nadragulya - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

nadragulya

Regisztrált:
2010. 10. 13. 12:52
Utolsó belépés:
2020. 04. 26. 15:59

2012. 12. 12. 19:53

Kedves Holdfény ! Ijeszteni egyáltalán nem akartalak és nem is foglak. Nem az én stilusom. Nem rossz dologról akartam írni, de elnézésedet kérem, ha nem tartom meg az igéretet. Úgy érzem, hogy a Jánosnak én is csak egy púp vagyok a hátán. Azóta nem léptem a szeretgom mezejére. Mások hívták fel figyelmemet, hogy általad meg lettem szólítva.  Nem szívesen megyek olyan helyre, ahol nem látnak szívesen.

Az én felfogásomban az ember szabad  -beleértve a vélemény szabadságát is-, míg más méltóságát nem sérti. Természetesen a "más" nemcsak személyekre értendő.

Valamikor írtam a "liber - libertas" szabadság fogalmának kialakulásáról, a szeretetről, a boldogságról... - úgy , ahogy tőlem tellett, jószándékkal.  Igértem, hogy írok a hazáról, mint fogalomról, mibenlétéről.  Néha talán szőrszálhasogatóként szeretem helyrerakni a dolgokat. A haza fogalmában nagy a tudatlanság. Nagyon sok embernek a haza  képe másokat méltóságukban sért./ Ha valaha a sors úgy hozná..., szívesen elbeszélgetek róla, de .../

/A 70-es években, ha jó az emlékezetem, Kölcsey évfordulóhoz kapcsolódva, egy gyülésre voltam hivatalos. A téma a hazaszeretet volt. Az előadó, valamilyen pátrfunkciárius, oly sok szépeket mondogatott, leginkább a "pártot és a kormányt" dicsőítve. Szó volt ott traktorokról, cipőkről és ruhákról..., összehasonlítva a régi rendszer túlszínezett negatív vonásaival. Mondókája végeztével, az előadó a közönségnek adta át a szót, hogy mondjuk el hozzászólásunkat, véleményünket és tegyük fel kérdéseinket.

Egydarabig tűrtőztettem magam, de végül jelentkeztem én is.  -- Oly sok szépet hallotttunk a hazaszeretettel kapcsolatban,  de jó lenne, ha meghatároznánk végre, hogy mi is a hazaszeretet ? --

Tíz perc múlva, míg még három hozzászólást végig/unatkoztam/hallgattam, az előadó sürgős ügyekre való hivatkozással távozott a teremből. /

Most én is távozom, nem akarok több "sületlenséget" írni. Elnézésteket kérem a szeretgom olvasóitól, kommentelőitől. Nem volt szándékomban, de ha valakit "ok nélkül" megbántottam volna, elnézését és bocsánatát kérem.  Sem lehangoltság, sem megbántottság, sem szkepticizmus nincs bennem.

Köszönöm, hogy eddig itt lehettem, személyes politikai ambicióim egyáltalán nem voltak.

Az ünnepek közeledtével, békés és boldog karácsonyt és áldásokban gazdag új esztendőt kivánok mindnyájatoknak !

/Ps./ A szeretgomnak pedig sok információkban gazdag, tartalmas és jobbító szándékú kommenteket !

 

2012. 12. 03. 17:06

Tudod János, addig semmi probléma nincs, amíg a vélemény "más" méltóságát nem sérti. A mást azért tettem zárójelbe, mert nemcsak személyt és személyeket, hanem meggyőződést és vallási hitet, hagyományt is értek alatta.

A mondás : "Az igazság fáj!" - 

Közügyek területén az igazság okozhat egyeseknek kényelmetlenséget, de semmi esetre sem lehet méltóság sértő.  Az igazsághoz való viszonyulásban a méltóság és becsület eltávolodik egymástól. A méltósága az embernek akkor is megmarad, ha becsületét elveszti. Nem közügyekben, már másként áll a dolog, mert az igazságot fel lehet használni rosszindulatuan a másik lejáratására. A rágalom esetén pedig minden egyértelmű, mert mindent sért.

1990-ben megfogalmazódott bennem egy vélemény: politikusnak és becsületesnek lenni, két kölönböző kategória. /Természetesem vannak kivételek./ A lelkiismeret megerőszakolása méltóságon aluli, de ugyanúgy, ha "tudatlanul" hoz valaki felelős döntést. A politika erkölcsi mélyrepülése egy szük csoportnál már láthazó volt. Hogy hová fajult, azt nem mertem volna gondolni. Nem kell külön ecsetelni, elég csak az elmult napok történéseire utalni. Ide vezetett az a "szellem", amit nemcsak kieresztettek a palackból, de még lovat is adtak alá. A felelős természetesen mossa kezeit.

Azt írod:" De már nem sokáig."  Ez egy meghatározott időpont ? Ugyanis a Holdfénynek tartozom még egy igérettel.

2012. 12. 03. 12:54

Mi az ? A szeretgom, ami saját magára értve, készül a világ végére ? A Holdfény még buzgólkodik életben tartásán, de úgy látszik az érdektelenség a hozzászólások terén már kezd krónikussá válni. 

2012. 12. 03. 12:42

Hideg újjal néha egy-egy betű kimarad. Pl.: menyi = mennyi

2012. 12. 03. 12:39

Valaha a Méh telepen elkérték a személyi igazolványod számát és csak ezután fizettek. A hulladék eredetét, akár személyre visszavezetve is, ellenőrízni lehetett.

"Azt nem büntetik, aki átvette?" Sajnos ! Kiknek füződhet/ett/ érdeke ezen állapothoz ?  Csak találgatni lehet, hogy kiknek csurranhatott ezért valamilyen ... ?

A megoldás egyszerű lett volna. Ellenőrizni kelle/tt volna/ne a hulladékgyűjtő helyeket. A tulaj vagy el tud számolni a hulladék eredetéről, ami a telephelyen található, vagy ha nem, akkor mint orgazda ellen elindítani az eljárást, amit legelőször a fölös menyiség lefoglalásával lehetne kezdeni. Két esetben származhat ismeretlen eredetű nagyobb fölösleg, vagy úgy, hogy orgazdaként minden eredetre való tekintet nélkül veszi át a névtelenlenségben maradótól az árut, vagy úgy, hogy a fölösleg a kliensek becsapásából származik.