Kedvezményes telekeladás?

Kedvezményes telekeladás?

2008. 08. 26. 10:44

Újabb diszkriminatív rendeletet alkotott Esztergom Képviselő-testülete, mikor önkormányzati telkek kedvezményes eladásánál kikötötte a legalább középiskolai végzettséget.

A rendelet:

„ Esztergom Város Önkormányzatának 51/2008. (VI.19.) ör. rendelete a Szent Miklós telkek értékesítésének szabályairól

4 § (1) Pályázni az az Esztergomban bejelentett, állandó lakcímmel rendelkező, legalább középiskolai végzettséggel rendelkező nagykorú személy jogosult, akinek a) a családja legalább nettó 120.000,- Ft összjövedelemmel rendelkezik, és

ab) legalább egy családtag keresőtevékenységet folytat, továbbá

b) egy vagy két szülő vállalja, hogy az adásvételi szerződés aláírásától számított 6 éven belül a gyermekeinek száma eléri a hármat,

c) feltéve, hogy a pályázó lakó- vagy építési telek tulajdonjogával, illetve haszonélvezeti jogával nem rendelkezik.

(2) Egy családból egy fő jogosult pályázat benyújtására.”

A rendelet: www.esztergom.hu

Forrás: egominfo

2008. 08. 28. 16:45

Annyiban sántít a példád, hogy ezek a telkek a Ságvári telepen vannak kijelölve. Ha jól tudom, hogy az a rész a SZIM mögötti rész, ahol nagyrészben romák laknak. Egy ilyen jövedelemmel rendelkező család nem megy oda lakni.

A telkek helyét sajnos nem tudom, de nem is lényeges. Az eltúlzott összeggel a rendelet abszurditására próbáltam rávilágítani. Arra, hogy a közösből csak egy szűk rétegnek jut újra, úgy, hogy a város az alapba fektetett pénz újra termelődéséről lemondhat. Fenntartom továbbra is azt, hogy úgy kellene sáfárkodni az alap pénzével, hogy a jótéteményeiből a lehető legtöbb ember részesüljön és a beletett pénz valamilyen módon újra termelődjön, ezáltal az alap összege bővülhessen.

2008. 08. 28. 16:35

Annyiban sántít a példád, hogy ezek a telkek a Ságvári telepen vannak kijelölve. Ha jól tudom, hogy az a rész a SZIM mögötti rész, ahol nagyrészben romák laknak. Egy ilyen jövedelemmel rendelkező család nem megy oda lakni.

Jelenlegi állapotában csak cigányok fognak oda építkezni, már ha van legalább középiskolai végzettségük, és 120 000 forint havi jövedelmük. De mivel ilyen delikvens kevés van, ezért aztán a dolog megoldott. Vagyis adtam is meg nem is. De jól el lehet adni piárilag.

Egyébként, ha belegondolunk az alábbiakba más szempontok miatt sem lesz egy sikeres projekt. Van egy család, akik érettségiztek. Van 120 000 Ft havi jövedelmük. És vállalnak három gyereket. Ebben az esetben az egy főre jutó jövedelmük 24 000 Ft. Na ebből éljél meg, és építkezzél.

2008. 08. 28. 15:11

Számomra felfoghatatlan, hogy ez a " dobáljuk a nép közé a lóvét azt' majd minden jó lesz" típusú gondolkodás 2008-ban még életképes. Hahó! Nagyjából az ilyen gondolkodás miatt jöttek a megszorítások!

Tételezzük fel van egy család 2 gyerekkel, tervezik a 3. utódot, mindkét szülő főiskolai végzettségű, apuka keres havonta 1 milliót , anyuka csak 500 ezret, ingatlan nincs a nevükön. Megragadják az alkalmat és pályáznak a kedvezményes telekre és meg is kapják azt. Normális dolog ez? Rászorulnak erre? Ne feledjük az alapban , melytől a támogatás származik, a városi adófizetők pénze van, azoké is akik 80ezer ft-ból élnek 2 gyerekkel albérletben. Miért nem olyan megoldásokat keresünk, aminek a jótéteményeiből mindenki részesülhet, így elkerülve a vitákat, marakodásokat?

Nem értem, hogy ezt a pénzt miért nem iskolák tanítási színvonalára költik? Nem megszüntetni kell nyelvi előkészítő osztályokat, hanem többet indítani. Jobb minőségű iskolák, nagyobb tudású embereket bocsátanak az életbe, akik jobban fizető állásokhoz juthatnak, ezáltal több adót fizetnek ,amit újra az alapba lehet forgatni. Vissza a vesszőparipámhoz az óvodák nyitva tartásához: hosszabb nyitva tartás- jobb állás vállalásának lehetősége a szülőknek- több adó- több visszaforgatható pénz az alapba.

