Támadás a civilek ellen
2008. ápr. 26.

<p>A Hídlap képviselői rovatában Meggyes Tamás polgármester és Knapp János alpolgármester intéz támadásokat azon civil szervezetek /Civil Összefogás szervezetei, Polgári Esztergomért Egyesület/ ellen, amelyek kritikai véleményeket fogalmaznak meg a város vezetési módszereivel, egyes döntések megalapozottságával, indokoltságával kapcsolatban.</p>

A Meggyes által megrendelt tanulmány az online felületeken történő ellehetetlenítését taglalja a civil szervezeteknek.

Kitér különböző preventív módszerekre, például arra, hogy oda kell figyelni a civil szervezetekre és az arra utaló domain neveket előre le kell foglalni, hogy azt könnyen ne tudják a szervezetek megszerezni és használni. A Polgári Esztergomért Egyesület esetében például a www.pee.hu és a www.polesze.hu cím előre megvásárolását szorgalmazzák.

A Hídlap eheti számában pedig megindul az offline offenzíva a civil kezdeményezésekkel szemben.

Knapp János Pál alpolgármester a fennt említett Egyesület vezetője ellen kel ki, mintegy erkölcsi felelőssé beállítva Kovács Gábort a Meggyes Tamás ellen elkövetett gyújtogatás okán.
Knapp véleménye szerint Kovácsnak el kellett volna határolódnia az "utálgom" oldaltól, nem pedig online interjút adnia. Valamint szükségesnek látta volna Kovács elhatárolódását Miavecz Jenőtől.

Rendhagyó módon Meggyes Tamás is megszólal - most éppen képviselőként is. A polgármester kifejti, hogy a Civil Összefogás jelöltjei véleménye szerint nem civilek. Véleménye szerint Miavecz Jenő az SZDSZ tagja, valamint a szocialisták jelöltje. Cáfolja civil mivoltát a 3E-nek, a Haladó Esztergomért Egyesületnek, a Női Vállalkozók Egyesületének. Ezen egyesületeket bújtatott baloldali megmozdulásnak tartja. Meggyes kijelenti: javasolni fogja, hogy mindazon személyek és szervezetek akik jelöltették magukat a választáson, azok ne lehessenek a civil kerekasztal tagja.

Felvetődik a kérdés: mit képzel magáról Meggyes Tamás? Milyen alapon akarja az emberek szabad önszerveződését meggátolni?

Meggyes Tamás és az Alkotmány viszonyáról csak ennyit szeretnék megjegyezni:

Az 1949. évi XX. törvény 70/C. § (1) kimondja: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon.

Knapp János Pál levele a Hídlapból

Tisztelt Kovács Gábor Úr!

Álságosnak tartom, ahogy egy szervezet nevében a Hídlap olvasói leveleket megjelentető rovatát használja fel. Hogy önmagát sajnáltassa.fordult. Ízléstelen, hogy ezt akkor teszi, amikor valakinek igazán szüksége volna az együttérzésre.

A gyújtogatás áldozata Meggyes Tamás, akit igazi támadás ért, az a polgármester. Azt Önt esetleg elérő pletykák ezredrészét sem teszik ki annak a támadássorozatnak, rágalom hadjáratnak, rágalmaknak, amit Meggyes Tamásnak naponta el kellett, el kell viselnie, s mégis panaszkodás nélkül „csak” teszi a dolgát városáért. Ezek a rágalmak szították a tüzet átvitt értelemben. Ön levelében felteszi a kezét, hogy szörnyű ami történt, „mossa kezeit”, hogy nem tehet róla, pedig mindenkinek felelősséget kell éreznie, akik alantas támadásokkal, rágalmakkal, hamis pletykákkal „olajat öntöttek” a tűzre. Ön szellemi felelősséget vállalt akkor, amikor Misznéder úr, - aki éppen sok tízmilliós vitába keveredett az építéshatósággal vagy Bádi Gábor úr 2002-es MSZP jelölt, aki notórius tüntetésre járó, aktív szervezője, résztvevője a Lőrinc utcai és Szent István-os tüntetésnek, búbánati lakosként a szenttamási tiltakozásnak – gyermekeket, szülőket riogató, nem létező egészségkárosodásról, életveszélyről szóló levelét személyesen kézbesítette. Ezek hatalmi technikák, amelyek sohasem megoldásra, hanem botrányodásra, „zavarosban halászásra” irányulnak. Saját szememmel láttam a Helischer utcai fedetlen vízaknát, ami érdekes módon csak az Önök által forgatott videóklipp idejére lett fedetlen. S már nem is meglepő, hogy „filmforgatáson” az Ön foglalkoztatója, Horváth Mihály úr mellett éppen a fenti urak vettek részt. Magam is résztvevője voltam a piacon, annak a kirohanásnak,amikor az Ön édesanyja Meggyes Tamásra szórta rágalmait többek közt a Szent István Strandfürdő állítólagos eladásáról. Soha, senki sem akarta eladni, és aki közszereplésre vágyik, annak ezzel illene tisztában lenni. S hogy levelére hivatkozzak, „belekényszerülhettem” volna, hogy feljelentést tegyek, és ezt közöltem is a hölggyel, persze tiszteletben tartva korát, ezt nem tettem meg. Csakhogy, tisztelt közszereplő úr, ezek azok a szikrák, amik fellobbantják a tüzet. Azt gondolom, hogy az önsajnálat helyett számot kell vetni az elmúlt időszakkal. Számot kell vetni azzal, hogy például az Ön által átadott petícióban, amely még jóval a népszavazási aláírásgyűjtés előtt, a Lőrinc utcával kapcsolatban született, miként szerepelhetnek tömegesen hamis aláírások? Természetesen nem Ön írt alá tévesen, csupán Ön, mint szervező a „saját nevére vette”. Meglehetősen megmosolyogtatott, hogy jól hangzó nevű civilszervezete mellett, az elmúlt napokban éppen Önt delegálta Nyíri Attila úr MSZP-s helyi képviselő az MSZP-frakció nevében egy tévés szereplésre. Ha pedig az elhatárolódásról beszélünk, akkor az „utálgom”-on megjelenő firkák azok, amelyektől el kellene határolódni egy hiteles közszereplőnek, nem pedig egész estés interjút adni, éppen a tüzet követő éjjel… Elhatárolódni, mondjuk Miavecz Jenőtől, aki egy létszámleépítéskor távozó dolgozó gyermekeinek helyzetét párhuzamba állítja a támadással sújtott polgármester gyermekeinek helyzetével. Ha ekkor hallgat, az olyan, mint az oxigén a tűznek. Ahogy Babits Mihály fogalmazta egykor: „mert vétkesek közt cinkos aki néma. Atyjafiáért számot ad a testvér...”

