Biró László - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

Biró László

Regisztrált:
2007. 11. 20. 18:27
Utolsó belépés:
2012. 09. 04. 23:32

2009. 02. 02. 13:30

A gazdasági függetlenségről a globalizmus korszakában A neoliberalizmus rövid története Az elit gazdaság-politika húsz esztendeje és a változás lehetőségei Susan George

„Ezeknek az intézményeknek a közös nevezője az átláthatóság hiánya és a demokratikus felelőség elutasítása. Ez a neoliberalizmus lényege, amely arra épül, hogy a gazdaság diktálja a feltételeket a társadalom számára, és nem fordítva. A demokrácia tehertételként jelentkezik. A neoliberalizmus a győztesekre, nem pedig a választópolgárok akaratára épít, amely magába foglalja a társadalom győzteseit és a veszteseit is. Befejezésül, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a neoliberálisoknak a vesztesekről alkotott felfogását vegyék igen komolyan. A neoliberálisok szerint a veszteseknek a társadalom semmivel sem tartozik. A rendszer bárkit, bármikor cserbenhagyhat. Ha valaki megbetegszik, ha megöregszik, ha állapotos, vagy ha a gazdasági körülmények miatt, illetve a pénznek a lentről felfelé áramlásának folyamatában nincs többé szükség rá. A részvények értéke a végső meghatározó. A közelmúltban az International Herald Tribune arról számolt be, hogy Thaiföldön és Koreában az idegen befektetők egymás után vásárolják fel a vállalatokat és a bankokat, és ez bizonyosan tömeges elbocsátásokhoz vezet A thaiföldiek és a koreaiak sok éves munkájának az eredménye, idegen vállalatok kezére kerül. Nagyon sokan azok közül, akik keményen dolgoztak ezeknek a javaknak a megteremtésén, máris, vagy hamarosan az utcára kerülnek. A versenyképesség elvei alapján, illetve a részvények értékének szempontjából mindez nem minősül sem igazságtalanságnak, sem bűncselekménynek, hanem erényt jelent. A neoliberalizmus alapjaiban megváltoztatta a politika mibenlétét. A neoliberalizmust megelőzőleg a politika abban nyilvánult meg, hogy ki uralkodik, és, hogy ki mennyit kap a közösből. A fenti két tényező továbbra is szerepet játszik a politikában, de a neoliberalizmus értékrendje alapján a politika központi kérdését az képezi, hogy kinek van joga az éltre és kinek nincs. A radikális kirekesztések a mindennapi események sorába tartoznak, ezt a legkomolyabban állítom. Nagyon sok rossz hírt kellett közölnöm Önökkel, de az elmúlt húsz esztendő rossz hírrel van tele. Nem szeretném azonban ilyen nyomasztó hangulatban befejezni előadásomat. Nagyon sok minden történik annak érdekében, hogy ezeket a létünket veszélyeztető folyamatokat ellensúlyozzuk, és nagyon sok lehetőség van a cselekedetre. Bízok abban, hogy a jelenlegi értekezlet megfogalmazza a teendőinket, többek között azt, hogy a neoliberalizmussal szemben egy általános szellemi ellenállást kell tanúsítani. Elérkezett az ideje annak, hogy mi határozzuk meg a napirendi pontokat, ahelyett, hogy hagyjuk, hogy a világmindenség urai határozzanak sorsunkról Davosban. Remélem azt is, hogy a támogatók belátják, hogy nem csak felméréseket kell támogatni, hanem eszméket is. Nem várhatjuk el, hogy a neoliberálisok támogassanak bennünket, magunknak kell megtalálni a megfelelő megoldásokat, beleértve egy nemzetközi adórendszer megvalósítását, amely a pénzügyi intézmények megfelelő megadóztatására irányul, valamint a nagyvállalatok adásvételeinek arányos és igazságos megadóztatását írja elő. A nemzetközi adó bevétele alkalmas lenne az északi és a déli félteke országai közötti különbségek kiegyenlítésére, illetve arra, hogy enyhítse azoknak a helyzetét, akiket az utóbbi húsz év neoliberális politikája következtében kifosztottak. Engedjék meg, hogy még egyszer megismételjem: a neoliberális rendszer nem az emberi lét természetes velejárója, nem is természetfeletti hatalom, annak alapfeltevéseit felül lehet vizsgálni, és azt meg lehet változtatni. A hatalmat vissza kell helyezni a közösségekbe és a demokratikus államrendszerekbe. Minden területen meg kell valósítani a törvény tiszteletben tartását, és meg kell valósítani az anyagi javak nemzetközi szintű igazságos elosztását. Az üzletnek és a piacnak megvan a maga helye, de az nem uralhatja az emberi lét minden megnyilvánulását. A további jó hírek közé tartozik az, hogy napjainkban a világon annyi pénz van, hogy annak egy nagyon kis része elegendő lenne, hogy minden embernek tisztességes életmódot, egyetemes egészségi biztosítást és megfelelő oktatást biztosítson a földön. E mellett, megvalósítható a környezet megtisztítása és megakadályozható annak további rombolása. Van lehetőség az északi és a déli félteke életszínvonalának kiegyenlítésére. Az A fenti cél megvalósítására, az Egyesült nemzetek megfelelő bizottságának (UNDP) előrelátása szerint mindössze 40 milliárd dollár elegendő lenne. És legvégül, arra kérek mindenkit, hogy lássa be: a neoliberalizmus lehet, hogy étvágyában kielégíthetetlen, de nem sebezhetetlen. Egy nemzetközi szövetség a közelmúltban arra kényszeríttette őket, hogy mondjanak le, legalább is ideiglenesen arról, hogy minden befektetést a neoliberalizmus szabályai szerint valósítsanak meg. Ellenfeleik meglepetésszerű győzelme felbőszítette a neoliberális tábort, ami azt bizonyítja, hogy a szervezett ellenállás sikeres lehet. Továbbá, a számok a mi oldalunkon vannak, mert a neoliberalizmusnak sokkal több vesztese van, mint győztese. Nekünk ötleteink vannak, míg a neoliberalizmus már kijátszotta minden kártyáját, és a meglevő ötleteik is elvesztik hitelességüket az ismétlődő válságok miatt. Amit még meg kell valósítanunk, az a szervezés és a kommunikáció, amely ma már megvalósítható. A veszély nemzetközi jellegű, tehát a védekezési is nemzetközi alapokra kell helyezni. A szolidaritás többé nem jelentheti csupán az egymásnak nyújtott segítséget, fel kell fedezni kényszerhelyzetünk azonosságát, hogy számbeli fölényünknek, és mondanivalónk indokoltságának hitelt adjunk. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi értekezlet nagymértékben hozzájárul ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához.”

www3.sympatico.ca

2009. 01. 06. 15:59

Érdekes videó klip, Ákos nem tiltakozott ellene!

2009. 01. 06. 9:02

Érdekes!

Hungarian Atlantic Council (Magyar Atlanti Tanács), amelyben például az összes politikai párt felső vezetői benne vannak, és békésen el vannak egymás mellett.

Szinte alig hallani erről a tanácsról valamit! Soha semmi vita, semmi összezördülés a párthovatartozás miatt? Ki tud erről a Tanácsról valamit?

2008. 12. 31. 11:33