Megosztom veletek

Megosztom veletek

2007. 11. 30. 8:45

Tudom, hogy "olvastam egy jó könyvet" fórum már van, de nem akarnám oda írni. Egy-egy olyan idézetet, gondolatot írnék/várnék ide, ami tetszett nekem vagy nektek, és további gondolatokat, érzéseket ébreszt (amiket szintén leírhattok). Nem feltétlenül filozófiai eszmefuttatásra gondolok:) Forrásmegjelölés nem feltétlenül szükséges - de lehet, hogy a többiek is felismerik az idézeteinket. Szóval, nyitó hozzászólásként a következő:

"Háromféle ember van ebben az országban... háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.

Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.

Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért. Érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép."

2008. 09. 19. 14:07

Képek Észak Koreából. Érdemes végignézni.

www.boston.com

2008. 09. 11. 0:49

No, én meg ilyet mutatok Nektek - én imádom ! :)

www.youtube.com

Törölt felhasználó #43

2008. 09. 07. 20:16

2008. 09. 05. 14:19

Ma reggel jöttem be az irodába felpakolva, a kertben éppen faágakat vágtak le. Az idős kertész bácsi - aki néha meglep néhány szál rózsával - megkérdezte, hogy mit szólnék egy Sassoon frizurához, és megbürrögtette a láncfűrészt. Ilyen ajánlatot még sosem kaptam. :)))

2008. 09. 04. 14:56

2008. 06. 01. 21:16

Pedig vállalkozók nélkül nincs kapitalizmus, hit nélkül nincs erkölcs, politikai vita nélkül pedig nincs demokrácia. A magyar közélet olyan, amilyenné tesszük, amilyenné tette az elmúlt tizenöt év. a magyar választók akarata. Úgy tűnik, hogy a magyar választó sok államot akar, kevés egyházat, halálbüntetést, zéró „veszekedést” a parlamentben, lendületes szórakoztatást és last minute utat Dzserbába, ha lehet, most azonnal. ha mindez nincs, frusztrált lesz és dühös.

www.kommentar.info.hu

2008. 05. 18. 7:24

mek.oszk.hu#3/p>

Fodor Sándor: Csipike

Csipike egész nap nem mozdult ki az odújából. Dühös volt.

Haragudott Madárra, Nyúlra, Sünékre, a Vadméhekre, Vadmalacra, haragudott Gyöngyvirágra, amelyik nélküle is illatozni merészel. Haragudott az egész Erdőre.


- Így jár, aki jó és kedves. Megkaptam a magamét. No, de lesz ez másképpen is. Eddig és netovább!

Ez, hogy eddig és netovább, nagyon tetszett Csipikének. Csak azt nem tudta még, mi legyen a netovább után.

Ült-ült és törte a fejét. Egyszer csak a homlokára ütött.


- Megvan! Netovább után gonosz leszek. Példátlanul gonosz. Valami rettentően gonosz. És akkor lesz itt félelem. Mindenki rettegni fog tőlem. És teljesítik parancsaimat. És rémületben lesznek. És én csak kacagok. Így ni: hahaha! Vagy nem is, inkább így: brekeke! Tyű, de jó ötlet! Okos vagyok, ez a szerencse... jujjj, de gonosz leszek!

Ledobta kalapjáról a gyöngyvirágot, kibújt az odúból, és addig keresett, amíg egy kicsi csalánlevélkét talált. Azt tűzte a kalapja mellé. - Most már vége a netovábbnak és én gonosz vagyok - csapta a fejére a kalapot. Összevonta a szemöldökét, ahogy a gonosz törpéhez illik, és elindult a patakra. A pisztrángokkal nem törődött, hiszen azok is hálátlanok. Lám, hogy ugrálnak fel a lepkék után. Kecskebékát kereste.

Meg is találta. Csípőre tette a kezét.


- Szóval azt mondod, hogy senki sem fél tőlem, mi?
- Én azt.
- Te se?
- Eridj, mert leköplek.

Csipike nem kapkodott kavics után. Elhatározta, rémületbe ejti Kecskebékát.


- Ide hallgass, varangy! Tudod, milyen vagyok én?
- Buta.
- Súlyos tévedés. Mert példátlanul okos vagyok, és fogózz meg: g-o-n-o-sz!
- Váljék egészségedre!
- De én kiirtalak!
- Mondom, hogy leköplek! Brekeke.

Ebben a nehéz helyzetben Csipikének iszonyú ötlete támadt.


- Tudd meg, hogy véged - jelentette ki ünnepélyesen. - Elintéz téged az én barátom!

A béka bizonytalanul pillantott rá.


- Az ki?


- A Rettenetes Réz Úr, ha tudni akarod! Amíg hármat számolok, itt is lesz. Egy...