Knapp János Pál

Meggyes Tamás levele a Hídlapból

A civilségről

Először és talán utoljára írok ebbe a rovatba. Most is csupán azért teszem, mert Miavecz Jenő itt adja közre heti „gonoszkodásait”. Miavecz Jenő hétről hétre a „civil összefogás” képviselőjeként jegyzi irományait, mindenféle fórumon a „civil összefogás” emberének tünteti fel magát, holott minden közszereplése politikai indíttatású. Miavecz Jenő nincs tisztában azzal, hogy más a dolga egy civilnek és más egy politikusnak. A politikus a közösség egészéért tevékenykedik, felelős döntéseket hoz, a civil viszont távol áll a politikától, ehelyett célzott érdekű, például szakmai ügyekben kezdeményez, cselekszik – mindazonáltal a párbeszéd természetesen szükséges közöttük. A politikust megválasztják a feladatra, így sokszor a saját elveivel szemben kell döntenie, – mint például egy távhődíj emelés – a civil azonban saját magát „keni fel” a feladatra, és mindenféle érdekkel szemben képvisel egy általa helyesnek vélt ügyet. Egy civil mozgalomnak nem lehet célja a döntéshozók közé kerülni, hiszen ezzel a hatalom részévé válik.

Mindazok, akik a „civil összefogás” jelöltjeként a helyi képviselő- testületbe igyekeznek bejutni, nem civilek. Akit Haller Zoltán 3E nevű „kvázi civil egyesülete” támogat, az nem civil. Miavecz Jenő cáfolja a pártosságát, és „civilnek” kiáltja ki magát, de egyértelmű, hogy az SZDSZ áll a „mozgalma” mögött. Miavecz Jenő SZDSZ-tag, csak éppen szünetelteti azt, de az MSZP honlapján mint a szocialisták jelöltje szerepelt. Fontos, hogy mindannyian megértsük: ez a „civil összefogás” nem civileket, hanem mini-pártokat takar, akik a hatalom felé igyekeznek mindenáron.

A két párt, az SZDSZ és az MSZP mellett a Miavecz Jenőt támogató szerveződések közül a Haladó Esztergomért Egyesület Gyurcsány Ferenc idejében indult országos egyesületi lánc helyi tagja. A Regionális Szakmai Társaság kapcsán „csupán” az nem világos, hogy melyik régióról van szó és milyen szakmákról. A Női Vállalkozók Egyesülete (Esztergom) – ami egyébként egy szükséges és támogatandó nőképviseleti szervezet – bevonása csak arra szolgál, hogy bővítsék a jogi személyek listáját. Nem feledkezhetek meg a szintúgy civil köntösbe bújó képződményről, az Együtt Esztergomért Egyesületről, a 3E-ről sem, amelynek segítségével Haller Zoltán már jó ideje próbálja szalonképtelen szocialista múltját takargatni. „Civil” – pártérdekektől mentes – gazdasági mozgalmat kitalálni azzal a Sasvári Gézával, aki egykor a Strigonium Rt. éléről bukott vezetőként távozott, veszélyes. Ezt a vállalkozói-szakmai „mozgalmat” azzal a Bíró Lászlóval „erősíteni”, aki anno tanácsot kért tőlem egy üzleti terv ügyében, és egy lerajzolt üzlethelyiség alaprajzát gondolta gazdasági-üzleti tervnek, aggályos. Mindebbe belevonni az esztergomi Női Vállalkozók Egyesületét, dacára annak, hogy helyeslem és pártolom a szervezet törekvéseit, ízléstelen. Ez a mozgalom nem civil szerveződés, hanem bújtatott baloldali megmozdulás. De a rosszabb fajtából, mert ők nem vállalják fel politikai és hatalmi céljaikat.

Szükség van civil összefogásra Esztergomban is, de javasolni fogom, hogy mindaz a szervezet és személy, aki az elmúlt két évben jelöltette magát a választásokon, függetlenül attól, hogy bejutott-e a testületbe, vagy sem, ne lehessen a civil kerekasztal tagja. Ezen a fórumon kérem Miavecz Jenőt: ne tévessze meg a közvéleményt hétről hétre a Hídlap hasábjain! Ön nem civil,
- ahogy a keddi fórumon felbukkanó többi személy és szervezet sem, hanem álcázott baloldali, még akkor is, ha ezt valamiért el szeretnék titkolni.

Meggyes Tamás
Esztergom polgármestere, képviselő

(forrás)