Előre látás kellene, mert most úgy tűnik, hogy csak az megy, hogy itt a zsozsó, vigyétek, azt hogy legközelebb miből lesz pénz az meg kit érdekel?

2008. 08. 28. 10:40

Nekem a Szent Miklós Alappal kapcsolatban az a véleményem, hogy az csak virtuálisan létezik, valós pénz nincs benne. Ha valós pénz lenne benne, akkor minden jogosult gyermek nevére nyitnának egy zárolt bankszámlát, és rátennék az esedékes összeget. Ez a pénz csak papíron létezik, és akkor lesz majd nagy pofára esés, ha el kell kezdeni a kifizetéseket. Persze akkor már mester és tanítványai /követői/ sehol nem lesznek, és az akkori városvezetés majd törheti a fejét, hogy miből fizessen. Nos ezért nem most adnak pénzt belőle iskolakezdésre és egyebekre, mert akkor valós kifizetést kéne teljesíteni! Higgyétek el nekem, hogy ez a Szent Miklós Alap egy óriási szemfényvesztés, csak sokan ezt nem látják! Mire észreveszik, akkor meg már későn lesz. A rendeletre pedig csak annyit: "No komment"

2008. 08. 27. 13:23

Miből adná a város ezt a pénzt?

A befizetett adókból.

Akkor legyen inkább egy ösztönző a munkahelyek részére, hogy ha a munkahely ad az alkalmazottjának gyerekenként x Ft-ot beiskolázási támogatásként, akkor ezt az x Ft-ot ne kelljen befizetnie a városnak - vonhassan le a kommunális vagy az iparűzési adóból.

Ez egyből ösztönözné a szülőket is, hogy legalább egy vállaljon munkát, dolgozzon a városban, olyan cégnél, aki vállalja ezt az adókedvezményt és az ezzel járó adminisztrációt (amivel tehermentesíteni lehet ugyebár az önkormányzatot is - nem neki kell leszerveznie a pénz eljuttatását az emberekhez, hanem a munkáltató utalja a fizetéssel együtt a jól bevált csatornákon).

2008. 08. 27. 13:13

Ennél jóval nagyobb összegre gondoltam... Mindannyian tudjuk, mire elég 5000 Ft manapság. A tíz-tizenötszöröse már komoly segítség lenne, bár nem vagyok közgazdász, nem tudom pontosan kikalkulálni, hogy a Szent Miklós alapból mennyi jutna a megkezdett 12 tanévre.

Az egész Szent Miklós alapból elkülönítenék egy bizonyos összeget szociális + tanulmányi ösztöndíjakra, a maradék összeget osztanám ki a tanulói jogviszonyt igazoló gyerekek szüleinek tanévenként arányosan elosztva az iskolakezdéskor. Tehát nem akkorra ígérném a pénzt, mikorra a gyereket nagy nehezen felnevelték (és hozzászokott a lyukas zoknihoz, egy nyelvvizsgát sem tudott összehozni, sportra, szakkörökre, hasonlókra nem futotta, cigire meg lopott), hanem ahhoz adnék segítséget, hogy addig minél többet megadhassanak a gyereknek a szülők - függetlenül attól, hogy ezt a pénzt ételre vagy éppen számítógépre költik, szerintem ez mindenképp hasznos lenne, és sokkal kézzelfoghatóbb, hatékonyabb támogatás, mint a nagysokára beígért pénz.

2008. 08. 27. 12:55

Van iskolakezdési támogatás. Minden esztergomi tankötelesgyermek után 5000 Ft. Régebben az iskolában is megkaphatta a gyerek, tavaly a hivatalba kellett érte menni, de volt olyan is, hogy a hivatal dolgozói házhoz hozták.

Törölt felhasználó

2008. 08. 27. 11:09

Nézd végig a nyilvánossá tett előterjesztéseket. Nézd a dátumokat mellé. Akkor „kapja meg” a képviselő. Aztán nyomja a gombot, mint süket a csengőt – legtöbbször anélkül, hogy halvány lila gőze lenne arról, hogy mi a csudáról is szavaz.

Mester és tanítványai.

Ki is mondta, hogy nem tanácsadókra, hanem követőkre van szüksége? Na az a valaki megtalálta a követőit.

Még rosszabb a helyzet, amikor a helyszínen kapják meg az előterjesztéseket a kedves képviselők. Át lehet futni. De a vezér nagymonológjában benne lesz minden. Különben meg mindenki hülye.

A helyzetet fokozandó előfordul szóbeli előterjesztés is. Hogy ilyenkor a vezér vajon improvizál, vagy papírból puskázik, az egy jó kérdés lehetne, ha nem lenne mindegy. A követők – az önálló akarat és gondolat nélküli szavazógépek – úgy is megszavaznák amit a szellemi vezető diktál.

