ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2022. 08. 30. 20:01
ÁPRILY LAJOS
LASSÚ SZÁRNYON
Uram, a két szárnyam nehéz,
hozzád emelkedni ma nem mer.
Ne bilincselj meg és ne bánts
nagy súlyoddal, a félelemmel.
Te nagy völgyedben ne legyek
énekre béna, hitre gyáva.
Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd,
mint kicsi koromban anyámba.
Hívott erőseid dalos
lakomáján mindig ne késsem.
Kapudtól ne térítsen el
utat veszítő szédülésem.
Viharszeles mélyed felett
meredekedet bízva járjam,
sziklafalon hajnalmadár,
öröm piros legyen a szárnyam.
És hogyha mégis hullanék
sugaradban vagy sűrű hóban,
sohasem látott arcodat
láthassam egyszer, zuhanóban.
Lehet, hogy műalkotásStephen DaLuz

2022. 08. 30. 12:09

Kedves Holdfény!

 Értem, mit akartál írni és igazad is van, csak hát ugye olvasd el még jobban... Dehogy nincs, dehogy nincs, ha bűnöző, terrorista, tolvaj, csaló, rabló, korrupt gazember. 

De csak azért gyülölni, vagy átkozni valakit, mert speciel négernek, vagy arabnak, magyarnak, vagy töröknek született, tekintet nélkül minden másra, no az..., (nem írom le...)

2022. 08. 29. 23:42
"Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
Vér fogyatkozik szítt ereidben,
Magyar dühödre elég düh nincsen:
Fajtáddal együtt verjen az Isten."
....................................................

SENKI SEM TEHET RÓLA, MIKOR, HOVÁ, MELY NÉP FIAKÉNT SZÜLETETT ERRE A FÖLDTEKÉRE!
 

Ezért aztán szerintem SENKINEK NINCS JOGA ÁTKOZNI semmilyen tettéért egyetlen nép szülöttét sem ezen a világon.

2022. 08. 29. 23:27

József Attila

ALLÉGORIE

A gyenge bokor levelét
fátyolba burkolá a dér,
jaj, nemsokára itt a tél,
a bokorugró hócseléd.
Pamutszoknyáját a ledér
fejünkre boritván cselét
ködökből szövi és csalét
a zsíros, pirítós kenyér.

Csuszkás az erdei fenyér,
min medve korcsolyáz eléd,
üres két mancsa bús tenyér.

S mint munkabér potyog beléd:
a nyár az egekben henyél,
mig szíved főzi ételét.

     Sonnet, Alphonse de Sociales.

1928. szept. 30.jadzia

2022. 08. 29. 19:58
JÓZSEF ATTILA:Milyen jó lenne nem ütni vissza
Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
milyen jó lenne nem ütni vissza
se kézzel, se szóval,
világítani a napvilággal,
elaltatni az éjszakával,
szólni a gyávaság szavával,
de sose ütni vissza.
Lelkeimmel pörölnöm kéne
s élvén is vagyok most a béke.
Kristály patakvíz folydogál
gyémántos medrű ereimben.
Szelíd fényesség az ingem
és béke, béke mindenütt,
pedig csak én élek vele!
Fölemelnek a napsugarak,
és nagy, megrakott
szekerek indulnak belőlem
a pusztaság felé.
Lehet, hogy egy kép erről: emlékmű és szabadtéri
jadzia

2022. 08. 26. 20:02
ADY ENDRE:Fajtáddal együtt átkozlak
 
Ha hogy haragszol, nem az anyádért,
Nem hét gulyára szóló tanyádért,
Hanem haragszol romlott hazádért,
Grófok és papok uraságáért.
 
Nem gyermekidért fájtak a dolgok,
Nem tenmagadért nem voltál boldog,
Hanem megnyíltak gyászos mennyboltok,
Hanem haragra sok másért volt ok.
 
Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,
Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,
Minden magyarnak bús szívén, mélyen
S rólad az ellen aggva beszéljen.
 
Be kár teérted s be kár miattunk.
Amit gyűjtöttünk, őriztünk, adtunk,
Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
Most az lett a mi vádoló fattyunk.
 
Ha te még hinnél, ha te még szólnál,
Piros neveknél pirosabb volnál,
Pirosabb lennél a piros bornál
S véresebb lennél véres bíbornál.
 
Hogyha lehetne, be ütnél széjjel,
Be hajnalodnék a magyar éjjel,
Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel
Égetnél, dúlnál mindent víg kéjjel.
 
