Barátságból, de pénzért

Barátságból, de pénzért

2010. 09. 02. 13:52

Húsz évnyi Meggyessel való barátságára tekintettel ingyen is megírta volna Bayer Zsolt a "Dózsafalva" c. cikket 2009 őszén - ez derült ki a tegnapi napon lezajlott bírósági tárgyalásokon, melyek az egy évvel ezelőtt a Hídlapban, a Magyar Hírlapban és több vidéki önkormányzati lapban is megjelent cikk állításai kapcsán rágalmazás és becsületsértés vádja miatt folynak az újságíró ellen az Esztergomi Városi Bíróságon.

Szeptember elsején egy jó fél napos programra volt hivatalos Bayer Zsolt az Esztergomi Városi Bíróságra - több magánvádas büntetőeljárásban is vádlottként idézték az igazságszolgáltatás épületébe a tavaly októberben megjelent Dózsafalva c. cikk miatt.

Tanúvallomásában a vádlott elmondta: a cikket azért írta, mert úgy érezte ki kell állnia Meggyes Tamás mellett, védelmébe kell vennie barátját, akihez húsz éves barátság fűzi. Kérdésemre, hogy ezek szerint barátságukra tekintettel grátisz írta-e ezt a cikket az volt a válasz: nem, a Hídlappal régóta szerződése van cikkek írására, ez is ennek keretében készült el, majd hozzá tette: de ezt akár ingyen is megírta volna.

Bayer védője alapvetően három fronton próbálta védeni a vádlottat: egyrészt a Szeretgom tulajdonosaként személyemet közszereplőnek szeretné minősíttetni a bírósággal, mely esetben a vádlott csupán a cikkben szereplő hamis tényállítások és tényekre közvetlenül utaló kijelentések miatt lenne büntethető, a véleménynek minősülő öncélú gyalázkodások ("senkiháziak, bűnözők", stb.) miatt nem. Ezzel próbálkoztak már más eljárásokban is ügyvédek: kijelenthetem, hogy kevés sikerrel.

A másik hamis tényállítás, melyet úgy látom mindenképpen szeretne Bayer ügyvédje bebizonyítani pedig arra vonatkozott, hogy ki finanszírozza a Szeretgom portál működését: a védő ebben a tekintetben indítványozta Takács István sajtóreferens, Bejó Gábor és Horváth Mihály tanúként való kihallgatását. Saját tanúvallomásomban elmondtam, hogy a Szeretgom portál működését az első perctől én magam finanszírozom, a havi 18 ezer forintos hosting költségét a cégeim fizették, fizetik, ezekről bármikor tudok számlákat bemutatni, és ahogyan a magánindítványomban is szerepel, Horváth Mihálynak egyetlen cégemben sincs semmilyen tulajdonrésze, sem egyéb áttételes módon nem járul hozzá a Szeretgom működésének finanszírozásához.

A védő harmadik próbálkozása az ominózus, Bayer állítása szerinti "meggazdagodási szándék" bebizonyítására vonatkozott: egy 2006-os szeretgomos hozzászólásomat húzta elő. Bár sajnos jelenleg a hírek hozzászólásai nem látszódnak, mindenki okulására kigyűjtöttem ide a hír kommentjeit. A védő a 20 hozzászólás összefüggő és teljesen világos értelmű beszélgetéséből az alábbi mondataimat emelte ki:

nem fogok 4-5 millió forintot bebukni ha netalántán a képviselők úgy döntenek, hogy egy fél hektáros területen nem lehet egy 80-90 nm alapterületű, két lakószinttel rendelkező lakóházat felhúzni (csak gazdasági épületet). (...) én bízom benne, hogy észérvekkel mindenki meggyőzhető, és akkor nem kell a B tervet életbe léptetni

Bayer szerencsétlenségére még ez a hozzászólás is az én igazamat támasztja alá: hiszen egy 5,000 m2-es zártkerti terület, melyre gazdasági épület építhető 2006-os piaci áron 4-5 millió forintot ért Esztergomban: amennyiben a Bayer által vízionált belterületbe vonás megtörtént volna, vagyis valóban "ingatlanspekulációra törekszem" nagyapám jussával, akkor egy ekkora területen minimum 6 db önálló építési telek lett volna kialakítható, tehát én sem 4-5 millió forintról, hanem inkább 30-40 millió forintról értekeztem volna. Az ügyvéd ráadásul a "B tervet életbe léptetni" szöveg kapcsán arra utalt, hogy ez jelentheti azt, hogy észérvek helyett majd akkor erőszakkal (esetleg gyújtogatással) fogok az igazamnak érvényt szerezni, holott a fenti linken elérhető teljes hozzászólásfolyam kettővel korábbi kommentjében egyértelműen le van írva, hogy mire is utalok vissza: arra, hogy szülővárosomat elhagyom és máshol próbálom berendezni az életemet.

Jellemző valamilyen szinten az egész ügyre, hogy még az újságíró védelmében felhozott anyagok is lényegében őt magát cáfolják meg, hiszen Bayer elismerte és jegyzőkönyvbe vették, hogy ezt a hozzászólást ő az interneten olvasta. Márpedig ha ott olvasta, akkor az előzményeket is olvasnia kellett, vagyis pontosan tudta, hogy ezek a mondatok mire vonatkoznak.

A tárgyalás közel két óra után félbemaradt, és november 23-án fog folytatódni, további tanúkihallgatásokkal. A védelem Horváth Mihály, Bejó Gábor és Takács István tanúként való kihallgatását indítványozta, és nekem lényegében nincs kifogásom ez ellen, hiszen amennyiben nem szándékoznak hamisan tanúzni, úgy semmilyen olyan dolgot nem mondhatnak, mely Bayer cikkének bármely részletét alátámasztaná.

Mivel Bayer - a vád szerint - hazudott, rágalmazott, és mindezt (köz)pénzért tette. Noha saját bevallása szerint akár ingyen is hajlandó lett volna minderre. Meggyes kedvéért.

Még nincsenek kommentek :(