Kecskebéka a kettőt se várta meg. Nem tudta ugyan, ki az a Rettenetes Réz Úr, de azt hitte, valami gólyaféle lehet. Csipike elégedetten mosolyodott el. Igaz nem volt olyan ez a mosoly, mint az előző napiak, nem volt derűs, kedves, nem volt a Csipike ismert mosolya. Gonoszul, kárörvendően mosolygott.

Sétálni kezdett a parton, látni akarta, merre bukkan fel a béka, hogy még jobban megfélemlítse, amikor észrevette, hogy amerre elhalad, a pisztrángok eltűnnek, szállhatnak a patak felett akkora molyok, mint Csipike feje, egyetlen hal se ugrik fel utánuk.


- Már ezek is félnek! - állapította meg örömmel Csipike. - Félnek a Rettenetes Réz Úrtól! Tőlem félnek!

Újfajta, boldog öröm töltötte el Csipikét: hatalmasnak érezte magát és rettentő erősnek. Hazafelé mentében elhatározta, hogy bátran megrugdossa Szentjánosbogarat. Szegény bogárka rémülten menekült - nem tudta mire vélni a dolgot.

Dehogy ment el Bagoly doktorhoz, dehogy látogatta meg Sünéket ezen az estén! Néhány szem epret evett meg útközben, majd bebújt Óriásnagy Bükkfa odújába, és boldogan aludt.

Reggel a szokott időben ébredt, és esze ágában se volt, hogy nótára biztassa Madarat. A virágport se törölte le a fűszálakról. Csípőre tett kézzel állt meg a bükkfa előtt, és amikor Madár énekelni kezdett, ráripakodott:


- Csend legyen, nézze meg az ember!

Madár elcsodálkozott.


- Mi van veled, Csipike?
- Hallgass, amíg jó dolgod van! A Rettenetes Réz Úr alszik!
- Az ki?
- Hívjam ide? No megállj, lesz neked mindjárt! Réz Úrrr!

Madár azonban nem várta meg, hogy megjelenjék Rettenetes Réz Úr, aki valószínűleg olyan lehet, mint a villámgyors és vérszomjas Nyest. Felröppent, és messzire elszállt, nehogy valami baja essék. Csipike rosszmájúan kuncogott utána, majd a Korhadozóbelű Vén Fenyőfához sétált.


- Ma nem mentek sehová! - kiáltotta az ébredező méheknek. - Tessék otthon ülni!
- Mi az, mi történt? - bújtak ki a méhecskék.
- Semmi sem történt. De ha nem engedelmeskedtek, történik. Jön a Rettenetes Réz Úr, és mindnyájatokat felfal. Tessék otthon ülni. További intézkedésig!

Nagyon megijedtek a méhek. Gyorsan betömték a vén fenyőfa valamennyi rését-repedését-likát viasszal. Nem kérdezték, ki az a Rettenetes Réz Úr, gondolták, olyasmi lehet mint Medve, aki kirabolja a szállásukat, elviszi a mézüket - ha rájuk bukkan. Csakhogy bizonyára sokkal okosabb Medvénél, mert lám, mit üzent nekik: további intézkedésig. Ilyesmi Medvének sohase jutna eszébe.

Elhatározták, valamennyien együtt maradnak, és felkészülnek a harcra. Ha mindnyájan belepusztulnak is, nem hagyják magukat!

Vadmalac nem jelent meg Légyölő Galócánál. Madár már szólt neki, vigyázzon, ne merje Csipikét háborgatni, mert valami iszonyú hatalmasság van arrafelé, aki mindent és mindenkit elpusztít, lenyel. Elmondta ezt Nyúlnak is, ám ez nem értette a dolgot, és megkérdezte Csipikét:


- Tulajdonképpen mi történt?


- Szerencséd, hogy tulajdonképpennek szólítottál. Az történt, hogy vigyázz magadra, amíg jó dolgod van! Ide azt a reggelit! És nekem ezután friss sárgarépát hozzál, ne olyan fonnyadtat. Most pedig takarodj!
- De mit vétettem én neked, Csipike?
- Azt, hogy példátlanul ostoba vagy. Ha most azonnal nem tűnsz el, hívom Rettenetes Réz Urat és...

Dehogy várta meg Nyúl a folytatást! Hisz annak a Réz Úrnak bizonyára puskája is van, és akkor neki vége. Úgy elinalt, mintha ott se lett volna.

