A kolumbánok

A kolumbánok

2008. 07. 24. 22:00

Az offline Szeretgom megjelenésével sok olyan esztergomi is megismerhette a portált, aki korábban számítógép és internet hozzáférés hiányában nem olvashatott minket. Egyikük az alábbi írást juttatta el hozzánk.

Ezer sebből vérzik Esztergomban a jog, a demokrácia és még a város pénztárcája is. Ezekről már sokan értekeztek. A Szeretgom harmadik számában közölt „kolumbánidézetek” azonban megszólalásra késztettek. A város erdélyi kastélyvásárlásáról csak azért ejtek szót, mert vásárlását Trianonnal indokolják a kolumbánok. Annak ellenére, hogy 25 ezer esztergominak nincs és soha nem is lesz köze hozzá. Legfeljebb annyi, hogy költségeiből sok-sok fedett buszvárót, korszerű helyijáratot, járda- és útjavítást lehetett volna megvalósítani. Az idézetekből kiolvasható történelmietlenség, a szép magyar beszéd elleni merénylet, a polgármesterimádat és a keresztényietlenség megszólalásra indít. Annál is inkább, mert a Hídlapban az olvasói levelek közt, a képviselői oldalon és a Gulya-förmedvényekben sok kolumbáni hang szólal meg.

Történelmietlenség

Tudhatnák a kolumbánok, még a kádáréra tankönyvei sem állították, hogy Trianon igazságos volt. Azt is tudhatnák, hogy ez erőszakkal nem változtatható meg. Annak ellenére sem, hogy ez a szörnyű méltánytalanság tízmillió magyarból mindenkinek fáj. Kolumbán azt írja, hogy a vargyasi kastélyvásárlással „Trianon gyógyítására fektettünk be.” Ha messzebb látna az orránál, látná, hogy csak egy egységes Európa képes Trianon sebeit begyógyítani. Hirdetné, hogy lassan vargyasi kastély nélkül is szabadon közlekedhetünk Erdélybe, ahogy tesszük a Csallóközbe. Látná, hogy az egyedül üdvözítő nemzeti és helyi politika az, ami afelé mutat, hogy a Vajdaság és Kárpátalja is az Európai Unió tagja legyen. Nagymagyarország indokolatlan indulatokat keltő illúzió. Az etnikai nagy-magyarság viszont az Unión belül politikai bölcsességgel és türelemmel megvalósítható lehetőség. Történelmietlen kolumbánok tudatlan ifjúságot nevelnek. Csak így történhet meg, hogy Trianon-ellenes fiatalok Párkányban rontanak a benesi dekrétumokkal amúgy is megterhelt szlovák-magyar viszonyon.

Nyelvellenesség

Alapvető követelmény minden embertől a helyesírás ismerete és a szép magyar beszéd. Különösen akkor, ha írásra vetemedik. Az internetes portálon közzétett kolumbáni förmedvények nem erről árulkodnak. Értelmi zavarok, helyesírási hibák, kisbetűk-nagybetűk zűrzavara, gondolati következetlenségek, durva drasztikusságok nyüzsögnek benne. Szegény Péchy Blanka foroghat a sírjában.

Polgármesterimádat

Erről liheg minden eddigi szóbeli és írásbeli megnyilatkozása. Nincs egyedül ebben. Azt írja, hogy X.Y. „Meggyes Tamás nyomába sem ér” és „Esztergom kiváló polgármesterét” imádja benne. Rendben van. Kiváló. Tehát tévedhetetlen, demokratikus, megfontolt és mélységesen igazságos, megbocsátó, szép szavú. Mindezek ellenkezőjéről egy – az ETV által közvetített – maratoni képviselőtestületi ülésen mindenkit meggyőzhetett polgármesterünk. A kolumbánok többsége vak és süket. Talpnyalás. Biztosan megéri.

Keresztényietlenség

A keresztényi szeretettől messze távolodó nyelvi és lelki eldurvulást tapasztalok. A pannonhalmi főapáttal folytatott levelezésemben azt válaszolta erre Várszegi Asztrik: „Komoly gondom, hogy „egyháziasak” vagyunk, de nem „evangéliumiak”, ezért nem találjuk meg kisebbségi helyzetünkben azt a barátságos, testvéri hangot, amellyel nemcsak a nem hívőket, másként gondolkodókat, hanem netán még az ellenségeinket is megszólítanánk.” A kolumbánok közben keresztényi szeretetről papolnak és olyan mérhetetlen gyűlölet süt a szavaikból, hogy megretten az olvasó, hallgató. A portálon olvasható kolumbáni kifejezések: „van pofája...”, „Szar senkiházi vagy”, „Dugulj már el”, „szarkeverő pióca”, „átfaroltál a bolsi táborba”, „Ennyi erővel a Szennygomon is kommunikálhatnál”. Elgondolni sem merem, milyen stílusúak lehetnek a baráti körben, fesztelenül elhangzó szavai.

