A hullámvasút perverz bája

A hullámvasút perverz bája

2009.10.27. 23:30

Meggyes felültette kirendelt rajongóit az esztergomi hullámvasútra. Ám ennek is - az ő szavajárását idézve - megvan a maga "perverz bája".

"Itt van - nem csak a régi elvtársakon keresztül - az előző rendszer romlott erkölcse és szelleme is, ami nyomasztja és a mai napig tönkreteszi Magyarországot, itt van az elszabotált rendszerváltás és a hatalomban lévő régi elit." - mondta Meggyes Tamás október 16-án a Széchenyi téren, miközben felsorolta ellenségeinek családi kapcsolatait az átkos rendszerig visszamenően.

A fröcskölődés elkezdése előtt azonban nem ártott volna, ha Meggyes visszagondol az elmúlt rendszer utolsó éveibe.

1999. november 9-én, dr. Könözsy László lemondása után Meggyes ügyvezető polgármester lett. Napra pontosan a nagy esemény előtt 16 évvel, 1983. november 9-én a Dolgozók Lapja a VIII. országos úttörővezetői konferenciáról beszélgetett Komárom megye három küldöttjével.

Ki mit vár az úttörővezetők legmagasabb szinű fórumától? - ez volt a nagy kérdés.

A mi kis hullámvasútunk a harmadik megszólaltatottnál érte el a csúcspontot, aki nem más volt mint Meggyes Miklósné, Meggyes Tamás édesanyja.

Erősíteni a kapcsolatot a családdal

Meggyes Miklósné az esztergomi József Attila iskola igazgatóhelyettese, városi és megyei elnökségi tag.

- Ritka, amikor egy iskola vezetője az úttörőmozgalomból is kiveszi a részét. Hogyan egyeztethető össze e kettős feladat?

- A kettő összeforrt számomra, egymásra épülnek, nem alá-, vagy fölérendeltségi köztük a viszony. Szívügyem az úttörőmozgalom. Sokat töprengek a szabad idő hasznos eltöltéséről. Erősítenünk kell a kapcsolatunkat a családokkal. A lakóterületeken a Hazafias Népfront segítségével lehetne értelmes szünidei programokat szervezni.

- Mi foglalkoztatja az esztergomiakat?

- Tudvalevő, hogy Esztergom iskolaváros, s egyre inkább kiütköznek a tanteremgondok. Erre közösen kell megtalálnunk a megoldást. Sokat fejlődött a demokratizmus. Jók a kapcsolataink a közművelődési intézményekkel - erről beszélnék, ha kapnék szót az országos fórumon.

Amikor ezen sorok nyomtatásba kerültek, Meggyes Tamás 16 éves volt, tehát az emlékekben már élnie kell erősen annak, hogy anyuka és apuka mivel foglalkozott.
Innentől kezdve viszont teljességgel hiteltelen az, hogy a "régi elvtársakat" ostorozva emlegeti fel az előző rendszer romlott erkölcsét és szellemét, hisz ennek a nyomasztó múltnak, amely tönkreteszi a mai Magyarországot szerinte, aktív részesei voltak az ő felmenői is.
A múltat el kell fogadnunk, még akkor is, ha az egykori úttörővezető anyuka ma már a Keresztény Értelmiségiek konferenciáján próbálja kommunistázni a megjelent tüntető tömeget.
Amennyiben más szemében Meggyes a szálkákat keresgéli, akkor a tükörbe tekintve vegye már észre a saját szeméből kilógó mestergerendát is!

 

2009.11.10. 22:05

Talán orosztanár volt, nem latin?

2009.11.10. 22:01

Egy dologra vagyok csak kíváncsi, aztán ígérem, nem fogom többé zargatni. Miért írja külön a nevét így: ludi magister? Néhány dokumentumban külön írják valóban, de szerintem helyesen ludimagister.

2009.11.10. 20:11

Kedves Ludi Magister!

Mielőtt válaszol, kérem olvassa el beírásaimat ezen a fórumon!

Ha ezt megtette, köszönöm! 

 Ezek után kérem gondolkodjon el azon, hogy nem áll-e most Ön  egy  olyan harmadik  erő mellé, amely kettőről  a hozzászólásában említést tett?