Te volnál akkor életnek sója,
Úri bűnöknek nagy bosszulója,
Magyar deákok nagy pártolója,
Mindeneknek hős ostorozója.
 
Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
Vér fogyatkozik szítt ereidben,
Magyar dühödre elég düh nincsen:
Fajtáddal együtt verjen az Isten.
 
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Benczúr Gyula/1811-1873/ Milleniumi hódolat
 
  •  
     
Jaj, hogy haragszol s hiába minden,
Vér fogyatkozik szítt ereidben,
Magyar dühödre elég düh nincsen:
Fajtáddal együtt verjen az Isten.
jadzia

2022. 08. 26. 20:00
VÁCI MIHÁLY:Valami nincs sehol
Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
– valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jót tevőn,
– s valamit minden tettben elmulasztunk.
Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
– s valamit minden csókban elmulasztunk.
Mert valami hiányzik minden ölelésből,
– minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
– minden szerelemből hiányzik valami.
Hiába verekszünk érte halálig: – ha miénk is,
– a boldogságból hiányzik valami.
Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
– az életedből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,
– mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
– mert az Egészből hiányzik valami.
A Mindenségből hiányzik egy csillag,
– a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
– a Világból hiányzik valami.
Az égboltról hiányzik egy sugár,
– felőlünk hiányzik valami.
A Földből hiányzik egy talpalatnyi föld,
– talpunk alól hiányzik valami.
Pedig így szólt az ígéret a múltból:
– „Valahol! Valamikor! Valami!”
Hitették a bölcsek, hitték a hívők,
– mióta élünk, e hitetést hallani.
De már reánk tört a tudás: – Valami nincs sehol!
– s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt, amit már nem szabad
senkinek elmulasztani.
Újra kell kezdeni mindent,
– minden szót újra kimondani.
Újra kezdeni minden ölelést,
– minden szerelmet újra kibontani.
Újra kezdeni minden művet és minden életet,
– kezünket mindenkinek újra odanyújtani.
Újra kezdeni mindent e világon,
– megteremteni, ami nincs sehol,
de itt van mindnyájunkban mégis,
belőlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogy eljön
valami, valamikor, valahol
Lehet, hogy egy kép erről: faTomasz Alen Kopera:
jadzia

2022. 08. 24. 20:00
ROBERT BURNS:A LAMINGTONI TEMPLOM
Jeges templom, benn gyér hívek,
szélvész és rettentő hideg,
s a szentbeszéd fagyként csörög:
meleg lesz, majd ha eljövök.
Weöres Sándor
Lehet, hogy egy kép erről: emlékmű és szabadtéri
Caspar David Friedrich: Templomrom a havas temetőben
 
  •  
     
jadzia

2022. 08. 24. 19:58
ADY ENDRE:
MÉG EGYSZER...
Még egyszer meghajolni késztet
A lelkem régi, színes álma,
Még egyszer, ím, tárva elétek,
Ami az enyém, ami drága:
Piacra vont az ifjú évek
Álmodni vágyó ifjúsága...
Mikor először szőttem álmot,
Beteg, de szűzi volt a lelkem,
Nem volt, mit el ne hittem volna,
Nem volt, mit meg nem érdemeltem,
Volt istenem, volt szépről álmom
S volt kurta szoknyás lány szerelmem...
Volt... volt. Ez a másodvirágzás,
Ez már csak az álmoknak álma
A cél nem cél, a babér nem zöld,
Nem pálma már többé a pálma.
Rövid szoknyás lány mit sem adhat,
Nekem sincs már semmim, csak lázam,
Ilyen olcsó lelket nem kapnak:
Csak egy forint, kérem alássan!...
Csak egy forint... Piacon volnánk!...
Mit szégyenkezzem, ez a vásár,
Eladom még a megvetést is,
Az én lelkem már úgyis lázár,
A piacról hulljon még rá sár!
Ím, bevallom, hogy nyomorultan,
Mit sem remélve, mit se várva,
Még mindig van az én lelkemnek
Szárnyakat adó büszke álma.
És bár előttem vak sötétség
És bár előttem mit se látok:
Még mindig meg tudok én vetni
Egy nálam is bénább világot!
Ím, bevallom, hogy nem hiába
Vergődtem, nyögtem, vártam, éltem,
Megleltem az igaz világot,
Megleltem az én dölyfös énem,
Megleltem, ami visszaadja,
Amit az élet elragadt:
Annyi szenny közt a legtisztábbat:
Ím, megtaláltam magamat!...
Ím, megtaláltam s a piacra
Kivonszoltam, hol áll a vásár:
Ez én vagyok, hitvány és büszke,
Érints, vevő és hullj reám, sár!
..
. Még egyszer meghajolni késztet
A lelkem régi, színes álma,
Még egyszer, ím, tárva elétek,
Ami az enyém, ami drága,
Piacra vont az ifjú évek
Bénán is büszke ifjúsága...
Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, fű, fa és égbolt
 
