Esztergom Önkormányzatának sajtóközleménye a forgalmi rend változásai okán tartott demonstrációval kapcsolatban.

Esztergom Önkormányzatának sajtóközleménye a forgalmi rend változásai okán tartott demonstrációval kapcsolatban.

2007. 08. 13. 14:23

Az egyirányúsításokkal csökken a balesetveszély. Az egyirányúsításokkal bővül a parkolóhelyek száma. Az egyirányúsításokkal a korábbi főutcáról a második forgalmi tengely, a Bánomi áttörés felé tereljük a forgalmat a Szenttamásról a Batthyány Lajos, a Basa, a Perc és a Szent Tamás utcán át. Valóban hosszabb útvonalon érhetjük el úticélunkat. A jól szerve­zett egyirányú körök gyorsabb haladást tesznek lehetővé, ezért rö­videbb idő alatt jutunk el hozzá. A szembejövők miatti megállá­sok, újra elindulások megszűnnek. Szakértők szerint ez nemcsak lassítja a forgalmat, de ez okozza a közlekedési környezetszennye­zés nagyobb részét. A folyamatos haladás kevésbé szennyező.

A Lőrinc utca egyirányúsításával csökken a Rákóczi téri torlódás. Csak az Ara­di térről és magából a Lőrinc utcából érkeznek autók a centrumba. A csökkenő terhe­lés miatt át lehet állítani a lámpákat. Amennyivel kevesebb idő szükséges a csökkent mennyiségű jármű kikanyarodásához, annyival rövidebb ideig kell leállítani a főutca forgalmát. Az egyirányúsítások korábban beváltak. A királyi városrészben az új rendszer sikeresen működik. A Mikszáth Kálmán utcában megfordítottuk a haladás irányát. Az indokolt módosításokat az új szabályozási övezetben is elvégezzük.

A szabályozás megváltozása megelőzte az egyes utcák átépítésének megkezdé­sét. Ez azért szükséges, hogy mire a felújított utcákat átadják, a forgalmi rend már ru­tin legyen a közlekedők számára. A módosításokat azért érdemes véglegesítésüket követően rögtön bevezetni, mert akár több hónapba is telhet, míg elsajátítják a válto­zásokat az autósok. Erre éppen a Bánomi áttörés szolgált példával. Folytak még a munkák, amikor a Petőfi- és Kolping-iskolák előtti utca egyirányúságát megfordították a Vaszary Ko­los Kórház felé. A módosítást nemcsak forgalmi irányt és behajtási tilalmat meghatá­rozó táblával jeleztük, hanem piros lámpával is próbáltuk a figyelmet felhívni a vál­tozásra. Ennek ellenére még egy év múlva is sokan próbáltak „reflexből” a kórház fe­lől a Duna Múzeum felé eljutni, így okoztak torlódást a szabályosan szemben igyek­vőkkel találkozva.

Főbb forgalomszervezési szempontok

Augusztus elsején forgalmi rend-módosítások léptek hatályba Esztergomban. A szabályozást májusi és júni­us közepén tartott ülésén vitatta meg, majd június 27-én fogadta el a képviselő-testület. A bevezetést köve­tően, a tapasztalatok alapján elkezdődött a „finom­hangolás” az előkészítése. A történelmi fejlődés és az 1990 és 2000 kö­zött elmaradt fejlesztések átjárhatatlanná tették a vá­rost. Már a hetvenes években megállapították, hogy az egyfőutcás, a Duna és a hegyek közé szorult település forgalmára megoldást kell találni. Azóta a gépjárművek száma egyre gyorsulva nőtt, 2006 második félévében például 1784-et helyeztek üzembe, 2007-ben eddig 2489-et. Persze vonnak is ki forgalomból autókat, de a város járműállománya folyamatosan nő.

