500 éve született Kálvin János - Megemlékezés Dömösön
Egyház
2009. aug. 12.

<p>Kálvin János genfi reformátor születésének 500. évfordulójára emlékeztek a megye keleti határán fekvő, festői szépségű Duna-parti település, Dömös lakói.</p>

Az emlékező istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület nemrégiben beiktatott püspöke szolgáltatta az igét. Márk evangéliumának Jézus tengeri hajóútjáról szóló részleteit idézte a hívek emlékezetébe. Ahogy a tenger háborgásától, szél süvítésétől rettegő tengerészek, úgy válunk gyakran mi magunk is félelmeink rabjává, s ez által hitünk meggyengülni látszik. Ilyenkor - a bibliai példához hasonlóan - keresnünk kell Jézust, aki az Úristen fiaként velünk van, akkor is, ha nem mindig érezzük közelségét. Kálvin János Biblia-magyarázatai segítenek az útkeresésben, Jézushoz való viszonyunk tisztázásában.

„Jézus hatalmasan, hatalmasat szól, és hatalmasat cselekszik". Velünk van életünk mélypontjain is. Át tud vinni bennünket a másik partra, hiszen úr a tengerek felett, a bűn, a betegség felett, és úrrá tud lenni minden földi rosszon. Jézus a Megváltó, belőle békesség, szeretet és gondoskodás árad felénk - fogalmazott a püspök.

„Dömös község nagyobb közössége mindig nagyra becsülte a reformátusok kis helyi gyülekezetét" - mondta istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlést megnyitó szavaiban Kiss Péter, pilismarót-dömösi lelkipásztor. E tisztelet jeléül és az 500. évfordulóra emlékezve - Dömös Község Képviselő-testülete a templom melletti közterület elnevezését Kálvin János utcára módosította.

Dr. Márkus Mihály korábbi püspök Kálvin Jánosra emlékezve hangsúlyozta: „Kálvin nem korszerű, hanem időszerű". Nem korszerű, mert nem zsivány, nem tisztességtelen és nem is megvesztegethető. Hitte és vallotta, hogy minden cselekedet egyedüli mércéje a Szentírás. Erkölcsisége túlmutat a magánélet területén, hiszen a kálvini erkölcs kiterjed például a munkára és a pénzkezelés morális megítélésére is. Tanításai a klasszikus protestáns erkölcsiség alapjait rögzítik.

Dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében visszautalt arra a történelmi pillanatra, amikor bekövetkezett az egyházi és világi hatalom intézményes szétválása. „Nekünk, a világi hatalom gyakorlóinak kötelességünk támogatni az egyházak szolidaritás jegyében, emberi közösségeink érdekében végzett munkáját" - fogalmazott az elnök. Steinbach püspök úr szavaival összhangban, időről-időre meg kell kérdeznünk önmagunktól: Ki Jézus és milyen a hozzá fűződő viszonyunk? De meg kell kérdeznünk önmagunktól azt is, hogy: Ki volt Kálvin, és milyen utat járt be? Emlékeztessen bennünket erre mindenkor a dömösi Kálvin János utca is.

Ezután Máté László esperes megáldotta a templom falán elhelyezett emléktáblát, majd Dr. Völner Pál és Novák Lajos, Dömös polgármestere jelképesen leleplezte a reformátorról elnevezett utca névtábláját.

(forrás)