zooe - Szeretgom.hu

Őket követi

Sajnos senki sem

Őt követik

Sajnos senki sem

zooe

Regisztrált:
2012. 02. 02. 20:27
Utolsó belépés:
2012. 02. 20. 13:26

2012. 02. 12. 12:41

"A fák nem nőnek az égig, az adósság meg pláne. Eljön az igazság pillanata, amikor ez már nem megy tovább, senkinek. Kinek előbb, kinek később, Meggyesnek, Tétényinek, Esztergomnak, Malévnak, az országnak, görögöknek."

Egy előző hozzászólást idézve: "Teljes mértékben egyetértek, this is the beginning of a beatiful friendship." A felsorolást a magam részéről azért kiegészíteném még a nemzetközi pénzügyi körökkel, a bankokkal és az IMF-el is. Az adósság spirál napjainkra világ méretekben is kezelhetetlennek tűnő stigmái ezért szerintem mindkét felet - a túlélés érdekében - a saját és partnerei kereteit pontosan feltérképező közös gondolkodásra készteti és kényszeríti. A megoldásokat pedig nem egyénileg, hanem közösen kell a pénzvilágnak és az általuk finanszírozott entitásoknak is megtalálni. Az átgondolatlan, önfejű, dacos egyéni partizán akciók (még ha a törvény betűjének meg is felelnek) hosszútávon nem vezetnek eredményre.

Meggyőződésem, hogy Esztergom esetében a város szempontjából sem a Tétényi által választott AR eljárás kezdeményezés volt a legjobb megoldás. Egy előző hozzászólást némileg megváltoztatva: arról a "kizárólagos siker sztorikat" csupán a szeretgom porttál "adja el évek óta sok százezer" hozzászólásban. Más netes helyi média (amit ismerek) rajtuk kívül nem.Ez a fórum pedig a sikosságmentesítést tárgyalta itt alapértelmezésben. Arra a jelek szerint még Esztergomban is telik... ;-D

2012. 02. 12. 11:02

"Ezt hívják jogkövető magatartásnak. Amikor tudásunk, tapasztalatunk, lehetőségeink szerint úgy járunk el az élet minden területén, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen a mindenkori törvények adta keretekbe."

Olyan emberrel kapcsolatban, aki azzal kezdi polgármesteri pályafutását, hogy nem írja alá a képviselő-testület által megszavazott, annak jogszerű működését biztosító SZMSZ-t (amit azóta sem tett meg) majd Magyarország történetében egyedülálló módon és először "polgármesteri engedetlenséget" hirdet, majd 3 hónapig nem hív össze testületi ülést, jogkövető magatartással érvelni szerintem nem túl meggyőző próbálkozás.

"Az, hogy Meggyes "rugalmasan értelmezte" a törvényeket (hogy szándékosan vagy véletlenül, az nem az én tisztem eldönteni) és nem volt ilyen szándéka, hogy elindítsa az eljárást még ha kötelezik is rá, az az ő sara. Talán tudta, talán nem tudta, hogy következményekkel mindenesetre nem jár ennek a bejelentése (ill. hiánya)…"

Bár Meggyes fejébe senki nem láthat bele, a Har tv. szerint jár. Az 1996.évi XXV.tv. 5 § (4) bekezdésében a bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciója jelenleg 500 ezer Ft, ami a Tétényi álatal kezdeményezett eljárás elindításakor még csak 100 ezer volt. Ezt Tétényinek (és Meggyesnek) is tudnia kellett, mivel dr Marosi György jegyző erre is felhívta a figyelmet a Tétényi által kezdeményezett AR eljárást megelőző testületi ülésen, ahol az őt fizetésre kötelező – itt nemrég ismertetett, és általa utólag "jogkövető" módon megtagadott – határozat is megszületett. Az igaz, hogy arról nem szólt még hír, hogy ezt valaha is kivetették volna Magyarországon valakire.

Az viszont nem igaz, hogy a bejelentés nem jár semmilyen következménnyel. A legfontosabb következmény, hogy minden tartozás azonnal lejárttá válik, amihez képest Esztergom esetében talán eltörpül - de semmiképp nem elhanyagolható tétel - a pályázati lehetőségek megszünése. Az AR eljárás miatt napjainkig napvilágra került pályázati veszteség közel 100 millió forintra rúg Esztergomban. Tehát 100 ezer forint büntetés áll szemben annak ezerszeresével (!!!), 100 millió forinttal. Ezt a városnak nem törlesztenie kellett volna, hanem támogatásként kapta. Az eljárással ezt Tétényi elvette a várostól. Ennek okán szerintem eljárás megindítás következmények hiányával érvelni sem túl meggyőző próbálkozás.

"mivel csődközeli állapotba keríteni önkormányzatot (legalábbis ekkorát) még előtte nem nagyon sikerült senkinek."