Gyöngyösi László

2009. 08. 31. 21:53

Ez is adoki!

Törölt felhasználó #43

2009. 01. 12. 21:12

Meggyes gyakorlatilag mindenkit beperel, aki ellene szólt...

Az érdemi városvezetés helyett pereskedés folyik.

2009. 01. 12. 18:55

Megidéződtünk február 5-re Tatabányára, ezúttal polgári perben ugyanezen cikk miatt. Ennek kapcsán megkérdezném: érdekli az olvasókat, hogy milyen ügyekben rángatnak minket bíróság elé a Városháza és a Kötődő Személyek (volt idáig 4-5 legalább - ebből egynek az elsőfokáról hallhattatok a Hídlapban)?

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 07. 2:01

ideje volt

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 22:25

Leváltani nem akarja?

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 22:21

Aki leállította, mindig jót tesz a városnak ;)

Erről híres :)

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 22:19

Akárki állította le, jót tett a városnak.

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 22:10

Jóemberünket megkérték, hogy maradjon csöndben, mert többet árt, míves szóvirágaival, mint használ... ezek szerint van akire hallgat még...

kiváncsi vagyok a sofőrt mikor intik ki a boxutcába...

2008. 10. 06. 22:06

Gyöngyösi Úrral tökéletesen egyetértek. A Vargyasi történet nekem is nyomta a begyem, így aztán az iwiw-en szóvá is tettem. No, lettem minden, csak fehér ember nem. Hamar rájöttem, hogy kulturált módon semmire nem megyek vele, így az Ő "stílusában" tettem helyre a madarat, amire nem vagyok túl büszke. Vargyassal kapcsolatban semmit nem tudtam meg tőle. Örömmel tapasztalom, hogy mostanában nem ír az iwiw-en és nem vélaszol semmire . Hála az égnek. Sajnos ezt a kertvárosi jetit itt hagyta. Elnézést kérek a jetitöl.

2008. 10. 06. 16:59

Hadd szítsam egy kicsit a tüzet! A Magas Tátrában miért nem vettünk vityillót? Az is magyar föld volt. Oda már sok esztergomi elmenne, főleg télen.Rosszat kérdeztem?! És még milyen bevétel lehetne belőle.

2008. 10. 06. 16:49

"A hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas, - e minőségére tekintettel tett, - értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak akkor büntethető, ha a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel - elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta."

Ennek a mondatnak ötször álltam neki. :)

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 16:33

Ez már csak ezért is érdekes:

A Btk. 179. és 180. §-ainak alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog által alkotmányosan védett, így nem büntethető véleménynyilvánítás köre a közhatalmat gyakorló személyekkel és intézményekkel, valamint a közszereplő politikusokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást tekintve tágabb legyen, mint más személyeknél

A hatóság vagy hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas, - e minőségére tekintettel tett, - értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata pedig csak akkor büntethető, ha a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel - elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta.

www.iif.hu

Törölt felhasználó #43

2008. 10. 06. 14:33

A pofátlanság tetőfoka.

Ennyire fussa a mai esztergomi uralkodó "elit"-től...

2008. 10. 06. 13:54

Kommentár nélkül:

Ma volt nálunk a rendőrség, Kolumbán feljelentette emiatt a cikk miatt Gyöngyösi Lászlót.

2008. 07. 29. 3:02

"Kívülálló, pártonkívüli a drukkerrel sosem fog szót érteni, mert a drukker hímes tojásként vigyáz érzelmeire - talán az a legértékesebb az életében. Aki megzavarná hitét, az gonosz; és a gonoszról elég elmondani, hogy hülye, és különben is mit írt/mondott/gondolt valamely tök más kérdésben. Ettől elmúlik a kínos, feszítő érzés. Őt maga a felvetett ügy, vagy az aktuális hír nem érdekli, ő csak győzni akar. Elhitte, hogy ez egy meccs."

w.blog.hu

(természetesen a másik iwiwes kiskakasra is érvényes...)