 Maximilian Lenz  Frühlingsreigen
 
 
 
 

2022. 08. 24. 16:18

Hát igen!
Sajnos, ezek az "egyedek" nem csak vakok, hanem süketek és szívtelenek is!:(((

2022. 08. 24. 10:38

Pontosan... Ma azok magyarkodnak, akiknek annyi hazafias érzésük nincs, mint egy mákszem...

jadzia

2022. 08. 23. 19:51

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „Gróf Széchenyi István „A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. s hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán..."”

2022. 08. 23. 11:47

Meg a többiekéből... Mai hír, hogy 750 milliárd(!) foeintért akarják megvenni a Vodafone itteni vállalatát, miközben ebből nemhogy a teljes pedagógus állomány, de még az egészségügy dolgozóinak bérrendezését is ki lehetne fizetni bőségesen. De hát ugye nincs oénz és emelni kell a rezsi költségeket... Ja, aha...

2022. 08. 22. 20:33

Milyen igaza van Teslának ebben!
És nekünk pont a parlament elnökekénti emberről kell megtapasztalnunk ezt az "embertelennek" számító viselkedést!:'(


jadzia

2022. 08. 22. 20:04
REMÉNYIK SÁNDOR:Mi mindig búcsúzunk
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
 
 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és faWagner Sándor(1838-1919/ Izabella királyné búcsúja Erdélytől
jadzia

2022. 08. 21. 19:23

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „Nikola Tesla AZ 'ANTISZOCIÁLIS' VISELKEDÉS AZ INTELLIGENCIA JELLEMVONÁSA EGY OLYAN TARSADALOMBAN, AMELY A NORMÁKAT VAKON KÃVETŐ EGYEDEKBŐL ÁLL”

jadzia

2022. 08. 20. 19:38

ASPERJÁN GYÖRGY:Szent István


Imádkozott, sanyargatta magát,
s Vazul fülébe agyig hatoló
forró ólmot öntetett, angyalát
félrehajtva, ne lássa: ez adó,
adó cserébe a mennybélinek,
hogy tartsa és megtartsa a hazát,
igazolt bűnben mondta, hogy hiszek! –
mint ki mást nem néz, csak népe javát.
Hasznos volt a kereszt, mit vihetett
és istentől eredő a szigor;
magát keresve mindig sietett,
tudta, az Atya inthet bármikor,
s műve: egyház, haza félkész marad.
Mint az Úr, gyászolta a fiát,
s titokban sírt, mert úgy fájni szabad,
némán tűrte a gyász-litániát.
Majd kétes búval gyászolta a nép:
a gazdag a régi s az új hitet,
és szolgáló önmagát a szegény,
kit bánt a forróság, bánt a hideg. –
Ránk maradt korholón is szent keze
s mit még hátrahagyott: a zűrzavar,
melynek áldozik a nemzet fele,
s emlékét őrzi, ki élni akar.

Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyBenczúr Gyula / 1844. –1920/ Vajk megkeresztelése

2022. 08. 19. 17:17

Kedveseim!

Az imént találtam egy remek felvételét Csajkovszkij 1812. Nyitányának, szabadtéri lehetett, mert megvannak benne az ágyúdörejek hangfelvételei is:
https://www.youtube.com/watch?v=5531gPHs-vA
Pjotr Iljics Csajkovszkij: 1812 Nyitány Op. 49.

