jadzia - Szeretgom.hu
jadzia

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

jadzia

Regisztrált:
2018. 09. 05. 8:33
Utolsó belépés:
2023. 09. 26. 17:20

2020. 09. 28. 20:07

AKIK PEDIG EGY JOBB ÉLET REMÉNYÉBEN MENNEK MÁSIK ORSZÁGBA AZOK A GAZDASÁGI MENEKÜLTEK BELŐLÜK SOK VAN  AKI MAGYAR ,DIPLOMÁS ,MÉGIS AZ EU ORSZÁGAIBAN KERESTEK ÚJ OTTHONT JOBB ÉLETET.MIÉRT IS KELLENE EZT MEGTAGADNI MÁSOKTÓL?

EZEK SZERINT A MAGYAR DIPLMÁSOK IS MIGRÁNSOK? 

Horváth Piroska

Vándorló alkonyat
A némaságba alkonyatport szór,
zihál a lét a saras utakon,
már tébolyultan rikácsol egy kór,
kín reszket a megtiport ugaron...

...fertőzött sebhely, gyötrő fájdalom,
szürke félhomályban motoz a szél,
oson a félelem az árnyakon,
utolsókat rúgja - pusztul a tél,

sietős lépteknek nesze sejlik,
rongyos bakancsok talpa csikorog,
gubancos öntudat ronggyá feslik,
veszett idea ádáz - vicsorog,

huzat - szilánkos könnycseppet vonszol,
fenyőkontyok árnya alatt borzong,
a kétség nyüszít - álmokat rombol,
oktalan, hitetlen eszme forrong,

milliónyi talpak nyoma alatt
alig serdült fű haldoklik csendben,
új élet volt és reményben sarjadt,
elsorvadt a hátrahagyott szennyben,

kaszabolt képzet - rendekbe rakott,
kialudt napfény, remény - fakózöld -
fekete szőttesbe rejtett asszony!
Gyermeked kérdi - kié ez a föld?

IFJNeogrády Antal:VOKS HUMANA

2020. 09. 28. 20:03

FERENC PÁPA ÜZENETE 

a migránsok és menekültek szeptember 27-i Világnapjára

 

Mint Jézus Krisztus, menekülni kényszerültek

Befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni a hazájukon belül kitelepített személyeket

Ferenc pápa üzenete elején idéz idén január 9-én, a Szentszékhez akkreditált Diplomáciai Testület tagjaihoz intézett beszédéből, amelyben korunk kihívásai közé besorolta a lakóhelyüket hazájukon belül elhagyni kényszerülő személyek drámáját is: „A konfliktusok és a humanitárius vészhelyzetek, amelyeket az éghajlat destabilizációja tovább súlyosbít, növelik a kitelepítettek számát és azokat az embereket érintik, akik már eleve nagy szegénységben élnek. Sok olyan ország, ahol ezek a súlyos helyzetek állnak fenn, nem rendelkezik megfelelő struktúrákkal, hogy válaszoljon a kitelepítettek szükségleteire”.

Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma migránsokkal és menekültekkel foglalkozó szekciója május 5-én közzé tette „A belső kitelepítettek gondozására vonatkozó lelkipásztori irányelvek”-et. A dokumentum az egyház lelkipásztori tevékenységét kívánja ihletni és elevenné tenni ezen a sajátos területen.

Minden menekültben ismerjük fel Jézust

Ferenc pápa üzenetében a Szent Család Egyiptomba menekülésének ikonjából indul ki. Ez ihlette meg elődjét, XII. Piusz pápát, amikor 1952. augusztus elsején megfogalmazta az Exsul Familia k. Apostoli Konstitúcióját. Az Egyiptomba menekülés idején a Kis Jézus megtapasztalja szüleivel együtt a kitelepítettek és menekültek tragikus körülményeit, amelyeket „félelem, bizonytalanság, nélkülözések” jellemeznek (vö. Mt 2,13-15.19-23). Sajnos napjainkban családok milliói magukra ismerhetnek ebben a szomorú valóságban – állapítja meg a pápa. A televízió és az újságok csaknem minden nap hírt adnak menekültekről, akik éhség, háború és más súlyos veszélyek elől menekülnek, biztonságot és emberhez méltó életet keresnek maguk és családjuk számára” (Úrangyala, 2013. december 29.) Mindnyájukban jelen van Jézus, aki, mint Heródes idején, menekülni kényszerül, hogy életben maradjon. Arcukban ismerjük fel az éhező, szomjazó, ruhátlan, beteg, idegen és bebörtönzött Krisztust, aki lelkiismeretünkhöz szól (vö. Mt 25,31-46). Ha felismerjük, akkor mi fogunk neki köszönetet mondani azért, hogy találkozhattunk vele, szerethetjük és szolgálhatunk neki.