Minden tiszteletem és megbecsülésem az Öné!

dr Jónás László

 

 

2009.11.10. 14:14

Kedves biblianemolvasó, úttörővezető, volt pedagógus nyugdíjas szeretgomos Lugi Magister!

 

Olyan nagyszerű könyv az a Biblia, hogy az Önhöz hasonló rosszindulat minden megnyilvánulására talál az ember benne választ. És még mindig maradjunk Máté evangélumánál, 15-ös szakasz:


Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték:

"Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket."

Így felelt nekik: "Hát ti miért szegitek meg Isten parancsát hagyományotok kedvéért?

Azt mondta az Isten: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon!

Ti viszont ezt tanítjátok: Annak, aki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy amivel segíthetnék rajtad, az áldozati ajándék -, nem kell segítenie többé apját és anyját. Ezzel hagyományotok kedvéért kijátsszátok az Isten parancsát.

Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás:

Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem.

Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs."

Akkor odahívta magához a népet, és így szólt hozzájuk: "Figyeljetek ide és értsétek meg!

Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert."

Erre odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: "Tudsz róla, hogy a farizeusok e szavak hallatára megbotránkoztak?"

Így válaszolt nekik: "Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.

Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."

Péter megkérte: "Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!"

"Még mindig nem értitek ti sem? - kérdezte.

Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre?

Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert.

A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás.

Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert."

2009.11.10. 13:26

Bejó megtalálta a legfrappánsabb Mark Twain idézetet, le a kalappal - ehhez már nincs mit hozzáfűzni:). Szóval még várhattál volna 24 órát.

2009.11.10. 9:36

"A szellemes visszavágás olyasvalami, ami huszonnégy órával később jut az ember eszébe." (Mark Twain)

2009.11.10. 9:30

Cserép úr szerint nincs véleményem és csak fröcsögök. Saját, "Sütit ne süssön? Ha jól gondolom nem matekot tanított. Gondolom hiába várnék erre valami egzakt logikai levezetést..." válaszát is biztosan csak evangéliumi jóindulatként, cserépi szerénységként és helyi realitásként képes értékelni.

Szerintem téved. Válaszreakcióin kívül talán a mellékelt fényképén látható arckifejezése jellemzi Önt legjobban. Számomra ilyesztő elszántságot, sértettséget és gyűlöletet áraszt. Csupa jó dolgot. A szeme is sok mindent elárul a belső világáról. Az messze nem lehet olyan magabiztos, mint amilyennek írásaiban hiredti magát. Tudja, talán az írásaiból sugárzó alaptalan felsőbbrendűséghez hasonló valami, a szélsőséges "übermensch"szemlélet és a másokat mindenáron legyőzni akarás irtotta ki a múlt században emberek tömegeit is Németországban és a Szovjetunióban, s talán a Bejó úréhoz hasonló önértékelés zavar tarthatta fenn az átkos rendszert is olyan sokáig Magyarországon.

Látszólag sokan voltak, akik értékelték és éltették mindkettőt. Sokan elhitték felszínesen propagandisztikus jelszavaikat, sőt aktívan részt is vállaltak mindenek felett álló eszmeiségük hirdetésében. Sokan képesek voltak gyűlölni azokat is, akiket velük egykor gyűlöltetni szándékoztak. Normális lelkületű ember viszont nem vállalt egyikkel sem közösséget. Átlátott rajtuk. Öncélú, önigazoló, önmagáért létező felesleges önámítás volt mindkettő, önmaga által hibátlannak tartott eszmerendszer, amelyik tüzzel vassal irtotta ellenfeleit és bírálóit. Ahogy a Szeretgom is teszi. Komolyan venni is csak ez alapján érdemes bármelyiket.

Talán Önnek sem kellene most valami "frappánsat" válaszolnia, ismét kielégítve önnön felsőbbrendűségi érzéseit! Felesleges polgármester imádatról se szónokoljon! Elég, ha elgondolkodik azon, amit eddig portáljára írtam! Lehet, hogy megéri. Ne gondolja, hogy tanulni is csak Öntöl lehet!

2009.11.10. 1:18

 

a Szeretgom valóban gyűlöletportál. Gyűlöl mindent, amit nem ők állítanak.

