Docens33 - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

Docens33

Regisztrált:
2010. 06. 10. 20:40
Utolsó belépés:
2010. 07. 06. 17:30

2010. 06. 16. 15:43

Rövid megjegyzés

Nagyon kevesen tudják, hogy B. Britten, Fr. Poulenc is odatartozot, ahova állítólag P. Csajkovszkij. Amerikában is élt ebből a másságból egy kiváló karmaster és zeneszerző. Nos a zenetörténetnek ezt a részét kutatni nem szakszerű. A zenetörténetnek más feladata van, magának a zenei struktúrának, (formavilág, harmóniavilág, hangszereléstechnika) kutatása.

Egy másik tudományágban a világhírű szerző O. Donald Hebb az alábbiakat írja A PSZICHOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI c könyve előszavában (Gondolat-Trivium  Kiadó Budapest 1995): "Aki azért tanul pszichológiát, mert valóban segíteni akar az embereken, nyilván nem szeretne rossz tanácsadó lenni. A félkész pszichológus sokkal rosszabb, mint az, aki egyáltalán nem ismeri a pszichológiát. Sajnos, máris sok a félig kész pszichológus, olyanok, akik egyetlen könyvet olvastak csak. Vannak olyanok, akik két könyvet olvastak, s ennek alapján újság, folyóirat cikkeket írnak.Íirásaik többnyire tudománynak álcázott értemetlenségek".  Eek alapján, úgy vélem, hogy a pszichológia nem egy felületes  hókusz-pókusz, amúgy ránézéssel vizsgálat, gyógyitás. A zenetörténet sem az alkotók magánéletére, pletykákra, intimitásokra szakosodott, hanem a műalkotások már korábban vázolt tudományos elemzésére. A pletykák, intimitások a zenetörténet melléktermékei, amrlyek szóra se érdemesek.  Beírásom senkinek sem szól személy szerint, azaz mindenkinek név és jelző nélkül.

Docens

2010. 06. 15. 15:18

 

 

Emlék

 (A nívós költemények között ez kakukktojás, de nekem kedves, mert az unokám a gyermekkoromat juttatta eszembe.)

 

 Ennek az, az előzménye, hogy vittem unokámat zeneórára és kérdezte, hogy hány nyelven beszélek. Mondtam neki, hogy franciául értek, valamikor beszéltem, de sokat felejtettem.  Olaszul beszélek. Még valami történelmi dolgot is kérdezett, amire tudtam válaszolni. Hozzám hajtotta a fejét és megjegyezte: „de jó neked papa, hogy olyan öreg vagy és okos". Hát ez ihletett e vers megírására.

 

 

Ilyen az élet

 

Amikor még gyerek voltam

Csodáltam a felnőtteket.

Ámultam, mert tudtak mondani

Nagy bölcsességeket.

 

Ifjú koromban irigyeltem az öregeket,

Bölcs tanácsokkal látták el a felnőtteket.

Az idő eljárt, én is öreg lettem,

Sokat gondolkodtam, ki irigyel engem.

 

Egyről tudok,

Bence, az unokám

Ki hangoztatja büszkén

Okos az én papám.

 

Okos a fenét,

Csak ezt ő úgy látja,

Mint, hetvenhat éves Sándor,

Sanyika korába'

 

Most, már bácsi lettem

Sok mindent megértem,

Azt azért nem hiszem,

Hogy oly' okos lettem.

 

Okos volt az apám,

Meg a szomszéd bácsi,

Kiknek meséjéből

Tanulhatna bárki.

 

 

 

Nem voltak nagy barátságban

a könyvekkel,

Tanulás helyett

Küszködtek az élettel

 

Részesei voltak

Egy kegyetlen múltnak

Szívós szenvedői

Két világháborúnak.

 

Hallgattam is tátott szájjal

Télesti meséiket,

Nem gondoltam, mint gyermek,

Hogy rímekbe kerülnek.

 

 

Docens33

Bp, 2009. XII. 17.

 

 

 

 

2010. 06. 12. 6:53

A kérdések jogosak!

Kiegészíteném még egy korábban beigért "nagymértékű járulékcsökkentésse". Majd válaszol rá valamelyik fullajtár.  A miniszterelnök egy magasabrendű ember. Ezért rendezte így a kormányt. hogy ő a piramis tetején tündököljön  és ilyen "hétköznapi, rangon aluli kérdések"- re, majd a fullajtárok válaszolnak. Maradjonak ők a pácba ő pedig tündököl és fogadja a nép kézcsókjait, mondván "az előző kormányok szúrták el". Mindig büszke voltam magyarságomra, (na nem úgy jobbikos, meg fideszes módon, olyan egyszerűen európai módon),de azt azért nem gondoltam, hogy (finoman szólva) ennyi  butaság számba menő, félrevezethető ember van ebben az országban és godolkodás nélkül beszopják a Vezír dumáját. Talán egyszer rájönnek. Ha nem, akkor megszívta az ország. 

2010. 06. 11. 11:59

Kedves Holdfény!

Fennáll a lehetősége az ország elbunkósodásának. Azok, akik a Kodályi emlőkön nőttek fe tudják, hogy milyen szerteágazó műveltséget biztosít a zenetanulás. (Ez nem zenei sovinizmus!) Jönnek a tudorok, a kompetenciaelvű oktatással. Az én békebeli tanáraim Békés (akkor még nagyközség volt) határában volt egy Wenkheim Kastély.  Kodály álmait ott valósította meg egy Köröstarcsán született G. György. Nem voltunk szakbarbárok akkor másként nevezték azt, amit ma modernkedve kompetenciáknak titulálnak. Az, hogy ezt tanáraim milyen sikerrel alkalmazták, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 27 tagú osztályból (az utolsó érettségizettekbő) 2 közlekedésmérnök lett, egy Kossuth-díjas író és költö (a pom-pon mesék írója) , 2 jogász, 2 orvos, egy biológus  egy Máv főtanácsos és számtalan kiváló általános iskolai ének-tört, ének magyar tanár.

Kodály ezt bövebben kifejtette, nos ez a transzfer, amire végre rá kellene jönni az oktatás irányítóinak

Docens33