Tedd közkinccsé, ha valami nagyon sikereset kreáltál a konyhában vagy szabad tűzön!

Tedd közkinccsé, ha valami nagyon sikereset kreáltál a konyhában vagy szabad tűzön!

2008.09.11. 21:21

Minden sütés-főzés körül serénykedőnek volt már bizonyára szomorú tapasztalata és olyan élménye is, hogy a tudományát az egekbe dicsérték.

Nos! Ha valami nagyon jól sikerült, főleg ha gyors is, számolj be róla, közölj hozzá receptet, esetleg fotót is mellékelve, hogy nagyobb kedvet kapjunk a kipróbáláshoz. Színesítsük kicsit a lapot! Akár pontozhatnánk is havonta.

2019.12.13. 18:52

Igen, igen, fejben SZERKESZTÉS! (Mint ahogy az egyszeregyet fejből tudod.)

Mert szerkesztésnek hívtuk (akár csak a geometriai elemek szerkesztését) zeneelméletből az összhangzattani akkordok sorba fűzését is. Ugyanis bizonyos szabályoknak eleget téve lehet csak egymás után rakni az akkordokat. 
Nehéz elmagyarázni annak, aki mit sem tud arról, mi pl. az akkord.
Az akkord az tercépítkezésből álló hármas vagy négyes hangzat.
A legegyszerűbb ugye a C-dúr hangsor: C D E F G A H C (Azért egyszerű, mert nincs benne se kereszttel fél hanggal felfelé, se b Bé-vel fél hanggal lefelé módosított hang.) 

A hangok egyben a hangsor (hangnem!) számozott fokai: I. II. III. IV. V. VI. VII. (VIII. =I.)
/Szolmizálva: dó re mi fá szó lá ti (felső dó')/

Ezek a fokok egyben az összhangzattanban (harmóniákban, azaz akkordokban) használatos NÉGY szólamú hangzatok BASSZUSBAN lévő szólamhangjai is. Minden fokra tercekből lehet hangzatokat, azaz akkordokat szerkeszteni, de NEM MIND EGYENRANGÚ!
Vannak FŐ HÁRMASHANGZATOK: I. IV. V. I. Ezt a hangzatsort kadenciának hívjuk. 
/Az összes többi fokra épített hármashangzatoK a MELLÉK HÁRMASHANGZATOK, DE EZEKKEL MOST NEM FOGLALKOZUNK!/

Pl. I. fokú hármashangzat C-dúrban: C-E-G; --- Ez a TONIKA FUNKCIÓ (=feladat, szerep, mely a hangnem alaphangja, kiindulást és befejezést jelent)
IV. fokú hármashangzat: F-A-C; --- SZUBDOMINÁNS FUNKCIÓ (alsó domináns, vagy elindulás valamilyen - felfelé, vagy lefelé - irányba)
V. fokú hármashangzat: G-H-D; --- DOMINÁNS (Tetőpont, azaz Uralkodó) Innen visszamenni a szerkesztési szabályok szerint csak az ALAPRA (I. fok) lehet.
Tonika, szubdomináns, domináns, tonika. EZ a kadencia, amit az I. IV. V. I. -nél már írtam. 

Érdekes jelenségre hívnám fel a figyelmedet, amely megmagyarázza az előbbi szabályt - mármint, hogy Domináns funkció után MIÉRT csak a Tonikára mehetünk!
Ha csak ennyit énekelek: C D E F G A H és itt megállok, a FÜLEDBEN BELSŐ HALLÁSSAL önkéntelenül is ott fog csöngeni a H feletti (felső) C hang!
Próbáld ki!
Még a tested is BEFEJEZI a befejezetlent!
Különben hiány érzeted támad...

Nos, ezért KELL Dominánsról Tonikára menni.
Ugyanis a domináns hangzatban benne van a H, ami a VII. hangja a hangnemnek, és VEZÉR-, vagy VEZETŐHANG a neve. Itt egyszerűen NEM LEHET MEGÁLLNI! Mert félhangnyi távolságra vagyunk az alaphangtól, ezért aztán be KELL fejezni alaphanggal. Ez a hegycsúcs, innen már feljebb menni nem lehet.
Úgyhogy EGY fontos szabályt már megtanultunk a KLASSZIKUS ZENEI ÖSSZHANGZATTANBÓL: A vezető hangot (VII. fok) az I. (=VIII.) fokra kell vinni, azaz FÖLFELÉ.

