Személyi változások az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében

Személyi változások az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében

2007. 07. 14. 18:37

Erdő Péter bíboros a következő változásokat rendelte el az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások:

 • Kovács Tibor protonotárius, kanonok, é. főesperest, az esztergomi bazilika plébánosát saját kérésére augusztus 1-jével nyugállományba helyezte.

 • Sikos Antal ürömi és pilisborosjenői plébánost felmentette lelkipásztori beosztásai alól és nyugállományba helyezte.

  Püspöki helynöki kinevezés:

 • A Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöki tisztére augusztus 1-jével Székely János rektort nevezte ki.

  Esperesi kinevezések:

 • A Pesti Középső Esperesi Kerület esperesévé Tomanovics Józsefet nevezte ki.

 • A Dorogi Kerület esperesi teendőivel Kardos Mihályt bízta meg.

  Plébánosi kinevezések:

 • A Kőbánya Szent György Plébánia plébánosává február 15-ével Tomanovics Józsefet nevezte ki.

  Augusztus 1-jével az alábbi személyi változások történnek a főegyházmegye templomainak lelkipásztori ellátásában:

  Az Esztergomi Főszékesegyházi Plébánia plébánosává – felmentve eddigi lelkipásztori beosztása alól – Németh Jánost nevezte ki. A Piliscsévi Plébániára – megbízva a Leányvári Plébánia oldallagos ellátásával – Feldhoffer Antalt, a Budapest Csillaghegyi Jézus Szíve Plébániára Temesszentandrási Pétert, az Újpesti Főplébániára Horváth Zoltánt, az Újpesti Szent József Plébániára Molnár Istvánt, a Remetekertvárosi Plébániára Varga Jánost nevezte ki plébánosnak.

  A Budapest Thököly úti Rózsafüzér Királynéja plébánia plébánosává Nagy Károly püspöki helynököt, a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébániára Tóth Bertalant, a Sárisápi Plébániára – megbízva a Nagysápi Plébánia, és a Dági Plébánia valamint az Annavölgyi Lelkészség ellátásával – Zsiga Pétert, a Rákoscsabai Főplébániára – megszüntetve oldallagos ellátását – Galambossy Endrét, az Árpádföldi Plébániára Magyar Pált nevezte ki plébánosnak.

  Plébániai kormányzó kinevezése:

  Az Ürömi Plébánia kormányzójává – felmentve eddigi beosztása alól – Bakos Zsoltot nevezte ki, egyben megbízva a Pilisborosjenői Plébánia oldallagos ellátásával is. A Rákospalota-kertvárosi Plébániára Nowaczek Máriuszt nevezte ki plébániai kormányzónak. Androvich Tamást a kanadai magyar nyelvű hívek lelkipásztori szolgálatára bocsátotta, ahol a montreáli érsek az ottani Magyarok Nagyasszonya Plébánia kormányzójának nevezte ki.

  Templomigazgatói kinevezés:

  Mádai Istvánt a Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom igazgatójává nevezte ki.

  Kápláni áthelyezések:

  Repcsik Gyulát – felmentve a Pestszentlőrinci Szent László Plébánián betöltött kápláni feladata aló – a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébániára helyezte káplánnak, külön feladatául adva az újonnan alapított újpalotai filiális egyházközség megszervezését.

  A premontrei rendből a főegyházmegyébe érkezett Balik Bélát a budapesti Szent István-bazilika káplánjává nevezte ki, különös feladatként megbízva a Pozsonyi úti Szent Ágoston kápolna ellátásával.

  Felmentve eddigi lelkipásztori megbízatása alól Kálmán Józsefet a Felsőkrisztinavárosi Plébániára, Kiss Áront a Rákoskeresztúri Plébániára, Licskó Szabolcsot a budapesti Magyar Szentek Plébániára, Mékli Attilát a farkasréti Mindenszentek Plébániára, Stift Zoltán szombathelyi egyházmegyés paptestvért a zugligeti Szent Család Plébániára, Szőts Lászlót a Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébániára Szpunár Marekot a Törökőri Kis Szent Teréz Plébániára nevezte ki káplánnak.

  Magyar Gergely OFM tartományfőnök előterjesztésére augusztus 10-ével felmentette a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánián betöltött kápláni beosztása alól Frész Timóteus OFM és Szabó Xavér OFM atyákat és Varga Kamill OFM atyát nevezte ki káplánnak.

