Kézi vezérlésű média

Kézi vezérlésű média

2008. 10. 20. 22:11

Meggyes Tamás már többször is bebizonyította, hogy nem zavarják őt a jogerős bírósági ítéletek. Láthattuk ezt Csomor Sándor jegyző ügyében, valamint legutóbb Nyíri Attila sajtópere sem okozott meglepetést e téren. A városi Hídlap a mai napig nem közölte le helyreigazítását. Silye Józseftől megtudtuk, miért.

Silye, ahogy többeknek elmondta, válságmenedzserként került a Hídlapot kiadó EHÍR Kft. élére. Válságmenedzsernek annak ellenére, hogy magánemberként jelentős tartozása van.

Elmondása szerint az említett jogerősen megítélt helyreigazítást eredetileg megjelentette volna az akkori főszerkesztő, ám kivetették vele. Ahogy ő fogalmaz: kivetették a lapból. A tulajdonosok, amennyiben olyan dologgal találkoznak, ami nem tetszik nekik, úgy azt áthúzzák. Silye a tulajdonosokat is megnevezi: a három felső vezető. Hogy kik ők? Meggyes Tamás polgármester, Knapp János Pál és Németh József alpolgármesterek.

Hogy a legutóbbi jogerősen megítélt helyreigazítás kin bukott el? Silye szerint Meggyes Tamáson.

Vérlázítóan arcátlan dolgokat enged meg ezek alapján Meggyes Tamás önmagának! Hol élünk, emberek? Ebben a városban mindent meg lehet tenni? Van olyan ember, aki a törvények felett áll?

Aki ezt képzeli önmagáról, annak el kell tűnnie Esztergom közéletéből! De sürgősen.

2009. 01. 18. 22:49

Meggyes nem más, mint egy cenzor

Törölt felhasználó

2009. 01. 14. 21:53

E hírből három következtetés vonható le:

1. Már megint új főszerkesztő lesz.

2. Letagadja amit mondott.

3. Mehetsz te is bíróságra.

1. Még nincs...

2. Próbálja...

3. Pénteken.

:)

2008. 10. 27. 16:08

Valaki mondja meg nekem, ha tudja, hova lett a Hídlapból Váczy-H. István? Az utóbbi időben az ő " Kedves Olvasó" című írásaiért vettem szívesen kezembe a Hídlapot ! Nagyon sajnálnám, ha eltávolították volna !

2008. 10. 21. 23:08

Lehet-e önkormányzati képviselő, illetve polgármester a helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja?

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5. § j) pontja, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (1) bekezdésének s) pontja szerint önkormányzati képviselő, illetve polgármester nem lehet egyebek mellett lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

Annak eldöntéséhez, hogy a polgármester, illetve települési képviselő lehet-e a helyi önkormányzat által kiadott lap szerkesztője, illetve szerkesztőbizottságának elnöke, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.), illetve a végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet egyes rendelkezései adnak eligazítást.

Mind a Tv., mind a végrehajtására kiadott kormányrendeletek külön rendelkeznek az időszaki lap alapítójáról, kiadójáról, a szerkesztő személyéről, illetve feladatairól. Ennek alapján megállapítható, hogy külön szervezet, illetve személyek végzik a lap szerkesztését, illetve az időszaki lap kiadásával kapcsolatos egyéb tevékenységet. Az összeférhetetlenségi törvény a helyi lapnál végzett szerkesztői tevékenységet önmagában nem tekinti összeférhetetlennek.

A Tv. 7. §-a külön rendelkezik a lap alapítójáról, a 8. § a lap kiadójáról, valamint a 18. § az ún. felelős személyekről. A Tv. 7. § (1) bekezdése alapján időszaki lapot természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága alapíthat. E rendelkezés alapján az önkormányzat képviselőtestülete dönthet időszaki lap alapításáról. A Tv. 8. § (1) bekezdése szerint az időszaki lap kiadója a lap alapítója, továbbá a lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet lehet. Abban az esetben, ha az önkormányzat egyben a lap kiadója is, abban az esetben a 2000. évi XCVI. törvényben megfogalmazott összeférhetetlenségi okok fennállnak, hiszen a polgármester, illetve a képviselő nem lehet a lapkiadó vezetője. Egyéb összeférhetetlenségi okra okot adó körülményt pedig a lap kiadására vonatkozó rendelkezések, a lapkiadó szervezetére, működésére vonatkozó rendelkezések ismeretében lehet meghatározni.

Célszerű, hogy az esetleg fennálló összeférhetetlenségi okok megszüntetése érdekében a helyi lap kiadásával lapkiadói tevékenységet végző szervezetet bízzanak meg, és ezzel egyértelműen zárják ki az esetleg felmerült összeférhetetlenségi okokat.

Forrás: www.valasztas.hu

Törölt felhasználó

2008. 10. 21. 22:52

Ne felejtsük el, hogy a Hídlap, mint városi újság: KÖZPÉNZEN készül, és vonatkoznak bizonyos szabályok az ilyen lapokra.

Semmiféle képpen nem megengedhető, hogy valaki kisajátítsa magának az újságot. Márpedig a jelenlegi felállásban ez történik.

Silye pedig tökéletes partner ebben.

2008. 10. 21. 20:16

Ez valóban megtörténhet 2008 - ban Esztergomban ? Miavecz Jenő véleményére kiváncsi lennék !

2008. 10. 21. 9:50

E hírből három következtetés vonható le:

1. Már megint új főszerkesztő lesz.

2. Letagadja amit mondott.

3. Mehetsz te is bíróságra.