2008. 07. 26. 17:32

Hát kedves Balázs,egyáltalán nem irigyellek.Nem vagyok vallásos,de beugrik az az idézet,hogy megbüntetem az apák vétkét a fiakban, hetediziglen.Nagyon remélem nem jön be,de a szelét azt csőstül kapjátok.A barátokat megválogathatjuk,a rokonokat nem.

2008. 07. 25. 8:59

Az egyik legfőbb baj az, hogy olyan botcsinálta „vezetők” ülnek a város döntéshozói között, akik morális, erkölcsi színvonala minősíthetetlen. Aki egy kicsit is jártas a lélektan tudományában tudja, hogy az ilyen jellegű személyiségzavarok egy folyamat eredményeként jönnek létre. Ez vonatkozik MT-re, mindkét helyettesére, és a hozzá közel álló képviselők többségére. Aki egy kicsit is ismeri ezen emberek élettörténetét, nem csodálkozik azon, hogy olyanok, amilyenek. Jó volna az emberekkel egy kicsit megismertetni azt is, hogy kik ők egyáltalán. A velük készített „riportok”, az eddig megjelent írások csak részben és „tisztára fényezett” módon jelentek meg. A problémát inkább az jelenti, hogy nehéz lenne mindezt úgy megfogalmazni, hogy ne pereskedés legyen belőle. Ezeket a múltbéli történéseket nem véletlenül hallgatják el ezek az emberek. Van itt köztörvényes rendőrségi ügy, feleség bántalmazás, illegális üzletelés, alkoholizmus, kábítószer, szerencsejáték, törvénytelen gyerek, és még hosszan lehetne sorolni. A városban ezzel nagyon sokan tisztában vannak, de érthető okok miatt hallgatnak. Tisztelettel kérdezem. Miért ülhetnek ezek az emberek még mindig ott, ahol ülnek? Honnan veszik a bátorságot ahhoz, hogy döntsenek a város életéről, pénzéről, jövőjéről, vagy éppen erkölcsi ítéletet mondjanak tisztességes emberekről? Már most el kellene kezdeni olyan emberek után nézni, akik felvállalnák a képviselői feladatokat. Nem kell(ene) belenyugodni abba a propagandába, hogy MT-nek és csapatának nincs alternatívája. Dehogynem. Az elégedetlenség „kitermeli” a megfelelő embert. Talán csak arra vár, hogy megszólítsák. Nem is kellene messze kutakodni, hiszen akár MT tágabb környezetében is találni ilyet. Lépni kellene az ügyben, míg nem késő. Ez nem csak a város, de még a legnagyobb ellenzéki párt érdekeit is szolgálná. A jelenlegi helyzet számukra is kellemetlen. Szólítsuk meg ezeket az embereket!

2008. 07. 24. 23:50

nem csak baráti körben beszél így.

a kedves feleségem nem jön velem a kisebbik öcsém (gyermekeink keresztapja) esküvőjére, mert a képviselő (kgy) táti prolinak nevezte.

A te apád hogy hívja a feleségedet, unokáinak szülőanyját? Proli?

Ezt persze majd a lányaimnak valahogy el kell megyaráznom.

2008. 07. 24. 23:09

Jelezném, hogy én (Kolumbán Balázs) két éve nem találkoztam képviselő atyafimmal, és szerény tudomásom szerint két (2) öcsém viszonya apámmal sem nevezhető rózsásnak. Nem kérek semmiféle helyreigazítást, csak szeretném, ha tudnátok, a többes szám a címben (Kolumbánok) apámat, és egyéb ilyen nevűeket jelöl, nem pedig a két öcsémet, és engem.

Eléggé botrányos a helyzet, képzeljétek magatokat a helyünkbe.... . nem tagadhatom le, hogy rokon vagyok, de gyakran szivesen megtenném.

2008. 07. 24. 22:56

Engem szintén erősen bosszant, hogy a város (és átvitt értelemben a helyi polgárok) pénzéből vettünk egy lepukkant rom kastélyt több száz kilométerre innen sok-sok millióért, aminek hasznát (már ha egyáltalán létezik ilyen) én és sok-sok ezer esztergomi polgártársam soha az életben nem fogja élvezni, de a felújítási és üzemeltetési költségeit nekem és sok-sok ezer esztergomi polgártársamnak viselnie kell, kötelező jelleggel. Valóban! Azt a pénzt amit a vásárlásba fekettetek, azt a pénzt amiből felújítják, azt a pénzt amibe a fenntartása kerül mennyi-mennyi mindenre lehetne fordítani...