Év Járművek száma
- 2001 8259
- 2002 9055
- 2003 9688
- 2004 10771
- 2005 11213
- 2006 11851
- 2007. I. félév 12396

A hatvanas-hetvenes évek tapasztalata, hogy az utcák szélesítésével, újabb sávokkal nem apadnak a dugók. A forgalom dinamikáját elősegítendő más meg­oldásokat kellett találni városunkban is. Esztergom az évszázadok alatt kialakult szűk belvárosi utcarendszert nem alakíthatja át utcák, épület­együttesek, városrészek lerombolásával. Ezt bizonyítja az átgondolatlanul elpusztított Hévíz: a mindennapos dugók a Bajcsy-Zsilinszky úton éppen az új kereszte­ződéstől „Bástya-parkoló”-ba ki-bekanyarodó jármű­vek miatt tartanak a város szívéig, sőt azon is túl. Az „egyutcás” Belváros másik neuralgikus pontja a Rákóczi tér. A Kis-Duna és a Prímás-sziget felől a Lőrinc utcán érkező forgalom mind a Dorog, mind a Visegrád irányába tartókat feltartja. A rómaiak óta a mai belvároson át vezető út átmenő forgalmának elvezetésére elkerülő úthálózat építése kezdődött.

En­nek első elemét a Bánomi áttörést 2003-ban adták át. A tapasztalat bizonyítja, hogy szükséges volt az új út. A reggelente a tanítóképző főiskola épületéig torlódó kocsisorok megszűntek. Idén az önkormányzat saját erőből –amihez igyekszik pályázati forrásokat el­nyerni– az elkészült tervek alapján hozzálát a folyta­táshoz is. A Dunával párhuzamos észak-déli tengely megkettőzése mellett a Mária Valéria híd újjáépítése és 2001-es átadása új kihívást jelentett: a Duna felett nem­zetközi gépjárműforgalom bonyolódik. Nincs más ma­gyarországi város, amelynek közvetlenül a belvárosára zúdulna egy határátkelőhely teljes forgalma. Az, hogy Esztergom alternatívát kínálhat, a Nagy-Duna sétány és a Tabán híd elkészültének és az Árok utca újjáépítésé­nek köszönhető. Ennek építését a városvezetés kérésére a hídépítés kiegészítéseként finanszírozta a polgári kor­mányzat. Azonban a városmagot elkerülő, a Hősök terei körforgalomnál az egyik, a Terézia úton át a Petőfi és Dobogókői utak találkozásánál a másik forgalmi ten­gelyhez kapcsolódó útvonalat augusztus elsejéig csak kevesek vették igénybe, csak „ajánlás” volt.

A hídépí­tés előtti évi 42.000 komppal érkező helyett 2005-ben már 1.692.120 jármű haladt át. A közel negyvenszeres­re bővült forgalom nagyobb része eddig a Táncsics utca-Kossuth híd-Lőrinc utca útvonalon, a legszűkebb áteresztőképességű ponton, a Rákóczi téren találta szí­vén a várost. A dugók gyakran a ferencesek templo­máig értek. Ezt az állapotot szünteti meg az új forgalmi rend. A belvárost elkerülő országos főút, a hivatalos „országút” nem lehetőség többé, elvezetni az Eszter­gomba érkezők átmenő forgalmát, hanem betöltheti hivatását, valóban felszabadítja a centrumot.

Folytatódik az Esztergomi Séta – A Gyalogosokért

A belváros tehermentesítése, a szűk utcák egyirányú­sításokkal történő gyorsítása, „átközlekedhetővé” és biztonságossá tétele, vagyis az autósok érdeke mellett pártját kívánjuk fogni a gyalog közlekedőknek is. A főutcát, vagyis a Kossuth Lajos utca–Rákóczi Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky Endre utca–együttest csökkentett és lassított, 30-40 kilométeres sebességű, mind az autók, mind a gyalogosok számára folyamatosan át­járható utcává alakítjuk. A „sétálható belváros” fő ütőere a túlnyomó­részt csak a gyalogosan járható sétálóutca-hálózat. A Belvárosi Séta-program első elemei, a Széchenyi tér sétatérré alakítása és a csak célforgalmú járműközle­kedést engedő, díszes burkolattal felújított Berényi Zsigmond utca elkészült. A Kis-Duna sétány Mind­szenty József tér és Lőrinc utca közti szakaszán meg­szűnt az autóközlekedés. Az önkormányzat elképzelé­seit és terveit összefoglaló Gyarapodás Programjában kiemelten kezelt Esztergomi Séta ma még összekötte­tésben nem álló elemeinek összefűzéséhez pályázato­kon is igyekszünk pénzt szerezni.