Azt jó tudni, hogy nem létezik olyan, hogy az önálló, kézivezérléssel írányított szeretgom, ahogy egy klasszikus médium, mint pl. a Hídlap. A szeretgom.hu egy webkettes felület, ezért mindenki, aki használja, híreket és fórumokat nyít, illetve azokat kommentálja, a szeretgom.hu alkotójává válik. Ellentétben pl. az említett Hídlappal. A Hídlap a polgármester kézivezérlésű lapja, ahová senkit sem enged be. Egyértelműen az ő szócsöve. Olyan, hogy irányított Hídlap, amit valaki, vagy valakik pénzelnek, tehát  létezik. Ha az irányítói,  végeredményben a Képviselő-testület, illetve a polgármester, úgy gondolja, akár rágalmakat is leközöltet  tulajdonában álló cégén keresztül,.    (Ehhez a pénzt kiszedik az Ön és a mi zsebünkből, és hajrá, ami belefér!)

Ezzel ellentétben a szeretgomot bejó, ludi magister, meg venci és még sokan mások is szerkesztik, a megjelenő hírek értelemzését befolyásolják, stb. Tehát, ludi magister és venci is része a szeretgomnak, meg Cserép, cartman, petro, ötvennyolcas, stb. Ha úgy dönt, mondjuk 50 propolgármesteri felhasználó, hogy nyomul a szeretgomon, hát megteheti. A felhasználásnak meg vannak a leírt szabályai.

És még valami. A szeretgom annyiban közvetít gyűlöletet, amennyiben a használók írásai gyűlölködnek, így ludi magister gyűlölködése is része lehet ennek, meg persze bárkié.

A lényeg a közösségi szerkesztésen és közösségi tartalomszolgáltatáson van. Az itteni embereket nem egy titokzatos megbízó küldte ide, - meg fog lepődni, a legtöbben a indirekte a jelenlegi városvezetés jóvoltából van itt, ahogy maga is, kedves ludi magister.

(És van még egy mellékes, de figyelemre méltő szempont: ez nem a maga és más eszetrgomi adózók befizetéseiből működik. AZ üzemeltető és fenntartó magánszemély, illetve cég, ha akarné, még ki is tilthatná magát innen. Ezt a Hídlap viszont nem teheti meg, mégis megteszi. Próbáljon helyreigazítást kérni. Még a bíróságnak sem teszik meg)

2009.11.10. 0:35

Nézzük mit is írtál, mit vesz kedves nyugdíjas tanerőnk gyűlöletnek:

Innentől kezdve viszont teljességgel hiteltelen az, hogy a "régi elvtársakat" ostorozva emlegeti fel az előző rendszer romlott erkölcsét és szellemét, hisz ennek a nyomasztó múltnak, amely tönkreteszi a mai Magyarországot szerinte, aktív részesei voltak az ő felmenői is.

A múltat el kell fogadnunk, még akkor is, ha az egykori úttörővezető anyuka ma már a Keresztény Értelmiségiek konferenciáján próbálja kommunistázni a megjelent tüntető tömeget.

Amennyiben más szemében Meggyes a szálkákat keresgéli, akkor a tükörbe tekintve vegye már észre a saját szeméből kilógó mestergerendát is!

Vesd össze: Máté evangéliumának teljes 7. szakaszával.

Bejó írása csupa-csupa bibliai gondolat magától Krisztus urunktól. Úttörővezető tanerőnk szerint ez maga a gyűlölet. Enyhén sátánista kirohanás? Lehet.

2009.11.10. 0:12

Csókolom, tessék szíves lenni megnyugodni, mert nem szeretném ha egész hátralévő életemet beárnyékolná egy pedagógus vérnyomásproblémája... 
Amúgy bizonyára ismerős a mondás: akinek nem inge, nem veszi magára. Ennyit a sértődgetésről.

2009.11.10. 0:11

Egy dolgot biztosan nem kaptam meg; Bejó Gábor bocsánat kérését, amiért egykori pedagógusként megsértett.

Sütit ne süssön?

Elnézést, hogy öreg fejjel létezem és véleményem is volt, amit leírtam ide!

Véleménye pont nem volt, a vita szabályait nem tartja be, fröcsögni tud. Gratulálok, Ön ideális propolgármesteri nicknév.

