Legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon is!
Közélet
2010. jún. 23.

<p>A családon belüli erőszak Magyarországon legalább egy millió nőt és a hozzájuk tartozó gyermekeket érinti. Mégis általában elhallgatás és tagadás veszi körül.</p>

A családon belüli erőszakkal szembeni állami fellépés akkor hatékony, ha az, az áldozatok védelmének szempontjait helyezi előtérbe. A sértettek jogérvényesítését nagyban elősegíti a családon belüli erőszak önálló bűncselekményként való elismerése. Különálló bűncselekményként szabályozzák a családon belüli erőszakot többek közt a svéd, spanyol, portugál és lengyel büntető törvénykönyvekben. A fenti cél eléréséhez nem elég a tényállás létrehozása. Szükséges az is, hogy a büntetőeljárás hivatalból induljon, ne kelljen hozzá az áldozat magánindítványa, és hogy a büntetés elsősorban letöltendő szabadságvesztés legyen.

A családon belüli erőszak fogalmának meghatározása egyetlen magyar jogszabályban sem szerepel, s így nem ad iránymutatást annak értelmezéséhez a jogalkalmazó számára.

Magyarországon, a családon belüli erőszak jelensége a legtöbb esetben nem kerül bíróság elé. Ennek egyik oka, hogy a büntető anyagi és eljárásjog elégtelensége (pl. az áldozatokat védő jogeszközök hiánya, magánindítvány megtételének elvárása, tanúvédelem kivitelezhetetlensége, kötelező szembesítés) miatt a bántalmazottak félnek eljárást kezdeményezni a bántalmazóval szemben. A polgári peres eljárások (válóper, gyermekelhelyezési per, stb.) során pedig még mindig nem tekinti a bíróság, a jogi képviselő, az eljáró igazságügyi szakértő a per tárgyához tartozónak az erőszak feltárását.

Ezen anomáliák megszüntetése érdekében Halász Pálma magánszemély népi kezdeményezést indított, hogy a családon belüli erőszak legyen önálló törvényi tényállás. Az aláírásgyűjtésre 2 hónap áll rendelkezésre, és legalább 50 ezer aláírásra van szükség.

Bővebb információ az http://alairas.atw.hu/ oldalon található.

(forrás)