Megfelelő források­kal mód és lehetőség nyílik arra, hogy a Lőrinc utca egy részén, a zsákutcává, a téren lakók zárt parkolójává váló Aradi tértől a belváros felé két-, a téren túl a sziget felé egyirányú forgalmat vezessenek be, utóbbi szaka­szon kiszélesített járdával a régi épületek homlokzata előtt, a bal oldalon.Az Aradi tér a Fürdő Szálló, vele együtt a Szent István Strandfürdő, és a Zöld Ház helyén eme­lendő új épületével együtt szállodává alakul, így a Hévíz városrész új arculatot kap. Az átépítéssel meg­szűnik a kijárás a Bajcsy-Zsilinszky út felé, így a mos­tani lámpás kereszteződésben folyamatossá válhat a ha­ladás, akár a lámpákat is leszerelhetik. A sétálók így már a Széchenyi térről egészen z Erzsébet parkig és a Berényi utcáig, sőt azon túl a Macskalépcsőn át a Várba is eljuthatnak.

Forrás: esztergomtv.hu

Eredeti méret

2007. 08. 14. 8:40

"A szakemberek azt mondják, hogy a Várhegyen a bazilikát senki nem hagyja ki, a turisták jórésze végigjárja a Vármúzeumot is, de a Keresztény Múzeumba már kevesen mennek el."

www.24ora.hu

Azért a magas hivatal nagytudású illetékesei elmagyarázhatnák végre, hogy kik és miért fognak a Széchenyi téren, a Lőrinc utcán, stb. sétálni, hiszen a turisták zöme még a Keresztény Múzeumba sem jön le a Várhegyről. Pedig ott talán több látnivaló van, mint a Széchenyi téren...

2007. 08. 14. 7:22

joel írta:

Igazából az sem túl szerencsés, hogy a munkahelyek egyre inkább a város déli oldalán telepednek meg, a lakóterületeket pedig észak felé bővíti a város.

Ami még szerencsétlenebb, hogy a tömegközlekedési csomópontokat is a déli oldalon kivánják kialakítani vagy már ott találhatók ( buszvégállomás, vasútálomás). A jelenlegi helyi tömegközlekedést figyelembe véve az ingázóknak ( akik nem kis létszámúak) három lehetősége van, lesz : 1.,kelnek egy órával korábban és gyalogolnak a városon keresztül fél - egy órát ki ki :edzettsége szerint, 2.,kelnek egy órával korábban helyijáratos buszra szállnak és megpróbálnak elérni valamit, 3., autóba ülnek és a városon keresztül elautóznak vagy a buszvégre vagy a vasútállomásra.

Eredeti méret

2007. 08. 13. 21:43

A bizonyítvány kétségbesett magyarázata ez a mondat: "A sétálók így már a Széchenyi térről egészen az Erzsébet parkig és a Berényi utcáig, sőt azon túl a Macskalépcsőn át a Várba is eljuthatnak."

Én eddíg úgy tudtam, hogy a turisták a Várban, a Bazilikánál szállnak ki a buszokból, tehát annak még volna értelme, hogy onnan lehozzuk Őket a fenti útvonalon a városba. No de hol van az a turista, aki a Széchenyi térről kezdi az ismerkedést a várossal?

