Díj az érsekújvári ferences közösségnek
Egyház
2009. nov. 2.

<p>Széchényi György esztergomi érsek 1691. október 29-én kelt oklevele adományozott városi jogokat Érsekújvárnak.</p>

 

 

A városalapítás évfordulóján tartott ünnepségen az érsekújvári ferences közösség polgármesteri díjban részesült, a városért és az ifjúságért végzett szolgálatuk elismeréseként.

A Nyitra folyó jobb partján található városba 1626-ban érkeztek az első ferencesek, templomukat Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek szentelte fel 1631. május 24-én. A ferences közösség meghatározó szerepet játszott a város és a környék életében, melynek ma is tanújele a Porciunkula-búcsúra érkező zarándokok nagy száma.

A kolostornak neves könyvtára volt, több jeles magyar nyelvemlékkel, mint például az Érsekújvári kódex, a Czech kódex, a Thewrewk kódex, valamint a Piry hártya. Ez utóbbit megtalálójáról, a tudós könyvtáros Piry Cirjék ferencesről nevezték el. Az ő munkája az Érsekújvári napló, mely a város 1848-49-es eseményeiről tudósít. A ferencesek vezetésével indult el 1842-ben az algimnázium, mely ma is működik, nemrég önállósult magyar tagozata a Pázmány Péter Gimnázium nevet viseli.

A barátoknak 1950-ben el kellett hagynuk a várost, ahová 1990-ben térhettek vissza. A II. világháború bombázásai, a kitelepítések, valamint a betelepítések nyomán a város nemzetiségi összetétele jelentősen megváltozott. A város katolikus templomaiban a szertartások mindkét nyelven folynak. Mivel a ferences közösségnek 2001 óta nincs magyar tagja, a szolgálatban a magyarországi Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány nyújt testvéri segítséget.

Az érsekújvári ferencesek honlapja: http://ersekujvarofm.5mp.eu

(forrás)