Színes gárda-paradoxon
Közélet
2009. júl. 1.

<p>A Fidesz elutasítja azt a szocialista elképzelést, hogy úgynevezett települési őrségeket állítsanak fel. Cser-Palkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője úgy fogalmazott: „a Magyar Gárda után itt a Vörös Gárda".</p>

A Fidesz a törvényesség és a rend pártja, következetesen elutasítja az alkotmányos rend és a közbiztonság védelmének privatizálását, azt, hogy egy erős állam, egy erős rendőrség helyett önkéntes alapon különféle egyesületek vagy cégek tetszelegjenek rendvédelmi szerepben - szögezi le a fideszes honatya.

Én akkor már csak azt nem értem, hogy mi a fészkes fekete fene az a szervezet, amelynek felállítását Esztergom - Cser-Palkovicshoz hasonlatosan szintén - fideszes polgármestere 2009. februárjában így harangozott be a testületnek:

„Magyarország sajnálatosan romló közbiztonsági helyzetére tekintettel Esztergom Város Önkormányzatának is el kell gondolkodnia arról, hogy a saját felelősségi és lehetőségi körén belül mindent elkövessen a jobb közbiztonság, azaz a lakosság személyi és vagyoni-, valamint a Városunk területén működő jogi személyek vagyoni biztonsága érdekében. A folyamatosan romló gazdasági, és az ezzel együttjáró társadalmi körülmények alapján aligha jósolhatunk e terén javulást - épp ellenkezőleg; ezért az Önkormányzat preventív jellegű lépése sürgető szükségszerűség.
(...) A köz biztonságának fenntartása természetesen elsődlegesen a rendőrségre hárul - az nem kötelező önkokrmányzati feladat; a Városunkért és annak polgáraiért érzett felelősség azonban, azt gondolom megköveteli, hogy e feladat ellátásához az anyagi lehetőségeinkhez mérten önként hozzájáruljunk.
Ebből a célból alakult meg VÉDVÁR2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt, amely cégjogi értelemben az Önkormányzat közvetett befolyása alatt áll, és messzemenően alkalmas arra, hogy a javaslat szerinti rábízandó feladatot hatékonyan ellássa."

Továbbá nem értem azt, hogy Esztergom miért megy folyamatosan szembe azokkal az elvekkel,amelyeket a nagy Fidesz hangoztat.

Cser-Palkovics burkoltan elítélte a Magyar Gárdát, aligha burkoltan a Vörös Gárdát, ennek ellenére Esztergomban - rendőri egyenruhára megtévesztésig hasonlító felszerelésben - nap mint nap vonulnak a Narancs Gárda helyi tagjai.

Jó lenne tisztán látni már a Fidesz házatáján! Döntsék el, hogy egy bizonyos elv mentén haladnak előre, vagy az számít csak, hogy aki teszi,  amit tesz, az vörös vagy narancs színben pompázik!

(forrás)