Harkály mestert hiába kereste Csipike, hogy beléverje a félszet. Meghallotta ő Madártól és Nyúltól, milyen iszonyú veszedelem szakadt az erdőre, és hetedik határba repült kopogtatni. Kukucsit, a Botfülűt is értesítette Nyúl a dolgok állásáról, mire Kukucsi nyomban lefelé kezdett túrni, mennél mélyebbre a föld alá. Őt ugyan keresheti majd Réz Úr. Szarvasbika úgy tett, mintha nem törődnék a hírrel, amit szintén a holtra rémült Nyúl újságolt neki, de azért eloldalgott a Tisztásról, és amikor az erdei ösvényre ért, ahol Nyúl már nem láthatta, uccu neki, vesd el magad! Nekiiramodott, és csak jó félórás menekülés után mert visszanézni. Vöröshangyáéknál hatalmas sürgés támadt a hírre: menekítették, takarították minél mélyebbre, a boly fenekébe, a föld alá az ártatlan hangyatojásokat.

Csipike élvezni kezdte a csendet és a magányt, amely körülvette.


- Félnek tőlem. Az egész Erdő fél tőlem! Te is félj, Óriásnagy Bükkfa, hallod? Reszkess, amikor hozzád beszélek!

Óriásnagy Bükkfa azonban nem reszketett. Egy árva levele se rezdült. Csipike legyintett:


- Különben is minek állok szóba veled? Hiszen olyan rettentően, olyan példátlanul buta vagy, hogy nem is érted, fel se tudod fogni, amit mondok. Nem hiába mondják a nagyon butának, hogy bükkfejű. Na, ehhez szólj, ha mersz! - Óriásnagy Bükkfa nem szólt. Csipike elégedetten állapította meg, hogy ezt is sikerült kellőképpen rémületbe ejtenie: még a szó is beléfagyott.

Mivel Nyúl messzire menekült, Csipike egyedül fogyasztotta el ebédre a maradék sárgarépát. Utána aludt egyet, és azt álmodta, hogy már nemcsak az állatok és növények félnek tőle, hanem maga a Hegy, sőt Hegy tetején maga a Kőszikla is rettegve lesi a parancsait. Patak majd kiszárad félelmében. El is határozta, miután felébredt, hogy még a mai nap folyamán ráncba szedi Patakot, sőt Hegyet is.

Patakkal kezdte.

Megállt a parton, és csípőre tette a kezét.


- Mi ez a fölösleges csobogás, locsogás? Reggelre tessék nekem szép csendben folydogálni és nem arra, hanem visszafelé. Mégse lehet, hogy minden patak kedvére űzze az eszét! Ide hallgass: ha nem fogadsz szót, megmondalak a Rettenetes.... tudod mit? Ki sem mondom a nevét, mert ijedtedben elapadsz. Ebből is láthatod, hogy a javadat akarom.

Ezután Hegyhez fordult:


- Ide hallgass, Hegy! Holnap reggelre úgy ahogy vagy, erdőstül, mindenestül átköltözöl nekem a patak túlsó partjára Kősziklával együtt, amelyik ott van a kalapodon. Ha nem, elhord a Rettenetes Réz Úr! Személyesen!

Szusszant egyet, mert az ilyen példátlanul nagyméretű gonoszság egy kicsit fárasztó. Utána megfenyegette Hegyet mutatóujjával:


- Vigyázz, mert ellenőrizlek!

Mókus mama rémülten hallgatta végig az egészet egy tölgyfa lombjai közé lapulva, majd rohant, szaladt, hogy tájékoztassa az erdő népét a közelgő földindulásról.

Csipike elégedetten tért nyugovóra. Jobb oldalára feküdt, és kinézett az ablakon, az odú apró résén, amelyik a völgy, a patak felé nyílt.


- Reggel háttal ébredek majd a völgynek, mert ugyebár Hegy átköltözik a túlsó partra. - De mi lesz, ha nem költözik? Ezt az ijesztő gondolatot elhessegtette Csipike azzal, hogy felsóhajtott:


- Majd lesz itt rend!

És elaludt.

gömbicica

2008. 04. 09. 13:04

Bocsánat én voltam a hunyo. Tavaly óta senki semmit nem irt, a "megosztom veletek" meg olyan jól jött, igy került ide a beirásom. Az aldist meg nem találtam. Pedig bizti hogy volt. Bocsi máskor nem kotnyeleskedek .üdv.edi

2008. 04. 09. 7:38

Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét a fórum bevezetőjére:

"Egy-egy olyan idézetet, gondolatot írnék/várnék ide, ami tetszett nekem vagy nektek, és további gondolatokat, érzéseket ébreszt (amiket szintén leírhattok). Nem feltétlenül filozófiai eszmefuttatásra gondolok:) Forrásmegjelölés nem feltétlenül szükséges - de lehet, hogy a többiek is felismerik az idézeteinket. "

Naszóval: volt már ALDI-fórum, meg Kovács Gábor-fórum, meg politikai fórum ésatöbbi.

I D E M Á S K E R Ü L J Ö N!!

De lehet, hogy nem is olvastok olyasmit, amit megosztanátok a többiekkel?:)

2008. 04. 09. 0:29

Szerintem meg teljesen korrekt volt.

