P. Péter - Szeretgom.hu

Őket követi

Sajnos senki sem

Őt követik

Sajnos senki sem

P. Péter

Regisztrált:
2010. 08. 23. 23:14
Utolsó belépés:
2012. 09. 08. 8:33

2012. 09. 08. 8:39

Ezért a hírért vajon mit kaptak Semjénék a 3 napos frakcióülésen? Vigyor

2012. 05. 25. 20:19

Meggyes már nem lesz Esztergom országgyűlési képviselője többet. Megbukott. Helyette a Fidesz dr. Völner Pált indítja.

Most Meggyes megpróbál a polgármester jelöltségbe kapaszkodni, ezért ez a nagy arc-váltás.

 

HITELTELEN EMBER!!! Már senki sem hisz neki, talán csak Kövér László áll még megette...

2012. 05. 06. 14:39

Az igazság tanúja volt egy erőszakos, hazugságra épített rendszerben - Mindszenty-mise Esztergomban

 

http://www.magyarkurir.hu/node/39883

 

Országos zarándoklattal és ünnepi szentmisével emlékeztek Mindszenty bíboros születésének 120. évfordulójára az esztergomi bazilikában. A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros köszöntötte a  a zarándoklatra érkezett híveket, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait, a megjelent közjogi méltóságokat és a diplomáciai testület tagjait. A szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros bolognai érsek mondta. Beszédében Mindszenty bíborost az igazság „jelzőlámpásának" nevezte.

A megváltás eseményével az ember az apostoli igehirdetés által kerül kapcsolatba. Az Egyházban az apostoli igehirdetés és a szentségek által mindig újra megtörténik a megváltás eseménye, mivel az apostoli igehirdetés és a szentségek révén a feltámadt Úr mindig jelen van – kezdte beszédét a bolognai érsek. Isten Igéjének terjesztése, az apostoli igehirdetés azonban ellenkezést és üldözést támaszt azzal szemben, aki ezt végzi. Ez a sors várt Mindszenty bíborosra is, aki „azon emberek egyike volt, akik ‘birtokában voltak Jézus tanúságának”.

Ebből üldöztetés, bebörtönzés támadt egy olyan korban, és olyan szellemiségben, amely “a dialektikus és történelmi materializmusban öltött testet, tagdta az ember földön túli bármilyen célját, és amely radikális módon kizárta, hogy Isten jelen volna és cselekedne a világban. Isten Szolgája nem helyezett szembe ezzel a hatalommal mást, mint Jézus tanúságát, amelynek birtokában volt: annak tanúságát, hogy Isten az első. Ő volt az igazság „jelzőlámpása” – fogalmazott a bolognai érsek.

Mindszenty bíboros személye “állandó figyelmeztetés, hogy ne fordítsatok hátat a Szent Istvántól eredő nemzetetek keresztény hagyományának; hogy adjátok tovább nemzedékről nemzedékre történelmetek nagy eseményeit, közöttük Mindszenty bíboros vértanúságát” - kérte Caffarra bíboros. Hozzátette: az ő tanúságtétele ma is figyelmeztet bennünket: mert  bár az ateista kommunizmus mára már meghalt, nem kevésbé romboló az az ethosz, amelyet Nyugat-Európa épít és különböző módokon másokra kényszerít. Tudatában kell lennünk,  hogy vannak olyan erkölcsi igazságok és értékek, amelyekért készen kell lennünk akár az életünket is odaadni, mivel ha ezeket elárulja az ember vagy a nemzet, akkor önmagát árulja el.

Carlo Caffarra bíboros végül személyes emlékeit osztotta meg a bazilikát megtöltő hívekkel: "Még gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Tökéletesen emlékszem rá, hogy édesapám folyton róla beszélt otthon, és úgy tartotta őt számon, mint a Krisztus iránti hűség példáját, és ekként állította őt elénk. Természetes tehát, hogy most meg vagyok hatva. Eminenciás Bíboros Úr nagy ajándékot adott nekem azzal, hogy itt imádkozhatok a XX. századi Egyház hite ezen vértanújának és hitvallójának a sírja fölött, aki a papság felé vezető első lépéseimet útmutatóként kísérte."

A szentmise végén Carlo Caffarra és Erdő Péter bíborosok,  és Püspöki Konferencia tagja Mindszenty bíboros sírjánál mondtak imát.

Magyar Kurír

Képek: Mudrák Attila

2012. 05. 06. 14:37

http://www.magyarkurir.hu/node/39883

Mindszenty-emlékkiállítás az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban

A kincstár kijárati termében az országos zarándoklat napjára készült el az emlékfal, mely Mindszenty József prímás, érsek esztergomi éveit, illetve az újratemetését és utókor tiszteletadását helyezi a középpontba.

A kincstár kijárati termében az országos zarándoklat napjára készült el az emlékfal, mely Mindszenty József prímás, érsek esztergomi éveit, illetve az újratemetését és utókor tiszteletadását helyezi a középpontba. A jubileumi év alkalmat adott arra, hogy a boldog emlékű főpásztor életútjának legfontosabb helyszínein sorra nyíljanak kiállítások az adott városban fellelhető történeti tárgyakból, dokumentumokból. Esztergomban 1990 óta már több alkalommal láthattak az érdeklődők Mindszenty kiállításokat. Jelen tárlat elsősorban ötvöstárgyak és archív fényképfelvételek segítségével idézi meg az 1945 és 1948 közötti éveket, illetve a 1991-től napjainkig tartó időszakot.

A kiállítást rendezte Kontsek Ildikó, az életrajz és a kronológia szövegét Kovács  Gergelyírta, a látványterv Zalavári Tibor munkája, a fotókat Mudrák Attila készítette.

A kiállított tárgyak és a fotódokumentáció: Főszékesegyházi Kincstár, a Mindszenty Alapítvány, a Keresztény Múzeum és a Prímási Levéltár gyűjteményéből származnak.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír