Régen jobb volt istvánosnak lenni

Régen jobb volt istvánosnak lenni

2009. 11. 18. 15:55

Október végén a Szigmédia szerkesztősége összeállított egy kérdőívet, amellyel az volt a szándéka, hogy felmérje a Szent István Gimnáziumban zajló elvándorlási hullám kiváltó okait. Egy hét alatt kilencvennyolc válasz érkezett, ebből kivették a már elballagottak válaszait, így 95 kitöltő válaszai alapján próbálták kideríteni, ki miért megy vagy marad. (Az adatfelvétel módjából is következik, hogy a kutatás eredménye nem reprezentatív.)

Harmincegyen vannak a visszaküldők között, akik már nem istvánosok. Közülük öten indokolták azzal távozásukat, hogy nyugodt körülmények között szeretnének tanulni, ugyanennyien vannak azok, akiknek az új tanárokkal volt bajuk. A túlnyomó többség viszont úgy tűnik, a Kurnász előtti Szent Istvánt sírja vissza: a kiiratkozók több mint fele azt jelölte meg távozásának okaként, hogy a mostani már nem az a gimnázium, ahová annak idején beadta jelentkezését. Egy volt diák az osztálytársait követte, és hárman voltak azok, akiknek bevallása szerint döntésében mind a négy ok együttes fennállása játszott közre. Valaki így válaszolt: „ha csak az egyik lenne a baj, maradtam volna."

Új iskolájukként nyolcan választottak egy másik esztergomi középiskolát, heten közülük gimnáziumot: a Dobó Katalin vagy az Árpád-házi Szent Erzsébet gimnáziumi osztályait. Kilencen más, környékbeli középiskolába távoztak, ők vélhetően egy lakóhelyükhöz közelebbi iskolába iratkoztak át. A kérdésre válaszolók közül tizenketten még ennél is messzebb találtak új iskolát: Budapest, Vác, illetve két esetben a tatai Eötvös József Gimnázium szerepelt konkrétan megjelölve. (Egy tanuló a megye legjobb iskoláját jelölte meg elvándorlásának céljaként - a Szigmédia az Eötvös mellé húzott be még egy strigulát.)

Baj van az új tanárokkal is

A kérdőívet kitöltők közül tizenheten ugyan istvánosok, de iskolát váltanának. Itt is a legtöbben a régi Szent Istvánt hiányolják, illetve az elmenni szándékozók között öten az új tanári karral elégedetlenek. Egy diák elmondása szerint azért menne el, mert „nincs biztosíték arra, hogy a még megmaradt tanárok jövőre velünk jönnek." (Köztudott, hogy az önkormányzat szándéka szerint jövő évben, a Szent István Gimnázium és a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola összevonásával egy elitgimnáziumot hoznak létre.)

Meglepően magas azoknak a száma, akiknek úgy tűnik, végleg elegük lett az esztergomi oktatáspolitikából: a hamarosan távozók közül mindössze hárman gondolkodnak városi középiskolában, a többiek más, környékbeli vagy távolabbi gimnáziumban folytatnák tanulmányaikat. Persze más oka is lehet ennek, hiszen a színvonalasabb városi középiskolák lassan telítődnek az átiratkozó istvánosokkal, az Árpád-házi vagy a Bottyán pedig nem mindenkinek jelent megfelelő alternatívát. Sokan azért váltanának mégis, mivel már nem reménykednek abban, hogy a gimnázium visszafordítható lenne a lejtőn.

Alig akad, aki nem gondolkozott el a váltáson

Negyvenheten vannak azok, akik nem hagyják el a gimnáziumot a közeljövőben sem. Közülük mindössze nyolcan válaszolták azt, hogy meg sem fordult a fejükben a váltás. Húszan még várják a csodát: reménykednek benne, hogy a mostani csak átmeneti állapot az iskolában. Az optimistáknak viszont csak a fele bízik abban, hogy a tisztogatás a tanári karban még visszafordítható, és a gimnázium elérheti az igazgatóváltás előtti színvonalat. Négyen végzősök, ezért már nem látják értelmét az utolsó évben távozni, ketten a jelenlegi tanáraikkal is meg vannak elégedve, hét válaszadót pedig teljesen hidegen hagy a tanári kar lecserélése. Mindazonáltal utóbbiak között is nem egy akad, aki a későbbiekben rosszabbra értékelte a jelenlegi állapotokat a 2007-es igazgatóválasztási botrány előttieknél.