Eddigi cinizmussal teli reakcióikkal semmi mást nem erősítettek meg bennem mint, hogy a Szeretgom valóban gyűlöletportál.

Ha jól gondolom nem matekot tanított. Gondolom hiába várnék erre valami egzakt logikai levezetést...

Gyűlöl mindent, amit nem ők állítanak. (...) Egy olyan helyi, értelmetlen többfrontos gyűlölet-háború, ami önmagáért létezik, önmagát élteti, tüzeli, tartja fenn, és talán önnön alantas dicsőségére hívták életre egyesek.

Ha a Szeretgom ellen folyó, közpénzekből fenntartott és finanszírozott városházi háborúra tetszene gondolni, akkor csak gratulálni tudnék a tisztánlátásához.

2009.11.10. 0:07

Tisztelt percjelzo!

Ezt írja: "Ön többfrontos háborút nyit, amikor nem kellene háborúzni!"

Tudja, nem nyitottam volna semmit, ha nem hallok a Szeregomról, mint gyűlöletportálról és saját magam meg nem tapasztalom, hogy mi az. Ebben az unokám segített a számítógépével és abban is, hogy végül ide írtam. Talán, ha négyszer szólaltam meg itt, azóta mégis voltam már hiteltelen, komolytalan, fröcsögős, többfrontos háborúzó, kummantottam /amit nem is tudom, hogy mit jelent/ és vadidegenek többször letegeztek. Ezen kívül más nem történt. 

Egy dolgot biztosan nem kaptam meg; Bejó Gábor bocsánat kérését, amiért egykori pedagógusként megsértett. Lehet, hogy nem érzi ezt, de attól még így van. Kifogása és hivatkozása a polgármesterre egyszerűen nevetséges. A polgármester engem nem sértett itt meg. Akit megsértett, azoktól neki kell elnézést kérnie, ha igényt tartanak rá. Annak hiánya nem adhat mentséget Bejó Gábornak semmire.

Én most viszont elnézést kérek tőle és azoktól, akiket írásaim bármelyike megsértett. Elnézést, hogy öreg fejjel létezem és véleményem is volt, amit leírtam ide! Ráadásul a Szeretgomtól eltérőt. Elnézést, hogy szólni mertem itt valamiért és megzavartam vele köreiket! Eddigi cinizmussal teli reakcióikkal semmi mást nem erősítettek meg bennem mint, hogy a Szeretgom valóban gyűlöletportál. Gyűlöl mindent, amit nem ők állítanak. Most legalább már én is tudom. Ezzel a gyűlölettel viszont  nem érdemes foglalkozni. Egy olyan helyi, értelmetlen többfrontos gyűlölet-háború, ami önmagáért létezik, önmagát élteti, tüzeli, tartja fenn, és talán önnön alantas dicsőségére hívták életre egyesek.

2009.11.09. 16:58

És még kummantani is tetszik. Önnel többet nem foglalkozunk.

2009.11.09. 6:53

Ezt komolyan tetszik gondolni? Már másodszor? 

Önnel sem vitatkozom felesleges dolgokról. Ajánlott olvasmány Bejó Gábor bevezetője. Én nem sértegetek senkit. Ott nem Cserép János, Horváth Mihály, Kovács Gábor nevének családtagként történt említését kifogásolják. Legközelebb akkor írjon erről, ha Ön szerint igen!

 

2009.11.08. 23:58

Előbb egyeztess Magisterrel, aztán beszélj ostobaságokat. Még erre sem vagy képes. Az urak kötődését meg vizsgáld te. Eszed megvan hozzá.

Egyébként Pataki hol volt ma 22.46 perckor?

2009.11.08. 23:43

Szőnyeg Lajos: már megint félrebeszélsz,vakvágányra tereled a témát! Senki nem rákosista miniszterekről beszél Esztergomban, azt csak ti szeretnétek. Sokkal inkább kellene az említett úrak kötődését vizsgálni a "divatos" maffiához és a pénzhez! Nem kell mellé beszélni mindennek ez a kiindulópontja.

Ezért tartják az előembereket. Aztán te azt gondolsz amit akarsz, én meg ezt.

A polgármester is csak azért "feketelistás" nálatok , mert megálljt mert parancsolni a maffiának! A FIDESZ kell a polgi nem kell! Igen kedves SzőnyegLajos ti így gondoljátok!