A másik fő szabály a könnyen énekelhetőség, azaz mennél kisebb hangközzel érjük el a következő harmóniában jövő hangot.
Ez azt jelenti, hogy ha van a két egymás utáni akkordban közös hang, azt meg kell tartani.
Nézzük, van-e ilyen az I. és a IV. fok között?
C-E-G ; F-A-C
Igen, van, a C!
Tehát a három hangból álló hanzat a IV. fokban alulról fölfelé így fog jönni:
C-F-A

Most jön még egy szabály:
Kerülni kell a kvint és oktáv párhuzamot, mert ÜRESSÉ válna tőle a hangzatok egymásutánja, ezért aztán ellenmozgásba kell vezetni őket.
IV. és V. fok között fordul ez elő: F-A-C; G-H-D
Ha az F-et G-re viszem, az oktáv párhuzam. Ha a C-t a D-re, az meg kvint (ötödik távolságúhangköz) párhuzam.
Tehát a basszusban lévő F-G lépéssel ellentétben a felső (tenor, alt, szoprán szólamokban lévő) három szólamban lefelé vezetem az V. fokra épülő hangzatot!
Azaz az előbbi IV. fokra C-F-A épülő V. fokú hangzat H-D-G lesz.
Most pedig jön a kadencia befejezése, (azaz ahonnan kiindultunk), és a vezérhangot (H) felfelé vezetve a záró (befejező) I. fokú Tonikai hangzat hangjai: C-E-G lesz, már csak azért is, mert van egy közös hangunk, a G, és azt meg kell tartani.
Tehát megszerkesztettük máris a kétszer ötvonalas kottapapír NÉLKÜL fejben  ezt a kadenciát:
C-dúr kvint helyzet:
T I. C C-E-G; S IV.: F C-F-A; D V. : G H-D-G; T I.: C C-E-G
Szolmizálva: DÓ Dó-Mi-Szó; FÁ Dó-Fá-Lá; SZÓ Ti-Re-Szó; DÓ Dó-Mi-Szó

Elmondom a basszus szólam hangjait: C F G C Szolmizálva: DÓ, FÁ, SZÓ, DÓ
A legfelső, szoprán szólam hangjait: G A G G Szolmizálva: Szó, Lá, Szó, Szó
Az alatta lévő alt szólam hangjait: E F D E Szolmizálva: Mi, Fá, Re, Mi
Tenor: C C H C Szolmizálva: Dó, Dó, Ti, Dó

Még egy kis türelem!
Mi az a kvint-helyzet?
Azt jelenti, hogy a szoprán szólam a hangzat alaphangjának melyik hangköze?
Jelen esetben azért kvint helyzet, mert a G hang kvint (ötödik) hangtávolságra van a hangzat basszus szólamától.
Van még terc helyzet, mikor a szoprán a hangzat terc hangja, és oktáv helyzet, amikor meg oktáv távolságra van a szoprán.az alaphangtól.

Nos kedves dmolnár, ezek a legegyszerűbb hangzatfűzési szabályok (vannak sokkal bonyolultabbak is!) a klasszikus összhangzattanban, mely a barokk zenében szűrődött le, és J.S. Bach mester járatta csúcsra, valamint ő zárta le a halálával, 1750-ben.  

2019.12.12. 16:31

Méghogy fejben szerkesztés... Erről is most hallok először...

2019.12.12. 15:26

Az is volt, egy nagy BAROM!:(((
Utáltuk is rendesen. De az én megpróbáltatásom CSAK 2 évig tartott, aztán átkerültem a zenegimnáziumba, ahol megtanultam, hogy lehet a nap 24 órájából 48-at csinálni!!!
Főleg a főiskolai évek alatt, mert akár hiszed, akár nem, 17 tantárgyunk volt, és ezeken egy héten CSAK az órákon részt venni elég lett volna, ráadásul majdnem mind duplikázott óra volt...
A legjobban az orosz órákra való készülést hanyagoltuk el, és nem az ellenszenv okán, hanem az IDŐ relatív múlékonysága mián...
Pl. idő hasznosítása miatt tökélyre vittük az órákra járás ideje alatt pl. a "fejben szerkesztést" zeneelméletből.
Ha érdekel, ennek lényege az AKKORDOKFŰZÉSEK FUNKCIÓK SZERINT (Tonika - Szubdomináns - Domináns - Tonika, azaz: I-IV-V-I).
Minden dúrban és mollban, és minden helyzetben (kvint, terc és oktáv)...
Kapásból el kellett tudni mondani pl. az alt szólam hangjait... Vagy a tenort... Legkönnyebb volt persze a basszus: C-F-G-C.

