Meggyes Tamás és az állami költségvetés
Közélet
2009. okt. 22.

<p>Polgármesterünk az állami költségvetéshez hat módosító indítványt nyújtott be, melyekben állami pénzeket szeretne megszerezni összesen 2,3 milliárd forint értékben olyan beruházásokhoz, mint a Prímás szigeten megvalósítani kívánt Mesepark, vagy a nagy csinnadrattával bejelentett belvárosi homlokzatrekonstrukció.</p>

10554/769 számon előterjesztett módosító indítványában a 10-es számú gyorsforgalmi útra 500 milliót szánna Meggyes Tamás, melyet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának dologi kiadásaiból kívánna elvenni. Az indoklás:

Az új 10-es számú gyorsforgalmi főút építésének megkezdése tovább nem halogatható .
Megépítését már évek óta ígéri a Kormány. A jelenlegi 10-es számú főút az ország egyik leginkább
túlterhelt főútja, mely veszélyezteti az érintett településeken lakók életét . Mind környezetvédelmi, mind
közlekedés biztonsági szempontból elengedhetetlen az új 10-es út építésének megkezdése .

10554/805 számon előterjesztett módosító indítványában a Prímás sziget árvízvédelmére, feltöltésére kér 500 millió forintot - ez a beruházás valószinűleg előfeltétele a "sok szép közös terv" között is szereplő Mesepark beruházásnak. A pénzt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség terhére képzeli polgármesterünk Esztergomra költeni.

Esztergom - Prímás sziget árvízvédelmi létesítményeinek tervezése, töltések építése elengedhetetlenül
szükséges.
A Prímás szigeten jelenleg is meglévő, üzemelő sportlétesítmények, szállodák és egyéb létesítmények
rendszeres árvízi elöntése szükségessé teszik a töltés megépülését. A Prímás szigeten tervezett
fejlesztések megvalósításához is elengedhetetlen az árvízvédelmi létesítmények megvalósítása . Esztergom
a kormányzat halogatása, az árvízvédelemt ől a pénzt elvonó gazdálkodása miatt kénytelen az
árvízvédelem tervezésének költségeit magára vállalni, s őt egyes területeken az elvégezhető feltöltésekre i s
tízmilliós nagyságrendben kénytelen költeni .

10554/806 számon a város szennyvízelvezetésének rendbetételére kér 150 millió forintot, melyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól vonna el.

Esztergom Város belvárosi részeinek (Béke tér, Simor János utca) szétválasztott rendszerű
szennyvízelvezetésének kialakítása elengedhetetlenül szükséges .
A keleti dombvidék csapadékvizeinek a Duna irányában történő elegendő kapacitású átvezetése a városo n
keresztül a Dunába. A gyakori kiöntések elkerülése érdekében, illetve hogy a szennyvíztisztítót ne terhelj e
feleslegesen a csapadékvíz . EU- s előírás a szétválasztott rendszerű szennyvízelvezetések kialakítása .

10554/807 számon értesülhetünk róla, hogy a belvárosi házak rekonstrukciójára már korábban beígért helyi 1 milliárd forint vagy nem áll rendelkezésre erre a célra, vagy kevésnek bizonyult, ugyanis 150 millió forint állami támogatást kérne erre a célra Meggyes Tamás a Miniszterelnöki Hivatal személyi juttatásainak terhére.

Esztergom városi- és magántulajdonú műemléki házak felújításának megkezdése nem tűr halasztást .
Esztergom Városa kiemelkedő múlttal rendelkezik . A Városban lévő lakóházak jelentősebb többsége
műemléki épület. A műemlék védelem alatt álló ingatlanok felújítása nem egyszer ű. A házak eredeti
jellegét kell visszaadni, a homlokzatok színében, nyílászárókban, héj azatban stb . A kormány az elmúlt
években nem fordított kellő figyelmet ezen épületekre, melyek nemcsak a város történelmét őrzik, hanem
lakóépületek is, melyben lassan életveszélyes élni.

10554/808 számon Búbánatvölgy és Szamárhegy közműfejlesztésére kér 500 millió forintot Meggyes, melyet a Pénzügyminisztérium informatikai projektjeinek dologi kiadásai terhére gondolja elvonhatónak. Az indoklás elég szűkszavú:

Esztergom - Búbánatvölgy Szamárhegy közműfejlesztése, vízellátás csatornázása elengedhetetlenül
sürgős feladat .
Az érintett terület a közelmúltban belterületbe került és jelenleg nincs közmű ellátás.

Végül 10554/809 számon szintén Búbánatvölgy és szamárhegy útfejlesztésére igényelne polgármesterünk újabb 500 milliós állami költségvetési juttatást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal költségvetésének terhére. Az indoklás nem kevésbé meglepő - főleg a búbánatvölgyi csónakázótóra költött többször tízmilliók fényében:

Esztergom - Búbánatvölgy - Szamárhegy útépítéseinek megkezdése nem halasztható tovább .
Ezt a területet Esztergom Város Önkormányzata a közelmúltban lakóövezetté nyilvánította . A lakóövezeti
igények kielégítése érdekében szükséges a lakó utak kiépítése is . Jelenleg balesetveszélyes útszakasz .

Az összes indoklást az alábbi, meglehetősen sablonos és unalmas bevezetővel nyitja polgármesterünk:

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyesebb
költségvetését nyújtotta be az országgyűlésnek.
Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná a z
országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbr a
is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztetőgépén tengeti az országot.
A munkanélküliség egyre nő, a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hét év alatt
harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig -az államadósság drámai emelkedése mellett -
folyamatosan esnek vissza.
Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a költségveté s
csak mélyíti a válságot .

Tessék tippelni: a 2,3 milliárdból ebben a hangnemben, ezzel az indoklással, ennyire gyenge minőségű előterjesztésekkel hány forintra van reális esélye Esztergomnak? Mekkora lenne az esély akkor, ha Meggyes Tamás a térség másik két országgyűlési képviselőjével közösen, összefogva, közös költségvetési módosító javaslattal álltak volna a Parlament elé, melyekben valódi, a térségnek és Esztergomnak valóban előnyöket jelentő felhasználásra kértek volna - talán szerényebben, talán átgondoltabban, talán kevesebb helyesírási hibával - plusz állami forrásokat?

(forrás)