Papszentelések az országban és Esztergomban

Papszentelések az országban és Esztergomban

2008. 06. 12. 16:57

Június a pap- és diakónusszentelések hónapja. Június 14-én Esztergomban, Pécsett, Szegeden és Veszprémben szentelik fel új papjaikat a megyéspüspökök, és a következő hétvégeken szinte valamennyi székesegyházban hasonló szentség kiszolgáltatásra kerül sor.

Ebben az esztendőben 48 pappal gazdagodik a magyar egyház, közülük 10-en szerzetesek. A legtöbb újmisést idén Esztergomban és Vácott szentelik, 8-8 főt. Kalocsán hat, a többi egyházmegyében pedig egy vagy kettő a szentelendők száma. Idén a Tábori Püspökség is gyarapodik egy újmiséssel. A szerzetesek közül hárman a premontrei kanonokrend, ketten a ciszterci rend tagjai. A verbitáknál és a piaristáknál pedig már a tavasz folyamán sor került a papszentelésre. Az idei újmisés létszám csak egy fővel alacsonyabb, mint az elmúlt esztendőben (49), de több, mint 2006-ban, amikor 36 papot szenteltek.

Hazánkban a 2007-es adatok szerint 1949 egyházmegyés és 358 szerzetes pap működik, az egyházmegyés papnövendékek száma 242.

A papszentelések időpontjáról részletes információ a www.magyarkurir.hu honlapon található.

2008. 06. 16. 5:59

Nézem a reggeli híreket, és látom, ehhez a cikkhez nincs hozzászólás...mert mit van szólni ahhoz, ahol nem lehet senkibe belekötni? Talán ezért? Nagy örömömre szolgál, hogy ennyi "kispapot" kapott a hívő közönség. 89 éves nénikém azt mondta a hírre, hogy sokat imádkozott azért, ne haljon ki az emberek szívéből a szeretet. Az egymásért, a békéért, a "jócselekedetekért "való imádkozás! Nénikém boldog, hogy ennyi férfiember választotta az isteni szolgálatot. Én is örülök, mert az idén felszentelendők között kettő esztergomi is van. A hivatás szép és felemelő, de nehéz, mert a mai életben már annyira elszabadultak a gondolatok, nincs idejük és lelki szükségük a megállásra, pedig a templom csendje és áhitatos légköre bizonyára fékezné némely társunk "harsány" gondolatait.