Kit érdekelnek a törvények?

Kit érdekelnek a törvények?

2008. 11. 15. 16:59

Meggyes ismét nagyvonalúan elsiklott egy olyan apróság felett, mint például az önkormányzati törvény. Miért is érdekelné ez az apróság őt?

A mindenek felett álló polgármesterünket nem érdekli az önkormányzati törvény (sem).

Nyíri Attila és Winkfein Csaba MSZP-s önkormányzati képviselők – élve az Ötv. által biztosított jogukkal – még október 16-án tettek fel írásban néhány kérdést Meggyes Tamás polgármesternek.

A levél kérdései:

1. Az elmúlt három évben az Ön által képviselt település önkormányzata állt-e vagy áll-e bármiféle szerződéses kapcsolatban az UD Zrt.-vel, vagy a levél mellékletében feltüntetett, az UD Zrt. irányítása alá tartozó cégek bármelyikével?

2. Az elmúlt három évben az önkormányzat tulajdonában álló illetve irányítása alá tartozó bármelyik gazdasági vagy szolgáltató társaság kötött-e szerződést az UD Zrt.-vel, vagy a levél mellékletében feltüntetett cégek bármelyikével?

3. Amennyiben az önkormányzat vagy a fent említett önkormányzati gazdasági illetve szolgáltató társaságok bármelyike szerződéses viszonyban állt az UD Zrt.-vel vagy a mellékelt cégek valamelyikével, úgy kérem, részletezze, hogy milyen feladatra, milyen időszakra, milyen teljesítési határidőre és milyen összegre szólt a megbízás?

4. Az önkormányzat részéről ki ellenjegyezte a szerződést és a teljesítés igazolását?

5. Milyen eljárás keretében választották ki a céget a szerződésben rögzített feladatok teljesítésére?

6. Találkozott-e Ön valaha személyesen az UD Zrt. bármelyik vezetőjével?

7. Tudott-e Ön arról, hogy az UD Zrt. vagy a mellékletben feltüntetett cégek bármelyike illegális adatgyűjtést végezne a városban?

Majd egy hónap után megérkezett Meggyes Tamás válasza, amely ennyi volt:

A Képviselő-testületünk 2008. október 16-i ülésén az UD Zrt. ügyében kérdést intézett hozzám. Akkor megjegyeztem, hogy a Magyar Szocialista Párt központi pártutasítása alapján feltett kérdésüket nem érdemes válaszra méltatni.

E témához kapcsolódóan csupán érdekességként, tájékoztatásul megküldöm a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökének levelét, amelyet Török Zsolt képviselő úrnak (MSZP) írt.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) így rendelkezik:

(2) A települési képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni;

Most tegye fel a kezét az, aki a „feltett kérdésüket nem érdemes válaszra méltatni” kitételt érdemi válasznak érzi!

Még nincsenek kommentek :(