" nem ez hangzott el, továbbá Tétényi Éva - a híradás és a cikk ismeretében - nem kapott lehetőséget álláspontjának ismertetésére, illetve azt nem tartalmazza az összefoglaló.

A Bizottság véleménye szerint az ETV szerkesztősége a híranyag összeállítása során hibázott, amikor Tétényi Évát állította be az adócsalás és az okirat hamisítás felbujtójaként, illetve figyelemmel kellett volna lenni arra is, hogy Tétényi Éva - a „sajtótájékoztató" és a híranyag ismeretében - elmondhassa véleményét, melyet szintén közölni kellett volna a híradásban.

A Bizottság véleménye szerint az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. Szerkesztősége a fent leírtak miatt megsértette a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket, azzal, hogy a Fidelitas „sajtótájékoztatóján" elhangzottakkal ellentétben - az ETV által szerkesztett híradásban - úgy állították be Tétényi Éva független polgármester-jelöltet, mintha adócsalásra és okirat hamisításra biztatná szimpatizánsait, továbbá nem biztosítottak számára lehetőséget, hogy a „sajtótájékoztatóról" készített híradásra érdemben reagálhasson. A Bizottság véleménye szerint Tétényi Éva részére lehetőséget kellett volna biztosítani, hogy az üggyel kapcsolatos véleményét elmondhassa, illetve a híradásban ezt közölni kellett volna.

A Helyi Választási Bizottság úgy döntött, hogy jelen határozatának közzétételére nem kötelezi az Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft-t.

A Bizottság a fent leírtak értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Bizottság a határozatot a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a), c) és d) pontja, 44/A. (1) bekezdés, 77. § (1) bekezdés, 78. § (3) bekezdés, 79. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 80. § (1)-(2) bekezdései alapján hozta meg.

Esztergom, 2010. szeptember 26.

(forrás)