2020. 09. 28. 20:01

Dmolnárral tökéletesn egyteértek.kik háború éhezés erőszak miatt menekülnek hazájukból ,azokat nagyon sajnálom és nem hinném hogy nekünk bármit is árthatnának. Ezek az emberek gyerekekkel együtt új hazát keresnek ahol békében élhetnek és nincs háború nincs erőszak.Aki velük riogat, aki velük szemben fellép akár verbalisan is az hol van a keresztény értékektől?

A Biblia is ezt mondja

 • Bolyongó arámi volt az ősöm” (Mózes V. könyve, 26:5)
 • „Ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban” (Mózes II. könyve, 23:9)
 • Ne sanyargasd a jövevényt” (Mózes II. könyve, 23:9)
 • Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. (Mózes III. könyve, 19:34)
 • Ne nyomorgasd őt. (Mózes V. könyve, 23:17)
 • Ne forgasd ki jogaiból a jövevényt és az árvát (Mózes V. könyve, 24:17)
 • Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! (Mózes V. könyve, 27:19)
 • Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén! (Mózes V. könyve, 10:19)
 • Ha learatod aratni valódat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza fölvenni. Legyen az a jövevényé, árváé és özvegyé. (Mózes V. könyve, 24:19)
 • Jézus a saját származási régióján kívül született, és el kellett hagynia szülőföldjét (ld. Lukács 2:4-7 és János 1:11, 14): „Közöttünk lakozék”.
 • „Jövevény voltam, és befogadtatok.” (Máté 25:35).
 • Erőszak, csonkítás, prostitúció - országok, ahol a legrosszabb nőnek lenni

 

2020. 09. 25. 19:53

SZERGEJ JESZENYIN :KÓSZÁLOK A VÖLGYBEN

Kószálok a völgyben. Tarkómon a sapkám.
Fehér kesztyű védi naptól a kezem.
Rózsaszín a róna a láthatár alján.
Kékellik a csendes folyó szélesen.

Kutya bajom, gondom! Nem vágyom egyébre,
csak nótákat halljak - szívem is dudol.
Csak ifjú testemet hűs szellő becézze.
Csak hajlonganom ne kelljen már - sehol!

Letérek az útról, tág lejtőn megyek le -
ni, kaszások! Nyüzsgő lány-legénysereg.
Kasza már füttyent, mit susog a gereblye?
Hé, költő, bírnád még a kaszanyelet?

Jobb a földön! Úsztál eleget az égen.
Szép ez a völgy? Nos, a dolgát is szeresd.
Nem voltál vidéki, paraszt te is régen?
Vágsz-e rendet, lássuk, ma is egyenest?

A toll nem gereblye, a kasza nem tollszár.
De róni remek sort velük is lehet.
Tavaszi mezőn ha tavaszi szél kószál,
szívesen olvassák azt az emberek.

Vigye ördög! Angol kabátom lerántom.
Kaszát ide! Én ne volnék jó rokon?
Megmutatom most is, ki legény a gáton.
Én tagadom el, kik közé tartozom?!

Mit nekem gödör, mit göröngy, mit a zsombék.
A reggeli ködben jól esik - be jó;
rovok, íme, rétre kaszával is sort még.
Olvassa kedvére a bárány, a ló.

Dől a dal: ez is vers: beszél is, zenél is.
S hogy nekipezsdíti azzal a szívet:
olvasván megérti bármelyik tehén is.
Megérti, és érte langy tejjel fizet.
ILLYÉS GYULA

2020. 09. 25. 19:52

PILINSZKY JÁNOS:Tilos csillagon

Én tiltott csillagon születtem,
a partra űzve ballagok,
az égi semmi habja elkap,
játszik velem és visszadob.

Nem is tudom, miért vezeklek?
Itt minden szisszenő talány,
ne fusson el, ki lenn a parton,
e süppedt parton rám talál.

S ne félj te sem, ne fuss előlem,
inkább csitítsd a szenvedést,
csukott szemmel szoríts magadhoz,
szoríts merészen, mint a kést.

Légy vakmerő, ítélj tiédnek,
mint holtak lenn az éjszakát,
vállad segítse gyenge vállam,
magam már nem bírom tovább!

Én nem kívántam megszületni,
a semmi szült és szoptatott,
szeress sötéten és kegyetlen,
mint halottját az itt hagyott

 • Auguste Rodin /1840-1917/ Fugit Amor
   
  •