Ezt a gyaloglás közbeni fejben szerkesztést annyira megszoktam, hogy számológép ide, oda, a kislányomat, mikor ovis volt, ilyen gyalogló utak közben tanítottam meg kottát olvasni (pl. melyik vonalon van g-kulcsban az egyvonalas "e", vagy basszus kulcsban a nagy "H"?), iskolás korában meg a szorzótáblát fejből, vagy összeadtuk az arra jövő autók rendszámait, és ha KEREK szám jött ki, tapsikoltunk egyet!:)))
Majd mikor ő is zenegimis lett, a fejben szerkesztést ő is így gyakorolta.
Hát pl. így lehet egy órából kettőt csinálni. Bizony, ezt a terápiát MOST is hasznosítja, mert a két gyerek nevelése mellett még dolgozni is jár, s áld is e módszerért mind a mai napig...

Mindig sok elfoglaltsága volt, s pörgött egész nap, mint az orsó, de ezt csinálja ma is...
Zenei általánosba járt, két hangszert tanult a zenesuliban, énekkar, zenekar... Nem volt ideje unatkozni.
S most sincs. Az egyik gyerek általánosba jár, a másik már gimibe, na és a különórákra vitel (sport az egyiknek, zene a másiknak...), meg a saját állása, ahol marketing menedzser. Szerencsére az apja jól megtanította autót vezetni, mert anélkül németben nem boldogulna, az biztos!


2019.12.11. 12:16

Igen nagy barom lehetett (már bocs) az a tanár....  Ami a zenei pályán a többi tantárgy elhanyagolását illeti, megértem, annyi gyakorlást kíván, mire valaki jól elsajátít egy hangszert, illetve az azon való játékot, hogy amellett túl sok idő a tanulásra már nem marad...

2019.12.10. 21:16

Nevetni fogsz!
A mi biosz óránkat egy frissen végzett tanár tartotta a reálgimiben (2 évig voltam ott), és mi lányok nem szerettük, de nem azért, mert nem volt valami csinos fiú, hanem mert folyton gunyorosan stírölgetett bennünket, és igyekezett zavarba hozni, gyakran azt mondta: A következő órán SZŐRÖZÉS lesz!:(((
Na, a neje kémiát tanított, azt kedveltem, bár ő is csúnya nő volt, de mert a kémia kedvenc tantárgyam volt, így jól álltam belőle, és nem cikizett.

Viszont a zenegimiben meg az oszifő tanárnő tanította a biológiát, így gyakran osztályfőnökit tartott helyette, mivel nem volt érettségi tantárgy, nem igazán törődött vele, meg a földrajzzal se, mert még azt is ő tanította.
Általános volt a zenegimiben, hogy mi is csak az érettségizendő tantárgyakat tanultuk, a többit mellőztük, mert volt elég más fontosabb zenei tantárgyunk, amit viszont muszáj volt tanulni, és hangszert gyakorolni. Az énekkari próbák pedig koncertek előtt napi 4-5 óránkat is igénybe vették!:((


2019.12.10. 20:29

Minden bizonnyal, ámde a mi biológia óránkat az igazgatónk tartotta és az közel sem volt annyira érdekes, mint kellett volna... :0)

2019.12.10. 15:56

Ééééééén?!... Méghogy kárörvendő???
Hát nem látod, hogy meggondoltam magam? JOBB ötletem támadt!

Hisz asszem, én CSAK JÓT akartam Nektek a BIOLÓGIA korrepetíciós óra ajánlásával!
Bizonyára örültetek volna, ha Dr. Veres Pál orvos-szexológus tartotta volna azt a továbbképzést!
Na nehogy már neeeeem?!  
Képtalálat a következőre: „dr veress pál”

Képtalálat a következőre: „kacsintás”


2019.12.09. 20:57

Kárörvendő... :0)

2019.12.07. 2:24

Hát mit ne mondjak?!

SEMMIT nem mondok, csak kárörvendően kacagok:
BRUHAHAHAHAHAAAA!!!

Kapcsolódó kép


Bár lehet, hogy én inkább BIOLÓGIA órát tartottam volna Nektek, az "testhez állóbb" lett volna! ;o) :P


2019.12.06. 17:10

Mondjuk a lányok is jöttek, csak ők azt mondták, hogy drukkolni (mert általában fociztunk). Mi persze ilyesmit nem mondhattunk, mert a lányok nem fociztak, ugyebár... Így mi csak ott voltunk... Amíg valakinek az az agyament ötletet támadt, hogy ez az idő nekünk kiválóan alkalmas lenne fizika korrepetálásra... Hát mit ne mondjak... 