Dávid Rehák ismertetője:

Az 1812 (nyitány) Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző zenekari műve, amelyben Franciaországnak Oroszország ellen indított, sikertelen hadjáratának állít emléket. New York-i Filharmonikus Zenekar Vezényel:Leonard Bernstein

Az ágyúzás hangjai kétszer fordulnak elő: a 12:15 és a 14:30 percek utáni időben.
Kár, hogy nem látni őket!:'(

Itt még egy kiegészítője Dávid Reháknak, mely szintén érdekelhet valakit:

"Csajkovszkij mindössze hat-hét leforgása alatt komponálta ezt a saját bevallása szerint meglehetősen hangos és zajos művet. Az orosz közönség szerint nagyszerűen ötvözi az orosz ortodox egyházi és a népzenei elemeket."
"Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét ünneplő július 4-i tűzijátékok legnépszerűbb kísérőzenéje Csajkovszkij 1812 Nyitánya."
"Csajkovszkij egyébként 1891-ben maga is vezényelte a művet a New York-i Carnegie Hall megnyitója alkalmából."
"A mű óriási sikert aratott, az orosz közönség körében, III. Sándor orosz cár pedig a bemutató után kitüntette a Szent Vlagyimir Érdemrend Nagy-keresztjével."
"A Csajkovszkij által előírt ágyúdörrenéseket általában üstdob használatával helyettesítik, ritkábban basszusdobok diminuendója hallható. Több olyan előadásra is sor került azonban, amelynek során valódi ágyúkat sütöttek el, az így előadott zenekari művet elsőként a Minneapolisi szimfonikus zenekar 1950-es évek-beli produkciója során rögzítették."

Azért addig kutakodtam a gugli fotók között, hogy csak találtam az ágyúlövéses képekből, elhoztam néhányat:
Pops, Keith take the stage | The Tech
Bostoni előadás részlete

101ST Field Artillery Boston Pops 1812 Overture - YouTube

Tchaikovsky "1812 Overture" with 105mm Cannons 20101017 (2/2) - YouTube
Japánban előadott szabadtéri koncertfelvétel

2022. 08. 19. 1:09

Ma este egy tanulságos film ment a FILM CAFÉ csatornán, a címe:
V, mint vérbosszú. (2005.)
A film elejében volt egy zene, amelyhez segítséget szeretnék adni annak, akit  érdekel.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1812_(nyit%C3%A1ny)
Csajkovszkij: 1812. (nyitány)
https://www.youtube.com/watch?v=RMd8-HQPBUg
Miről szól egy zenemű?

"Ez a mű úgynevezett programzene, vagyis valamit ábrázol, illusztrál, leír, elbeszél. Különlegessége abban áll, hogy mindezt szavak nélkül teszi, pusztán hangszeres kompozícióként, a zene nyelvén. Mivel azonban "a zene tárgya a végtelen" (E. T. A. Hoffmann), nagyon nehéz megfejteni, melyik rész, melyik dallam, pontosan mit jelent, mit hivatott ábrázolni. (Ezt az úgynevezett abszolút zenéknél, amelyeknek nem célja az ábrázolás, tehát nem programzenék, még nehezebb megfejteni, ezek inkább érzelmeket, hangulatokat "ábrázolnak".) A műhöz készült felirat csak egy olvasat, egy magyarázat a számos lehetséges olvasat közül; kísérlet annak érdekében, hogy a hallgató jobban megértse, mi történik a zenében, és némi gyakorlatot szerezzen a művek megértésének mechanizmusában." /Várkonyi Tamás zenetanár/
Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Várkonyi Tamás zenetanár, zenei újságíró

Mutatóban Gábor Áron rézágyúja
Kecskemét Online - „Lészen ágyú!” – Megmutatták Gábor Áron rézágyúját az  újságíróknak
"Tüzér legyen a talpán, aki a karmester intésére el tudja durrantani azt a vasat! Ráadásul 11-et egyszerre!":)))
Ilyen bravros durranást hallhatunk ezen a japán előadáson (bár CSAK 4 ágyúval!), melynek hangjától az ember önkéntelenül is ijedten összerezzen:
https://www.youtube.com/watch?v=0F5k70xwGSk&list=RD0F5k70xwGSk&start_radio=1&rv=0F5k70xwGSk&t=24

A 10. perctől tessenek csak figyelni!;o)
A közönség is megijedt, ez nyilvánvaló!:DDD

jadzia

2022. 08. 18. 20:14

Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, szabadtéri és , szöveg, amely így szól: „Hellstylerz FURCSA VILÁGOT ÉLÜNK! VANNAK, AKIKNEK EGY MÉREGDRÁGA TELEFON JELENTI A BOLDOGSÁGOT, MÍG MÁSOKNAK EGY KORTY víz.”