Ötvennyolcas - Szeretgom.hu
Eredeti méret

Őket követi

Őt követik

Ötvennyolcas

Regisztrált:
2007. 05. 13. 10:58
Utolsó belépés:
2022. 03. 26. 16:04

2016. 02. 11. 18:15

Ha lehetne tényekkel is alátámasztani, hogy miért nem vagyok jogosult megalapotott véleményemet kifejteni ott, ahova ebből a célbóól belési jogot kaptam.

János idézetének melyik része szerint NEM vagy jogosult a MEGALAPOZOTT vélemyényed kifejtésére? Én ugyan nem nagyon tudok angolul, de szerintem pont az van benne, hogy ARRA jogosult vagy...

 

2016. 02. 11. 13:13

Mivel tulzóan sértegetővé vált a vélemény nyilvánitásod, ezért arra többé nem reagálok!

Akinek a "csacsiság" túlzottan sértő, ne kommenteljen.

Már csak azért sem, mert a vélemény nyilvánitásod üzenete nem kevesebb, minthogy elfogadhatónak tartod 
az 1997. évi LXXVIII. törvény 3.§ (2) bekezdésbe foglaltak teljes semmibevételét, amely morális magatartás
utat nyitott, immár nem csak a Berényi Zsigmond utca valamint a Bartók Béla u. - Budapesti u. - Virágos u. - Kovácsi u.

által határolt területeken túlra is, ahogy egy köztulajdonú utca kizárolagos magánhasználatuvá válhasson, miközben van a

városnak számos olyan pontja, ahol ez korlátozva van, mint pldául az eredetileg is lakó-pihenő ővezetnek épült lakótelepek.

Milyen utca vált kizárólagos magánhasználatúvá???????? Te tudod, miről beszélsz????????

És végül: valóban nem vagyok beavatottja az efféle városi panamáknak, de hogy ne lenne fogalmam a városban folyó

korrupciókról , én azt nem nevezném a te szóhasználatoddal élve "csacsiságnak" !

Valaki a saját pénzén felújít egy utcát. Mi ebben a panama???????? Mi ebben a korrupció????????

Tisztában vagyok avval, hogy nálad és a veled azonossan gondolkodóknál mit irritálok, de az meg engem nem érdekel! 

Valaki érti ezt a mondatot? Mert én nem.Rosszall

Tudod, mit? A "csacsiság" jelző túl finom volt a mondandóddal kapcsolatban...

 

 

 

 

 

2016. 02. 10. 15:04

"Nem bontották le sem a Káptalan-ház, sem pedig a Wimmer-hát hátsó falát. A Kékfestő-ház hátsó részt bontották le."

Értem én: hogy nem a kútba csak a szélére...

Áruld már el, milyen összefüggés van a Kékfestő-ház hátsó részének lebontása és a Wimmer-ház - Káptalan-ház egyre romló állapota között???

"A Czuczor Gergely utcában faltól falig utcafelújítás folyik."

Jól láthatóan itt sincs elválasztva a (ki nem épitett, de EU előírás szerint kötelező) ) csapadék elfolyó rendszert a kommunálistól.
Ahol pedig már nincs fal, ott mégis hogyan fog majd megvalósulni, a faltól falig "utcafelújitás" ami nem azonos fogalom az útfelújításal ?

Vagy neked mndegy, hogy id ki vagy vid ki...

Mivel úgy tűnik, fogalmad sincs arról, mi folyik az utcában, és ezért csacsiságokat írsz, idéznék egy előterjesztésből:

"Kóbor Miklós - Esztergom, Czuczor G. utca 6. szám alatti lakóház építési munkáinak idejére - engedélyt kért Esztergom Város Önkormányzatától a Czuczor G. utca lezárására. A lezárásra az engedélyt a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 292/2013.(IX.20.) PETB határozatával megadta. Az utca teljes területére kiterjedő, 16 hónapig tartó közterület használatért kérelmező vállalta a Czuczor G. utca burkolatának felújítását saját költségen. A burkolat felújításának útépítési és csapadékvíz elvezetési terve benyújtásra került Esztergom Város Önkormányzatához közútkezelői és tulajdonosi jóváhagyás céljából.

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2014. április 15-ei ülésén Steindl Balázs elnök kérte, hogy a Czuczor Gergely utca ügyében a Képviselő-testület hozzon döntést.

A terv szerint az útpálya bazalt kockakő burkolattal lenne ellátva, a járda aszfaltburkolatú maradna. Felújítás után a Czuczor G. utca lakó-pihenő övezeti besorolást kapna ( Közlekedési Felügyelet előírása alapján). Az utca Bajcsy Zsilinszki E. utca felőli vége mozdítható utcabútorokkal kerülne lezárásra, ezáltal a Czuczor Gergely utca zsákutcává válna, behajtás csak engedéllyel rendelkezők számára lenne megengedve.

Az Főépítészi Iroda javasolja, hogy ne csak az útpálya, hanem a járda burkolata is bazalt kiskockakő legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti ügyben hozzon döntést."

A határozati javaslat 1. pontja:

"Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Útvonal Kft. által készített T.sz.: ENG_2125/2014 számú terv alapján – a hidraulikus működtetésű behajtást gátló elemek kihelyezésének kivételével, az 2014. június 16-án benyújtott módosított terv szerint - a Czuczor Gergely utca burkolat felújításához a közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulást megadja, azzal a feltétellel, hogy a járdákat is bazalt kiskockakő burkolattal kell ellátni. Az utca forgalmi rendjét a Kis-Duna sétány felől „Lakó-pihenő övezet”, „Zsákutca” és „Behajtani tilos Kivéve engedéllyel” táblákkal kell kialakítani. Az utca Bajcsy Zsilinszki E. utca felőli végét mozdítható utcabútorokkal kell lezárni."

Szóval valaki a saját pénzén rendbehoz egy utcát, de Te ezt valamilyen, számomra ismeretlen okból csacsiságokat irkálva támadod. Érthetetlen...

Azzal már nem is merek előhozakodni, hogy a jelenleg folyamatba lévő munkák megkezdése, teljes mértékben ignorálta az 1997. évi LXXVIII. törvény - az épített környezet védelméről és alakításáról - 3. § (2) bekezdésben foglalt közösségi jogogat, mindenekelött a te egyéni szabadsához való jogodat is!

Milyen szabadsághoz való jogomat ignorálja ennek a KÖZterületnek MAGÁNpénzből történő felújítása??

 

2016. 02. 10. 12:02

A két ház 2015 novemberében kapta meg a kegyelemdőfést, amikor a szintén FIDESZ töbségi képviselőtestülettől, akik döntöttek arról, hogy a Czuczor Gergely és Malom utcai részt mindkét írányban behajtani tilos forgalmúvá változtatták (kivéve engadélyel) ami ok-okozati alapot és indokot szolgáltatott arra, hogy az utat febontsák ill. a szóbanforgó épületek hátsó falait lebontsák.

Nem bontották le sem a Káptalan-ház, sem pedig a Wimmer-ház hátsó falait. A Kékfestő-ház hátsó részt bontották le.

A Czuczor Gergely utcában faltól falig utcafelújítás folyik.