Meggyes stílusát nem mérném ehhez a szinthez az messziről közelíti ezt (alulról). A pökhendiséggel szintén nem értek egyet, sok olyan kérdést is kapott aminek a kellemetlenkedés volt a hátsó szándéka, és ezt nem könnyű kezelni! - viszont ő nem ugyanazzal a stílussal válaszolt, tehát kezelte.

Az esetleges kellemetlen kérdéseket egyébként szerinted hogyan helyes kezelni ?

A város dolgairól milyen mélységig kellene tudnia? Itt egy újonnan alakult egyesület elnökeként válaszolt a kérdésekre, pl az általam feltett kérdésekre adott válaszaival meg voltam elégedve.

Nem látok benne mumust, az egyesületük remélhetőleg felpezsdíti a jelenlegi állóvizet, kicsit irigylem is tőlük ezt a lehetőséget:)

Az hogy Fideszes, meg a kutyát nem érdekli, az nem mérce, különben is a magánügye szerintem. Ha az esztergomiak profitálnak belőle mint egy tenni akaró egyesület elnöke, akkor tőlem lehet akármelyik párt tagja, de most komolyan!

A hozzászólásod vége pedig: Ez egy egyesület miért kezeled másként?

2008. 04. 09. 0:01

Nem tudom hová írjam le. Ezért megosztom Veletek, hogy engem ez a Kovács Úr egyáltalán nem győzött meg. Válaszai kikerülőek voltak, néha Meggyeshez hasonlóan pökhendiek, a város dolgairól szinte semmit sem tudott. Egyértelműen kármentő fidesz vonal húzódik a háttérben. Ha Tamásnak mennie kell, legyen egy újabb fideszes, aki továbbra is viszi a bizniszt.

gömbicica

2008. 04. 08. 20:56

Ahol az Aldi lesz, ott nem ő lenne csak egyedül, hanem több más üzlet is tudtommal. Most nem találtam azt az oldalt, ami ezzel foglalkozott. Ha van időd megtalálod rajta.

2008. 04. 08. 20:39

Persze, szépen fogja a betonoszlopait, és odébbáll. A rémhír meghallgatása előtt nem árt, ha gondolkodunk, nem?

gömbicica

2008. 04. 08. 20:29

Létezhet, hogy az Aldi meggondoldta? magát, és mégse telepszik meg valamiért Esztergomban? Ma hallottam.

gömbicica

2008. 04. 05. 8:03

Kicsit messzire ugrok a kiállitástól:

Esztergomban arteriográfos vizsgálatra lehet jelentkezni, 7500 Ft, kb. husz perces. Ha kértek időpontot, akkor részletesen felvilágositanak, mit hogyan kell tenni.

(keresőbe beirod, megtudod mi is ez? Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Tavaly már mondtam a háziorvosomnak, és kértem, hogy adjon hozzá helyet, megpróbálok toborozni hozzá 30 embert, nem igazán izgatta fel a dolog. Nem tudom, miként jutottak el a cégtől pont ebbe a rendelőbe. A lényeg, hogy a lehetőség most adott. (ICC. )

19-e szombaton lesz. Boltomba kiteszek róla egy prospektust, elérhetőségeket a jelentkezéshez.Esetleg a telefonszámot tőlem is megtudhatod.

azt hiszem saját egészségvédelmünk megér 7500 Ft-ot..

gömbicica

2008. 04. 05. 7:52

Szia Kata! A választ ugyan megkaptad, de "megrovásban részesitelek". A kép alatti előző beirásomban: gömbicica 2008.04.03. 17:58 program a hétvégére

szerepelt amit kérdeztél, és a következő ajánlott program is, a cseresznyevirágzás is. (japán ismerős biztosan tudna róla regélni) -ne tessék máskor ilyen figyelmetlennek lenni. mondjuk a kép biztosan nagyot nyomott a latba mint figyelemfelkeltő a lapcimekhez képest- .

Az esemenymenedzser.hu oldalon nagyon sok programot lehet találni. Én rendszeresen böngészem. A cseresznyésre is elmegyek, ha időm engedi.

2008. 04. 04. 22:42

Köszönöm!!!:)

Eredeti méret

2008. 04. 04. 22:38

Bár nem Edi vagyok, de:

"Nemzetközi orchidea- és bromélia kiállítást rendez a Magyar Orchidea Társaság 2008. április 4-6. között Budapesten, a Városligetben, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban."

www.esemenymenedzser.hu

2008. 04. 04. 22:17

Edi, hol van ez? kiállítás? Vásár?

gömbicica

2008. 04. 04. 21:30

Egy pici izelitő a sok látnivaló közül. Érdemes elmenni, ma nagyon sokan voltak, szombat, vasárnap is nyitva van. Nagyon szép. 1200 egy felnőtt belépő. Ha netán vásárlási széndékotok is lenne, van bőven választék, csak a pénztárcátok birja.