2008. 08. 27. 11:00

A Szent Miklós Alap pedig a családok erősítésére, a gyermekek életkezdésére van, nem igaz?

Szerintem a Szent Miklós alap nem a megfelelő időben segít az életkezdésben (akkor sem, ha egyszer tényleg hozzájut a gyerek a pénzhez, és az még ér is valamit akkor). Ha rajtam múlna, iskolaköteles kortól kezdve - tanulói jogviszony igazolása mellett 18 éves korig - minden évben/félévben adnék a Szent Miklós alapból iskolakezdési támogatást az iskolaköteles gyerekek után. Ezt aztán fordíthatnák tanszerekre, könyvekre, ruhára, cipőre, nyelvórára, netán utazásra, a szülők belátása szerint. Manapság az iskolakezdés a legtöbb családnak megterhelő, nem beszélve a nyelvtanulásról, különórákról, sportról, zenetanulásról, ami mind-mind hozzájárulna a sikeres életkezdéshez, az alapokhoz, amire egy életet lehet aztán építeni. Utána szociális és tanulmányi alapú ösztöndíjjal segíteném a nappali tagozaton továbbtanulókat.

2008. 08. 27. 7:43

Nem szerencsés dolog a rendeletben szereplő telkeket Szent Miklós telkeknek nevezni, mert könnyen összekapcsolja az ember a Szent Miklós Alappal. Bár látszólag a gyermekvállalást erősíti, valójában azonban az adott "szerencsés pályázó" családokat lehetetleníti el.

A telkek megszerzéséhez teljesíteni kell a fenti követelményeket. ÉS! 3 éven belül beépítési kötelezetttség terheli, vagyis 3 éven belül már a jogerős használatbavételi engedélynek kell meglennie, különben jönnek a szankciók a "jótékony adományozótól".

Ha egy családnak szüksége van kedvezményes áron telket venni és a minimum jövedelem közelében élnek és vállalja "egyikük vagy másikuk" a harmadik gyereket is (erre még visszatérek), akkor a 3 éven belüli beépítési kötelezettség irgalmatlan terhet ró rájuk.

S amíg nem építik be, addig is ketyeg a telekadó és a parlagfűirtás, ami egy rászoruló családnak egyáltalán nem hiányzó többletkiadás.

Ha a szocpolt fel akarják venni és van némi pénzük is innen-onnan, akkor is a "méltányolható lakásméret" eléréséhez akkora házat kell építeni, hogy garantáltan olyan összegű hitelt kell hozzá felvenni, hogy egy életen át nyögik szerencsétlenek és ebben őrlődnek fel, ahelyett, hogy gyereket nevelnének békében, nyugalomban, élve a természetes szaporulat spontaneitásával a lakásukban.

Ha egyik vagy másik szülő bevállalja a harmadik gyereket - ez mit jelent? Semmiképpen nem holtomiglan-holtodiglan, gyermekekért felelős szülőket, családot. Mert ahol már nincsen egységes, vagy egységessé vált akarat, az már nem család. A Szent Miklós Alap pedig a családok erősítésére, a gyermekek életkezdésére van, nem igaz?

Én úgy gondolom, hogy a rendletet adta lehetőségeket elsősorban tehetősebb emberek, anyagi gyarapodás céljára tudják felhasználni - a rászorulókon nem segít, hanem mélyebbre taszítja.

2008. 08. 26. 21:44

Az ehhez hasonló szociális érzékenységü ötletelések és hibbant támogatóinak eredménye a budapesti új hír, miszerint a kismamáknak a város szempontjából filléres "kedvezmény" jár. Kell hozzá ( a gyereken felül) igazolvány: személyi, lakcími, segély meg mittudom mi. Kálvária. Emlékszem, valaki a szülés elött egy héttel ment férjhez, mert így könnyebb volt az Apa nevére venni a gyereket. A feleségnek orvosi igazolást kellett vinnie állapotáról. Ébresztő!

2008. 08. 26. 16:03

Azt nem tudom, mit csinál a hivatalban az önkormányzat által jegyzőnek vélt jegyző, ha ilyen (és ennél még durvább - lsd. fűnyírás) előírások napvilágra kerülhetnek? Bármilyen ötletelés működhet a gyakorlatban, ha Valaki rábólint, át sem megy jogi véleményezésen?

2008. 08. 26. 15:54

Érdekel ez valakit ? Nem ez az első eset, lásd pl. fűnyírás....

2008. 08. 26. 15:52

Vajon teljesen megszűnt a minőségi kontroll a városházán az előterjesztésekkel kapcsolatban?