Ennél a pontnál éltek a legtöbben az egyéni válaszadás lehetőségével. Van, aki azért maradt, mivel nem tud hová átiratkozni: az esztergomi gimnáziumok már megteltek, messzebb pedig nem akar menni. Többen kiemelték, hogy csak az osztályuk miatt maradtak a gimnáziumban, ahogy egyikük írja, „nagyon jó az osztályközösség, és egy-két tanárt leszámítva nem olyan vészes a helyzet."

„Már nem tudok bizakodni"

Feltették azt a kérdést is, hogy jó lenne-e, ha az élet a Szent Istvánban visszatérne a botrány előtti kerékvágásba - a kérdésre válaszolók kilencven százaléka örülne ennek. Ezen belül a gimnáziumban maradók közül, mint már említettük, nagyjából fele-fele arányban vannak a bizakodók („még lehet olyan, mint régen") és a pesszimisták („szeretném, de úgysem"); ha a távozók, távozottak válaszait is nézzük, az arány értelemszerűen eltolódik a borúlátók felé. Hatan jelölték, hogy idén vagy tavaly felvételiztek, ezért nem tudják, milyen volt a gimnázium Kurnász László igazgatóvá választása előtt; ők jellemzően az iskola jelenlegi helyzetét is derűsebben látják, mint azok a társaik, akik már Sitku Pál regnálása alatt is istvánosok voltak.


A teljes cikk, grafikonokkal, a szigmedia.com oldalon olvasható.

Törölt felhasználó

2009. 11. 22. 16:15

http://mszp.hu/belfold/bovebben/tematikus-oktatasi-nap-a-parlamentben

 

A jövő héten a közoktatás kérdései több formában kerülnek a parlament elé: a felsőoktatási és a szakképzési törvény végszavazása mellett a közoktatási törvénymódosításhoz érkezett javaslatokról is szavaznak, továbbá interpelláció, azonnali kérdés és napirend előtti felszólalás is lesz ebben a témakörben - erről Tatai-Tóth András, az MSZP-frakció oktatási és kulturális munkacsoportjának vezetője beszélt telefonos tájékoztatón szombaton.

Külön kitért az iskolaigazgató-választás tervezett szabályozására is. Míg korábban a tantestületnek véleményező szerepe volt a kiválasztásnál és ezt a fenntartónak nem kellett kötelezően figyelembe vennie, a jövőben a tantestület 40 százalékának egyetértésével lenne lehetséges a kinevezés, ha a módosítást elfogadja a parlament.

2009. 11. 20. 23:00

Illik viszonozni a megtiszteltetést. December 2, közmeghallgatás. Istvános szülőknek szinte kötelező a részvétel, bátrabbak kérdéseket is tehetnek fel, transzparenseket csak módjával...

2009. 11. 20. 22:22

Azt hallottam, hogy a felvidéki magyar tanárnő magyar nyelv ismerete kiverte a biztosítékot. Ahogy tudjuk, Kurnász szerint ez nem igaz, csak hát nem ő jár azokra az órákra, különben ő is aggódna, hogy fog így magyarból érettségizni. A szülők és diákok hatására valami ellenőrzés féle történt, emiatt a továbbiakban nem taníthat magyart a tanárnő, csak angolt. Gondolom, azt jobban ismeri, mint az anyanyelvét. Egy mai Istvános rendezvényen egyébként három önkormányzati alpolgi és képviselő is ott volt, ez még nemigen fordult elő, már oda mernek menni. Ezek az Istvános siker sztorik mostanság.