2019.12.05. 19:19

Hát alighanem a párom ezért szereti az olyan magyar filmeket többször is megnézni a neten, mint az "Egészséges erotika", meg a "Legenda a vonaton"-t, amiért TI a már nekivetkőzött lányokat! :DDD
Én egyébként ezen nem tudok felháborodni, hanem nagyonis természetes férfias megnyilvánulásnak fogom fel.
Képtalálat a következőre: „egészséges erotika”
Fotó: Gáspár Miklós: Részlet az Egészséges erotika című film forgatásáról, 1985
 /Országos Széchényi Könyvtár Fényképtár/

Képtalálat a következőre: „egészséges erotika”
Egészséges erotika 1985.

Itt a kedves férfi polgártársaink a női zuhanyozót szemlélik olyan nekiveselkedve!:DDD
"Éppen kapás van!" - jelszóval! ;o)
Képtalálat a következőre: „egészséges erotika”


2019.12.03. 20:48

Hát nálunk a lányok táskáit nem kutattuk. De a tornaórákat bizony mi is lestük, de nem azért, mint nálatok, hanem pont fordítva, mi azokat néztük, akik nekivetkőztek.. Bizony... :0)

2019.11.28. 12:10

Hát ugyi az lehet, hogy MOSTANÁBAN újra nem adnak semmi májnövesztő tápot a libáknak, kacsáknak, de valaha bizonyára adtak, mert miért "tanácskoztak" volna a gazdák róla, hogy gyerekként még a tápszerek nevei is megmaradtak az emlékezetemben (kb. 60-65 év távlatából)?...

Hát igen, a fiúk...
Mi még csupa lányiskolába jártunk, a koedukáció "réme" csak a gimiben ért utól bennünket! 
Ez azzal járt, hogy külön voltak a tornaóráink, és mikor nekünk volt óra, akkor a fiúknak lyukas órájuk volt. Ki is kutatták a lányok táskáit, és megették a tízórainkat, meg azt skubizták az ablakból, ha kint tornáztunk az udvaron, hogy kik kértek felmentést ama "bizonyos okból", de tudták akkor is, ha nem voltunk kint, mert annak a lánynak vattacsomag volt a táskájában, aki nem tornázott.
Szóval nem voltak velünk valami gentlemanusok!:(((
Pedig többen voltak nálunk, lányoknál, mert én az ún. "reál-tagozatba" jártam, és a humán tagozatban volt több a lány.

Kapcsolódó kép
Tornaverseny 2015.

2019.11.27. 15:56

A húsa nem fekete, az biztos, mert vér van abban is, meg izomszövet. De a fekete bőre miatt nem guszta, legalábbis számomra. A liba mája semmiféle tápszertől nem nő. Tömni kell, és így előidézni azt, hogy a mája betegesen felduzzadjon, hiszen csak így képes kezelni a töméntelen élelmet. Ehhez pedig kukorica kell, jó zsírosan, és azt kell lenyomni a torkán. Ez van. De ugyanez a helyzet a kacsával is...

A fiúk meg mindig dicsekedtek. Vagy a tojások számával, vagy a megivott pálinkával, és jóval később, amikor már volt pénze az embereknek erre is, a kapott pénzzel... Nincs ebben semmi különös. Hacsak az nem, hogy ma már alig locsolkodik valaki... Tán még faluhelyen. Báááár... 

2019.11.27. 15:28

Bevallom, nekem is eléggé gusztustalan ez a fekete állat!
Hiszen még tán a bivaly lenyúzott bőre alatti hús se fekete!
Vajon milyen lehet ezé a tyúké, kakasé?!
Bár azt mondják, MI IS BETEG ÁLLAT máját esszük, mikor hízott liba sült máját esszük. 
Nos igen, ez olyannyira igaz, hogy emlékszem, gyerekkoromban a felnőttek beszélgették maguk között (azt hitték, mi gyerkőcök nem halljuk!), hogy a kacsát. libát valami "futor és pekk" nevű tápszerrel etették, hogy nagy legyen a májuk...
Hogy ezek mifenék voltak, azt nem tudom, még csak nem is emlékszem, hogy láttam volna őket, bár lehet, hogy csak nem tudtam, hogy ez az...