  Első lelkipásztori beosztások:

  Csernáth Zoltán a Budavári Nagyboldogasszony Főplébániára, Horváth István a Városmajori Plébániára, Lak Gábor Soroksár-Főplébániára, Tiboldi Gábor a Thököly úti plébániára kapta első kápláni beosztását.

  Kisegítő lelkészi megbízások:

 • Ottó Rezsőt a Regnum Marianum Plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

 • Juhász Csaba veszprémi egyházmegyés atyát a Budapest Kispest Nagyboldogasszony Főplébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

 • P. Borsos János József OSPPE tartományfőnök előterjesztésére július 1-jével Kürtösi Krisztián Lehelt, a pálos rend tagját a Sziklatemplom kisegítő lelkészévé nevezte ki.

  Plébánia oldallagos ellátása:

 • A tardosi plébánia lelkipásztori ellátására Szabó Zoltán tarjáni plébános kapott megbízást plébániai kormányzóként.

  Állandó diakónusok szolgálata:

  Bärnkopf Péter a Budapest-Zugliget Szent Család Plébánián, Kató Csaba a Budapest Szentimrevárosi Plébánián, Kunszabó Zoltán a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánián fog diakónusi szolgálatot teljesíteni.

  Forrás: Magyar Kurír

 • 2008. 07. 07. 9:24

  Köszi, Ötvennyolcas!

  Kovács Tibor protonotárius, kanonok, é. főesperest, az esztergomi bazilika plébánosát saját kérésére augusztus 1-jével nyugállományba helyezte.

  Az Esztergomi Főszékesegyházi Plébánia plébánosává – felmentve eddigi lelkipásztori beosztása alól – Németh Jánost nevezte ki.

  Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismertétek, ismeritek Tibor atyát, aki a Bazilika plébánosa volt. Már a párom és a testvérei is hozzá jártak hittanra, mindhárom gyermekünket ő keresztelte, a két nagyobbik tavaly szintén hozzá járt hittanra, és nála volt első áldozó is. A gyerekek szerették, szeretik, örömmel mentek, nagyon jól tudott velük bánni.

  A Bazilika plébániáján volt az Esztergomi 14. sz. Holló cserkészcsapat cserkesz.hu tanyája, a cserkészotthon is - én úgy tudom, hogy újjáalakulásuk - 1989 óta. A plébánia belső udvarán a tetőtér kifejezetten a cserkészotthon részére készült. Tibor atya örömmel látta a gyerekeket. Persze, néha kicsit morgolódott, amikor a gyerekek az udvaron szaladgálás közben megtaposták a virágágyásokat, de soha nem haragudott rájuk.

  Tibor atya 1 éve jól megérdemelt pihenését tölti.

  Az új atya - akinek igazából még a nevét sem tudtuk, mert mindenki csak "csévi atya"-ként emlegette - kezdetektől fogva neheztelt a gyerekek hangoskodása, szaladgálása - egyáltalán a jelenléte miatt. Magam hallottam, amikor a kiscserkészek vezetője csitítgatni próbálta a gyerekeket kint az utcán (!!!), hogy ne hangoskodjanak, mert az atya haragudni fog. Azt is hallottam, hogy mivel az atya szombat-vasárnap is dolgozik (értsd: misézik, meg gondolom adminisztrációs feladatai is vannak), ezért neki szerda-csütörtök a "szabadnapja". Ezért a szerdai cserkészfoglalkozásokat más napra kellett tenni, mert a plébánia ajtaja zárva volt! Ezt megtapasztalhatták azok is, akik esküvőre, vagy jegyesoktatásra szerettek volna jelentkezni. Sokszor vártak kapunyitásra az utcán.

  Most pedig eljött az idő, amikor is a cserkészeknek "felmondtak". Mivel a tetőtérbeépítést a nem tudják magukkal vinni, veszélyben van az esztergomi cserkészélet, -munka, amit a gyerekek nagyon szerettek és szeretnek, és aminek közösségformáló, -építő szerepét vitatni felesleges.

  Mivel úgy tűnik, hogy az atya szándéka végleges - bár a szülők nevében levél fogalmazódik, melyet Erdő Péternek szándékozunk elküldeni - , kérlek Benneteket, hogy ha tudomásotok van olyan helyiségről a városban (lehetőleg a Bazilika közelében), amely alkalmas lehet a cserkészek, felszereléseik befogadására, jelezzétek. Köszönöm.