2008. 08. 26. 15:28

Nem kell hozzá jogásznak lenni, hogy egyértelműen meg tudja bárki állapítani egészséges jogérzettel, hogy ez a rendelet nemcsak diszkriminatív hanem magasabb szintű jogszabályokat is súlyosan sért.

2008. 08. 26. 13:31

Most jól megfogott a helyi hivatal, kétszer is lassan átolvastam a Mikulástelkekre fogalmazottakat, bizony túl azon, hogy megszerezhessem, azért is kellett volna a dolgozók iskolájába iratkoznom megszerezni a középfokú végzettséget, hogy tisztességesen megértsem miről is esik itt szó?!! Az egyik baj, hogy nincs esti isi. Meg aztán az is, hogy úgy tünik, az ilyen szelektív rendeletet nem középiskolás fokon eszelte ki alkotója. Sokkal lentebbről! Aki rászorult, annak irreális, aki teljesíti, az kacsint.

Adva egy házaspár: három év alatt egy lakóház, egyedűl a férj keres, építtet, (házilag már nem szabad, Bt, Kft,) az asszony nem hordhat téglát, mert áldott állapotban van már a másodikkal, csupa izgalomban a háznép a pályázat sikeres teljesítéséért, már a Mikulás a szellemi dresszúra alanya, akkor még a fáradó férj sört sem ihat, ki ne hasson a harmadikra, amit Ő persze nem vállal(?), csak tűr!.....

Elmegyünk mellette: "normális" megfogalmazásban a gyerekszületés ajándék, -nem logarléccel tervezett lény, időre, darabra való előállítása gazdasági felbújtás. Ahogy az ellene való cselekedet (AB) bűn!

A születendő gyerekeknek mindkét félre szüksége kell legyen, rendeletben b.) ponti fogalmazás rovót érdemel!

Az egészhez pedig egyetem sem kell!

2008. 08. 26. 13:07

Lehet ikreket is. :)

2008. 08. 26. 12:44

Az eredeti szövegben nincs két b) pont, hanem egy ab) pont van az a) után beszúrva, ami - szó, ami szó - nem a legszerencsésebb, de még mindig jobb, mint az e lapon olvasható verzió.

A rendelet legnagyobb baja viszont tényleg az, hogy fogalmak lógnak a levegõben. Ott van ugye a pályázó. Aztán hirtelen megjelenik a szülő (aki -gondolom- ugyanő). S az egész tetején ott van a család. Itt egyrészt azt kellett volna tisztázni, hogy család alatt a szűkebb (szülők + gyerekek) kört értik, másrészt meg azt, hogy az effajta családban a pályázó mint szülő vesz részt.

Nem lenne bonyolult, meg kell csinálni a javításokat, nem dől össze a világ, hogy "juj, mi lesz most, módosítani kell a rendeletet".

A 6 éven belül 3 gyereket pedig biztos úgy gondolták, hogy elsősorban azok pályázzanak, akiknek van 3 gyermekük, de -legyünk nagyvonalúak- azokat se zárjuk ki, akiknél a harmadik épp útban van vagy csak tervezik. Megjegyzem, 0-ról indulva sem lehetetlen a hármat elérni (mint az szüleimnek 3 és fél év alatt sikerült), csak, ahogy azt Ági is írja, van esély arra, hogy önhibán kívül ne jöjjön össze a dolog.

Az egyik szülős kitétel pedig biztos azért került bele, mert nem akarták azt írni, hogy "közös gyermekek száma". Legalább is én erre tippelek. Mondjuk, így meg hülyén néz ki a mondat:)

2008. 08. 26. 11:10

Jól értem, hogy ha van egy család, két ötvenéves szülővel, és három gyerekkel akik közül az egyik mondjuk legyen már 19 éves, akkor ez a 19 éves érettségizett gyerek sikeresen pályázhat a telekre amennyiben a szülei házában nincs tulajdonrésze, illetve azonnal teljesíti is a "család" a háromgyerekes kritériumot?

Kicsit elrontottnak érzem a rendelet szövegezését... nem biztos, hogy ez volt az alkotó szándéka..

2008. 08. 26. 11:07

Azt nem értem, miért hat éven belül három gyerek? Szerintem ilyet épeszű ember nem vállal el, csak ha már legalább két gyereke van, vagy a második útban.

Gondoljátok el, ha az egyik sérülten születik, vagy csak egy súlyosabb asztmával, utána kétszer meggondolja az ember, hogy mikorra időzítse a következőt, hogy azt az egyet el tudja látni. Persze ott van a rizikó a szülők egészségi állapotában és anyagi stb. körülményeiben is.

Lehet, hogy családcentrikusnak szánják ezt az ajánlatot, de nem tudom, hányan tudnak és akarnak majd élni vele.