Bizony, a locsolkodás kiment a divatból. Azt gondolom, talán nem is baj! Én ugyanis utáltam, hogy mindenféle idegen fiúk is jöttek locsolni a PÉNZ miatt, amit kaptak. Láttam egyszer, ahogy az egyik sarkon ott hencegtek egymásnak a "keresetükkel"! :(((

Kapcsolódó kép


2019.11.25. 20:18

Lehet, hogy faji előitéleteim vannak, de maradok a "fehérbőrű" csirkénél. Mármint enni. Én amúgy húsra inkább a hagyományos parlagi tyúknál maradok, annál a kertben kapirgálósnál, ami ma már ritkaság.

A tojásfestés nálunk még megvan. Bár már inkább csak egyszínűek és csak dísznek. Mert ugye locsolkodók már nagyon ritkán járnak. Ketten a fiammal, meg az unokaöcsém, és annyi...

2019.11.23. 23:18

A zsiráfos viccet én is ismerem...
De BE KELL LÁTNUNK, mindkettő (zsiráf és fekete tyúkfajta) létezik.
Viszon nem hittem volna, hogy a bőrük is negro!:DDD
Szóval nemcsak emberben van fekete bőrű!????
Itt egy kép és egy link erről a tényről:
Képtalálat a következőre: „ayam cemani kakas”

https://foodyny.hu/1891-f%C3%A9lmilli%C3%B3t-%C3%A9r-a-gy%C3%A1szos-kakas
És mint az írásból kiderül, MINDEN belső szerve is fekete! Hát ilyet?! Tényleg alig hihető!:((

A magam részéről én is inkább a fekete tollú, piros tarajú kakrikából szeretnék leveskét, hiába olyan drága az Ayam Cemani fajta baromfiból készült étek!:(((

Egyébként a tyúkokból is a "kindermagos" - bocsánat, kendermagos fajta a kedvencem, bár csak a magyar nevét ismerem, a fajta nevét nem.
Képtalálat a következőre: „plymouth tyúk”
Amrock fajta

Bár van, akik a vörösekre, vagy a hófehér plymouth-okra esküsznek.
Képtalálat a következőre: „plymouth tyúk”
Plymouth

Régebben, mikor festettem tojást húsvétkor, a fehér héjúakat szerettem, mert arra lehetett kalocsai népi mintát festeni. Fekete tussal, majd később tintenpen filctollal rajzoltam rájuk, majd színes filccel kiszíneztem.

Ezek már sajnos csak olyan ún. "tojás-színűek", mert a hófehér héjúak eltűntek a boltokból, így nem tudtam többé kalocsai és matyó (mezőkövesdi)  mintásat festeni. Igaz, amúgy is ráuntam, mert megszűnt a locsolkodási szokás nálunk a férjem halála óta.
Ő sose mulasztott el meglocsolni bennünket a lányommal...

2019.11.22. 17:14

Hát tudod ez kezd kicsit ahhoz hasonlítani, amit az öreg parasztbácsi mondott az állakerti zsiráf láttán "Ilyen állat nincs is!". Nem mondom, még én se láttam grafitszürke tyúkot, no pláne fekete tarajjal. De rákerestem, és valóban, indonéz fajta, Ayam Cemani. De nekem is jobban tetszik a piros tarajú fekete. 

2019.11.21. 19:48

Hát ilyet már hallottam, hogy az állatok azt hiszik az anyjuknak, akit először meglátnak.

Egyébként épp az imént vitáztunk össze a párommal azon, hogy nem akarja elhinni, van olyan csupa fekete kakas, mint a grafit, mert még olyan fényes is.
Azt mondja, biztos bekenték!
Pedig itt még tyúkja is van:
Képtalálat a következőre: „fekete kakas”

Azt mondja, neki jobban tetszik az, amelyik fekete ugyan, de piros a taraja:
Képtalálat a következőre: „fekete kakas”
Kétségtelenül szép példány, de a csupa grafitfekete meg különleges, és igenis, hogy nem festett, hanem IGAZI!!!

Hát most mondd meg! Képesek vagyunk ilyen hülyeségen vitatkozni! :DDD

2019.11.21. 17:29

Arra hallgatnak, "akit" először látnak meg. Ha egy embert, akkor azt követik, ha egy libát, akkor azt. De amúgy pont úgy viselkednek a legelején, mint akit a kotlós keltett ki. Csak utána kezdenek tapasztalatokat gyűjteni. Úgyhogy semmi nagy dolog nem lenne, ha beraknák őket egy kotlós alá. Hacsak a kotlós nem csapna szét az idegenek között... Amúgy a tyúktrágya szagát én se kedvelem, ellentétben a ló, vagy marha istáló szagával