Személyi változások az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében
Egyház
2007. júl. 14.

<p>Erdő Péter bíboros a következő változásokat rendelte el az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében.</p>

Nyugdíjazások:

 • Kovács Tibor protonotárius, kanonok, é. főesperest, az esztergomi bazilika plébánosát saját kérésére augusztus 1-jével nyugállományba helyezte.

 • Sikos Antal ürömi és pilisborosjenői plébánost felmentette lelkipásztori beosztásai alól és nyugállományba helyezte.

  Püspöki helynöki kinevezés:

 • A Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöki tisztére augusztus 1-jével Székely János rektort nevezte ki.

  Esperesi kinevezések:

 • A Pesti Középső Esperesi Kerület esperesévé Tomanovics Józsefet nevezte ki.

 • A Dorogi Kerület esperesi teendőivel Kardos Mihályt bízta meg.

  Plébánosi kinevezések:

 • A Kőbánya Szent György Plébánia plébánosává február 15-ével Tomanovics Józsefet nevezte ki.

  Augusztus 1-jével az alábbi személyi változások történnek a főegyházmegye templomainak lelkipásztori ellátásában:

  Az Esztergomi Főszékesegyházi Plébánia plébánosává – felmentve eddigi lelkipásztori beosztása alól – Németh Jánost nevezte ki. A Piliscsévi Plébániára – megbízva a Leányvári Plébánia oldallagos ellátásával – Feldhoffer Antalt, a Budapest Csillaghegyi Jézus Szíve Plébániára Temesszentandrási Pétert, az Újpesti Főplébániára Horváth Zoltánt, az Újpesti Szent József Plébániára Molnár Istvánt, a Remetekertvárosi Plébániára Varga Jánost nevezte ki plébánosnak.

  A Budapest Thököly úti Rózsafüzér Királynéja plébánia plébánosává Nagy Károly püspöki helynököt, a Budapest-Pestszentlőrinc Szent László Plébániára Tóth Bertalant, a Sárisápi Plébániára – megbízva a Nagysápi Plébánia, és a Dági Plébánia valamint az Annavölgyi Lelkészség ellátásával – Zsiga Pétert, a Rákoscsabai Főplébániára – megszüntetve oldallagos ellátását – Galambossy Endrét, az Árpádföldi Plébániára Magyar Pált nevezte ki plébánosnak.

  Plébániai kormányzó kinevezése:

  Az Ürömi Plébánia kormányzójává – felmentve eddigi beosztása alól – Bakos Zsoltot nevezte ki, egyben megbízva a Pilisborosjenői Plébánia oldallagos ellátásával is. A Rákospalota-kertvárosi Plébániára Nowaczek Máriuszt nevezte ki plébániai kormányzónak. Androvich Tamást a kanadai magyar nyelvű hívek lelkipásztori szolgálatára bocsátotta, ahol a montreáli érsek az ottani Magyarok Nagyasszonya Plébánia kormányzójának nevezte ki.

  Templomigazgatói kinevezés:

  Mádai Istvánt a Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom igazgatójává nevezte ki.

  Kápláni áthelyezések:

  Repcsik Gyulát – felmentve a Pestszentlőrinci Szent László Plébánián betöltött kápláni feladata aló – a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébániára helyezte káplánnak, külön feladatául adva az újonnan alapított újpalotai filiális egyházközség megszervezését.

  A premontrei rendből a főegyházmegyébe érkezett Balik Bélát a budapesti Szent István-bazilika káplánjává nevezte ki, különös feladatként megbízva a Pozsonyi úti Szent Ágoston kápolna ellátásával.

  Felmentve eddigi lelkipásztori megbízatása alól Kálmán Józsefet a Felsőkrisztinavárosi Plébániára, Kiss Áront a Rákoskeresztúri Plébániára, Licskó Szabolcsot a budapesti Magyar Szentek Plébániára, Mékli Attilát a farkasréti Mindenszentek Plébániára, Stift Zoltán szombathelyi egyházmegyés paptestvért a zugligeti Szent Család Plébániára, Szőts Lászlót a Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébániára Szpunár Marekot a Törökőri Kis Szent Teréz Plébániára nevezte ki káplánnak.

  Magyar Gergely OFM tartományfőnök előterjesztésére augusztus 10-ével felmentette a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánián betöltött kápláni beosztása alól Frész Timóteus OFM és Szabó Xavér OFM atyákat és Varga Kamill OFM atyát nevezte ki káplánnak.

  Első lelkipásztori beosztások:

  Csernáth Zoltán a Budavári Nagyboldogasszony Főplébániára, Horváth István a Városmajori Plébániára, Lak Gábor Soroksár-Főplébániára, Tiboldi Gábor a Thököly úti plébániára kapta első kápláni beosztását.

  Kisegítő lelkészi megbízások:

 • Ottó Rezsőt a Regnum Marianum Plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

 • Juhász Csaba veszprémi egyházmegyés atyát a Budapest Kispest Nagyboldogasszony Főplébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

 • P. Borsos János József OSPPE tartományfőnök előterjesztésére július 1-jével Kürtösi Krisztián Lehelt, a pálos rend tagját a Sziklatemplom kisegítő lelkészévé nevezte ki.

  Plébánia oldallagos ellátása:

 • A tardosi plébánia lelkipásztori ellátására Szabó Zoltán tarjáni plébános kapott megbízást plébániai kormányzóként.

  Állandó diakónusok szolgálata:

  Bärnkopf Péter a Budapest-Zugliget Szent Család Plébánián, Kató Csaba a Budapest Szentimrevárosi Plébánián, Kunszabó Zoltán a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánián fog diakónusi szolgálatot teljesíteni.

  Forrás: Magyar Kurír

 • (forrás)