Törölt felhasználó #43

2007. 08. 13. 21:15

már tegnap sem mentek !

de délutánra a Lőrinc utcait visszakapcsolták, a Bástya parkolónál lévőt nem.

tényleg. parkoló. nem mintha hiányoznának, de hol az parkolóórák az aranyhegyről?

+ jó, hogy a sárga táblákon kinn van, hogy a Széchenyi tér lezárva és a parkoló a szigeten, de legalább apró betűvel nem kéne feltüntetni, hogy fizetős? :)

igen. kötekszem csak.

Ötvennyolcas írta: Egyébként ha jól láttam, ma délután kikapcsolták a Rákóczi téren a közlekedési lámpákat. Úgy látszik, ez kellett ahhoz, hogy ne torlódjon fel a gépkocsisor a Hősök teréig. Az a gépkocsisor, amely nem lenne, ha a Lőrinc utca kétirányú volna...

A régi vicc poénja jut az eszembe: "mi teremtettük az őskáoszt."

Eredeti méret

2007. 08. 13. 20:59

Petró írta: Jó lenne tehát, ha ilyen statisztikák napvilágot látnának, amivel a Lőrinc utca lezárásának jótékony hatását jelenleg kétkedéssel fogadók (köztük én is) "meggyőzhetők" lennének. Addig szerintem csak találgatni lehet mindkét (pro- és kontra) oldalon…

Egy statisztikával mindent és mindennek az ellenkezőjét be lehet bizonyítani, csak ügyesen és szelektíven kell az adatokat kiválogatni és rendszerezni.

Nem akarom ide keverni a direkt pártpolitikát, de tavaly a csapból is az folyt, hogy roszabbul élünk, mint négy éve. Ezzel szemben az esztergomi gépjárművek számának emelkedése egészen mást bizonyít, csak mindíg azt az adatot kell előkapni, amelyik a mi igazunkat támasztja alá!

A polgi a Lőrinc utcán elmondta, hogy Ő augusztus 1-e óta könnyebben jut el a munkahelyére. Viszont az ételszállító cég alkalmazottja, aki az ebédet hozza nekünk, azóta 40-50 percet késik, mert képtelen kidolgozni egy optimális útvonalat. Vagyis az eredmény: 50% jól járt, 50% rosszul. Ez is egy statisztika :)

Egyébként ha jól láttam, ma délután kikapcsolták a Rákóczi téren a közlekedési lámpákat. Úgy látszik, ez kellett ahhoz, hogy ne torlódjon fel a gépkocsisor a Hősök teréig. Az a gépkocsisor, amely nem lenne, ha a Lőrinc utca kétirányú volna...

A régi vicc poénja jut az eszembe: "mi teremtettük az őskáoszt."

2007. 08. 13. 18:37

Persze vonnak is ki forgalomból autókat, de a város járműállománya folyamatosan nő.

Ezért is fájó, hogy miért nem jelöl ki az önkormányzat a városon belül több kerékpárutat. A mostani egyirányúsításokkal már a Kis-Duna partról is kiszorulnak sok helyről a kerékpárosok, ha be akarják tartani a Kreszt.

Igazából az sem túl szerencsés, hogy a munkahelyek egyre inkább a város déli oldalán telepednek meg, a lakóterületeket pedig észak felé bővíti a város. Emlékszem, volt egy ilyen scenario még valamelyik korai Sim City-ben...

Ez a szöveg viszont több helyről, sebtiben összeollózott fércmunkának tűnik.

Törölt felhasználó #43

2007. 08. 13. 16:14

A jól szerve­zett egyirányú körök gyorsabb haladást tesznek lehetővé, ezért rö­videbb idő alatt jutunk el hozzá. A szembejövők miatti megállá­sok, újra elindulások megszűnnek. Szakértők szerint ez nemcsak lassítja a forgalmat, de ez okozza a közlekedési környezetszennye­zés nagyobb részét. A folyamatos haladás kevésbé szennyező.

most nem a Lőrinc, hanem a Kossuth utcán áll a sor, a körforgalomtól...