Ezt én sem megerősíteni sem cáfolni nem tudom de érdekelne, hogy a beíró milyen hiteles (mindenki által leellenőrizhető) információ alapján állítja ezt? Én viszont határozottan émlékszem olyan testületi ülésre a közelmúltból, ahol a K&H bank képviselője (aki a bank önkormányzati üzletágának vezetőjeként mutatkozott be) kijelentette, hogy az eljárás megindtása idején több önkormányzat volt hasonló vagy rosszabb helyzetben, de tárgyaltak velük és helyzetük a bank segítségével megoldhatóvá vált. Említette, hogy segítő szándékukról írásban egykor Esztergom polgármesterét is többször biztosították. Bár közvetve a banki szakember is utalt Tétényinek a bank által kezdeményezett tárgyalásokat elutasító magatartására, egy előzetes bejegyzés (#153627)konkrét részleteket is közöl itt ezzel kapcsolatban.

Azt pedig többször leírtam már ide, hogy a Har tv az adósság mértékét nem, csupán a lejárt tartozások időtartamát határozza meg a kezdeményezés feltételeként. Ennek okán szerintem annak mértékével érvelni sem túl meggyőző próbálkozás.

"Ha jól emlékszem Esztergom előtt a húszegynéhány év alatt mindössze 7 ilyen eljárást kezdeményeztek, jellemzően párszáz fős településekkel szemben."

A törvény betűje értelmében már pár tízezer forintos nagyságrendű, 90 napot meghaladó lejárt tartozási tétel alapján is kezdeményezhető. Bár az idézett szöveg szerint ilyet addig csak 7 polgármester kezdeményezett, hány önkormányzat lehetett vajon Magyarországon 2010. november 23-án, ahol egyetlen ilyen szállítói számla sem volt? Ha volt, akkor viszont egyik polgármester sem volt közülük jogkövető? Sőt, a Har tv szerint nem csak polgármester, hanem szállító is kezdeményezhet AR eljárást önkormányzat ellen. Mégis csak 7 településen történt addig ilyen? Vajon miért? Talán mérlegeltek és számoltak az eljárás mindkét fél számára előnytelen következményeivel is, amivel Tétényi esetleg nem?

Hogy mivel számolt, azt csak ő tudhatja, de az általa sok helyen (pld piac üzemeltetés) jogosan megkövetelt üzleti tervet, illetve előzetes hatástanulmányt ő az adósságrendezéssel kapcsolatban biztosan nem készített. Forrás:http://www.rtve.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=4660:az-aljegyz%C5%91-v%C3%A1lsza-szerintt%C3%A9t%C3%A9nyi-%C3%A1ltal-k%C3%A9sz%C3%ADtett-hat%C3%A1stanulm%C3%A1nyt&Itemid=24 Lehet, hogy akkor még nem is volt azokkal tisztában?

"Viszont bármilyen oldalról is nézem, mint a jogállamban (még) hívő ember, Tétényi a lehető legjobban cselekedett, hiszen akkor és ott az volt a törvény betűje, hogy 90 napnál régebben lejárt számlák esetén mit kell tenni. Ő megcselekedte ezt, amiért egy pirospont jár neki, Meggyesnek pedig egy feketepont…"

Az eddigiekből számomra az következik, hogy az adósságrendezési eljárás kezdeményezőjének nem a törvény betüjét, hanem annak szellemét kell alapvetően megvizsgálnia! A törvényalkotó szándéka vélhetően nem a tömeges eljárás megindulása, hanem a fizetési hajlandóság kikényszerítése volt az önkormányzatokból és a hitelezők érdekének védelme. A Har tv ebben a vonatkozásban is egyértelműen fogalmaz, igaz csupán az Indokolás részben. Azt mondja, hogy az eljárás megindítása előtt a polgármesternek egy utolsó kísérletet kell tennie a lejárt tartozások kiegyenlítésére.

Ezt Tétényi természetesen (Iridium jogértelmezése szerint) "jogkövető" módon nem tette meg. Pedig erre még képviselő-testületi határozat is kötelezte. Ennek okán szerintem a Tétényivel kapcsolatos jogkövetés hitével való érvelnés sem túl meggyőző próbálkozás.

2012. 02. 11. 15:55

"Ezzel is lehetne ám foglalkozni. Vagy ez smafu?"

Egyszer leírtam már ide – de hogy a nyikoláj nick se érezze magát számkivetettnek – neki is leírom:

Az adósságrendezés megindítása szempontjából egy város adósságának mértéke lényegtelen. A kupleráj sem lényeges. Kizárólag ezek miatt egyetlen bíróság sem indíthatna eljárást magyar település ellen. A eljárás törvényes megindításához egyedül fontos ismérv, a "90 napot meghaladó tartozások" kategória... és az akkori törvény szerint a polgármester kezdeményező szándéka. Eddig ezzel foglalkoztunk. Természetesen lehet mással is!

2012. 02. 11. 14:44

"Az adósságrendezés az előző városvezetés pénzügyi tevékenységének következménye. Senki nem gondolja siker sztorinak, következmény és nem ok."

Adósságrendezés önmagától sehol nem indul. Az eddig még mindenütt városvezetői kezdeményezés következménye volt. Esztergomban nem az előző városvezetés kezdeményezett ilyet, hanem Tétényi. Egyes egyedül. Pontos okát kizárólag ő tudhatja.

2012. 02. 11. 14:34

OFF

"Bagoly mondja."

Bagoly, itt veréb! Mondd, én hány nicken nyomom itt egyszerre? Melyik vagyok még? Csak, hogy tudjam és rajtam kívül se érezze magát senki a felsorolásból kimaradva! :-D

ON