 

R O S S Z U L  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009.11.08. 22:32

OF

Erről egy régi vicc jutott az eszembe: Az egyszeri ember elment, hogy belép a pártba (kommunista). Megy haza, a felesége kérdezi, na, felvettek? Nem, válaszol a férj. De hát miért? Megkérdezték, voltam é valamilyen párt tagja? És? mit válaszoltál? Háát bevalottam hogy igen, a nyilaskeresztes párt tagja voltam. Te hülye vagy! miért nem tagadtad le? Nem tehettem, mert a bizotság elnöke, a nyilaskeresztes pártfőnök volt!

On Elnézést hogy ebben a topikba írtam ezt, de ide illik. Amikor ilyen "perverz" dolgokat hallok, mindíg ez a hülye vicc jut az eszembe.Vannak emberek, akik mindíg az "uralkodó" elit tagja, függetlenül hogy milyen "rendszer van". Mi meg hol fasiszták vagyunk, hol kommunisták, holott soha semmilyen párt tagja nem voltunk. Csak én érzem hogy ez egy nagyon perverz dolog? A császár új ruhája (nem fogom elmesélni) hódolói közé nem álltunk be soha, lehet hogy ez a "bajunk"?

2009.11.08. 21:48

 

Egy ismerős tanár mesélte, hogy egy Esztergotól nem túl távoli iskolában az a tanár árult Mindszenty képet '90 után, aki előtte a jelentéseket írta a tanári karról (többek közt arról is, aki ezt mesélte nekem). Az ismerősöm (aki ismerten ellenzéki és vallásos,volt) tett egy cinikus megjegyzést az árusító peadgógusnak, utalva a helyzet abszurditására, mire az kapásból visszalőtt valami olyasmival, hogy nehogy azt higgye, hogy ő szégyenkezni fog a múltja miatt. A végén még az ismerősőm örült, hogy nem piszkálták ki az állásából.

2009.11.08. 21:33

Ezt komolyan tetszik gondolni? Már megint olyan embereket sérteget, akiket nem kéne.

miért "baj", ha rákosista miniszterek, helyi tanácselnökök, vagy gátlástalan redszerváltó privatizátorok és rokonaik nevét nyilvánosan kimondja a polgármester?

 

Igen a polgármester nyilvánosan kimondta Cserép János, Horváth Mihály, Kovács Gábor nevét. Ezek között nehezen találni rákosista minisztert, helyi tanácselnököt , gátlástalan rendszerváltó privatizátort. De még úttörővezetőt sem. Már megint össze-vissza beszél. Arra nem merek gondolni, hogy szándékos becsületsértést követ el.Akkor meg mi ez az egész? Lassan a polgármester szinjére csúszik.

 

(És még valami. Ajánlott olvasmány: Mt. 23;8)

2009.11.08. 21:06

Tisztelt ludi magister!

 

Ön többfrontos háborút nyit, amikor nem kellene háborúzni! Nem én mondtam, hogy nem volt kötelező úttörőnek lenni, hanem Ön! Nem igazán értem, hogy miért hiszi hogy Önt bántani akarja valaki is! Amit Ön elmond  kor ismertetés gyanánt, azt én a koromnál fogva végigéltem. Amikor álltalános iskolás voltam, megéltük az édesanyámmal, hogy közölte velünk az igazgató (egy pedagógus) el lehet dönteni, tanulószoba, vagy hittan. Az ilyen "dolgoktól" edződtünk, és értettünk meg dolgokat már gyermekkorunkban. Ennek a lapnak a "gazdáját" megedzette ez a sors, és nem kívánom Önnek azt az "élményt" hogy az "előző" rendszer lefasiztázta, ma azok az emberek, akik akkor a kommunista rendszer haszonélvezői voltak, ma ezt az embert lekommunistázzák ! Perverz bája a dolognak, hogy szinte ugyan azok az emberek!  Tisztelem hogy védi a pedagógusokat, DE! A pedagógusok is EMBEREK, van közöttük, mint minden hivatásban, rendesek és ... Mielőtt megdorgálna, közlöm, itt senki "rendességét" nem vonták kétségbe. De én sem akarom semmiről meggyőzni Önt!

Tisztelettel: percjelzo