Jogerős: az Önkormányzat elvesztette az adatkikérési pert
Közélet
2010. márc. 4.

Jogerős: az Önkormányzat elvesztette az adatkikérési pert

<p>A mai napon megérkezett a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság jogerős ítélete, melyben kötelezik Esztergom Város Önkormányzatát, hogy a kért közérdekű nyilvános adatokat 15 napon belül szolgáltassák ki.</p>

2009 januárjában fordultunk négy kérdéssel az Esztergomi Önkormányzathoz, többek között az esztergom.hu weboldallal kapcsolatos kifizetések, egyes ügyvédeknek kifizetett közpénzekkel, és a városban a Forsense által folytatott közvéleménykutatással kapcsolatos kérdésekkel. A pert elsőfokon megnyertük, de az alperes fellebbezett, emiatt tovább húzódott az adatok kiadása.

Az ítélet kézhezvételét követően az alábbi faxot küldtem az alperes Önkormányzat jogi képviselőjének:

A jogerős ítélet végrehajtására a pervesztes Önkormányzatnak az ítélet kézhez vételét követően 15 napja van. A Büntetőtörvénykönyv hivatkozott paragrafusa így szól:

Visszaélés közérdekű adattal

177/B. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít,
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el.

 

(forrás)